اعلامیه کمیته مرکزی سازمان به مناسبت یازده دی

یادمان جانباختگان راه کارگر

 

"بیا تا گل برافشانیم و می درساغر اندازیم،

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم"

 

یاد باد !

از یارانی که گل افشاندند، بذر مقاومت کاشتند و  جام شوکران سرکشیدند ، تا  چهره کریه استبداد مذهبی  و استثمار نظام سرمایه داری را برملا سازند.

 

یاد باد !

از یارانی که  فلک دروغین را سقف بشکافتند تا با طرحی نو،  جهان کهنه را براندازند و جهانی نو بر پا دارند. جهانی  بهتر، جهانی با برابری واقعی همه انسانها، جهانی انسان گرا ، با محوریت انسان و سوسیالیسم انسان مدار!

 

یاد باد !

از یارانی که به پاخاستند برای براندازی نظام نابرابر سرمایه داری، به پاخاستند برای براندازی  نظام جمهوری جهل و جنایت و برپائی حاکمیت کارگران و زحمتکشان!

 

یاد باد !

از یارانی که به پاخاستند تا در برابر نظام  برون آمده از دوران توحش، پرچم سرخ  اکثریت استثمار شونده جامعه را برافراشته سازند!

 

آری سخن از یارانی است که به پا خاستند؛ اما نه برای مردن؛  به پا خاستند برای زیستن؛ به استقبال مرگ شتافتند برای دفاع از زندگی و شرافت انسانی؛ به استقبال مرگ شتافتند، نه به عشق شهادت و وعده حور و غلمان در بهشت، برای برپائی جامعه ای انسانی بر روی زمین؛ به استقبال مرگ شتافتند به عشق آزادی؛ مرگ را شیرین پذیرا شدند نه به قصد قهرمانی، به قصد دادگری و افشای بیداد؛ مرگ را شیرین پذیرا شدند برای سوسیالیسم و عدالت اجتماعی!

 

روز یازده دی ماه، سالروز اعدام رفیق علیرضا شکوهی دبیر اول کمیته مرکزی سازمان ، چهره برجسته  مقاومت در دو رژیم  شاه و شیخ است. سازمان ما، این روز را ،روز گرامیداشت یاد جانباختگان سازمان نام گذاری کرد. سی سال پیش در این روز دبیر اول سازمان راه کارگر توسط دژخیمان اسلامی تیرباران شد.  برای ما راه کارگریها، این روز ، روزتجدید پیمان  با همه جانباختگان راه آزادی وسوسیالیسم است. روزیست که بار دیگر اعلام کنیم به آرمانی که آنها در راهش جان باخته اند، هم چنان پای بند یم و راه رهائی کارگران و زحمتکشان را با همان صلابت انقلابی آنان پی خواهیم گرفت و طی خواهیم نمود.

 

بزرگداشت جانباختگان، حتی سالمرگ انسان های نقش آفرینی که به مرگ طبیعی جان می سپارند،  سنتی است رایج در فرهنگ ما و فرهنگ جهانی،  سنتی رایج برای قدردانی از خدمات شان، ارج نهادن به  تلاش شان،  یادآوری از درد و رنج شان، و البته دست آوردهایشان. از این روی، بزرگداشت جانباخته گان سازمان را نباید حمل بر گروه گرایی و دمیدن بر ساز فرقه گرایی تلقی نمود که نه رفقای جانباخته ما  با آن سرسازش داشتند و نه ما، بازماند گانی که زنده ماندن و زند گی خود را مرهون فداکاری و جانبازی آنان می دانیم، چنین رویکردی داشته و داریم . ما یاد همه جانباخته گان،  از همه جریان های مبارز و انقلابی و همه قربانیان جمهوری اسلامی را گرامی میداریم و خواهان اتحاد همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم هستیم .

 

 یازده دیماه فرصتی است برای یادآوری شرایط مبارزه ، زندگی و مرگ آنان؛ نگاهیست به شرایطی که آن جانهای شیفته و انسان های آرمان خواه در آن بسر بردند وبا ایستادگی در برابر رژیم جنایتکار اسلامی ،از آزادی و سوسیالیسم و انقلاب مردم بدفاع برخاستند و با ازخودگذشتگی درخشانشان ،امیدها و آرزوهای اکثریت عظیم مردم را پاس داشتند و نام خود را جاودانه ساختند.

 

 

 در شرایطی که جنایتکاران اسلامی و سرسپرده گان درگاه ولایت فقیه، در پی خاموشی هر نغمه آزادی خواهانه  بر می آمدند و  می آیند، سردادن  شعار  زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم،  مقاومت و ایستادگی در برابر شکنجه و تیرباران، آن " نه " بلندی است که تسلیم هرگز، و آن فریاد رسائی است که رفقای جانباخته ما به عنوان بخشی از چپ انقلابی سر میدادند و کماکان می دهند  و ما،  همچنان،  آن "نه بلند"  و آن "فریاد رسا"  را که "مرگ سرخ"  آری!  اما "تسلیم و تمکین " هرگز!  رگبار گلوله و تیرخلاص شام گاهان آری!  اما دست شستن از مبارزه برای سوسیالیسم و تن دادن به پستی هرگز، همچنان پاس می داریم.

 

یاد یاران و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

دسامبر 2013- دی ماه 1392

 

www.rahekaregar.com