در باره گروگا گیری سربازان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی ایران

 

گروگانگیری سربازان ایرانی اقدامی ضد  ایرانی است . کوچکترین دست درازی به زندگی و جان سربازان ایرانی ، عملی تروریستی است.

ما این اعمال تروریستی را شدیدا حکوم می کنیم و خواهان آزادی بی‌درنگ سربازان و ارتشیان ایران می باشیم

ما رژیم جمهوری اسلامی را عامل اصلی این وضعیت و این گونه فجایعی می دانیم که در سیستان و بلوچستان ودیگر  سرزمین‌های غیر شیعه و غیر فارس نشتن ایران, روی میدهد

جمهوری اسلامی اصلی‌ترین نیروی ضد  ایرانی است. سپاه پاسدارهای این رژیم  عامل اصلی و مستقیم سرکوب و شکنجه و تجاوز به مردم در سرزمین‌های غیر شیعه و غیر فارس نشین  ایران است

گرایشی در شیعه, بویژه درحوزه های "علمیه" است که به ضدیت با مذهب سنی و دشمنی با پیشوایان سنی, ودر مواردی هم به صب و لعن آنان, می پردازد .جهاد در اسلام (یورش به انسانهای غیر مسلمان و تاراج اموال آنان واسیر کردن زنان وکودکانشان همچون بردگان جنسی ) بیشترین صوابها را دارد. اما آنگاه که پای تعصبات مذهبی به میان اید ، بنیادگرایان شیعیان می توانند همین تجاوزات از نوع  جهاد را علیه سنیان("دشمنان آل محمد"), و بنیاگرایان سنی، تجاوز و جنگ کشتاررا علیه  شیعیان("رافضی ها") ، راه بیاندازند.  در عصر کنونی ، در منطقه ما, این ارتجاع  دینی و تعصبات کور مذهبی را,  "انقلاب اسلامی" خمینی( با هدایت پشتیبانان جهانی خود), از اعماق قرون وسطی  به میان کشید. جنایات پاسدارها در مناطق سنی نشین ایران(کردستان, ترکمن صحرا, سیستان و بلوچستان )، یا جنایات علیه بشریت لشگر گنجوی در پاکستان علیه شیعیان(بافتوای برخی  مفتی‌ها ی عربستان) ازاین نمونه‌ها هستند.

در هر جامعه‌ای آدمهایی یافت می شوند که از مجموعه‌ای از ناتوانی‌های جسمی و روحی در رنجند  از میان آنآن  شماری ،آکنده از عقده‌های حقارت و ناکامی بوده و در عین حال حرص وآز شدیدی برای "لذت"جویی‌های درنده خویانه دارند, آنا ن در بسیاری موارد  بصورت آدمهایی خاموش "آرام"، گویی "گوشه گیر" و"در خود" جلوه می نمایند, این آدمهای مفلوک در شرایطی مورد استفاده نیروهای ارتجاعی, مانند ملایان, حوزه‌ها و یا نیروهای فاشیستی قرار میگیرند.

در قم حوزه هایی مانند: "موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی" (که باسفارش خا منه‌ای و توسط  مصباح یزدی ساخته شده), هستند،که مغزاین افراد  را  از تعصبات و نفرت‌های مذهبی علیه  دگر اندیشان, دگر آیینان ، دگر مذهبان, دگر دینان و ..می انبارند. به آنان می گویند که دستشان باز است تا   در ارضای عقده‌های حقارت خود, دست به هر تجاوزی علیه مال و جان و ناموس مردمانی که تابع این "مراکز" نیستند بزنند. از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا امروز جنایات پاسداران  در ترکمن صحرا, در کردستان, در زندانها, تجاوز به دختران و زنان سیاسی در بند, ددمنشی‌های آنان در رابطه با مردم شرکت کننده در قیام سال ٨٨(تجاوز به دختران و سپس,سوزا ندن تن  آنان...) و ... همه و همه را باید در این چارچوب فهمید. بیشتر پاسدارها بویزه سرکردگان آنان ازهمین آدم‌های برشمرده در بالا هستند. این نوع آدمها, در اصل بسیار ترسو, جبون و پست می باشند , آنهابر سست بودنها و ناتوانی‌های خود آگاهند. آنان از نفرت توده‌ها علیه خود آگاهند و از آن در وحشت. اگر درآغاز, پاسدارها به ازای تجاوزات خود, هزینه هایی نیز می دادند   در سالهای کنونی که سپاه پاسدارها در درون رژیم سهم  بیشتری بدست آورده, به حفاظت از مزدوران خود در برابر مردم می پردازد. جوانان ایران، که به خدمت سربازی می روند,  رابه زور, سپر بلای نیروهای خود ، در مناطق دور از پایتخت می کند, سپاه پاسدارها, می کوشد تا سربازهای ایرانی و ارتشیان ایران را در برابر آنانی که علیه "او" شورش می کنند قرار دهد.

