اخباروگزارشات کارگری21تیرماه1392

akhbarkargari2468@gmail.com

- کارگر صنعت برق:مدیریت قطعات توربین شهریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب همچنان ادامه دارد

- بي توجهي به مطالبات جامعه كارگري ، دولت آينده را با اعتراضات كارگران روبرو خواهد كرد

- کارگر27 ساله در کرج در درون چاهک آسانسور جان سپرد

- حمله پلیس برزیل به راهپیمایی مسالمت آمیز کارگران

- تظاهرات کارکنان تلویزیون منحل شده یونان در پی آغاز به کار شبکه جدید

کارگر صنعت برق:مدیریت قطعات توربین شهریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب همچنان ادامه دارد

حدود 25 روز است که کارگران قطعات توربین شهریار در اعتصاب هستند، دست تنها و بدون حمایت دیگر کارگران صنعت برق، برای گرفتن مطالبات خود سرسختانه و آزموده، ایستاده اند. آنها با کسب تجربه طی مبارزاتی که در این چند سال داشته اند، آموخته اند که با شور و مشورت، مسائل خود را پیش ببرند. به راستی هر کجا مسائل را با تأمل و همفکری دنبال کرده ایم، کمتر اشتباه کرده ایم و آنجا که فردی عمل کرده ایم خالی از اشتباه نبوده ایم.

هر زمانکه، مبارزات خود انگیخته و بدون سازماندهی، و از سوی دیگر بدون همبستگی جنبش کارگری باشد اشتباه و حرکت فردی هم گریز ناپذیر می شود. با این وجود، مبارزات کارگران قطعات توربین شهریار یکی از طولانی ترین اعتصابات در سالهای اخیر جنبش کارگری علیه سرمایه است. در گذشته نیز مبارزات کارگری "پیام راه دور شیراز" و " لاستیک دنا" با پیگیری و مقاومت توانستند بخشی از مطالبات خود را تحقق بخشند. اما به دلیل نبود یک جنبش سراسری علیه سرمایه، بارها پس از افت مبارزات، صاحبان سرمایه با حمایت دولت به دستاوردهای ما کارگران یورش برده اند. از یاد نبریم که عقب نشینی صاحبان سرمایه وابسته به حضور و تشکل سراسری در تقابل با سرمایه است. مبارزات کارگران توربین شهریار و فولاد خوزستان و ... زمینه ساز تشکل سراسری کارگران است.

بالاخره پس از گفتگوی بسیار بین نمایندگان کارگران و مدیریت قطعات توربین شهریار طی روزهای اعتصاب، روز چهارشنبه صورتجلسه ای از سوی نمایندگان کارگران طی دو بند به مدیریت شرکت اعلام شد:

بند اول- توقف اخراجها؛ حتی اگر فردی به علت مسئله ای خاص (مثلا شرارت) قرار شد اخراج شود، بایستی با آگاهی و تائید کمیته ی انضباطی که نماینده ی کارگران در آن حضور دارد انجام شود.

قراردادهای سه یا چهار ماهه، بایستی لغو و با کلیه ی کارگران قرارداد یکساله امضا شود.

بند دوم- کلیه ی حقوقهای معوقه پرداخت شود.

مدیریت شرکت در عین اینکه خواستهای کارگران، یعنی پرداخت حقوقهای معوقه و امضای قراردادهای یکساله را پذیرفت اما با شرط کارگران مبنی بر اینکه اخراجها باید متوقف شود و در صورت بروز موارد خاص نیز می بایست با نظارت کمیته ی انضباطی و اعمال نظر نماینده ی کارگران صورت پذیرد مخالفت نموده و گفت اخراج ها باید توسط مدیریت انجام شود.

به این ترتیب اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد.

بي توجهي به مطالبات جامعه كارگري ، دولت آينده را با اعتراضات كارگران روبرو خواهد كرد

آنچه كه از وضعيت كارگران و جامعه كارگري در سالهاي گذشته مشهود است ،اخراج هزاران كارگر در 8 سال گذشته ،بيشترين پرداخت نكردن حقوق كارگران ،از بين رفتن امنيت شغلي و قرادادهاي سفيد امضاء،بيشترين تبعيض حقوق در بين كارگران زن ،رعايت نكردن موارد ايمني كار توسط كارفرما ها،از بين بردن رابطه كارگري و كارفرمايي و سوق دادن آن به سمت اوستا و شاگردي،و بيشترين دستگيري و زنداني كردن فعالان كارگري و برخوردهاي امنيتي با مسائل كارگري ،حكايت از لبريز شدن كاسه صبر كارگران در مقابل بي عداليتي ها و بي توجهي ها نسبت به اوضاع معيشتي زند گي شان مي باشد ، زيرا كارگران آنقدر در سالهاي گذشته تحت فشارقرار گرفته اند، كه شايد بتوان گفت كه اين آخرين فرصتي باشد كه جامعه كارگري در اختيار دولت آينده روحاني قرار مي دهد. در واقع در تمام سالهاي گذشته شرايط كارگران هر روز بدتر از گذشته شده ، در 4سال گذشته نه تنها لقمه ناني به سفره كارگران اضافه نشده ،بلكه سفره كارگران كوچكتر و خالي تراز قبل شده .اگر بخواهيم از ديد كارگران عملكرد دولت احمدي نژاد را بطور واقع بينانه بررسي كنيم ، در واقع هيچ دست آوردي براي جامعه كارگري و كارگران نداشته و حتي اگر اعتراض و پي گيري كارگران نبود، امروز بخش اساسي حمايتي قانون كار، هم از بين رفته بود. هر چند كه احمدي نژاد با شعار پول نفت بر سر سفره مردم آمد و شعار تشكل هاي آزاد و مستقل كارگري و مردمي را سر داد. اما در عمل با تمام امكانات از هيچ كوششي براي از بين بردن اين تشكل ها دريغ نكرد، كه بطور مشخص مي شود به سنديكاي شركت واحد ونيشكر هفت تپه اشاره كرد.پايداري و مقاومت فعالان سنديكايي و كارگري باعث حفظ تشكل هاي كارگري مستقل نو پا گرديد و اميدي پايدار را در همبستگي كارگران بوجود آورد .اين پايداري ها و مقاومت كارگران باعث دست آوردهاي مهمي هم براي كارگران و هم جامعه كارگري بوده. كارگران يكبار ديگر قدرت اتحاد و همبستگي را بعد از سالها تجربه كردند . زيرا در اين سالها كارگران با اعتراضات خود و همبستگي توانستند كه لايحه ضد كارگري دولت احمدي نژاد را از مجلس برگردانند. .متاسفانه در دولت گذشته ما بيشتر شاهد جنگ قدرت در بين سه قوا و حاكميت بوديم و هر روز شاهد افشاگري مطبوعات در مورد اختلاس هاي مالي و كم سابقه اي بوديم كه بطور نمونه يكي از مهمترين آنها اختلاس 3000ميلياردي مي باشد. سهم ما كارگران و مزد بگيران هم از اين كشمكش ها چيزي جزء تورم و بيكاري و گراني افسار گسيخته نبود و حاصل آن هم فساد و رشوه خواري و افزايش جرم و جنايات در جامعه بود. با توجه به فضاي امنيتي كه در اين 4سال گذشته بطور مستمروجود داشته و ارائه آمارهاي خلاف واقع دولت احمدي نژاد در مورد تورم و بيكاري و اظهار نظر هاي هيجاني و احساسي كه باعث شدت گرفتن تحريم ها گرديد، عملا چرخه توليد متوقف شد و باعث شرايط سخت براي كارگران گرديد .لذا كارگران نه تنها از نظر معيشتي در مضيقه هستند، بلكه مجبور هستند براي درآمد بيشتر حتي بيش از 12ساعت را از منزل دور باشند و يا حتي بخشي از كارگران در هفته شايد يكبار موفق به ديدار خانواده هاي خود شوند. كه اين روش تلاش براي معاش و هزينه هاي سرسام آور زندگي باعث گرديده كه خانواده هاي كارگران حتي از ديدن و محبت پدر و يا مادر خود هم محروم باشند كه اين كاستي ها در آينده مي تواند خسارات جبران ناپذيري هم به جامعه و خانواده بزند كه از جمله ناهنجاري هاي اجتماعي از قبيل طلاق، افزايش جرم و بزهكاري است .كه بطور نمونه مي توان به آمارهاي قوه قضاييه اشاره كرد كه سالانه تا 8 ميليون پرونده در سيستم قضايي كشور به ثبت رسيده ،از طرفي هم كارگران بخاطر ناتواني در پرداخت هزينه هاي بهداشت و درمان مجبور شده اند كه بخشي از هزينه هاي درمان و بهداشت را از زندگي خود حذف كنند تا بتوانند هزينه هاي خوراك و پوشاك و مسكن حداقلي را بپردازند . اين مشكلات سالها است كه در جامعه كارگري و خانواده هاي زحمت كشان بيداد مي كند و به همين دلايل دولت روحاني بايد توجه جدي به حق آزادي تشكل هاي مستقل كارگري و سنديكا هاي كارگري داشته باشد. زيرا يكي از مهمترين راههاي برون رفت از مشكلات معيشتي كارگران در برسميت شناختن حق اعتصاب و حق ايجاد آزادانه تشكل هاي كارگري بدون دخالت دولت و كار فرما مي باشد ، كه اين حق سالها است از جامعه كارگري دريغ شده و هر وقت كارگران در تشكيل آزادانه تشكل هاي خودشان اقدام كردند با سركوب عوامل امنيتي و اطلاعاتي روبرو شده اند . به همين دلايل كارگران ديگر آستانه صبرشان به پايان رسيده چون از سالهاي اويل انقلاب به اميد روزهاي بهتر تحمل زندگي زيرخط فقر را تجربه كرده اند و اينبار هم اگر دولت روحاني بخواهد توجه اي به اين قشر زحمت كش نداشته باشند حتما با اعتراضات گسترده كارگري روبرو خواهد شد هر چند كه روحاني در مصاحبه مطبوعاتي خود مهترين دغدغه را مسائل اقتصادي عنوان كرده و از حق آزادي نهاد هاي مدني و اجتماعي دفاع كرده اما اگر همچون دولت هاي قبلي نتواند برنامه ي مشخصي براي اوضاع اقتصادي و كارگران ارائه كند حتما مجبور خواهد شد نيروهاي ضد شورش و يگان ويژه را دوباره در خيابان ها مستقر كند ، زيرا كارگران اگر به خيابان ها بيايند با اين روش ها از ميدان بيرون نخواهند رفت.

