گزارش تکمیلی از تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس همراه با گزارش تصویری

در پی اعتراضات 250 کارگر اخراجی فولاد زاگرس که از 18 تیر ماه جاری تاکنون ادامه دارد کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کارفرمای این کارخانه را متعهد به ابقا بکار این کارگران کرد.

کارگران اخراجی فولاد زاگرس در حالی امروز برای سومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند که در تجمع هفته گذشته آنان در مقابل مجلس مقرر شده بود کمیسیون اصل نود ساعت ده صبح امروز برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل جلسه دهد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بر این اساس از ساعت 8 صبح امروز 200 کارگر اخراجی فولاد زاگرس دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و همزمان پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دو نفر از کارگران فولاد زاگرس به نمایندگی از سوی کارگران در جلسه کمیسیون اصل نود شرکت کردند.

در این کمیسیون که مدیر عامل کارخانه، نماینده های هر یک از سهامداران، نماینده شهر قروه و رئیس کمیسیون کارگری مجلس نیز شرکت داشتند و حدود 5 ساعت طول کشید این کمیسیون کارفرما را متعهد به توافق زیر کرد:

1- کارفرما حق تعطیلی فولاد زاگرس و اخراج کارگران را ندارد و کارگران شاغل در آن کارخانه تحت هر شرایطی کارگر فولاد زاگرس به حساب میایند.

2- در صورت فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش باید در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گیرد تا برای این کمیسیون محرز شود که خریدار تمامی تعهدات مربوط به کارگران فولاد زاگرس را پذیرفته است. تعهدات خریدار کارخانه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که خریدار ادله کافی برای راه اندازی کارخانه، گسترش تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران را ارائه نموده باشد.

3- کارفرما متعهد به پرداخت کلیه معوقات کارگران میشود و می باید تمامی تعهدات خود در مورد آنان را اجرا کند.

4- از آنجا که در حال حاضر هیچ تولیدی در کارخانه صورت نمیگیرد تا زمان واگذاری کارخانه به خریدار احتمالی، کارفرما می باید ادله های خود را برای توقف تولید به شورایعالی کار ارائه دهد تا این شورا بر اساس آن بیمه مربوط به کارفرمایان را تایید کند تا مبلغ حاصل از دریافت این بیمه به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شود و مابه تفاوت کسری مزد کارگران راسا از سوی کارفرما پرداخت گردد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این توافق نماینده های کارگران در جمع همکاران خود حاضر شدند و پروین محمدی گزارش این توافق را به آنان ارائه نمود و بدنبال آن کارگران فولاد زاگرس با پایان دادن به تجمع شان با بدرقه برخی از کارگران حامی خود در تهران عازم شهرستان قروه شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 31 تیر ماه 1392

 

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس (ذوب آهن کردستان) که بار دیگر از ساعت 8 صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده است تا لحظه تنظیم این خبر (12 ظهر) همچنان ادامه دارد و نماینده های آنان پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دو نفر از کارگران کارخانه برای شرکت در نشست کمیسیون اصل نود وارد مجلس شورای اسلامی شده اند. قرار است امروز در نشست این کمیسیون به مسئله اخراج کارگران فولاد زاگرس رسیدگی شود. در این نشست مدیر عامل کارخانه نیز حضور خواهد داشت.

در تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس دویست نفر از کارگران اخراجی این کارخانه شرکت دارند .

گزارش نتایج این تجمع و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اصل نود متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 31 تیر ماه 1392

 

کارگران فولاد زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمع خود در مقابل مجلس شورای اسلامی را از سر گرفتند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس بنا بر تصمیم قبلی و از آنجا که در تجمعات هفته گذشته این کارگران رسیدگی عملی به خواست هایشان صورت نگرفت از ساعت 8 صبح امروز 31 تیر ماه بار دیگر تجمع خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی اغاز کردند.

بر اساس وعده ای که در تجمع هفته گذشته به این کارگران داده شد قرار است ساعت ده صبح امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با شرکت نماینده های کارگران تشکیل جلسه دهد تا به خواست های آنان رسیدگی شود.

250 کارگر فولاد زاگرس از 18 تیر ماه جاری از کار خود اخراج شده اند. این کارگران از ان تاریخ در مقابل فرمانداری و اداره کار شهرستان قروه، استانداری و دفتر نماینده ولی فقیه در شهر سنندج و دفتر بیت رهبری و مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به خواست های خود شده اند.

کارگران فولاد زاگرس از اول سالجاری تا کنون دستمزد های خود را دریافت نکرده اند و بخشی از بن کالا و سنوات آنان نیز در سال 91 پرداخت نشده است.

همچنین کارفرمای فولاد زاگرس هزینه بیمه این کارگران را از اول سالجاری واریز نکرده بود که اخیرا اقدام به واریز آن کرده است.

گزارش تکمیلی تجمع امروز کارگران فولاد زاگرس متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- 31 تیر ماه 1392