بعد از ظهر امروز کارگران فولاد زاگرس به تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پایان دادند این کارگران تجمع خود را از هفته آینده بار دیگر از سر خواهند گرفت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران معترض فولاد زاگرس(ذوب آهن کردستان) پس از سه روز تجمعات اعتراضی در تهران در مقابل دفتر بیت رهبری و مجلس شورای اسلامی با وعده رسیدگی به خواست هایشان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و از آنجا که تا صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تعطیل می باشد ساعت 16 بعد از ظهر امروز به تجمع  خود پایان دادند. بر اساس توافقی که امروز ما بین کارگران و مسئولین مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ابتدا مقرر شد روز یکشنبه آینده مسئله آنان با حضور نماینده های کارگران در کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار گیرد اما سپس طی تماسی با نماینده های کارگران به آنان اعلام شد صبح روز دوشنبه جهت حضور در کمیسیون اصل نود به تهران بیایند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال نامه 5 بندی کارگران فولاد زاگرس به رئیس مجلس شورای اسلامی، 27 نفر از نماینده های مجلس نیز طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به خواستهای کارگران فولاد زاگرس در کمترین زمان ممکن و با مساعدت ویژه شدند.

بنا بر این گزارش کارگران فولاد زاگرس در تجمع امروز خود با شعار: جواب جواب، مجلس جواب، خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند و پس از اینکه مسئولین مجلس شرط ورود نماینده های کارگران به مجلس را پایان تجمع اعلام کردند آنان در اقدامی متحدانه به سمت درب ورودی مجلس هجوم آوردند که  بدنبال آن و بدون اینکه کارگران به تجمع خود پایان دهند نماینده هایشان به مجلس دعوت شدند. همچنین کارگران معترض فولاد زاگرس در اقدام متحدانه دیگری، ماموری را که قصد دستبند زدن به دستان یکی از کارگران را بدلیل عکاسی از تجمع داشت بشدت مورد یورش قرار دادند و اجازه بازداشت همکار خود را ندادند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران فولاد زاگرس بدنبال کشمکشی که در ساعات آخر تجمع امروزشان بر سر تنظیم صورتجلسه توافقات پیش آمد از آنجا که ساعت پایانی کار مجلس بود و تا روز یکشنبه نیز مجلس شورای اسلامی تعطیل می باشد در همان محل مقابل مجلس با برپایی جلسه مشورتی تصمیم به پایان تجمع خود گرفتند و اعلام کردند صبح روز دوشنبه هفته آینده به همراه نماینده هایشان بار دیگر به تهران خواهند آمد.

این کارگران بعد از ظهر امروز با بدرقه برخی از کارگران حامی آنها در تهران و در حالی که تعدای از آنان بشدت گرما زده و مریض شده بودند عازم شهرستان قروه شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 26 تیر ماه 1392

اخبار مرتبط با اعتراضات کارگران فولاد زاگرس در تهران، منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

کارگران فولاد زاگرس همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی هستند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران فولاد زاگرس که از صبح روز 24 تیر ماه در مقابل دفتر بیت رهبری و از صبح دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زده بودند از صبح امروز بار دیگر تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی را از سر گرفتند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی که توام با سر دادن شعارهایی از سوی آنان بود نماینده های این کارگران با مسئولین مجلس بار دیگر وارد مذاکره شدند و قرار بر این شد تا مسئله آنان در روز یکشنبه آینده با حضور 8 نفر از نماینده های کارگران در کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار گیرد.

بنا بر این گزارش بدنبال این توافق نماینده های کارگران مسئله را با همکاران خود در میان گذاشتند اما کارگران حاضر به پایان دادن به تجمع خود نشدند و بازگشت خود به شهرستان قروه را منوط به تنظیم صورتجلسه کتبی این توافق و اولتیماتومی مبنی بر ادامه تجمعات شان در صورت عدم رسیدگی به خواست شان در کمیسیون اصل نود کردند. 250 کارگر اخراجی فولاد زاگرس خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خهود هستند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت 20/14 ظهر) تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد و نماینده های آنان در تلاشند تا توافق امروز و اولتیماتوم کارگران بصورت کتبی صورتجلسه شود تا سپس کارگران تجمع کننده در مورد بازگشت شان به شهرستان قروه تصمیم گیری کنند.

