اطلاعیه و فهرست برنامه 3 روزه کنفرانس ، علیه سیاست های مرزی رژیم های اروپائی و

مبارزه علیه کمپ های پناهندگی،مبارزه ضد نژاد پرستی با مواضع گوناگون: کنفرانس  

No border lasts forever

    برگردانده شده از مینا زرین

Studierendenhaus/ KOZ, Universität Frankfurt-Bockenheim, Mertonstr. 26-28

 

 

nblf3_en

 

 

فعالین جنبش No Border به همراه دیگر گروه های آلمانی و شهروندان ساکن در کمپ های پناهندگی و دیگر گروه های اجتماعی در برای برگزاری کنفرانس No Border Lasts Forever در شهر Frankfurt  می باشند.  اطلاعیه و فهرست برنامه 3 روزه این کنفرانس در تاریخ 21تا 23 فوریه 2014 در شهر فرانکفورت را جهت اطلاع  و شرکت در این حرکت مبارزاتی علیه قانون های پناهندگی ،تحریکات نژاد پرستانه و راسیسم دولتی سرمایه داری  و همینطور درباره چشم انداز ها، پیروزی ها، استراتژی ها، چالش ها و شکست ها با شیوه ای از همبستگی به بحث بپردازیم.

جمعه 21 فوریه 2014

ساعت 17.00 : شروع برنامه : بررسی در باره شبکه های مختلف گروه های ضد نژاد پرستی و ارتباطات فرا ملیتی ( بین المللی ).

ساعت 19.30 : نمایش اسلاید درباره تاریخ مبارزاتی بین سالهای 2012 تا 2014

ساعت 20.00 :پنل افتتاحیه: تعدد و اتحاد دیدگاه ها در مبارزات اخیر پناهند گان و مهاجرین.

شنبه 22 فوریه 2014

ساعت 10.00 تا 10.45 : بازتاب ها و چشم اندازها

ساعت 11.00 تا 13.00 : آغاز بخش اول work shop( ورک شاپ ها ) با تم های مختلف :

1 – حد و مرز آزادی شما با من چه می باشد؟ مبارزه ضد نژاد پرستی با مواضع گوناگون

2 – مبارزات محلی پناهندگان،پناهندگان و مهاجرین بدون مدرک و ثبت نشده،فعالین در مرزها و مرکز اروپا.مسیر مهاجرت از طریق یونان بخش 1.

3- توقف دیپورت ( اخراج ) – از طریق انجام عملیات باز دارنده در فرود گاه ها و پشتیبانی فعال و مستمر از این حرکات.

4 – بازتاب وضعیت بحرانی در کمپ های پناهندگی و بوجود آوردن انگیزه سیاسی برای حمایت از متقاضیان پناهندگی.

5 - میان کویر و دریا: مبارزه برای آزادی حرکت در  ترانزیت، Afrique-اروپا بخش 1.

6 – کشتن بی پناه ها و بی خانمان ها توسط NSU را فراموش نکنیم و دخالتگری بکنید و  به بازمانده گان آنها یاری رسانیم.

7 – مبارزه برای حق انسان دوستانه، ماندن.  وضعیت خاص متقاضیان پناهندگی از یوگسلاوی سابق.

ساعت 15.00 تا 17.00 : بخش دوم work shop ( ورک شاپ ها ) :

1 – مبارزه علیه کمپ های پناهندگی تا اتخاذ سیاست اجاره کردن.

2 - شکاف دیگری در دیوار. خواسته ها و استراتژی های علیه سیاست های مرزی رژیم های اروپایی (Europäische Grenz regime)پس از موج اخیر مبارزات مهاجر ین و تراژدی Lampedusa.

3 - علیه دوبلین 3 و رژیم های اخراج کننده اروپایی

4 - چگونه مبارزات محلی و فرا ملیتیبا هم ارتباط برقرار بکنند. به عنوان مثال آفریقا - اروپا، بخش 2

5 - „STOP Deportation Camp“ در شهر Eisenhüttenstadt در ماه اگوست / سپتامبر 2014

6 - در تاریکیها:  در دراز مدت " تحمل کردن" و "تعهد به همکاری با تخلفات "

7 – مبارزه غیر شهروندان - بازتاب های نظری و انگیزه های عملی

ساعت 19.00 تا 21.00 : پنل شب: کدام بحران؟ کدام مرز؟ چرا و چگونه مبارزات ضد نژاد پرستانه و مبارزه اجتماعی علیه ریاضت می توانند ارتباط برقرار بکنند.

 

یکشنبه 23 فوریه 2014

10.00 تا 12.00 : بخش سوم work shop ( ورک شاپ ها )

1 - کدام بحران؟ کدام مرز؟ بحث در مورد تریبون شنبه شب.

2 - شبکه های فرا ملیتی : تدارک و مقدمات برای همکاری بیشتر در آینده.  مسیر مهاجرت از طریق یونان  بخش 2.

