فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

 

تظاهرات ایستاده در روز 13 ژوئن 2013 در برابر دفتر سازمان جهانی‌

میدان ملل- ژنو

در دفاع از حقوق کارگران

و آزادی‌های سندیکایی در ایران

 

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:

-        حق اعتصاب؛

-        حق تظاهرات؛

-        حق ایجاد تشکلات سندیکایی

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.

 ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر               (Solidaires) کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال 2013 سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم  که برای:

-      آزادی کارگران زندانی

-        ایجاد سندیکاهای مستقل

-        حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل

از ساعت 12 الی 14

13 ژوئن 2013– ژنو

 

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود رابا کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند