فراخوان بین المللی

"میدان تقسیم درهمه جاست و در همه جا مقاومت است"

مبارزه برای دمکراسی یک نبرد جهانی است

برگردان ناهید جعفرپور

مبارزه برای دمکراسی از اعتراض به یک مرکز خرید آغاز گشت. زمانی که در پایان ماه مه گروهی از فعالین زیست محیطی، ضد سرمایه داری، فمنیست، ضد نژادپرستی و گروه هائی از نمایندگان کرد شروع به اشغال پارک گزی نمودند، هیچکسی نمی دانست که چه پیش خواهد آمد. چند روز بعد صدها هزار انسان در میدان تقسیم که مجاور پارک گزی قرار دارد تجمع نمودند. سپس این تظاهرات بزرگ بسرعت به شهرهای دیگر ترکیه هم کشیده شد. اکنون دیگر موضوع تنها پارک گزی نبود بلکه موضوع بر سر همه چیز بود. بدنبال این موج گسترده تظاهرات ها دولت و پلیس هم بسرعت وارد عمل شده و نشان دادند که می دانند موضوع بر سر چیست.

پیامد این اعتراض وسیع هزاران مجروح و حداقل چهار کشته بود. شب 10 ژوئن و روز 11 ژوئن پلیس با خشونت وحشیانه به تظاهرکنندگان حمله نمود. یک روز تمام مردم در مقابل وحشی گری های پلیس از خود دفاع می کردند. شب بعد پلیس مجددا به مردم حمله ور شد. نخست وزیراردوغان به وضوح دیگر از "تروریست ها" صحبت می کرد و وعده می داد که کسی از این ماجرا قسر در نخواهد رفت. مبارزه برای دمکراسی را اردوغان و باند های یونیفورم پوشش نمی توانند خفه کنند، زیرا که این مبارزه همه جا ادامه خواهد داشت. در ترکیه، در کردستان و در هر نقطه ای از این جهان!

در تمامی جهان تصاویر یکسانند. فرانکفورت و استانبول، تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید، تهران، حلب و... هزاران نفر و ده ها هزار نفر و صدها هزار نفر دیگر حاضر نیستند در مقابل قدرت های بزرگ و مناسباتی سر تعظیم فرود آورند که نه تنها درآمدها، مسکن، دسترسی به آموزش و بهداشت، حقوق سیاسی/ اجتماعی که ده ها سال برایش مبارزه کرده اند را از آنها گرفته اند بلکه هوا برای تنفس و چشم انداز آینده ای شرافتمندانه را هم از آنها ربوده است.

ما در آلمان بدور از مناسبات استانبول قرار داریم اما در عین حال خود ما دوهفته پیش در فرانکفورت صحنه هائی را تجربه نمودیم که شبیه هر آنچه است که در میدان تقسیم در حال رخ دادن است. 9 ساعت پلیس آلمان 900 نفر را در محاصره تنگ قرار داده و بمانند میدان تقسیم، یونیفورم پوش ها تظاهرکنندگان را زیر حملات باطوم های خود قرار داده و بدون ملاحظه سالمندان و کودکان اسپری و گاز های فلفل بروی مردم می پاشیدند و هدفمند ژورنالیست ها را زیر ضرب قرار می دادند و به وکلا حمله می کردند. بله در اینجا هم مبارزه برای دمکراسی از هم شکسته نشد بلکه برعکس تازه مبارزه آغاز گشته است.

در میدان تقسیم اتحادی شکل گرفت که تا همین اخیرا غیر قابل تصور بود: پرچم های سرخ چپ های ترکیه در یک ردیف و پرچم های زرد کردهای پ کا کا، پرچم های سرخ و سیاه و سفید و ارغوانی آنارشیست ها و فمنیست ها و در بخش میانی در کنار هم پرچم های جریانات سیاسی:

Galatasaray, Fenerbahce  وBesiktas Istanbul

ودر بخش چپ میدان تقسیم اتحادی از چپ های ترک و کرد که یک نیروهای سیاسی جدید و چپی نو را تشکیل می دهند.

