" کمپین کشتار 67" یا سپاسگزاران دولت کانادا

 تاریخ 35 ساله ننگین رژیم جمهوری اسلامی مملو از جنایت و خونریزی از پیکر مردم است در تابستان 60 هر روز شاهد اعدام دختران و پسران جوانی بودیم که بجرم کمونیست و یا دفاع از منافع مردم به جوخه های اعدام سپرده شدند. تابستان 67 نقطه اوج این جنایات است که در طول چند روز هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در دادگاه های یک دقیقه ای محاکمه و بلافاصله اعدام کردند . این کشتار به دستور خمینی و با موافقت همه جناحهای رژیم صورت گرفت . دهه 60 دهه خون و جنون رژیم جمهوری اسلامی بود و البته دهه مقاومت سرافرازانه انقلابیون کمونیست و مبارزان راه آزادی بود.  پس از گذشت سه دهه از کشتار دهه 60 ما شاهد تحرکاتی از جانب دولتهای امپریالیستی هستیم که  تلاش دارند پرچم دفاع از مبارزات مردم ایران را بلند کنند . برگزاری "یادمان کشتار 67" در تاریخ 20 سپتامبر 2013 در شهر تورنتو کانادا یکی از این موارد است. کاوه شهروز یکی از مشاوران دولت محافظه کار کانادا و سخنگوی اصلی و هماهنگ کننده سایت http://www.massacre88.com  رسمی آنها هدف این برنامه را صراحتا اعلام می کند .

ما معتقدیم برای تعیین ماهیت هر مبارزه سیاسی بیش از هر چیز باید خط سیاسی و ایدئولوژیک آن را بررسی کرد . حضور نمایندگان احزاب حاکم کانادا بویژه محافظه کاران ؛ بعنوان سخنرانان این برنامه خود گواه عینی است بر این واقعیت که پروژه کمپین کشتار 67 توسط دولت محافظه کار کانادا حمایت شده است .آیا اینها نمایندگان و یا بازماندگان کشتار 67 هستند . نمایندگان دولتهائی که نه تنها به  این کشتار اعتراض نکردند و در رسانه های به اصطلاح آزاد و حقوق بشریشان خبر منعکس نشد بلکه در روزهای محاکمات یک دقیقه ای و دارزدنهای کمونیستها و مبارزین  ، از تمام این جنایات مطلع بودند ولی منافعشان ایجاب می کرد که از تثبیت رژیم جمهوری اسلامی حمایت کنند و با سکوت خود مهر تایید بر جنایات دهه 60 زدند، نمی توانند در جایگاه دادخواهی از بازماندگان و جانباختگان این کشتار عظیم بنشینند آنها در آن دوره بخاطر منافعشان سکوت اختیار کردند و امروز دوباره بخاطر منافعشان به دادخواهی دروغین از این جنایات می پردازند

ما بر این باوریم که مختصات یک خط انقلابی در اوضاع کنونی و مشخصا در رابطه با دادخواهی برای دهه خونین شصت می باید  مستقل از قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی باشد. هیچگونه مماشات و سازشکاری با آمرین و عاملین این کشتارها نداشته باشد و بطور کلی سیاست شفافی در مورد ماهیت ارتجاعی پوسیده این دو قطب داشته باشد و آگاهانه خلاف جریان کشش های این دو قطب حرکت کند . در غیر اینصورت دیر یا زود خواسته یا ناخواسته به گرداب آن کشیده خواهند شد.  

-آنچه که خصلت یک دادخواهی را مشخص می کند تعیین هدف و مسیر رسیدن به آن است مراسم یادمان کشتار 67 نه یک دادخواهی از بازماندگان این جانباختگان بلکه سپاسگزاری از دولت محافظه کار کانادا است که به تازگی کشتار 67 را در پارلمان خود " جنایت علیه بشریت"  اعلام کرده است إإإإإ

در واقع مراسمی است به نام قربانیان 67 و به کام دولت کانادا . ما از هیچ دولتی در دنیا تقاضای دادخواهی نداریم . دادخواهی و افشای این جنایات نه از طریق دولتها و نمایندگانشان بلکه با اتکا به مبارزات انقلابی توده ها قابل دستیابی است

 دادخواهی بر مبنای چه قانونی و چه نوع دادخواهی ؟

دولت محافظه کار کنونی کانادا که به دادخواهی دروغین از قربانیان کشتار سال67 برخواسته است ، شریک همه جنایات آمریکا در سرتاسر دنیا است .او در همراهی با آمریکا برای یک دهه در تحریم عراق شرکت نمود که این تحریمها منجمله تحریم داروئی که طبق آمار سازمان ملل به کشته شدن 500 تا 700 هزار کودک انجامیده است . این دولت تمام جنایات اسرائیل را در فلسطین (غزه) حق مشروع اسرائیل در دفاع از خود توجیه کرد و با این همه رسانه های نوشتاری و صوتی تصویری ، بروی همه جنایات ابوغریب و گوانتانامو چشم فرو بستند . همین دولت برای سرکوب 40 هزار تظاهر کننده در مراسم حضور جی 20 در تورنتو در سال 2010 به اعتراف خودشان 20 هزار پلیس را از سراسر کانادا گرد آورده بودند .  دولت محافظه کار درقطع  امکانات اجتماعی در کانادا فعال است  ( بودجه های تحقیقاتی ، پزشکی، بیمارستانی و کتابخانه های عمومی و ......  )بنابراین دولتی با چنین ساختاری نمی تواند برای مردم ما دادخواهی کند. 

این قبیل پروژه ها تنها با هدف متحد و متشکل کردن اپوزسیون راست ایرانی بعنوان بازوان بومی برای به اصطلاح  "حل مسئله ایران " شکل می گیرد و هیچ ربطی به منافع اکثریت مردم ایران ندارد

ما از تمام کمونیستها و دیگر نیروهای آزادیخواه و انقلابی می خواهیم که در مقابل نیرنگهای اینچنینی که تحت عنوان اقدامات بشردوستانه از طرف دولتها صورت می گیرد ، به مبارزه برخیزند و نگذارند صفوف انقلابی دچار اغتشاش گردد. و همچنین اجازه ندهیم که میدان خلق افکار در انحصار کسانی باشد که مردم را فریب داده و دشمنان و ستمگران آنان را زیبا و مقبول جلوه دهند . باید این پرده های عوامفریبی را بدون هیچگونه مصلحت جویی پاره کنیم و حقیقت را برای همگان روشن کنیم.

 

در پایین آدرس لینک هایی  که حاوی اطلاعاتی در مورد این کمیین است آورده شده است

http://www.shahrvand.com/archives/31501 

 

http://www.massacre88.com/
http://www.shahrvand.com/archives/39526

http://ir.voanews.com/content/canadaparliament-iranmassacrecrimeagainsthumanity/1675809.html

 

 http://www.youtube.com/watch?v=XGc2afOepDc (Preview

 

 

مونا روشن زندانی سیاسی دهه شصت

ناصر زندانی سیاسی دهه شصت و از جانبدبردگان کشتار67

ابراهیم علاسوندی زندانی سیاسی دهه شصت و از جانبدربردگان کشتار 67

کریم عقیقی زندانی سیاسی دهه شصت

19 سپتامبر 2013