خاموشی منصور کوشانمنصور کوشان ، شاعر ، نویسنده و روزنامه نگار آزایخواه جهان تبعید ما را بدرود گفت. کارنامه فرهنگی منصور کوشان در قلمروهای گوناگون ادب فارسی ارزنده و پربار است. او افزون بر انتشار دفترهای شعر و مجموعه های داستان و رمان، بویژه به اعتبار سر دبیری و انتشار مجله هایی چون دنیای سخن ، تکاپو و آدینه از چهره های سرشناس فرهنگ پویای روزگار ما بود.
منصور کوشان افزون بر اینها در شمار هموندان کانون نویستدگان ایران قرار داشت که در سال
۱۳۷۳ نامه سرگشادۀ "ما نویسنده ایم" را با جوهر شجاعت در اعتراض به سانسور و افشای چهره ضد فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تهیه و منتشر کردند.

منصور کوشان در سال
۱۳۷۷ همزمان با آغاز قتل های سیاسی زنجیره ای برای چند سخنرانی در اروپا به سر می برد که با قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از همکارانش در "جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران" از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، ناگزیر از بازگشت به میهن چشم پوشید.

کتاب "حدیث تشنه و آب " از منصور کوشان سندی دست اول و تاریخی از چگونگی طرح و تلاش جمهوری اسلامی برای پرتاب اتوبوس نویسندگان عازم ارمنستان است که در خارج از کشور انتشار یافته است.
منصور کوشان پانزده سال اخیر از عمر پربار
۶۵ ساله اش را در نروژ گذراند . و هرگز از تلاش های فرهنگی و هنری باز نایستاد. و افزون بر فعالیت در کانون نویسندگان ایران وانجمن قلم"در تبعید" در "خانه آزادی بیان " که به ابتکار خود سامان بخشیده بود، خستگی ناپذیر کوشا بود .

کانون نویسندگان ایران در تبعید خاموشی منصور کوشان را به خانواده محترم کوشان و خاندان بزرگ فرهنگ و ادب پویای میهن در بندمان تسلیت می گوید.

کانون نویسندگان ایران "در تبعید"