ديدار نمايندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کيهان شّر،

                    بهروز ستوده

 

 

اگر قرار باشد که در اين کشور حقوق بشر رعايت شود ديگر اثری از حکومت جمهوری اسلامی و عمود آن که همانا ولايت مطلقه فقيه است باقی نخواهد ماند ، بنابراين رعايت حقوق بشر به سود هيچ يک از دارودسته های حکومت اسلامی نيست.

برای پرهيز از تکراراسم پليد حسين شريعتمداری که روزنامه کيهان را به يکی از عمده ترين پايگاههای فساد و تبهکاری بيت رهبری تبديل کرده است ، نگارنده اين سطورترجيح ميدهد که ازاين پس بجای واژه بلند و رايج "کيهان حسين شريعتمداری" جهت اختصاراز واژه کوتاه شده ی "کيهان شّر" استفاده نمايد که برازنده اين دشنام نامه سخيف است ، با اعتقاد براين امر که در آينده ای نه چندان دور ، بساط دارو دسته های شرور و اراذل و اوباشی که تحت پوشش نام روزنامه نگار و خبرنگار در اين ستاد دروغگوئی و وحشت آفرينی و توطئه گری عليه منافع ملی مردم ايران گردآمده اند برچيده گردد و لات و لوت هائی که اين بنگاه مطبوعاتی با سابقه رابا فرمان رهبر، به اشغال خود در آورده اند ، به جايگاههای اصلی خود يعنی به دسته های سينه زنی وهیأت های عزاداری و ميدان های تره بار بازگردانده شوند و مردم ايران از شّر جنجال آفرينی ، نفرت پراکنی و ترويج خشونت که هدف اصلی کيهان شّراست آسوده شوند .

بدنبال ديدار هیأت اعزامی پارلمان اتحاديه اروپا با خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی ، دو چهره سرشناس حقوقی و هنری شناخته شده در سطح جهانی که بخاطر پايداری و مبارزه شان عليه استبداد حاکم برايران ، احترام جهانيان و کنشگران سياسی و حقوق بشر را در سرتاسر جهان نسبت به خود برانگيخته اند ، کيهان شّر مانند هميشه ازموضع جنجال آفرينی ودشنام دهی عليه شخصيت های محبوب جامعه ، تلاش دارد چنين وانمود سازد که ملاقات هیأت پارلمانی اروپا با دوچهره محبوب اجتماعی ، گويا به دور از چشم مسئولان حکومت اسلامی و مخفيانه صورت گرفته است !

کيهان شّر به نقل از واحد مرکزی خبر و اين واحد به نقل از برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از جمله چنين مينويسد :

کاظم جلالی رئيس پژوهش های مجلس : اعضای هيات پارلمان اروپا پس از ورود به تهران ، برای روز جمعه برنامه‌ای نداشتند و در جريان ملاقات با سفيران کشورهای اروپايی در سفارت يونان، اين افراد نيز در سفارت حاضر می‌شوند ( منظورش خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی است) . اين اقدام ناپسند است که آنها در اين سفر، اقدامی پنهانی و مخفيانه انجام دادند ، البته سفارت يونان نيز در اين زمينه مقصر است که از وزارت خارجه خواسته‌ايم مساله را پيگيری کند

سيدحسين نقوی حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی : سئوال اين است که بازداشت‌شدگان و فعالان فتنه چگونه به سفارت يونان منتقل شدند و چه کسی آن‌ها را منتقل کرده و اينکه چه کسی مجوز داشته اين کار را انجام بدهد. در حال پيگيری هستيم تا ببينيم چه کسانی با چه برنامه‌ای و چه توافقی اين کار را انجام دادند.

حجت‌الاسلام وحيد احمدی رئيس کميته روابط خارجی مجلس : هيچ جای دنيا اينگونه عمل نمی‌کنند که هيئت پارلمانی، مهمان هيئت حاکمه کشوری باشد اما در آن کشور با اپوزيسيون و افراد کُددار که در زمين ديگران بازی می‌کنند ديدار داشته باشند.

اسماعيل کوثری عضو کميسيون امنيت ملی مجلس : دعوت از هيئت پارلمانی اروپايی با هماهنگی مجلس بوده است ، اما بايد گفت تخلفی در اين خصوص صورت گرفته و اين هيئت پارلمانی با برخی از عناصر فتنه ديدار داشته‌اند که در دستور کار برنامه‌های اين هيئت نبوده است.

