خبر فوری

بدنبال بازداشت 6 نفر از کارگران کیان موجی از خشم و التهاب کارگری بر فضای این کارخانه حاکم شده است

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در پی اعتراض روز 12 مرداد ماه کارگران کیان تایر که منجر به درگیری مختصری میان آنان و یکی از مامورین امنیتی شد و در نتیجه این درگیری دوربین فیلمبرداری وی طعمه شعله های حریق شد دیروز پلیس امنیت اسلامشهر 6 نفر از کارگران این کارخانه را احضار کرد و صبح امروز آنان در معیت نماینده هایشان عازم پلیس امنیت اسلامشهر شدند. لازم به یاد آوری این مامور امنیتی در پی اعتراض 12 مرداد ماه کارگران کیان تایر بدون مجوز قانونی وارد کارخانه شد و اقدام به فیلمبرداری از چهره های کارگران کرد که این امر خشم کارگران را بر انگیخت و در نتیجه درگیری مختصری که به همین علت پیش آمد دوربین وی به درون شعله های آتش افتاد و از بین رفت.

بنا بر اظهار کارگران کیان تایر این شش کارگر که از صبح امروز در پلیس امنیت اسلامشهر بوده اند بازداشت شده اند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران هم اکنون فضای بسیار ملتهبی بر کارخانه کیان تایر حاکم شده است و هر آن امکان اعتراضات بسیار گسترده و تندی از سوی کارگران کیان تایر به دلیل بازداشت همکارانشان میرود.

این شش کارگر از جمله کارگرانی هستند که اغلب در مذاکرات نماینده های کارگران با مسئولین نهادهای دولتی حضور داشته اند و کارگران کیان تایر بازداشت آنان را توطئه ای از سوی پلیس امنیت و شرفی برای به تمکین واداشتن خود میدانند. شرفی کارفرمای سابق این کارخانه است که در پی اعتراضات کارگران کیان تایر در سال 87 خلع ید شد و از یکماه پیش کارخانه بار دیگر به وی واگذار گردید که این امر از آنزمان تاکنون با اعترضات گسترده ای از سوی کارگران کیان تایر مواجه شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 15 مرداد ماه 1392

اخبار مرتبط با اعتراضات کارگران کیان تایر منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

گزارش تکمیلی اعتراض امروز کارگران کیان تایر- همراه با گزارش تصویری

اتحادیه آزاد کارگران ایران: پس از یکماه کشمکش میان کارگران کیان تایر و وزارت صنایع بر سر واگذاری این کارخانه به مالک قبلی آن، از صبح امروز آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر شعله ور شد و آنان در اقدامی متحدانه توانستند با شروطی که خود تعیین کردند مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی آنرا بطور موقت فیصله دهند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال تجمع کارگران کیان تایر در روز ششم مرداد ماه در مقابل دفتر بیت رهبری و وعده رسیدگی مناسب به خواست کارگران از سوی فرماندار اسلامشهر در شورای تامین استان، جلسه این شورا بدلیل عدم حضور نماینده وزارت صنایع برگزار نشد و وعده های متفاوتی از ششم مرداد به این سو به کارگران کیان تایر جهت برگزاری جلسه مزبور داده شد.

بر اساس آخرین وعده ای که در این رابطه به کارگران کیان تایر داده شده بود قرار بود دوشنبه هفته جاری جلسه شورای تامین جهت رسیدگی به خواست کارگران مبنی بر حل مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی برگزار شود. اما از آنجا که روز چهارشنبه گذشته رئیس سازمان حمایت از صنایع در راستای تامین و تکمیل واگذاری کارخانه به مالک قبلی ابلاغیه ای را مبنی بر عدم فروش لاستیکهای تولید شده به مسئولین شرکت داده بود کارگران کیان تایر روز پنج شنبه هفته گذشته با امضای طوماری خواهان فروش لاستیکها و پرداخت دستمزد خود شدند اما مدیریت مستقر در شرکت از انجام خواست کارگران سرباز زد. به همین دلیل کارگران کیان تایر از ساعت 9 صبح امروز با خواست پرداخت دستمزد معوقه خود و روشن کردن تکلیف واگذاری کارخانه به مالک قبلی، بطور متحدانه ای دست به تجمع در محوطه کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند و با افروختن بیشتر آتش لاستیک نسبت به روزهای دیگر، خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. بدنبال این اقدام اعتراضی قاطعانه از سوی کارگران کیان تایر فضای امنیتی بسیار شدیدی بر حوالی کارخانه حاکم شد و فرمانده نیروی انتظامی اسلامشهر با حضور در میان کارگران خواهان پایان دادن به اعتراض آنان شد. این در حالی بود که یکی از مامورین امنیتی که مشغول فیلمبرداری چهره به چهره از کارگران بود با خشم آنان مواجه گردید و بر اثر درگیری مختصری که رخ داد دوربین اش طعمه شعله های آتشی شد که کارگران کیان تایر بر افروخته بودند.

