اخباروگزارشات کارگری9اردیبهشت1393

- سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه:محکومیت حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین

- قطعنامه اول مه - «گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگران!»

- چهار نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگرن ایران به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند

- با احضار شریف ساعد پناه تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران که به اداره اطلاعات شهر سنندج  احضار شده اند به پنچ نفر رسید

- اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج آزاد شدند

- تشدید فشار بر کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج

- برنامه یازدهم صدای کانون “میزگرد به مناسبت اول ماه مه”

- گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه باعلیرضا نوایی درباره خیمه شب بازی درخواست راهپیمایی خانه کارگربه مناسبت به اول ماه!

- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قومقابل ساختمان شورای شهر

- تجمع کارگران خباز سنندج در اعتراض به عدم افزایش مزد

- اخراج 700 کارگر در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته

- درباره واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی شرکت واحد

- کارگران درگیر با مواد شیمیایی در خطر ابتلا به سرطان

- اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ در اوکراین

- آغازاعتصاب2روزه کارمندان متروی لندن

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه:محکومیت حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین

سندیکای کارگران شرکت واحد حمله و ضرب و شتم بی رحمانه زندانیان ستم دیده و بی پناه بند 350 اوین را محکوم می کند و خواستار مجازات آمرین و مجرمین این رفتار شرم آور ضد انسانی می باشد.

ما همچنین به اعتراض زندانیانی که در همبستگی و اتحاد با هم بندیان کتک خورده خود بیش از شش روز است  اعتصاب غذا نموده انداحترام گذاشته و همراه با سپاسگزاری از این حرکت انسانی به لحاظ رفع نگرانی خانواده های اعتصاب کنندگان وحفظ سلامتی ورفع خطر از وجود این نازنینان همراه دیگردلسوزان اجتماعی ازآقای رضا شهابی و دیگر دوستان اعتصاب کننده می خواهیم به  اعتصاب غذای خود پایان دهند و خانواده و دوستان را از نگرانی رها سازند .

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت 1393

قطعنامه اول مه - «گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگران

 «گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگران

"روز اول ماه مه 1886 در شهر شیکاگو اعتصاب ها و راهپیمائی هایی همراه با تظاهرات برپا شد. کارگران در خیابان "هی مارکت" فریاد می زدند: هشت ساعت کار، هشت ساعت تفریح و استراحت، هشت ساعت خواب. سرمایه داران شبح انقلاب را جلوی چشم های شان می دیدند. پاسبان ها بی هیچ اخطاری به کارگران حمله کردند و جمعیت را زیر آتش گرفتند و عده ای کشته و زخمی شدند. صدها نفر را بازداشت کردند، اما فقط کسانی را به دادگاه می فرستادند که برای هشت ساعت کار روزانه مبارزه می کردند. جمعه 11 نوامبر رهبران جنبش را دار زدند. آن روز ثروتمندهای شیکاگو از ترس به خود می لرزیدند. دراولین یکشنبه بعد از اعدام، هزاران کارگر جنازه ها را در قبرستان والدهایم دفن کردند. اما هدف هنوز سر جای اش بود: مبارزه برای هشت ساعت کار روزانه و شرایط انسانی تر کار، مبارزه برای برقراری مناسبات انسانی تر میان انسان ها ادامه داشت و هنوز هم ادامه دارد."

(مری جونز، زنی از طبقه کارگر آمریکا)

***************

و بار دیگر اول ماه مه فرا می رسد و کارگران سراسر جهان، بافنده ها، فلزکاران، معدن چیان، برپا کننده گان ساختمان ها و آسمان خراش ها و همه ی آنان که با کار و تولید ثروت و نعمت در زندگی، رفاه و آسایش را برای جوامع بشری به ارمغان می آورند به استقبال روز جهانی کارگر می روند. کارگران در این روز ابزارها را رها می کنند، از پشت ماشین ها و میزهای کار بیرون می آیند، بیغوله ها و خانه های شان را ترک می گویند و با شانه های تکیده و استوار، در خیابان ها رژه می روند. در اول ماه مه، کارگران این سازنده گان تاریخ جوامع انسانی و صاحبان اندیشه های بلند، پرچم جنبش مطالباتی خود را در برابر مناسبات سرمایه سالار حاکم بر جهان به اهتزاز در می آورند. آنها بار دیگر با تظاهرات گسترده ی خود در سرتاسر دنیا، اعتراض خود را به نابرابری و تبعیض، فقر و گرسنگی، ریاضت کشی اقتصادی و سرکوب سیاسی، جنگ و خشونت و تمامی مصائب و نابسامانی های نظام سرمایه داری اعلام می دارند و فریاد آزادی خواهی و برابری طلبی را رسا و رساتر می کنند.

کارگران! هم طبقه ای ها!