محمدحسن‌‌ آصفری عضو ديگر کميسيون امنيت مجلس : دعوت از هيئت پارلمانی اروپا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است اما اين مرکز اختياری نداشت که از هيئت پارلمانی اروپايی دعوت کند، آن هم در هفته‌ای که مجلس شورای اسلامی تعطيل بوده و نمايندگان در حوزه‌های انتخابيه خود فعاليت می‌کنند.

کيهان شّر پس از دشنام دهی وبرچسب زنی به سران جنبش سبز در ابتدا و انتهای سخنان گماشتگان خامنه ای در مجلس شورای اسلامی چنين نتيجه گيری ميکند که : در اقدام هيئت پارلمانی اروپا مبنی بر ديدار با "دو تن از چهره‌های تابلودار فتنه ۸۸"، مجلس شورای اسلامی هيچ گونه مسئوليتی ندارد چونکه مسافرت اين هیأت به ايران از قبل با اين مجلس هماهنگی نشده بوده است ! بدين ترتيب حسين بازجو در کيهان شّر چنين وانمود ميسازد که گويا چند نماينده از پارلمان اروپا خودسرانه به ايران مسافرت کرده و در تهران بطور پنهانی به سفارت يونان رفته و در آنجا مخفيانه و حتماً به دور چشمان مأموران امنيتی و سربازان گمنام امام زمان با خانم نسرين ستوده و آقای پناهی ديدار و گفتگو کرده اند !

و اما راست از اين قرار است که در زمان دولت احمدی نژاد ، جمهوری اسلامی که در انزاوی کامل قرار گرفته بود ، حکومتگران اسلامی به اميد اينکه از وحدت نظر اروپا و امريکا در مورد مناقشه هسته ای جلوگيری به عمل آورند ، چندين بار از پارلمان اروپا درخواست کردند که برای ايجاد رابطه و گفتگو با جمهوری اسلامی ، هیأتی پارلمانی را به ايران اعزام نمايند ، اما پارلمان اروپا هميشه بخاطر درخواست های مکرر و پيگيری شخصيت ها و نهادهای حقوق بشری و گروههای سياسی ايرانی ، چنين سفری را مشروط به ديدار با برخی از چهره های سرشناس سياسی و يا فرهنگی و هنری اپوزيسيون حکومت اسلامی کرده بودند که بيت رهبری هرگز در اين مورد زير بار نرفت و پاسخ منفی به پارلمان اروپا داده بود ، تا اينکه انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری و خوردن جام زهر از جانب رهبر خودکامه و توافق مقدماتی ژنو برای حل بحران هسته ای ايران ، فضائی را ايجاد نمودند که حکومت خودکامه ولايت فقيه را ناگزير ساخت لااقل برای حفظ موجويت خويش هم که شده است به عقب نشينی هائی گردن نهد .

تجديد نظر در سياست خارجی و عقب نشينی در مقابل اروپا و امريکا ، پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ماههای اخير را شاهد بوده ايم ، اما تجديد نظر و عقب نشينی در سياست های داخلی جمهوری اسلامی و بويژه در زمينه باز نمودن فضای سياسی و اجتماعی و رعايت حقوق بشر و مبارزه با فساد و غارتگری ، از آنجائی که دهها کانون قدرت و صدها گروه و شخصيت تبهکار حکومت اسلامی در آن درگير و دخيل ميباشند به آسانی صورت نخواهد پذيرفت و چه بسا با تنش ها و زدوخوردها و تصفيه حساب های جناحهای رقيب در جمهوری اسلامی همراه خواهد شد ، امکان ديدار هیأت پارلمانی اروپا را با خانم نسرين ستوده و جعفر پناهی ، اين دو شخصيت نامدار و جهانی را ميبايستی در ارتباط با اين عقب نشينی در عرصه سياست داخلی تحليل نمود اگر چه کيهان شّر و گماشتگان بيت رهبری از اين ديدار سخت خشمگين اند و به خود می تابند .