بنا بر این گزارش اعتراض کارگران کیان تایر درحالی با شدت ادامه داشت که تعدادی از نماینده های آنان در بخشداری چهاردانگه مشغول مذاکره با شورای تامین منطقه اسلامشهر بودند و حدود 50 کارگر بازنشسته نیز با تجمع در مقابل کارخانه خواهان پرداخت سنوات خود بودند که سپس تجمع خود را به مقابل بخشداری چهاردانگه کشاندند.

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض کارگران کیان تایر تا لحظه تعطیلی کارخانه ادامه داشت و با فرا رسیدن پایان ساعت کاری، آنان خود راسا اقدام به خاموش کردن آتش کردند و به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

بنا بر خبر دیگری که به اتحادیه ازاد کارگران ایران رسیده است جلسه نماینده های کارگران کیان تایر با شورای تامین منطقه اسلامشهر نیز ساعتی پیش به پایان رسید.

بنا بر جزئیات این گزارش پس از پایان جلسه نماینده های کارگران کیان تایر با شورای تامین منطقه اسلامشهر، مسئولین این شورا مالک قبلی این کارخانه را که در حال حاضر کارخانه به وی واگذار شده است به بخشداری چهاردانگه فرا خواندند و پس از جلسه ای که با وی برگزار کردند مقرر شد: 1- نامبرده مبلغ ده میلیارد تومان در طول یک ماه آینده جهت ادامه کار در اختیار کارخانه قرار دهد 2- تا فردا ظهر دستمزد معوقه کارگران به حساب آنان واریز شود 3- کارخانه بمدت سه ماه و بطور آزمایشی در اختیار وی باشد و چنانچه در این مدت کمترین بی توجهی به تعهداتش مبنی بر تداوم کار و اجرای تعهدات قانونی اش در مقابل کارگران انجام دهد کارخانه بلافاصله در اختیار سازمان حمایت از صنایع قرار گیرد 4- وی در این مدت سه ماهه حق حضور در کارخانه را نخواهد داشت.

این توافقات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر زمانی صورت گرفت که کارخانه تعطیل شده بود. کارگران کیان تایر فردا تصمیم نهایی در اینمورد را اعلام خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 12 مرداد ماه 1392

 

در آخرین روز عمر دولت دهم، دود اعتراض کارگران کیان تایر آسمان چهاردانگه را پوشاند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: از صبح امروز 12 مرداد ماه کارگران کیان تایر با دست کشیدن از کار، اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در محوطه درونی کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کرده اند. این در حالی است که بازنشستگان این کارخانه نیز در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خود قرار است امروز در مقابل بخشداری چهاردانگه دست به تجمع اعتراضی بزنند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال چند هفته اعتراض و تجمعات کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه، وزارت صنایع و مقابل دفتر بیت رهبری از آنجا که وزارت صنایع همچنان بر واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن اصرار دارد و از طرف دیگر با گذشت ده روز از مرداد ماه دستمزد کارگران کیان تایر پرداخت نشده است این کارگران از صبح امروز دست از کارگران کشیدند و با آتش زدن لاستیک و تجمع در محوطه درونی کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.

کارخانه کیان تایر در آخرین هفته های عمر دولت دهم و با عجله به مالک قبلی این کارخانه واگذار شده است و کارگران کیان تایر با توجه به سوابق سوء وی در ساهای 86 و 87 برای به تعطیلی کشاندن کارخانه، حاضر به پذیرش این واگذاری نیستند.

کارگران کیان تایر اعلام کرده اند در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم رسیدگی به خواست هایشان جاده اسلامشهر را خواهند بست و دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد.