در گروگان گیری کنونی در مرزهای پاکستان ، رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی, جوانان سرباز ایران را, بدون آموزش, بدون پشتیبانی ، بدون تجهیزات, در بیابان‌ها در تیررس کسانی قرار داده است که در اصل انباشته از آتش "انتقام" علیه پاسدارهای او هستند. جمهوری اسلامی که میداند مردم ایران فرزندان سرباز و ارتشیان میهن پرست خودرا دوست می دارند. با این حیله کثیف, می خواسته احساسات ملی مردم را نیز تحریک کرده باشد.

جمهوری اسلامی برای نجات جان این سربازان و ارتشیان هیچ کاری نکرده و نخواهد کرد.

 رژیم اسلامی برای نگهداشت سلطه خونبار خود بر میهن ما به هر رذالتی دست می یازد, آرزویش این است تا مگر خلق‌های ایران را علیه یکدیگر تحریک کند. آرزوی شومی که به گور خواهد برد.

آری هموطنان گرامی, همه ما! گروگا ن گیری سربازان ایرانی و کمترین دست درازی به جان و هستی آنان را به شدت محکوم می کنیم, همه ما دست به دست هم علیه کسانی هستیم که دست به چنین اعمال ضد ایرانی وتروریستی می زنند. اما ما می دانیم و هرگز فراموش نمی کنیم که جمهوری اسلامی عامل اصلی این فجایع است. همین چندی پیش بود که قوه قضائیه جنایتباره آن در سیستان بلوچستان شانزده هموطن بلوچ را صرفا بنا به نفرت کور قبیله‌ای خود، که از تبارغیر ایرانی صحراگردخود،در هزارهای پیش, به ارٍث برده، در برابر دیدگان مردم ستمدیده بلوچ به دار آویخت و خود  رسما اعلام کرد که: "این اعدامها برای انتقام بوده است".

نیروهای سیاسی- مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی("ملی"- مذهبی ها) بیش از هر کس و هر نیرویی از این حقایق و از ماهیت ضد ایرانی رژیم جمهوری اسلامی آگاهند, اما بخاطر "اسلام" بر این همه ظلم و ستم علیه اصیلترین مردم ایرانی سکوت می کنند, آنا ن هر گز کمترین اعتراض و انتقادی بر این همه ستم وتجاوزی که توسط رژیم "متبوع " آنان علیه کردها, بلوچ ها, عربها, ترکمنهاو دیگر خلق‌های ایران می شود نمی کنند.

ایران و ایرانیان امروز از دو سوی مورد تها جم کسانی قرار گرفته اند که تبار خودرا به ائمه "اسلام" میرسانند :

 ١- جمهوری اسلامی که خودرا وارث فرزندان "ابوطالب"(عموی پیغمبر اسلام) میداند که "الله" سرزمین ایرا ن به غنیمت به آنان داده تا در آن هر چیز و هر فرهنگ را از بین برده و  "اسلام اهل بیت(شیعه) " را مستقر کرده, در راه این " جهاد" و به پاداش این "جهاد",  ببرند  و بخورند و بریزند و بپاشند و غارت  و تجاوز کنند وایران را در راه جهاد علیه غاصبان "حق اهل بیت"(یعنی سنیان) هزینه نمایند

٢- بنیادگرایان سنی که خودرا وارث فرزندان "عباس" (عموی پیغمبر اسلام) می دانند که باید علیه ایرانیان "رافضی‌ها " جهاد کرده, در این جهاد, "الله" مال و جان و ناموس "رافضیان" را به غنیمت به آنان داده است

در این میان باز هم مانند آنچه در این ١٤٠٠ سال گذشت, عده‌ای از ایرانیان("ملی"- مذهبی ها), مستقیم و غیر مستقیم, زیر پرچم "نجات ایران" خودرا در خدمت  نیروی ضد ایرانی(جمهوری اسلامی) قرار داده اند و عملا علیه" ایران "اقدام می کنند 

 و پشت همه این بحران هاو راه انداختن جنگ و جدال‌های منطقه‌ای ، قومی و مذهبی، دست ارتجاع جهانی(سرمایه مالی جهانی, بانکهای بزرگ, بورس و ...به مرکزیت انگلستان ) قرار دارد

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری ایرانی

علی جلال١٢/٠١/١٣٩٣برابر با  ٠١/٠٤/٢