اعلامیه " سازمان راه کارگر "

پیرامون اعتراضات توده ای " بختیاریها "

علیه ستم ، تبعیض و اهانت رژیم اسلامی و رسانه های آن

 

 

در جهان رسانه ای مساله خطا و پوزش، پدیده جاافتاده ای است و هر زمان که نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، سیاستمدار یا هنرمندی مرتکب خطا و یا اشتباهی شود و نسبت به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، جمعیت، ملت ، گروه، سازمان، نهاد و یا ارگانی دروغپراکنی و یا اهانتی روا بدارد، در صورت برخورداری از فرهنگ دمکراتیک ، بی درنگ پوزش خواهی می نمایند و با توجه به اهمیت پرونده به دادگاه سپرده شده و مورد پیگرد قرار میگیرند.

 

اما در پیوند با سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی، مساله خطا و اشتباه مطرح نیست. مسئله عمدی است و فراتر از عمدی، شوونیسم عریان ، اهانت آشکار و تحقیر دگراندیشان در میان است. از این روی و در اجرای این سیاست گستاخانه است که دست اندرکاران رژیم، در طی سی و پنج سال گذشته، از هیچ گونه اهانتی به دگراندیشان ، حتا شخصیت های سیاسی، علمی، ادبی و هنری دیگر کشورها، خودداری نورزیده و هیچ دگراندیش سرشناسی از تعرض در امان نمانده است.

 

پخش چهارپاره، از یک سریال بلند تلویزیونی، به نام "سرزمین کهن"، از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، دست به نقد شورش و اعتراض شمار انبوهی از توده های بختیاری را در بیش از ده شهرازجمله ، شهرهای اصفهان، اهواز، شهرکرد، دزفول، گچساران و ... به دنبال داشته و اگر چه ماموران انتظامی و امنیتی در برابر تظاهرات مردم شدت عمل به خرج داده اند و خبرها از کشتار، بازداشت و زخمی شدن تظاهرکننده گان می رسد و اگر چه محمدرضا تحشید مدیر گروه فیلم و سریال، محمد مسعود تهیه کننده، کمال تبریزی کارگردان و عباس سلیمی نمین، مشاور تاریخی پروژه، ازعمل خود پوزش خواهی نمودند و برای بازبینی دوباره، از پخش قسمتهای بعدی سریال مذکور، خودداری ورزیده اند، اما قضیه به این ساده گی خاتمه پذیر نخواهد بود. حتا بیش از پنجاه نفر از نمایندگان دست چین شده درمجلس آخوندی، درهم صدائی فرصت طلبانه با اعتراضات مردمی، طی نامه ای خواستار برکناری عزت اله ضرغامی رئیس انتصابی رادیو و تلویزیون شدند.

 

در میان انبوه القاب جمهوری اسلامی، یکی هم سانسور است و عباس سلیمی نمین، در سه دهه گذشته همواره در نقش سانسورچی ایدئولوژیک ظاهرشده واین سریال را هم ساخته اند تا افتخار کاذب دیگری را بر افتخارات کاذب پیشین بیفزایند. آنچه رخ داده است نه یک اشتباه و عملی سهل انگارانه، بلکه باید اهانتی هدفمند و سیستماتیک دانست.

 

سریال تلویزیونی سرزمین کهن، در ظاهر بر محور زند گی کودکی می گردد به نام رهی، که در سال 1320 به دنیا آمده و با انقلاب سال 57 به یک حزب الهی دگردیسی می یابد. در این چهار پاره ای که از این سریال پخش شده، به دو شخصیت شاخص در انقلاب مشروطیت، سردار علی قلی خان، مشهور به سردار اسعد بختیاری فاتح تهران و فرزندش جعفرقلی خان اهانت شده است و خودداری موقت از بخش دنباله سریال، نشان از آن دارد که دیگر رهبران مبارز و چهره های ملی و انقلابی سی ساله پیش از انقلاب از تعرض و هتک حرمت در امان نمانده اند .

دست اندرکاران رژیم اسلامی، در سی و پنج سال گذشته، با درانحصار داشتن شبکه های رادیوئی، تلویزیونی و روزنامه ها تا آن جا که توانسته اند شخصیت های سیاسی مبارز، رهبران و کنش گران سازمان های سیاسی، برابری طلبان ملیت های تحت ستم، شاعران، نویسند گان، هنرمندان، رهبران نهادهای مستقل کارگری، تشکل های زنان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و ... را با داغ و درفش به مصاحبه های آنچنانی کشانده اند و یا در شکنجه گاه از پای در آورده اند و اینک نوبت به شخصیت های تاریخی و ملی رسیده است تا با متراژ آخوندی ـ اسلامی با آنها هم تسویه حساب کنند.

 

کشور ایران از دیرباز زادگاه اقوام گوناگون بوده و هم اکنون کشوری است در بردارنده ملیتهای گوناگون، که درعین برخورداری از مشترکات فرهنگی، هر کدام از خود ویژه گیهای زبانی، آداب و رسوم و شیوه زند گی برخوردارند که باید مورد احترام قرار گیرد و حقوق حقه آنان بر مبنای برابری کامل همه ملیتها و اقوام، به رسمیت شناخته شود.

ما سیاست تفرقه افکنی، تعرض به حقوق ملیتها واقلیتها و نیز سیاست سرکوب و ترویج فرهنگ ارتجاعی آخوندی ـ اسلامی را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شد گان و کنترل رسانه ها توسط شوراهای مردمی هستیم. رسانه های جمعی ای که از خزانه کشور تغذیه می شوند و هزینه گزاف و ریخت و پاش های آنها بردوش مالیات دهند گان است ، نباید در کنترل دولت باشد تا چه رسد به این که در کنترل شخصی باشد که به کسی پاسخگو نیست .

 

ما در عین حال به مثابه یک سازمان انقلابی سوسیالیستی که با هرگونه ستم و تبعیض سیاسی ، طبقاتی ، ملی، جنسیتی ، مذهبی و ... غیره مخالفیم ازهمه کارگران و زحمتکشان ایران میخواهیم که برای دستیابی به آزادی و برابری ، وحدت خود را حفظ کنند و ضمن تمرکز مبارزه علیه رژیم حاکم ، مانع از بروز هرگونه درگیری قومی ملی مذهبی میان خود شوند ، زیرا سود آن به جیب رژیم اسلامی سرمایه ، و دود آن به چشم اکثریت اردوی کار و رنج خواهد رفت .

 

پرتوان باد مبارزات مردم ایران

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

2 اسفند 1392