فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون آغاز بکار کمیته های تعیین حداقل مزد

 

کارگران و همکاران در سراسر کشور!

کمیته های زیر مجموعه شورایعالی کار طبق روال هر ساله از اوایل ماه جاری فعالیتهای خود را پیرامون چگونگی تعیین حداقل مزد سال آینده آغاز کرده اند. مسئله ای که در این میان برای همه ما کارگران روشن است این است که نه این کمیته ها و نه ترکیب شورایعالی کار و نه نحوه تصمیم گیری در آن هیچ ربطی به ما کارگران ندارد. چرا که شورایعالی کار در طول حیات خود به روشنی نشان داده است که محور تصمیم گیریهایش در مورد حداقل مزد، نه عمل به ماده 41 قانون کار و تامین یک زندگی شرافتمندانه برای ما کارگران، بلکه تامین سودهای نجومی برای صاحبان سرمایه بوده است. این رویکرد در شورایعالی کار در دولتهای مختلف هیچ تفاوتی با هم نداشته است و در دولت حاضر نیز تفاوتی مشاهده نمیشود.

علیرغم وعده های انتخاباتی رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد کارگران، رفتار تاکنونی وزیر کار در طول بیش از سه ماه گذشته نشان داده است که رویکرد وزارت کار در برخورد به زندگی و معیشت ما کارگران، نه تنها عین رویکرد دولتهای پیشین، بلکه ضد کارگری تر از آنها نیز هست. چرا که وزیر کار جدید حتی مصوبه افزایش بسیار ناچیز حق مسکن کارگران را نیز که در دولت احمدی نژاد مصوب شده بود به اجرا نگذاشت، بخشنامه طرح استاد شاگردی عصر حجری را متوقف نکرد و در پاسخ به خواست چهل هزار کارگر برای افزایش حداقل مزد حتی زحمت ارائه پاسخی مناسب را به خود نداد و در چند خط اعلام نمود که جواب همان است که سال گذشته به شما داده شد.

تمامی این دهن کجی ها به خواستهای ما کارگران در حالی است که طی نزدیک به سه سال گذشته همه کارفرمایان از بخشهای دولتی گرفته تا بخش خصوصی هر قدر که منفعت شان ایجاب کرده است قیمت محصولات تولیدی خود را تا چندین برابر افزایش داده اند و به بهانه تحریمهای اقتصادی انواع حمایتهای مالی از دریافت وام با سودهای ناچیز تا بخشودگی مالیاتی و بسیاری امتیازات قانونی و غیرقانونی دیگر از به اجرا گذاشتن بخشنامه طرح استاد شاگردی تا عدم پرداخت بموقع دستمزدها و اخراج سازیها تا تعرض به بسیاری از حقوق قانونی ما از قبیل ناهار و پاداش و لباس کار و ... را نصیب خود کرده اند و شرایط اقتصادی موجود برای آنان به خوان یغمائی به بهای گرسنگی و خون دل خوردن همسر و فرزندان ما تبدیل شده است.

کارگران و همکاران در سراسر کشور

ما کارگران در بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی در طول نزدیک به یک سال و نیم گذشته از طریق طومارهای اعتراضی و تجمع و اعتصاب نشان دادیم که میتوانیم متحد و همبسته در کنار یکدیگر قرار گیریم و برای به کرسی نشاندن خواستهایمان به مبارزه برخیزیم. امروزه با توجه به هزینه های بسیار سنگین و غیر قابل تصور زندگی، شرایط بگونه ای است که دیگر هیچ شکلی از فداکاری در حق خانواده هایمان از قبیل کار 12 ساعته و 16 ساعته نمیتواند متضمن حفظ معیشت و شرافت مان باشد لذا بمثابه یگانه راه حل باید متحدانه و بمثابه یک پیکر واحد برای حفظ زندگی و معیشت مان دست اندر کار اعتراضی گسترده به شرایط مصیبت بار کنونی شویم و با خواست افزایش حداقل مزد اجازه ندهیم بیش از این زندگی ما و همسر و فرزندانمان قربانی تامین منافع سرمایه داران شود. نباید بیش از این ساکت بنشینیم و سرنوشت زندگی خود را بدست کسانی بسپاریم که اساس و محور تصمیم گیریهایشان در شورایعالی کار تامین منافع صاحبان سرمایه و سودهای نجومی برای آنان است. به هر شکلی که میشود باید دست به اعتراض زد. این اعتراضات را با توجه به آغاز کار جلسات کمیته های مزد در شورایعالی کار باید از هر طریق ممکن از قبیل نامه ها و طومار های اعتراضی تا اعتصابات و تجمعات کوچک و بزرگ از همین امروز آغاز نمود و آنرا تا حصول نتیجه ای روشن ادامه داد. اعتراض تنها راه حفظ معیشت و شرافت ماست و حداقل مزد ما کارگران نه در گرو سپردن سرنوشت تعیین آن بدست شورایعالی کار، بلکه در گرو ابعاد و گستره اعتراضات ماست. اعتراض به میزان حداقل مزد کنونی از مدتی پیش در پتروشیمی های ماهشهر آغاز شده است و هم اکنون کارگران پتروشیمی بسباران با خواست افزایش حداقل مزد در اعتصابند. ما نیز در سراسر کشور از هر طریقی که میتوانیم به اعتراض برای افزایش حداقل مزد بپیوندیم و امسال را به سالی برای نشاندن لبخند بر چهره خانواده هایمان تبدیل کنیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 29 آبانماه 1392