گزارش تکمیلی اعتراض امروز کارگران کیان تایر متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 12 مرداد ماه 1392

 

گزارش تکمیلی تجمع کارگران کیان تایر در مقابل دفتر بیت رهبری

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال بیش از سه هفته کشمکش کارگران کیان تایر(لاستیک البرز) با وزارت صنایع بر سر واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن و اعتراضات متعدد این کارگران، امروز حدود پانصد کارگر کیان تایر با تجمع در مقابل دفتر بیت رهبری خواهان رسیدگی به خواست خود مبنی بر عدم واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن شدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع که از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد مسئولین دفتر بیت رهبری با دعوت از نماینده های کارگران برای طرح خواست هایشان از آنان خواستند تا در پارک 12 فروردین منتظر نماینده های خود باشند اما کارگران حاضر به ترک محل نشدند و پس از مذاکره ای که فی مابین طرفین صورت گرفت پذیرفتند که عازم این پارک شوند.

بنا بر این گزارش کارگران کیان تایر حدود ساعت 30/11 بار دیگر به صورت راهپیمایی از محل پارک 12 فروردین عازم دفتر بیت رهبری شدند. بدنبال این وضعیت فرماندار اسلامشهر در خیابان ابوریحان خود را به کارگران معترض کیان تایر رساند و با حضور در جمع آنان اعلام کرد: من برای رسیدگی به خواست شما همین الان عازم استانداری تهران هستم، در آنجا کاری خواهم کرد که وضعیت به منوال سابق بازگردد و مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی ملغی شود. اما علیرغم وعده فرماندار اسلامشهر کارگران کیان تایر بار دیگر عازم دفتر بیت رهبری شدند و پس از حدود یک ساعت تجمع در آنجا با وعده ای که این دفتر برای رسیدگی به خواست کارگران داد به تجمع خود پایان دادند.

دفتر بیت رهبری قول داده است ظرف چند روز آینده نامه ای مبنی بر رسیدگی به خواست کارگران تنظیم و آنرا به نماینده های کارگران تحویل دهد. در تجمع امروز کارگران کیان تایر مامورین امنیتی با ضبط گوشیهای موبایل کارگرانی که اقدام به عکاسی از تجمع کرده بودند عکسهای موجود در این گوشیها را پاک وسپس آنها را تحویل کارگران دادند.

کارگران کیان تایر از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن بشدت خشمگین هستند این کارگران در تجمع روز 30 تیر ماه خود در مقابل وزارت صنایع شعار میدادند: شرفی(مالک قبلی کارخانه) چپاول میکند، صنایع حمایت میکند برای حفظ البرز بریده باد دست دزد و...،

کارگران کیان تایر مالک قبلی این کارخانه را بدلیل تلاشهای وی در سالهای 86 و 87 جهت ورشکستگی تعمدی کارخانه و تعطیلی و فروش زمینهای آن دلالی تلقی میکنند که بار دیگر با تملک کارخانه در صدد ادامه سیاستهای پیشین خود است.

بنا بر اظهار کارگران کیان تایر علیرغم گذشت حدود 4 سال از خلع ید مالک قبلی این کارخانه، مبلغ 300 میلیون تومان از موجودی صندوق کارگران همچنان در اختیار نامبرده است و در طول این مدت آنان موفق به باز پس گیری آن نشده اند.

کارگران کیان تایر میگویند چه شده است که وزارت صنایع علیرغم اینکه به دزد بودن مالک قبلی کارخانه اشراف دارد و به همین دلیل نیز از وی خلع ید کرده است بار دیگر کارخانه را به وی واگذار میکند. این کارگران از تصمیم وزارت صنایع بشدت خشمگین هستند و اعلام کرده اند اجازه نخواهند داد کارخانه بار دیگر در اختیار شرفی(مالک قبلی) قرار بگیرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ششم مرداد ماه 1392

 

اخبار مرتبط با اعتراضات کارگران کیان تایر(لاستیک البرز) منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

کارگران کیان تایر دست به تجمع در مقابل بیت رهبری زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کیان تایر از صبح امروز در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن دست به تجمع در مقابل بیت رهبری زدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع از ساعت 9 صبح امروز آغاز شده است و مسئولین دفتر بیت رهبری از نماینده های کارگران برای حضور در داخل دفتر دعوت کرده اند. این دعوت از نماینده های کارگران در حالی صورت گرفته است که در عین حال از کارگران خواسته شده است تجمع خود را در مقابل دفتر بیت رهبری پایان دهند و در پارک نزدیک این دفتر منتظر نماینده های خود باشند. بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران(ده صبح) علیرغم این درخواست کارگران کیان تایر همچنان در مقابل دفتر بیت رهبری حضور دارند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود می باشند.

