اطلاعیه اصلاح نا م سازما ن

 

 

در کنگره هیجده سازمان که ژوئیه 2013 برگزار شد ، جمعی از اعضای سازمان خواستار بررسی موضوع اصلاح نام سازمان و تغییر ان به همان اسمی که در بدو پیدایش سازمان ( چهار تیر 58 ) برگزیده بودیم شدند . در این ارتباط پس از بحث مقدماتی ، کنگره به کمیته مرکزی منتخب ماموریت داد که با برگزرای مجامع اینترنتی و راه انداز بحث در میان اعضای سازمان ، موضوع را پیگیری و سرانجام به همه پرسی بگذارد . این مهم اخیرا به سرانجام رسید و در جریان یک رفراندم از میان گزینه ها و پیشنهادات موجود ، اکثریت اعضای سازمان به گزینه زیر رای دادند که جهت اطلاع عموم و همزمان با سالگرد قیام 22 بهمن 57 منتشر می شود:

 

کمیته مرکزی سازمان 22 بهمن 1392

 

-----------------------------------------------------------

 

قطعنامه پیرامون اصلاح نام سازمان

 

- نظر به اینکه با وجود گذ شت سی سال از تغییر نام سازمان از راه کار گر به : سازمان کار گران انقلابی ایران( راه کارگر) ، این نام هنوز در جنبش جا نیافتاده وما در همه جا بنام راه کار گر شناخته می شویم ؛

- نظر به اینکه انشعاب بخشی از رفقای ما با نام : " سازمان کارگران انقلابی ایرا ن ( راه کار گر) " ( هیات اجرایی ) تشابه اسمی با ما را موجب شده و این به دنبال خود در اذهان عموم ، آشفتگی ایجاد کرده واستقلال مواضع دو سازما ن را که از هم جدا شده ایم ، مغشوش می نماید ؛

سازمان ما بر اساس این ملا حظات ، تصمیم گرفته است از این پس به همان نام آغازین خود راه کار گر بر گردد.

به این وسیله به اطلاع همگان می رسانیم که از این پس در تمامی اسناد و مکاتبات سازمانی ما ، پیشوند کار گران انقلابی ایران از نام سازمان حذف میشود .

 

بنا براین تصمیم ، نا م رسمی سازمان ما : سازمان راه کار گر خواهد بود

 

 

سازمان راه کار گر

فوریه 2014 بهمن 1392