خبر تکمیلی تجمع امروز و ادامه یا پایان تجمع کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 26 تیر ماه 1392

 

کارگران فولاد زاگرس در دومین روز حضورشان در تهران دست به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تجمع دیروز کارگران ذوب آهن کردستان(فولاد زاگرس) در مقابل دفتر بیت رهبری در خیابان پاستور و بی توجهی مسئولین این دفتر به خواستهای کارگران، آنان تا بعد از ظهر دیروز در مقابل این دفتر به تجمع خود ادامه دادند تا اینکه مسئولین دفتر مذکور بناچار با تنظیم نامه ای خطاب به جلالی نظری از مسئولین وزرات کار رسیدگی ویژه و فوری به خواستهای کارگران فولاد زاگرس را به وزارت کار تاکید نمودند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، کارگران معترض فولاد زاگرس پس از پایان تجمع دیروز خود در مقابل دفتر بیت رهبری از آنجا که رسیدگی عملی به خواست هایشان صورت نگرفته بود شب را در تهران سپری کردند و از ساعات اولیه صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند.

بنا بر این گزارش تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت 30/12 ظهر) این کارگران همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نماینده های آنان د ر حال مذاکره با مسئولین مجلس شورای اسلامی می باشند.

کارگران فولاد زاگرس از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و از 18 تیر ماه سالجاری از کار خود اخراج شده اند این کارگران اعلام کرده اند تا کسب نتیجه از اعتراض خود همچنان در تهران باقی خواهند ماند و چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود به تجمعات خود در مقابل نهادهای مسئول دولتی در تهران ادامه خواهند داد. کارگران اخراجی فولاد زاگرس خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 25 تیر ماه 1392

 

کارگران ذوب آهن کردستان تجمعات اعتراضی خود را به مقابل بیت رهبری کشاندند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: 250 کارگر ذوب آهن کردستان که از کارشان اخراج شده اند در ادامه تجمعات اعتراضی خود، از ساعات اولیه صبح امروز با عزیمت به تهران در مقابل دفتر بیت رهبری در خیابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع اعتراضی 5 نفر از نماینده های کارگران به داخل محل دفتر بیت رهبری دعوت شدند و در آنجا مسئولین این دفتر با عکاسی از چهرهای این نماینده ها به آنان اعلام کردند بساط تان را از اینجا جمع کنید و بروید، ما اینجا کاری برای شما نمیتوانیم انجام بدهیم، بروید جلو مجلس شورای اسلامیو...، بدنبال این وضعیت نماینده های کارگران این مسئله را با همکاران خود در میان گذاشتند اما تا لحظه دریافت این خبر (30/12 ظهر) کارگران تجمع کننده حاضر به ترک محل مقابل دفتر بیت رهبری نشده اند.

250 کارگر ذوب آهن کردستان که از 18 تیر ماه جاری از کار  خود اخراج شده اند طی روزهای 19 و 21 تیر ماه بترتیب در مقابل اداره کار و فرمانداری قروه و سپس در مقابل استانداری کردستان و دفتر نماینده ولی فقیه در شهر سنندج دست به تجمع زده و خواهان دریافت مطالبات معوقه خود و بازگشت بکار شده اند اما همه این نهادها به کارگران ذوب آهن کردستان اعلام کرده اند شما نمیتوانید بر سر کارهایتان برگردید و باید به بیمه بیکاری وصل بشوید.

کارگران اخراجی ذوب آهن کردستان از 10 تا 20 سال سابقه کار دارند و به دلیل شرایط  سخت و زیان آور کارشان اغلب دچار لطمات شدیدی از ناحیه کمر، شنوایی و ریه هایشان شده اند و تلاشهای آنان در طی سالهای گذشته برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه نتیجه ای در بر نداشته است.

کارگران ذوب آهن کردستان در شرایطی از روز 18 تیر ماه از کار خود اخراج شده اند که از اول سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کارفرما در ابلاغیه خود تاریخ اخراج آنان را 31 خرداد قید کرده است. این درحالی است که همه این کارگران تا روز 18 تیر ماه بر سر کارهایشان بوده اند. همچنین این کارگران سنوات و بخشی از بن کارگری سال 91 خود را نیز دریافت نکرده اند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض ذوب آهن کردستان قصد  دارند در صورتیکه امروز جواب درستی به آنان داده نشود همچنان در تهران باقی بمانند و طی روزهای آینده در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول دست به تجمع اعتراضی بزنند. این کارگران با توجه به سابقه بالای کار و نقص جسمانی که در نتیجه کار در ذوب آهن کردستان به آن مبتلا شده اند حاضر به وصل شدن به بیمه بیکاری نیستند و مصرانه خواهان بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود میباشند.

اتحادیه آزا کارگران ایران 24 تیر ماه 1392