داوود رضوي فعال سنديكايي

21/4/92

کارگر27 ساله در کرج در درون چاهک آسانسور جان سپرد

به گزارش20تیرالبرزآنلاین،روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج اعلام کرد: یک کارگر27 ساله تبعه افغانستان به درون چاهک آسانسور سقوط کرد و جان داد.

براساس این گزارش، با تماس شهروندان با ستاد فرماندهی 125 آتش نشانی کرج مبنی بر وقوع یک مورد سقوط به چاهک آسانسور، نیروهای نجات ایستگاه 108 آتش نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

پس از خروج این کارگر از چاهک، عدم حیات وی مشخص شد که در پی آن، نیروهای جسد متوفی را به خارج از ساختمان منتقل و جنازه را تحویل عوامل بهشت سکینه دادند.

حمله پلیس برزیل به راهپیمایی مسالمت آمیز کارگران

به گزارش12ژوئیه یورونیوز، روز پنج شنبه دهها هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری برزیل در یک اعتصاب عمومی و یک راهپیمایی بزرگ مسالمت آمیز شرکت کردند. معترضان خواستار افزایش حقوق کارگران بودند.

بنا بهمین گزارش،در اواخر روز در ریودوژانیرو پلیس از گاز اشک آور و باتوم برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان استفاده کرد.

یکی از معترضان می گوید: در این تظاهرات کارگران که مردمی قانونمند هستند شرکت دارند و نیازی به پلیس و شلیک گاز شک آور نیست. من و همسرم باید در میان گاز اشک آور فرار می کردیم.

دیگری می گوید: آنها نمی خواهند چیزی درباره مردم بدانند و تنها ما را برای رای دادن و همه پرسی می خواهند. آنها می خواهند که پول های مردم را بگیرند اما در مقابل هیچ نوع خدمات بهداشتی و یا آموزشی به مردم ارائه ندهند.

راهپیمایی روز پنج شنبه باعث مسدود شدن جاده ها، اختلال در سیستم حمل و نقل کشور و توقف فعالیت در بنادر شد.

تظاهرات کارکنان تلویزیون منحل شده یونان در پی آغاز به کار شبکه جدید

به گزارش11ژوئیه یورونیوز، تعدادی از کارمندان رادیو و تلویزیون منحل شده دولتی یونان موسوم به ای ار تی، در اعتراض به آغاز برنامه های شبکه کوچک تلویزیونی که جایگزین رسانه ملی این کشور شده تظاهرات کردند.

آنها به بیکار شدن خود و همچنین استخدام افرادی بازنشسته و یا کارمندان بخش خصوصی در شبکه جدید، اعتراض داشتند.

مدیر اتحادیه کارمندان ای ار تی ضمن تاکید بر شکایت و پیگیری گسترده این موضوع، می گوید: ما برنده خواهیم شد چون آنها بدون ما نمی توانند یک شبکه تلویزیونی را اداره کنند. آنها تواناییها و امکانات ای ار تی را ندارند. آنها به خوبی می دانند که اینها کارمندان این تلویزیون هستند.

شبکه جدید برنامه های خود را با فیلمها و موسیقیهای قدیمی آغاز کرده که مورد تمسخر کارمندان رادیو و تلویزیون قبلی نیز قرار گرفته است.

همزمان، وزیر تلویزیون دولتی یونان با تاکید بر این که خواسته شخص او و دولت گرفتن تصمیمی با همکاری کارمندان ای ار تی بوده، گفت: هدف نه صرفا گذر از این دوره انتقالی بلکه تغییر ساختار ای ار تی بوده است. من مذاکرات مفصلی در این زمینه کردم.

خبرنگار یورونیوز در آتن هم می گوید: احتمال می رود هفته آینده لایحه ایجاد تلویزیون جدید دولتی یونان به تصویب پارلمان برسد. اما حتی اگر این لایحه هم تصویب شود به معنای پایان جنگ تلخ کارمندان ای ار تی با دولت نخواهد بود.

بیست ویکم تیرماه1392

akhbarkargari2468@gmail.com