اشغال، مقاومت، تولید

 تجربه کنترل کارگری در شهر تسالونیکی در یونان

 

                           ترجمه و تنظیم : ژوزف هیرکانیان


فراخوان براى روز همبستگى با كارگران ويو.
مىهمکاران و رفقا در جنبش جهانى

 

سخنان یک کارگر از کارخانه ویو. می : «هر گونه مازاد سودی که بدست میاوریم را به انسانهای نیازمند میدهیم، طرح ما ارائه کمک به افراد بیکار و تمامی کسانیست که نیازمند کمک میباشند»

 

پس از رها کردن کارخانه ویو. می توسط کارفرمایان در شهر تسالونیکی کشور یونان، کارگران تصمیم به ادامه کاری​ در تولید، ​تحت مدیریت خود گرفتند و بدین سان ​تبدیل به یک سمبل ​قدرتمند بدیل اقتصادی  بر​خرابه های رو به گسترش ​سرمایه داری اروپا شدند​. پس از رویکرد کارگران به اعتصاب و اشغال کارخانه در12 ​فوریه 2013​ بازگشایی دوباره آن​، ​شروع به تولید، ​تحت ایده ​کنترل کارگری کردند​. برای بسیاری از مردم​ کارخانه ویو. می یک سبک ​بالقوه جدید ​و پیشرویی را ​برای کارگران بیکار در یونان ارائه داده است. شیوه ای ​که کارگران با ​تصرف ابزار تولید، چرخاندن چرخ​ کارخانه بدون کارفرمایان، ​برای​ تولید کالاهای ضروری مورد نیاز جامعه و توزیع آنها از طریق شبکه های همبستگی دست یازیده اند.

 

پس از رها کردن كارخانه توسط صاحبان سرمايه، ما كارگران ويو. مى در اجلاس خود تصميم به راه اندازى اشتراكى كارخانه بشكل كنترل كارگرى و خود مديريتى گرفتيم.

 

 

 

از آن لحظه تا كنون ما در حال نبرد براى پيشبرد تصميم اجلاس كوشش ميورزيم. ما با استفاده ابزار توليديى كه از ما سلب مالكيت شده بود، موفق به توليد محصولات براى امرار معاش شده ايم.

از آن زمانى كه  وارد كارخانه شده و كارهاى نخستين براى راه اندازى این مکان را انجام میدادیم، شاهد حمايت بخش بزرگى از جنبش جهانى و تشكلهاى گوناگون كارگرى و فعالین مبارزات اجتماعى بوديم، در نتيجه ما نه تنها درحفظ کرامت خانواده هايمان موفق شدیم، بلکه  برای حفظ و تداوم مبارزه با شور، نشاط و توانمندی شگرف خود  توانستیم چرخ کارخانه را در گردش نگاه داریم . 

در شرايطى كه ما از تمامى جبهه ها مورد حمله قرار گرفتیم، از حكومت میخواهیم كه به حل مسئله عملياتى كارخانجات رها شده بپردازد. در اين مسير ما قادر خواهيم بود كه توزیع محصولات خود را كه از مواد اولیه طبیعی هستند را به خانواده های نیازمند، برسانیم . بنابراین ما قادر خواهیم بود که برای باز نگه داشتن کارخانه و کمک به سلامت کل جامعه کمک کنیم .

در این لحظه مقامات قضایی در صدد هدف قرار دادن پروژه  ویو. می هستند. بنابر این ما به حمایت سیاسی تمامی تشکلهایی که به هر طریق ممکن همانند انتشار قطعنامه و دیگر فعالیت ها میتوانند از حرکت ما اعلام پشتیبانی کنند، میباشیم .

.

ما یکپارچه نیرو و صدایمان را در روز دوشنبه ١٦ دسامبر ٢٠١٣  با هم پیوند زدیم و با تبادل تجربیات در فضای مجازی با اردوی جهانی کار و گروههای فعال در مبارزات اجتماعی برای بدست آوردن مدیریت تولید بوسیله خود تولیدکنندگان، مبادرت ورزیدیم. از این روی همکاران و رفقا ی ما دیگر شرایط بردگی گذشته را حتی اگر آن را در یک قفس طلایی به ما هدیه کنند نه تنها نخواهند پذیرفت، بلکه ما خواهان  مبارزه برای رسیدن به آزادی کامل هستیم .

در روز دوشنبه 16 دسامبر ٢٠١٣ ما در فضای آزاد، محصولات خود را در طول روز برای توزیع عرضه  کردیم، ما نیز مشترکا برای صرف غذا با هم آشپزی کرده و در عصر با موسیقی برای تمام کارخانه هایی که بشکل خود مدیریتی اداره میشوند، جشن گرفتیم.


با درودهای همبستگی از سوی کارگران ویو. می

 

منبع : Home

workerscontrol.net