در رابطه با «حرکت برهنگی»

اخیرا با چند نفر از دوستان دیداری داشتیم که در لابلای بحث ها، موضوع حرکت برهنگی نیز پیش آمد و هم چنین چند نفر از رفقا چه از طریق امیل و چه تلفن از من سئوال کرده اند که چرا در این مورد موضع گیری نمی کنم.

جواب من این بود که آن قدر موضوعات مختلف درباره ستم و تبعیض بر زنان وجود دارد که می توان درباره آن ها سخن گفت و قلم زد؛ من به نوبه خودم در یک ماه اخیر و به مناسبت روز جهانی زن، سه مطلب مختلف نوشته ام و در یک میزگرد تلویزیونی نیز شرکت کرده ام.

اما در مورد «حرکت برهنگی»، نظر من کمی با نظر برخی از دوستان و رفقا متفاوت است. اولا، به نظر من، این حرکت ربط چندانی به مبارزه کارگری کمونیستی و آزادی خواهی و برابری طلبی بر علیه حکومت جهل و جنایت و زن ستیز و آزادی ستیز اسلامی و ایدئولوژی خرافی و پوسیده اسلامی ندارد.

دوما، اسلام و خدا و پیامبر و به طور کلی همه مذاهب را باید با منطق علمی و مستدل مستقیما و بدون واسط مورد بحث و بررسی و نقد و روشنگری قرار داد.

سوما، استفاده از وجود زن و یا مرد برای جلب توجه چه با هدف سیاسی و اجتماعی و چه با هدف اقتصادی و کالایی، یک استفاده ابزاری از وجود انسان است.

چهارم، این که در حال حاضر ما درگیر یک مبارزه نابرابر و همه جانبه ای با هارترین و جانی ترین و تبه کارترین حکومت جهان، یعنی حکومت اسلامی هستیم و به جرات می توان گفت که نصف جامعه نزدیک به هشتاد میلیونی ما، یعنی زنان نه تنها هیچ حقوقی ندارند، بلکه کوچک ترین حرکت حق طلبانه آن ها، به شدت سرکوب می گردد. از این رو، لخت شدن در خیابان های اروپا، کمکی چندانی به همبستگی و مبارزه زنان خانه دار و کارگر و محروم ایرانی نمی کند. اما به نظر من جنبش زنان در ایران، یکی از جنبش های قدرتمند و جسورانه ای است که هنوز هم پس از سی و پنج سال سرکوب روزانه، خاموش نشده است. بی تردید این جنبش در تحولات آتی ایران، نقش و جایگاه مهمی ایفا خواهد کرد و آن ها در صف مقدم و رهبری مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه قرار خواهند گرفت. بنابراین، هر کسی به جنبش زنان بی توجه باشد جدا از جنبه انسانی آن، به سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی نیز بی تفاوت است.

نهایتا، هرگونه اعتراض آزادی خواهانه و برابری طلبانه را حق طبیعی و آزادی بیان و عمل هر فرد و هر جریانی می دانم از جمله حرکت برهنگی.

بهرام رحمانی

شانزدهم مارس 2014

۱۵ مارس