کارگران کیان تایر در ادامه مقاومت خود در مقابل واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن از فروش لاستیک توسط کارفرمای قبلی جلوگیری به عمل آوردند. وی دیروز طی ابلاغیه ای به واحد فروش کارخانه از مسئولین این واحد خواسته بود تا لاستیکهای موجود در کارخانه را زیر قیمت به بازار عرضه کند اما کارگران مانع این فروش شدند و اعلام کردند کارفرمای قبلی کاره ای نیست.

کارگران کیان تایر اعلام کرده اند زیر بار واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نخواهند رفت این کارگران در رابطه با واگذاری کارخانه به مالک قبلی و سابقه ای که از وی دارند نگران این هستند که نامبرده پس از تسلط کامل بر کارخانه اقدام به تعطیلی آن و فروش زمینهایش بکند کاری که در سالهای 86 و 87 بدنبال آن بود اما کارگران کیان تایر با اعترضات گسترده خود در آنزمان، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردند.

گزارش تکمیلی تجمع امروز کارگران کیان تایر در مقابل دفتر بیت رهبری متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 6 مرداد ماه 1392

 

کارگران کیان تایر در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنایع زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خود به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن و بدنبال اعتراض دیروز خود درمحل کارخانه و جلوگیری از ورود نامبرده به کارخانه، صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت زدند و از همان لحظه شروع تجمع خود که از ساعت 30/9 صبح شروع شد بر علیه واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن اقدام به دادن شعار کردند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم اینکه کارگران کیان تایر بطور یکپارچه ای شعار میداند اما مسئولین وزارت صنایع  با بی توجهی به تجمع کارگران و شعارهای آنان تلاش کردند جوابی به کارگران ندهند که بدنبال این وضعیت کارگران بطور ناگهانی به داخل وزارت صنایع هجوم بردند و پس از سر دادن شعار بار دیگر به خیابان بازگشتند و به شعار دهی ادامه دادند.

بنا بر این گزارش بدنبال هجوم کارگران کیان تایر به داخل وزارت صنایع، مسئولین این وزارتخانه با مشاهده خشم کارگران  بناچار از آنان خواستند با تجمع در مسجد وزارت صنایع با آنان به گفتگو بنشینند. در این گفتگو که از سوی یکی از اعضای هیات اجرایی سازمان حمایت از صنایع انجام شد به کارگران کیان تایر اعلام شد ما برای اداره کارخانه تاکنون 50 میلیارد تومان هزینه کرده ایم و واگذاری کارخانه نیز ربطی به ما ندارد و اگر شما شرفی را به عنوان کارفرما قبول ندارید بروید قوه قضائیه شکایت کنید که این امر خشم کارگران را بر انگیخت و  آنان با صراحت تمام اعلام کردند بروید از دزدها که یکی از آنها نیز خودتان هستید این پول را بگیرد  ما در این مدت کار کرده ایم و کارخانه سر پا بوده است.

کارگران کیان تایر  در این جلسه اعلام کردند: شما (وزارت صنایع) با استناد به دزدیهای مالک قبلی و اعتراضی که ما کارگران کردیم وی را خلع ید کردید و الان دارید بار دیگر کارخانه را تحویل همان دزد میدهید چه شده است که اینهمه با عجله و آنهم چند صباحی باقی مانده به پایان عمر دولت دهم اینهمه به دست و پا افتاده اید و کارخانه را فورا به شرفی واگذار کرده اید.

بنا بر این گزارش از آنجا که مسئول وزارت صنایع در این نشست بطور مداوم بر این نکته تاکید میکرد که کارخانه واگذار شده و این مسئله خاتمه پیدا کرده است خشم کارگران بر انگیخته شد و  آنان بطور یکپارچه ای با اعلام اینکه جاده اسلامشهر را خواهیم بست با سر دادن شعار اقدام به ترک  جلسه کردند  و تلاش مسئولین وزارت صنایع برای باز گرداندن کارگران به جلسه موثر واقع نشد.