پس از گذشت 128 سال از کشتار کارگران در شهر شیکاگو و خواست ها و مطالبات انسانی و برحق آنان، امسال نیز در شرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم که نظام سرمایه داری هم چنان در چهار گوشه جهان شرایط زندگی را برای طبقه کارگر و بخش های وسیعی از بشریت امروز سخت و سخت تر کرده است. تشدید بیش از پیش تضاد طبقاتی و افزایش درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت و مُکنت و متقابلاً استثمار و بهره کشی اکثریت عظیمی از جامعه، خود نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و متعفن سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق بشریت، به ویژه در ربع آخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم به ارمغان آورده است. تا آن جا که بر طبق آخرین آمارها، در شرایطی که بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در زیر خط فقر امرار معاش می کنند، دارایی تنها 67 تن از ثروتمندان جهان، معادل دارایی نیمی از فقرای کره زمین است.

 

بدون تردید وجود چنین فاصله های عظیم طبقاتی، خود، نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و پوسیده سرمایه داری و به تبع آن سیاست های استثمارگرانه و ظالمانه ی حاکم بر دنیا است، که امروزه، به ویژه از طریق توصیه های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به دولت ها دیکته شده و از این طریق به خورد مردم کارگر و استثمار شده ی جهان داده می شوند. توصیه هایی که از دولت ها می خواهد تا بار سنگین بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تناقضات ذاتی این نظام و پیامدهای ویرانگر و ضدکارگری آن را با حذف سوبسیدها و کاهش هزینه های عمومی، بر دوش کارگران و اکثریت مردم به جان آمده و زحمتکش جامعه بگذارد.

در یک چنین مناسبات و البته در سایه ی یک چنین سیاست ها و توصیه هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو روزانه و ساعت به ساعت، بر دارایی ها و ثروت بی حساب و نجومی سرمایه داران افزوده می شود واز دیگرسو، فقرا (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود به کره ی خاکی و هر آنچه در اوست جان و هستی می بخشند) هر روز فقیرتر و بی چیز تر شده و به خانه خرابی و فقر مطلق کشانده می شوند. همچنین در پی اِعمال یک چنین سیاست هایی است که امروزه جنگ های قومی ـ مذهبی و تخاصمات منطقه ای و انواع فجایع انسانی ناشی از آن ها، همچون خرید و فروش مواد مخدر و گسترش اعتیاد و فحشاء، قاچاق انسان، کشتار کارگران در محیط های کار و نابودی محیط زیست و انواع مصائب و ناfسامانی های اجتماعی و در یک کلام برده داری مدرن، به جزء جدائی ناپذیر جهان پیرامونی تبدیل شده است!

کارگران! انسان های آزادی خواه و عدالت طلب!

امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که کارگران در ایران با یکی از ارزان ترین دستمزدهای موجود و متداول در جهان، امرار معاش می کنند. معنای تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 609000 هزار تومان، در دنیای واقعی این است که تک تک آحاد کارگران باید به اشکال مختلف برای جبران مافات و کمبودهای عدیده ی زندگی، تن به اضافه کاری بدهند تا شاید بتوانند در مقابله با غول گرانی و تورم ایستاده گی نموده و به زندگی خود و خانواده های شان تنها دوام و بقا بخشند. مضاف بر این که به تعویق افتادن دستمزدها، بیکارسازی و اخراج کارگران، مرگ های فجیع و ناگوار در مراکز و محیط های کار و همراه با آن تهدید و احضار و دستگیری و زندانی کردن کارگران توسط سرمایه داران و عوامل آن ها در مراکز و دستگاه های سرکوب، امروزه به رویه ای مرسوم در جامعه تبدیل شده است.

علاوه بر این سرمایه داران از تمامی ظرفیت های قانونی و فرا قانونی برای تحمیل انواع بی حقوقی و ستم به طبقه کارگر ایران بهره می برند. اما کارگران از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و حتی حق بیان آزادانه نظرات و باورهای خود محروم می باشند. کارگران و فعالان کارگری همچنین از اعلام نظر در باره سیاست های اقتصادی دولت منع می شوند تا سرمایه داری بتواند روند انباشت سرمایه را به قیمت فقر و فلاکت خیل عظیم مزد بگیران تحت ستم و استثمار جامعه ادامه دهد. کارگران همچنین از برگزاری راهپیمائی ها و مراسم آزادانه و مستقل روز جهانی کارگر، برای اعلام خواست ها و مطالبات خویش نیز، محروم هستند و تنها حق دارند که در مراسم های فرمایشی دولتی و کارفرمایی شرکت کنند. در سال های اخیر بسیاری از کارگران و فعالین کارگری را صرفاً به خاطر دفاع از بدیهی ترین حقوق و مطالبات کارگران، از جمله به خاطر شرکت در مراسم های مستقل این روز و طرح خواست ها و مطالبات طبقاتی طبقه کارگر در اول ماه مه، دستگیر و روانه ی زندان ها کرده اند و به شلاق، تبعید و حبس هایی طولانی مدت محکوم نموده اند.

