چپ و پرونده سازی های سربازان گمنام امام زمان علیه آن 

 

 

 

 

آهای کوردلان تاریخ ! پرویز قلیچ خانی ها تمام شدنی نیستند

 

 

 

آهای کوردلان تاریخ ، به کوری چشمان بخیل تان ، ما بمقصد خواهیم رسید !مطمئن باشید

 

پس از آنکه مریدان و سرسپردگان حکومت اسلامی ، یعنی محمود نادری ها ، حسام الدین آشناها ، محمد قوچانی ها و رضا خجسته رحیمی ها ، بسراغ بررسی تاریخچه جنبش چریکی در ایران رفتند و به پرونده سازی های سخیف و جعلی علیه شهیدان والا مقام این جنبش پرداختند و به خیال خام خود پیروز از میدان این نمد مالی تهوع آور بدر آمده اند ، حالا و در عرصه ورزش پهلون پنبه دیگری به نام علی عالی را بمیدان فرستاده اند تا اینبار به جنگ یکی از چپ های زنده و حی و حاضر و از تبار همان خانواده بزرگ ، صدیق و وفادار جنبش چپ ، برود . ماهنامه  دنیای فوتبال  در ادامه پروژه چپ زدائی حکومت و دولت تدبیر و امید ، اینبار بسراغ پرویز خان قلیچ خانی ، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران رفته تا ضمن تخریب این شاگرد خلف آقا تختی و یکی از وفاداران به مردم اعماق و لگدمال شدگان ، جبهه جنگ نظری جدیدی علیه چپ و کمونیست ها بگشاید . این کور و بزدلان تاریخ ، اما ، نمی توانند پرویز خان قلیچ خانی را به لجن بکشند . پرویزی را که هم در عرصه فوتبال حرفه ای و هم در عرصه سیاست روحیه شکست ناپذیری و مبارزه جوئی اش را از کف نداد .
سربازان گمنام امام زمان می دانند که نمی توانند پرویز خان قلیچ خانی ، این شورشگر آرمانخواه و برابری طلب ، را از چشم همنسلان ما بیاندازند ، سنگی در تاریکی انداخته اند تا بل نسل دوم و سوم انقلاب شکست خورده بهمن 57 به چپ و کمونیست اقبال پیدا نکرده و روی خوش نشان ندهد . آنان اما بدانند که اینبار هم تیرشان به سنگ خواهد خورد . پرویز ما در تبعید و در درازنای جاده های دنیا ، هرچند که هنوز که هنوز ، همچون هزاران دیگر همچون ما ، مسافر است و تمامی بارش کوله پشتی اش ، روزی ، که دور نیست ، به مقصد خواهد رسید . ما زنده به آنیم که مزد خوشخدمتی مان ، اگر واجد بودیم ،  را از همان پائینی ها بگیریم و نه از طریق دریوزگی و آستانبوسی به درب ِ اربابان قدرت .

در همین زمینه : گفتگوی رادیو همبستگی  با پرویز قلیچ خانی
ویژه نامه مجله آرش درباره 35 سال کشتار و سرکوب گری حکومت اسلامی در ایران
مکثی بر ویژه نامه مجله دنیای فوتبال در ایران با نام تراژدی پرویز درباره پرویز قلیچ خانی