کارگران کیان تایر پس از ترک جلسه بار دیگر در خیابان به سر دادن شعار پرداختند و در ساعت 12 ظهر با تاکید بر اینکه در صورت عدم رسیدگی به خواست شان جاده اسلامشهر را خواهند بست به تجمع خود پایان دادند.

 بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است در حالی که کارگران کیان تایر در مقابل وزارت صنایع تجمع کرده بودند دو تن از نماینده های آنان در بخشداری چهار دانگه در جلسه شورای تامین شرکت کرده بودند. در این جلسه ضمن تهدید نماینده های کارگران از آنان خواسته شد تا کارگران را در رابطه با واگذاری کارخانه به مالک قبلی قانع کنند اما این نماینده ها اعلام کردند خودتان بیائید اینکار را بکنید.  

کارگران کیان تایر اعلام کرده اند زیر بار واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نخواهند رفت این کارگران در رابطه با واگذاری کارخانه به مالک قبلی و سابقه ای که از وی دارند نگران این هستند که نامبرده پس از تسلط کامل بر کارخانه اقدام به تعطیلی آن و فروش زمینهایش بکند کاری که در سالهای 86 و 87 بدنبال آن بود اما کارگران کیان تایر با اعترضات گسترده خود در آنزمان، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردند.

کارگران کیان تایر در تجمع امروز خود شعار میداند: شرفی(مالک قبلی کارخانه) چپاول میکند، صنایع حمایت میکند برای حفظ البرز بریده باد دست دزد خان بیگی(رئیس سازمان حمایت از صنایع) حیا کن شرفی را رها کن  و...،(قسمتی از فایل صوتی شعارهای امروز کارگران کیان تایر بر روی سایت اتحاد قرار گرفته است)

  اتحادیه آزاد کارگران ایران 30 تیر ماه 1392 

یک خاور گوسفند اهدائی (قربانی) مالک قبلی کیان تایر نیز برای ورودش به کارخانه موثر واقع نشد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال واگذاری کارخانه کیان تایر از سوی سازمان حمایت صنایع به مالک قبلی آن، کارگران کیان تایر همچنان زیر بار این انتقال نمیروند و از ورود وی به کارخانه جلوگیری میکنند. 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی چندین بار اعتراض کارگران کیان تایر به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن و جلوگیری از ورودش به کارخانه توسط کارگران، وی به انحا مختلف در تلاش است تا آنان را وادار به پذیرش مالکیت خود کند اما کارگران کیان تایر از دو هفته پیش که این اتفاق افتاده است زیر بار واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نرفته اند.

بنا بر این گزارش وی در راستای راضی کردن کارگران ضمن وعده اهدا یک سبد کالای دویست هزارتومانی به هر کدام از آنان، صبح امروز یک خاور گوسفند نیز را به کارخانه فرستاد تا با قربانی کردن این گوسفندان و پخش آن در میان کارگران، خود نیز وارد کارخانه شود اما کارگران کیان تایر با مشاهده خاور پر از گوسفند با خشم و انزجار  به سمت این ماشین یورش بردند و آن را مجبور به بازگشت نمودند و در همان حال بخش دیگری از آنان نیز طبق سنت اعتراضی موجود در این کارخانه با آتش زدن لاستیک دست به اعتراض زدند و اجازه ورود به مالک قبلی را به کارخانه نداند. کارگران کیان تایر پس از این اعتراض با برگزاری یک مجمع عمومی در سالن غذاخوری بر عزم خود مبنی بر جلوگیری از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن تاکید کردند.

لازم به یادآوری است کارگران کیان تایر در سال 1387 بدلیل به تعطیلی کشاندن کارخانه از سوی فرد فوق الذکر و عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی وی، با یورش به دفتر مرکزی کارخانه و تصرف آن و برگزاری تجمعات متعدد در مقابل نهادهای مسئول دولتی، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردند و از ان تاریخ  کارخانه کیان تایر با از سر گیری تولید بر روی پایش قرار گرفته است.

