بیانیه سوسیالیستهای انقلابی مصر در باره تحولات اخیر در کشور

 

در خیابان‌ها بمانید، تمام قدرت متعلق به مردم است!


 

هر فرد مصری باید از اینکه میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها و میادین سرازیر شدند، به خود ببالد. نه تنها مردمی که به خیابان‌ها آمدند تاریخ خود را می‌سازند، بلکه رقم‌زنندة تاریخ کل بشریتاند. آن‌ها اثبات کرده‌اند که تمامی قدرت در ید مردمان انقلابی است و نه در دست اخوان‌المسلمین و حزب رهایی ملی و نه حتی در دستان ارتش یا پلیس. تمامی این‌ گروه‌ها اکنون باید ساکت بمانند و به صدای رعدآسای مردمی که خواهان برکناری رژیم و دستاورد اهداف انقلاب ژانویه‌اند، انقلابی که بهای آن خون مردم بود، گوش سپارند.

وضعیت انقلابی بی‌سابقه‌ای حول این خواسته که مُرسی و گروهش از قدرت کنار روند، شکل گرفته است. گامهای عملی به سمت به دست‌گیری قدرت به واسطه‌ی برکناری مقامات حکومتی محلی و عزل مقاماتی که در بسیاری از استان‌ها به اخوان گرایش داشتند برداشته شده و این امر اثبات‌گر اصل دموکراسی مستقیم در انتخاباتهای ایالتی است. به همین منظور، خطاب ما به کارگران و توده‌ی مردم این است که کمیتههای مردمی خود را در محل کار و نزد همسایگانتان شکل دهید.

سخنرانی وزیر دفاع با الفاظ مبهم که می‌توان تفاسیر متعددی از آن به عمل آورد، بیش از آنکه به سوالات پاسخ دهد، سوالاتی جدید به میان آورد. وزیر دفاع به دولت و اپوزیسیون ۴۸ ساعت وقت داد تا بر سر راهی برای خروج از بحران به توافق برسند اما همین مهلت‌دهی به ترس از زد و بندها و مصالحه‌ها، چیزی مانند تحویل موقت قدرت به رئیس مجلس شورا (از خویشاوندان مُرسی) دامن زد.

رژیم مُرسی همچنان مقاوت می‌کند و این برای توده‌ی مردم ۳۰ ژوئن که حکمرانی اخوان را نپذیرفتند، غیرقابل قبول است. و هرچند سخنرانی وزیر دفاع با تأکید بر عدم مداخله در سیاست شروع شد، اما با اشاره بر مشارکت وی در ترسیم مسیری برای دوران انتقالی و تبدیل آن به جزئی از فرآیند سیاسی خاتمه یافت.
ما اطمینان داریم که مردم انقلابی هیچ سناریویی را که شامل عزل مُرسی و برگزاری زودهنگام انتخابات نشود، نخواهند پذیرفت. ما به تمام نیروهای انقلابی و مشارکت‌کنندگان در کمپین شورش می‌گوییم که علیه هر نوع زد و بند و مصالحه، فشار آمریکا یا کودتا مقاومت کنید. ما تصریح می‌کنیم که هر دولت انتقالی‌یی که روی کار می‌آید باید موارد زیر را در اولویت قرار دهد:
۱٫

اقدامات بلادرنگ به منظور دست‌یابی به عدالت اجتماعی به نفع میلیون‌ها فقیر و افراد کم‌درآمدی که سهم بسیاری در برکناری مُرسی و شورای نظامی پیش از آن داشتند. این اقدامات به منظور تحقق اهداف انقلاب است.
۲٫انتخاب مجلس موسسان باید نمودی از تمام بخشهای مردم باشد- کارگران، دهقانان، فقرا، مسیحیان قبطی و زنان- تا بتوان قانون اساسی مدنی و دموکراتیکی نوشت که پاسدار ارزشهای آزادی و عدالت اجتماعی باشد.
۳٫ تهیه‌ی پیشنویس قانون عدالت انتقالی که علیه اخوان به خاطر خون‌هایی که به هدر داد، همانند شورای نظامی و نمادهای رژیم مبارک اقامه دعوی کند و خواهان کیفرخواست به نفع شهدا و مصدومین انقلاب باشد.

به رغم تقدیر ما از شادی و سرور مردم در این بسیج عظیم و علائم پیروزی، سرقت انقلاب ژانویه توسط زد و بند میان اخوان و شورای نظامی در فوریه‌ی ۲۰۱۱ و آنچه پس از آن به وقوع پیوست، همچنان یک هشدار است. ما باید آماده باشیم و در خیابان‌ها بمانیم و تا جایی فشار آوریم که دیگر هیچ فرصتی برای خائنان و فرصت‌طلبان باقی نگذاریم تا انقلاب شکوه‌مند ما را بربایند.

ما اذعان می‌داریم که اعتصاب سراسری سلاحی برای تمام کارگران مُزدی، کارمندان و متخصصان است. اعتصاب سراسری حتی از بسط‌نشینی و تظاهرات نیز سلاح نیرومندتری است، زیرا همین اعتصاب سراسری بود که کار مبارک را یک‌سره کرد. اعتصاب‌ها سلاح ما برای مقابله با هر نوع زد و بند یا تلاشی به منظور کودتا علیه خواستههای تودههای مردم خواهد بود.


شکوه‌مند باد شهدا، پیروزباد انقلاب، شرم بر قاتلان!


۳ جولای ۲۰۱۳