 

1500 کارگر پتروشیمی بسباران با خواست افزایش مزد دست به اعتصاب زده اند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال اعتصاب شکوهمند کارگران شرکتهای فراورش و خوارزمی در پتروشیمی بندر امام و موفقیت آنان در تحمیل افزایش 32 درصدی دستمزد، از صبح امروز بیش از 1500 کارگر پتروشیمی بسباران از دیگر زیر مجموعه های پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زده و خواهان افزایش دستمزد های خود شده اند. این کارگران اعلام کرده اند دستمزدهای کنونی به هیچ عنوان تامین کننده هزینه های سرسام آور زندگی نیست و تا رسیدن به خواست خود برای افزایش مزد به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال آغاز اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران، مسئولین این شرکت از ساعات اولیه صبح امروز تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران، آنان را وادار به شکستن اعتصاب خود کنند اما با هوشیاری کارگران این اقدام کارفرما شکست خورد و کارگران بسباران تا لحظه مخابره این خبر( ساعت 20/12ظهر) هر کدام در قسمتهای خود همچنان در اعتصاب بسر می برند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 29 آبانماه 1392

 

خبر مرتبط با اعتصاب موفق کارگران پتروشیمی فراورش و خوارزمی برای افزایش دستمزد، منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و موج اعتراضات کارگری در دیگر پتروشیمی ها

اتحادیه آزاد کارگران ایران: دور تازه ای از اعتراضات کارگری در پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل آنرا به پای مذاکره با کارگران معترض کشاند و مدیریت این پتروشیمی در جلسه ای که دیروز مابین نماینده های کارگران و معاون مدیر عامل و چند تن دیگر از مسئولین این پتروشیمی برگزار شد طی توافقی کتبی به تمامی خواستهای کارگران تن داد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران شرکتهای پیمانکاری فراورش و خوارزمی در هفته گذشته، این اعتصاب با وعده مسئولین پتروشیمی جهت برگزاری جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای کارگران  پایان گرفت و طبق وعده داده شده روز دوشنبه  29 مهر ماه این جلسه برگزار شد. در این جلسه که از یک سو نماینده های کارگران و از سوی دیگر معاون پتروشیمی بندر امام و چند نفر دیگر از مسئولین این پتروشیمی شرکت داشتند پس از مذاکره ای طولانی کارگران موفق شدند به همه خواستهای خود دست پیدا کنند و دستورالعمل آن توسط مدیر عامل پتروشیمی بندر امام امضا شد. این خواستها عبارت بودند از: 1- افزایش 32 درصدی دستمزدها 2- پرداخت 4 درصد حق کار سخت و زیان آور 3- پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ (طبق درصدی که به سایرکارکنان رسمی وقرارداد مستقیم پرداخت میشود)

بنا بر این گزارش بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران پیمانکاری شرکتهای فراورش و خوارزمی، موج این اعتراض کارگری به دیگر پتروشیمی های ماهشهر نیز کشیده شد و روزهای 29 و 30 مهر ماه کارگران پتروشیمی های بزرگ اروند و مارون نیز با خواستی مشابه کارگران پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که کارگران شرکت بسباران در پتروشیمی بندر امام نیز در حال امضای طوماری با مضمون خواستهای کارگران فراورش هستند و فضای اعتراضی زیادی در میان آنان وجود دارد.

لازم به یادآوری است بدنبال اعتراضات کارگری گسترده در پتروشیمی بندر امام در سالهای 90 و 91 و پذیرش خواست کارگران مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، مدیریت این پتروشیمی فقط 30 درصد کارگران پیمانکاری را مشمول انعقاد قرارداد مستقیم کرد و مابقی آنان همچنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری باقی ماندند.  

اتحادیه آزاد کارگران ایران یکم آبانماه