کارگران کیان تایر مضنون به این هستند که مالک قبلی با بدست گرفتن کارخانه بار دیگر آنرا به تعطیلی بکشاند و سپس زمین آنرا که در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان ارزش دارد به فروش برساند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 29 تیر ماه 1392

کارگران کیان تایر در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن بار دیگر با آتش زدن لاستیک دست از کار کشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال زمزمه واگذاری کارخانه کیان تایر به مالک قبلی آن در طی هفته های گذشته، کارگران این کارخانه روز 11 تیر ماه اقدام به اعتصاب و آتش زدن لاستیک کردند. بدنبال این اعتراض به کارگران کیان تایر اعلام شد چنین کاری صورت نخواهد گرفت اما علیرغم این وعده صبح امروز اطلاعیه ای از سوی مدیر عامل جدید این کارخانه که از سوی مالک قبلی به این سمت انتصاب شده است بر تابلوهای اعلانات کارخانه نصب شد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر با مشاهده این اطلاعیه بلافاصله دست از کار کشیدند و با آتش زدن لاستیک در قسمت مشرف به جاده اسلامشهر کارخانه اعتراض خود را تشدید کردند و در پی آن مامورین امینتی با حضور در محل کارخانه بار دیگر بر وعده خود مبنی بر عدم واگذاری کارخانه به مالک قبلی تاکید نمودند و در پی آن تمامی اطلاعیه های مدیر عامل جدید از تابلوهای اعلانات کارخانه جمع آوری شد.

در پی کشمکشی که میان کارگران کیان تایر با وزرات صنایع حول طرح واگذاری کارخانه به مالک قبلی در گرفته است صبح دیروز در وزارت صنایع به نماینده های این کارگران اعلام شد  به وزارت کار دستور خواهیم داد تا شورای کارخانه بر چیده شود.اعضای  شورای کارخانه کیان تایر در پی اعتراضات سالهای گذشته کارگران این کارخانه و در مجمع عمومی آنان به عنوان نماینده انتخاب شده اند. در این جلسه نماینده های کارگران نیر با قاطعیت اعلام کردند ما منتخب کارگران هستیم و هیچکس نمیتواند شورای ما را منحل کند.

بدنبال زمزمه قطعی شدن واگذاری کارخانه کیان تایر به مالک قبلی آن در وزارت صنایع، وی طی حکمی یکی از اعضای هیات حمایت از صنایع مستقر در محل کارخانه کیان تایر را به عنوان مدیر عامل جدید و داماد نامبرده را به عنوان معاون وی انتصاب کرد که این امر نیز بشدت از سوی  کارگران کیان تایر مورد اعتراض قرار گرفت و آنان روز 24 تیر ماه معاون انتصابی مالک قبلی کارخانه را بیرون کردند و در اعتراض امروز خود نیز بطور قاطعانه ای اعلام نمودند به هیچ عنوان تسلیم تصمیم وزارت صنایع مبنی بر واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نخواهند شد و هیچگاه وی را به کارخانه راه نخواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 26 تیر ماه 1392

آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر شعله ور شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال زمزمه واگذاری کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) به کارفرمای سابق آن، بار دیگر شعله های آتش از این کارخانه زبانه کشید و کارگران این کارخانه دست از کار کشیدند.

 در حال حاضر کارگران کیان تایر دستمزد خرداد ماه خود را دریافت نکرده اند و تولید در آن با کمبود مواد اولیه مواجه است. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه از مدتها پیش زمزمه واگذاری کارخانه به کارفرمای قبلی آن (شرفی) بالا گرفته است و نامبرده دیروز در جلسه ای که با شرکت مدیران و مسئولین کارخانه و نماینده های کارگران در وزارت صنایع برگزار شده بود شرکت داشت که این امر خشم صدها کارگر این کارخانه را برانگیخت و آنان صبح امروز با دست کشیدن از کار اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در محوطه درونی کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کردند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران، مسئولین شورای تامین استان در محل حاضر شدند و بدنبال مذاکراتی که صورت گرفت کارگران به تجمع خود پایان دادند و بطور قاطعانه ای اعلام داشتند تحت هیچ شرایطی کارفرمای سابق را به کارخانه راه نخواهند داد و چنانچه وزارت صنایع بدون توجه به خواست کارگران اقدام به اینکار کند دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد. حجم آتشی که امروز کارگران کیان تایر برپا کرده بودند به حدی بود که بدنبال پایان اعتراض کارگران، ماشینهای آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش نمودند.

بدنبال اعتراضات گسترده کارگران کیان تایر در سالهای 86 و 87 کارفرمای این کارخانه خلع ید شد و از آنزمان تاکنون اداره آن در اختیار سازمان حمایت از صنایع قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 11 تیر ماه 1392

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com