خبر اندوهناک

 

با خبر شدیم که رفیق لوئیز باغرامیان ( سارا )از کادرهای سابق سازمان ما ( راه کارگر) به دلیل بیماری در بیمارستان در گذشته است .

رفیق سارا ، بعد از کناره گیری از راه کارگر بعنوان یک فعال سیاسی در عرصه مسائل زنان  ، چپ ، پناهندگان و خواسته های عمومی دمکراسی در شهر برلین و خارج از کشور حضور داشت .  

او رفیقی صمیمی ، پر شور ، دخالتگر و منتقد بود .

در گذشت سارا ، ضایعه ای برای جنبش زنان ، چپ و دمکرات ایران است.  

 

سازمان ما این ضایعه را به خانواده ، دوستان و همه یاران و همراهان تسلیت میگوید .