پیام همدردی با رفیق رخشنده  و کرامت عزیز !

 

 

با اندوه فراوان، خبر درگذشت مادر گرامی، بانو اختر نیکوکار را دریافت داشتیم به شما و خانواده نیکوکار، حسین پور رودسری و مهدی زاده صمیمانه تسلیت می گوئیم!

یاد این مادر فداکار گرامی و خاطره اش جاودان باد،که نمونه درخشانی بود از مادران مبارز، دلاور زنی با توان کوه و صلابت دریا، شجاع و بی باک!

بردباری و شکیبائی اش در برابر انبوه درد و رنجی که بر وی نازل می شد، ناگفتنی است. جان باختن سه تن از عزیزان دل بندش، رفقا علی مهدی زاده، حمید و رحیم حسین پور رودسری، بازداشت و زندان دختر، همسران دو تن از دختران و پسرش، با شماری از نوه ها ، او را در این دوران تاریک از پا نیانداخت و به رغم فشارها و کنترل شدید دستگاه امنیتی هرگز بیدادی را که بر عزیزانش رفته بود، به سکوت واگذار نکرد !  سال های زیادی با پشتکاری وصف ناپذیر، از این زندان،  روانه ی آن زندان،  و از این شهر،  روانه ی آن شهر می شد،  تا دیداری از عزیزانش داشته باشد و یا دست کم نشانی از آنان! اگر چه بارها نومید به خانه باز می گشت اما باز هم از پای نمی ایستاد. مادری بود که به هر مناسبتی  برای آنها مراسم یادبود برگزار می کرد و تهدیدها را به ریشخند می گرفت. مهمترین مشغله زندگی اومقابله با فراموشی بود. فراموشی جنایتی که علیه فرزندان فداکار مردم ایران انجام شده بود و آرزو و امید محاکمه آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در ایران.

کشتار جنایت کارانه زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت، فرزند برومند او رحیم را سربردارمیکند و خاوران محل دیدار او با مادران مبارزی است  که فرزندان برومند خود را از دست داده اند؛ اگر چه در شهر کلاچای ( گیلان ) سکونت دارد، اما رابطه خود را با مادران خاوران و جان باختگان خطه گیلان حفظ  می کند و در هر گونه مراسمی عکس های سه جان باخته را با خود دارد و با نشان دادن آنها به افشاگری می پردازد که جنایت کاران جمهوری اسلامی چگونه فرزندان دلبند وی را کشته اند.    

در حالی که هیچ نشانی از مزار عزیزان خود را نمی داند، عکس آن ها را در مراسم خاکسپاری و بزرگ داشت همسرش،  در کنار عکس وی می گذارد و وصیت می کند عکس های علی و حمید و رحیم را بر مزار خودش هم نصب کنند.

  در ستایش از وی همان به که گفته شود، با وجود آن که فردی بود متدین و پای بند بر اعتقادات مذهبی خود، اما هرگز در صدد تحمیل عقیده خود بر فرزندان ونزدیکان بر نمی آمد و با سرفرازی می گفت که کمونیست ها، انسان های شریفی هستند.

ما یاران علی و حمید و رحیم به شما رفیق رخشنده و کرامت عزیز وهمه دیگر اعضای خانواده درگذشت بانواختر نیکوکاررا تسلیت می گوئیم و در کنارشما و همه مادران خاوران ایم که در فقدان این مادر رنجدیده غمبارند. ما  اعلام میکنیم  که نه تنها یاد رحیم و حمید و علی و دهها هزار جانباخته راه آزادی و برابری فراموش نخواهد شد ، نه فقط بیدادی که بر آنهاو خانواده هایشان  رفت، فراموش نخواهدشد، بلکه یاد مادر  و تک تک مادران خاوران هم که رنجشان را با دادخواهی پیوند زدند، فراموش نخواهد شد. چنین باد!

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ) راه کارگر (

 

         8 ژانویه 2014

 

   www.rahekaregar.com