همچنین در تظاهرات بلوک اوپی فرانکفورت هم اتحادی شکل گرفت که هنوز جوان و غیر معمول است: اتحاد گسترده و نوین جنبشی رهائی بخش. در میان این دو جنبش و هردو اتحاد فرانکفورت و استانبول انعکاس مقاومت مردم تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید و تهران و بسیاری کشورهای دیگر در سرتاسر جهان وجود دارد. مبارزه آنها و مبارزه ما مبارزه و نبردی جهانی است.

از این روی ما همه را فرا می خوانیم تا متحدا امروز، فردا و شنبه آینده در میدان های شهرهای آلمان گرد هم آئیم ( برنامه در زیر اعلام خواهد شد) و این آکسیونها را هفته ها و ماه های آینده همچنان ادامه دهیم. زیرا که ما می دانیم دولت آلمان در مسئولیت حملات وحشیانه به تظاهرکنندگان ترکیه شریک است. از این روی هم روی سخن خواسته های ما هر دو دولت آلمان و ترکیه است:

ما از خواسته های شورای اشغال کنندگان پارک گزی ترکیه پشتیبانی می نمائیم:

ـ برای توقف ساختمان سازی، برای پایان دادن به خشونت های پلیس و حق بیان و عقیده ـ و آزادی رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و مجازات سیاستمداران مسئول و پلیس ها.

ـ  توقف تمامی صادرات تسلیحاتی صنایع تسلیحاتی آلمان و دولت آلمان به ترکیه و تمامی مناطق جنگی سراسر جهان.

ـ جنگ در اینجا آغاز می شود، اجازه بدهید تا ما آنرا در همین متروپل ها متوقفش کنیم!  

ـ نه به مسلح شدن پلیس ترکیه با ابزار مدرن کنترل شورش ـ توقف تحویل س اس گاز ضد شورش به پلیس ترکیه!

ـ بیرون رفتن رژیم مرزی ـ باز شدن مرزها برای همه انسانها ـ هیچ انسانی غیر قانونی نیست ـ حق اقامت برای همه!

ـ بر علیه ترویکا و سیاست بحران اروپائی!

ـ برای یک انترناسیونالیسم نوین: " آنها سرمایه داری را بدون دمکراسی می خواهند ـ ما دمکراسی را بدون سرمایه داری می خواهیم"!

از این روی ما تظاهرات های زیر را فرا می خوانیم:

برمن: پنجشنبه 13.6 ساعت یک تا 5 در سیلوار برمن

هامبورگ: جمعه 14.6 ساعت 1 تا 6 جلوی ایستگاه قطار هامبورگ

شنبه 15 ژوئن:

اشتوتگارت: محل و زمان اعلام خواهد شد

مانهایم: ساعت 5 در واسر تورم (برج آب)

 دوسلدورف: شنبه ساعت 1 در خانه د گ ب (خانه کارگر)

برلین: اطلاعات در چادر تقسیم در محل کت بوسر تور

و بسیاری شهرهای دیگر ـ خود را سازماندهی کنید

در کلن روز جمعه 21 ژوئن تظاهرات گسترده در نوردراین وستفالن  با اتحادیه های کارگری و اتحاد برای پلاتفرم دمکراتیک و:

نیروها و نهاد های متشکل در ائتلاف برای آکسیون " میدان تقسیم درهمه جاست و درهمه جا مقاومت است":

ائتلاف سراسری بلوک اوپی فرانکفورت و :

به مفهوم پلاتفرم ائتلاف دمکراتیک است و شامل اتحادی جدید از چپ های ترکیه، کردها، علویها و سازمانهای بیشماری از مهاجرین ترک و کرد که در پائیز 2012 بنیان شد. مانند:

آدرس پشتیبانی و تماس

 netzwerk@notroika.org

https://blockupy-frankfurt.org/2164/taksim-ist-ueberall-und-ueberall-ist-widerstand-der-kampf-um-demokratie-ist-ein-weltweiter-kampf/