همچنين در اينجا لازم است از مبارزه بی امان شخصيت ها و نهادهای حقوق بشری و بويژه "شبکه همبستگی حقوق بشر " که از تجمع دهها نهاد حقوق بشری در خارج از کشور بوجو د آمده است ياد شود که طی تماس های متعدد با پارلمان اروپا و نمايندگان اعزامی اين پارلمان به ايران ، برملاقات هیأت مذکور با شخصيت های اپوزيسيون داخل کشور و از جمله خانم ستوده و آقای پناهی تأکيد داشته اند بايد ياد شود ، چرا که اگر فشارها و افشاگری های شخصيت ها و نهادهای حقوق بشری ايرانی در خارج از کشور ، برای عطف توجه افکار عمومی و سياستمداران اروپائی و امريکائی نسبت به جنايات جمهوری اسلامی و نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران نباشد ، بی ترديد دغدغه نخست دولت های اروپائی و امريکائی ، منافع سياسی و اقتصادی خودشان در ايران است نه نقض حقوق بشر در کشور بخت برگشته ما .

همين ديروز وقتی که کيهان شّر و جيره خواران بيت رهبری در مورد بی خبری مجلس شورای اسلامی از دعوت و مسافرت هیأت پارلمانی اروپا به ايران و مجرمانه بودن ديدار هیأت مذکور با دو شهروند ايرانی مشغول دروغ پردازی بودند ، خبرگزاری فرانسه نيز در تهران با يکی از اعضای هیأت اعزامی پارلمان اروپا به ايران بنام خانم ايزابل دُران در تهران ، پيرامون مسئله حقوق بشر در ايران مصاحبه ميکرد . خانم ايزابل در مصاحبه خود با خبرگزاری فرانسه از جمله چنين گفته است :

اتحادیۀ اروپا می تواند با استفاده از فرصتی که در نتيجۀ توافقات اتمی ميان ايران و شش قدرت جهانی در ژنو بوجود آمده است ، گفتگو بر سر مسئلۀ حقوق بشر در ايران را با جمهوری اسلامی آغاز کند . فرصت به وجود آمده در نتيجۀ اين توافق برای حل اختلافات با حکومت تهران خيلی به درازا نخواهد کشيد ، اما اگر در اين فاصله گفتگو بر سر مسئلۀ حقوق بشر با رهبران اين کشور آغاز شود، متوقف کردن آن دشوار خواهد بود. خانم ايزابل در اين مصاحبه از اعمال خشنونت در ايران و دستگيری های خودسرانه روزنامه نگاران و نقض فاحش حقوق بشر در اين کشور انتقاد کرده و بر اين باوراست که رهبران جمهوری اسلامی را بايد متقاعد ساخت که رعايت حقوق بشر به سود آنان است !

برخلاف نظر خانم ايزابل ، يکی از نمايندگان اعزامی پارلمان اروپا به ايران که معتقد است : بايد رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کرد که رعايت حقوق بشر در ايران به سود آنان است ! نگارنده اين سطور براين باور است که : رهبران جمهوری اسلامی به خوبی ميدانند که رعايت حقوق بشر در اين کشور به سود آنان نيست و تمام کشتارها و اعدام ها و شکنجه ها و دستگيری ها ، وحشت آفرينی های اراذل و اوباش در کوی و برزن و ايجاد فضای سانسور و خفقان و عوامفريبی ، همه بخاطر جلوگيری از اجرای حقوق بشر در ايران است ، زيرا اگر قرار باشد که در اين کشور حقوق بشر رعايت شود ديگر اثری از حکومت جمهوری اسلامی و عمود آن که همانا ولايت مطلقه فقيه است باقی نخواهد ماند ، بنابراين رعايت حقوق بشر به سود هيچ يک از دارودسته های حکومت اسلامی نيست و دل را به اين خوش کردن که : رهبران فاسد حکومت اسلامی متقاعد شوند که حقوق بشر را درايران رعايت کنند ، اميدی است بيهوده .

همانگونه که فشارهای بين المللی و تحريم ها ، خامنه ای خودکامه را مجبور به نوشيدن جام زهر با عنوان " نرمش قهرمانانه" نمود ، در زمينه حقوق بشر نيز مبارزه مستمر و بی وقفه ، متحد و يک پارچه ی نيروهای آزاديخواه و هوادار حقوق بشر است که ميتواند حکومت اسلامی را گام به گام به عقب نشاند تا لحظه سرنگونی اش فرا رسد ، جنبش مدنی ايران عليرغم ضربات مهلکی که حکومت اسلامی برآن وارد گرديده است ، در ماههای اخير بخوبی آشکار ساخته است که همچنان زنده و فعال در تمامی عرصه ها و با گام های آهسته ولی استوار مشغول پيشروی است ، اين را همه ميدانند حتی ذوب شدگان در ولايت و کيهان شّر که از ديدار هیأت پارلمان اروپا با خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی به هراس افتاده اند .