پیام نوروزی سازمان راه کارگر

 

زمستان دیگری سپری شد، بهار فرا می رسد، عروس طبیعت بار دیگر با صد قلم آرایش و جلوه نمائی، فرا رسیدن بهاری دیگر و نو روزی  دیگر را مژده می دهد. درختان سر از خواب زمستانی بر می دارند  و اشعه زرین آفتاب بهاری  بر شکوه کوهستان و جلوه گری دشت و دمان می افزاید.

 

بهاری دیگر، به رسم هر سال، خبر از زایش مادر طبیعت می دهد، جویبارها به هم می پیوندند و  رودخانه ها را پرآب می سازند . شکوفه های بهاری، بر نشاط زند گی می افزایند به امید آن که شکوفه های مبارزاتی را به ارمغان آورند و  شکوفه های خرد مبارزاتی، همچون جویبارها، به هم بپیوندند و  نوروز امسال، پیام آور  بهار آزادی، ره گشای دورانی نو و پایان بخش دوران کهنه خشونت، نابرابری و پلشتی نظام اسلامی سرمایه باشد! 

 

نوروز در سرزمین ما، آغازگر بهار،  مژده دهنده خیزش دوباره طبیعت، آغاز رویش دوباره گل و سبزه،   و با ریزش  باران های پرطراوت بهاری همراه و همزاد است، بارانی که به رستنی ها یاری می رساند تا سراز خاک بردارند و با سبزینه خود بر زیبائی طبیعت بیفزایند،  درختان بر گل و میوه  نشینند و نشاط زند گی را با هوای لطیف بهاری دو چندان سازند. باران بهاری فراگیر می شود  و کویر تشنه را هم  سیراب می سازد. بارانی که پلشتی های طبیعت را می شوید .

 

در سالی که گذشت، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، برای بقای سیستم امنیتی ـ  نظامی ـ  مافیائی ولایت فقیه و تداوم بهره کشی از کارگران و زحمتکشان، تشدید تبعیض و سرکوب ملیت های به پاخاسته، لحظه ای از کار باز نمی ماند و هر چند رهبری نظام، در ائتلاف دوباره باند خامنه ای ــ هاشمی، با شعار " نرمش قهرمانانه " و سیاست " تدبیر و اعتدال " در یک انتخابات مهندسی شده، آخوند حسن روحانی را جانشین محمود احمدی نژاد ساخت، اما "نرمش قهرمانانه" و سیاست اعتدال، تنها روی به یک جهت دارد، در سازش با امپریالیسم جهانی و در خدمت نظام سرمایه داری، برای  مهار بحران اقتصادی ـ اجتماعی همه جانبه ای که سرتا پای نظام را در بر گرفته است.

 

تسلیم به شرایط دیکته شده از جانب شش قدرت بزرگ جهانی، و در پرتو آن سازش تدریجی با امریکا و پیوند هر چه محکم تر و پایدارتر با نسخه های اقتصادی نئولیبرالی  و سیاست های مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به سرکرد گی آمریکا ، سرفصل های عمده این جهت گیری محسوب می شوند .

 

در سالی که گذشت، مبارزات کارگران و زحمتکشان برای دستیابی به بخشی از حقوق پایمال شده خود، با فراز و نشیب های کوتاه وبلند، همچنان ادامه داشته و توانسته کارگزاران نظام سرکوبگر اسلامی و رهبران نظام را که خود از شمار بزرگ ترین سوداگران و سرمایه داران و سرکردگان باندهای مافیائی غارتگر کشور محسوب می شوند ، در حوزه هایی  به عقب نشینی و ناچار از تجدید سیاست تاکنونی نماید .

 

اگر چه واداشتن خامنه ای به عنوان رهبر نظام به نوشیدن جام زهر تسلیم در برابر آمریکا ومتحدانش و تن دادن به شرایط دیکته شده از جانب "شیطان بزرگ" را ناشی از تشدید و تداوم تحریم های اقتصادی می دانند،  اما بی گمان این تمام ماجرا نیست و افزایش مطالبات کارگران و زحمتکشان، که بار سنگین تحریم های اقتصادی را با بیکاری، تورم و گرانی روز افزون بر دوش می کشند، رژیم را ناچار ساخت در سیاست اتمی خود تجدید نظر کند و با پذیرش بازرسی و بازدید منظم نمایند گان آژانس بین المللی  اتمی از تاسیسات غنی سازی آورانیوم، از میزان تحریم ها بکاهد و اگر چه سازش و تسلیم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت نقش چندانی در رفع مشکلات جامعه و بهبود وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد، اما دست به نقد  شبح جنگ را که یک دهه  چون بختکی بر فضای کشور سایه افکنده بود و قربانی اصلی اش کارگران، زحمتکشان، بیکاران، کودکان و زنان بودند، از دیدرس خارج کرد.

 

در سالی که گذشت، در کنار مبارزات کارگران برای دست یابی به حقوق پایمال شده خود، مبارزه ملیت های تحت ستم هم، با وجود شدت عمل سرکوب، بازداشت و اعدام های ضربتی شمار زیادی از فعالین کرد، بلوچ و عرب، دامنه گسترده تری یافت. اعتراضات و مقاومت زنان در برابر تشدید آپارتاید جنسی و قوانین و احکامی که خانه نشین کردن نیمی از جمعیت کشور را هدف خود قرار داده اند ، نیز در اشکال مختلف تداوم داشته است . ضمن اینکه شاهد رشد خیره کننده آگاهی مردم از ضرورت حفظ محیط زیست و نیز حیات وحش بوده ایم و حرکتهای اعتراضی وسیعی در این زمینه شکل گرفتند.

 

این جنبشها اما هنوز از پراکندگی ، ضعف شدید تشکل یابی و سازماندهی و نیز عدم پیوند و هماهنگی با یکدیگر ، رنج میبرند . پایان دادن گام به گام به این معضلات اساسی ، مهمترین چالش جنبشهای اجتماعی گوناگون و در راس آنها جنبش کارگری در سال پیش رو محسوب می شود . 

 

سازمان ما با شادباش نوروزی به مردم کشورمان و همه انسانهایی که در سراسر جهان بویژه در کشورهای همسایه ایران ، نوروز و آغاز بهار را جشن می گیرند ،  همصدا با انبوه لگدمال شدگان ، آرزو میکند که سال نو، سال خیزش انقلابی توده های ستمدیده ، سال گسترش همکاری واتحاد مبارزاتی همه جریان های مدافع اردوی کار و رنج  و سال گسترش جنبش کارگری ، جنبش زنان ، جنبش ملیتهای تحت ستم ، جنبش حفظ محیط زیست  و در یک کلام جنبش آزادی و برابری باشد.

 

نوروزتان پیروز ، بهارتان خجسته باد !

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

اسفند 1392

www.rahekaregar.com