3 - مقاومت فرا ملیتی علیه  استخراج اورانیوم از معادن در Falea ( در کشور مالی )

4 - مهاجرت از بلغارستان و رومانی:  دخالتگری علیه استثمار و تبعیض نژادی

5 – بسیج دست راستی ها علیه پناهندگان – آیا چپها متحد هستند؟

6 – "مبارزه علیه راسیسم" ، "مبارزه علیه سکسیسم" : برای رهایی زنان

7 - کاروان بین المللی به بروکسل: همکاری فرا ملیتی

8 - نژادپرستی علیه مسلمانان

ساعت 12.30 تا 14.00 جلسه پایانی کنفرانس

 

 

 توضییحی در باب کنفرانس  No Border Lasts Forever

21st-23rd of February 2014

 

دو سال پیش، آخرین کنفرانس No Border Lasts Forever در فرانکفورت برگزار شد. طی دو سال گذشته در مبارزات جاری و در مبارزه  ضد نژادپرستانه و جنبش مهاجرین خود سازمان داده شده، تغییرات زیادی صورت گرفته  است . به ویژه قیام پناهندگان در ا شکال متنوع مبارزاتی  با  طرح های قوی و فراملیتی - حتی خارج از اروپا - و همچنین در آلمان روبرو بوده است.

 

پناهندگان از ورزبورگ به برلین راهپیمایی کردند.برلین شاهد اشغال Oranienplatz برای
بیش از یک سال شد و منجر به قرار گرفتن شرایط زندگی پناهندگان در آلمان  در دستور کار سیاسی گردید. Lampedusa در هامبورگ تنها پلی نمی باشد که جزیره مدیترانه و بندر شمال  شهر را به هم وصل کرده است، بلکه همچنین یک اتحاد قوی شهری بنا نهاده است. در بادن ورتمبرگ یک گروه از پناهندگان افغان از مجارستان،با حرکات اعتراضی خود رژیم Dublin را زیر سوال بردند.تریبونال پناهندگان در برلین، سیاست های غیر انسانی سیستماتیک دولت آلمان علیه مهاجرین را محکوم کرد. در بایرن، کمپین اعتصاب غذا، راه پیمایی ها و اشغال، بسیاری از پناهندگان را در Residenzpflicht و  Asylbewerberleistungsgesetz به تحرک در آورد و در راستای گرفتن حق اقامت بسیج و سازماندهی کرد. در اردوگاه ها  محل اقامت متقاضیان پناهندگی در سراسر آلمان، اعتراضات خود سازمان یافته و راهپیمایی ها با هدف در هم شکستن انزوای صورت گرفته و می گیرد. مقاومت علیه اخراج ( دیپورت) در حال پیشرفت و تقویت است. پایداری جدید مبارزات پناهندگان به آلمان محدود نمی شود،این اعتراضات به دیگر شهرهای بزرگ اروپایی از آنجمله آمستردام و وین هم سرایت کرده است.در حالی که یک سری شورش ها و اعتصاب غذا در بسیاری از زندانها  در مرز های اروپایی در جریان است،همزمان  در Lampedusa تظاهرات علیه " اثر انگشت"  ، در تونس تظاهرات نشسته و اعتراض جمعی علیه نرده ها در Ceuta وMelilla. صورت میگیرد.در حال حاضر ما شاهد تراکم و تداوم  فرا ملیتی  مبارزه برای آزادی رفت و آمد می باشیم.

 

 هم زمان، ما با ادامه بیرحمی  رژیم های اروپایی در مرزها مواجه می باشیم که منجر به قتل و مصیبت می شود. علی رغم توجه افکار عمومی به تراژدی در Lampedusa در اکتبر سال 2013، طرح هایی همچون تقویت Frontex و استقرار سیستم مدار بسته  EuroSUR به پیش برده می شود. در سراسر اروپا، ما شاهد افزایش تحرکات نژادپرستانه و پوپولیستی  و تهدید به برگرداندن پیروزی مهم و دستاوردهای دهه های گذشته می باشیم.

 

ما، به نمایندگی از طرف گروه های ضد نژاد پرستی، پناهنده گان خود سازمان یافته ،گروه های مهاجر و شبکه های فراملیتی در ماه نوامبر جلسه ای برگزار کردیم، چون ما احساس می کنیم که با توجه به تحولات اخیر، نیاز به دوباره ساختن فضای سیاسی ارتباطات، بحث و همبستگی به منظور پیشبرد مبارزات ضد نژاد پرستی و به دست آوردن پتانسیل برای دادن پاسخ های دسته جمعی وجود دارد. ما بحث سازنده ای را در مورد وحدت با توجه به احترام  تعدد  نظراتمان آغاز کردیم. ما درباره  هدف مشترک مان و تاثیر گذاری بر یکدیگر و  تبادل  نظرات انتقادی و پیشبرد و بهبود همکاری های فرا ملیتی در آینده به بحث پرداختیم. از این منظر، ما برگزاری یک کنفرانس ضد نژاد پرستی و  پناهندگان خود سازمان یافته و جنبش های مهاجرین به عنوان یک گام در دوباره ساختن فضایی که در آن ما می توانیم درباره چشم انداز ها، پیروزی ها، استراتژی ها، چالش ها و شکست ها با شیوه ای از همبستگی به بحث بپردازیم.

 

ما با این  فراخوان شروع کرده ایم و هر کسی که می خواهد بخشی از این روند باشد را برای دخالتگری و شرکت دعوت می کنیم. برای تبدیل کردن این کنفرانس به یک کنفرانس واقعی جنبش ما برای گفتگو در مورد محتوا، جهت و شکل کنفرانس دعوت می کنیم.

survey.antira.info or send the answers to survey@antira.info

 

گروه های که تاکنون این فراخوان را امضا کرده اند :

 

Activists from Asylumstrike Berlin, Lampedusa in Hamburg, The Voice Refugee Forum,

Caravan Munich, Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, no one is illegal Hanau,

Teachers on the street Mainz, Noborder Frankfurt, Action alliance against deportations

Rhine-Main, NoLager Bremen

 

برای حمایت از کنفرانس با این ایمیل تماس بگیرید.

conference@w2eu.net