ناگفته پیداست که کارگران بهیچوجه نمی توانند و نباید در قبال این همه ستم و بی حقوقی ساکت بنشینند و تنها شاهد و ناظر خاموش و "سر به راه" وقایع و اتفاقات پیرامونی باشند. کارگری را که بر اثر حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه و سودجویی بی حد و حصر مشتی سرمایه دار به روز سیاه نشسته است، نمی توان صرفن با حربه ی تهدید و ارعاب و سرکوب و زندان، بر سر جای خود نشاند و وادار به سکوت کرد. کارگران قطعاً در مقابل این بی عدالتی ها و تعرضات ساکت نخواهند نشست. همان گونه که تاکنون ساکت ننشسته اند. آنان بارها و بارها اعتراض خود را نسبت به شرایط سخت و ذلت بار زندگی نشان داده و همواره به دفاع از حقانیت راه خویش و حرمت آن برخاسته اند. اگر چه هر گونه اعتراض و حق طلبی آنان همواره با تهدید و بازداشت و زندان پاسخ گرفته است.

ما كارگران دیگر در مقابل اين وضعيت ضد انساني و فلاکت بار و گسترش لحظه به لحظه عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد که بيش از اين ما را به بازی بگیرند و حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند. از نظر ما تداوم وضعیت موجود، سوق دادن زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده هایشان از خط فقر به خط مرگ است. ما تعرض به زندگی و معیشت خود را بر نخواهیم تافت و متحد و یکپارچه در مقابل فقر و فلاکت و بی حقوقی تحمیل شده بر ما و خانواده هایمان ایستادگی خواهیم کرد. ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم. داشتن يك زندگي انساني، مطابق با بالاترين استانداردهاي حيات بشر امروز، حق مسلم و خدشه ناپذیر ماست. ما براي تحقق این امر خطیر، تلاش خواهیم کرد تا تمامي موانع پيش ِ روی را، با اتكا به مبارزه و قدرت ِ اتحاد و همبستگي مان و همچنین برپايي تشكل هاي مستقل و طبقاتی، از سر راه  برداریم. باید به وضعیت موجود خاتمه داده شود. ما کارگران دیگر تحمل اینهمه بی حقوقی و بی حرمتی به زندگی و معیشت خویش را نداریم. ما اعلام می کنیم که متحد و یکپارچه در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد.

ما ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه و تاکید بر لزوم تشكل يابي، کسب آگاهی های طبقاتي و نيروي سازمانيافته و متشکل كارگران، یادآوری می کنیم که : به باور اعضا و فعالین این تشکل ها، رهایی از منجلاب گندیده و متعفن سرمایه داری به عنوان علت العلل همه ی نابسامانی ها و سیه روزی های طبقه کارگر و توده های تحت ستم و استثمار مردم، فقط و فقط از راه الغای کامل نظام سلطه و استثمار سرمایه متحقق خواهد شد و بس. اما تا آن زمان و از جمله در راستای تحقق این امر خطیر، کارگران و فعالین کارگری متشکل در این کمیته ها، به سهم خود، برای پیگیری خواست ها و مطالبات زیر و به کرسی نشاندن آن ها در حد توان تلاش و مبارزه خواهند کرد:

1ــ در حالي كه میزان تورم اعلام شده در سال 92 توسط نهادهاي رسمي دولتی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) رقمی معادل 6/36 درصد و خط فقر اعلام شده از طریق همان نهادها، ماهانه رقمی معادل دو ميليون تومان را نشان می دهند، به اصطلاح "شورای عالی کار" معلوم نیست که بر چه اساسی و با کدام معیار منطقی و قانونی، حداقل دستمزد کارگران را در سطح تورم 25 درصدی و میزان آن را ششصد ونه هزار تومان تعیین و اعلام نموده است؟ از جنبه های ضد کارگری و ضدانسانی این اقدام "شورای عالی کار" هم که بگذریم، این عمل حتی با قوانین مصوب و مورد پذیرش خود حکومت (ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی) نیز خوانایی و مطابقت ندارد! واقعیت این است که این اقدام ضدکارگری "شورای عالی کار" همانا تحميل مرگ تدريجي برميليون ها کارگر و خانواده كارگری و در واقع توهین به مقام و منزلت کارگران است. با توجه به نرخ واقعی تورم و گرانی افسارگسیخته و سرسام آور کالاها و خدمات و انتظار صعود آن به سطوحی بالا تر از میزان موجود، تعیین این مقدار دستمزد برای کارگران (609000 هزار تومان، برای سال 93) حتی کفاف مخارج چند روز کارگر و مزدبگیران تحت ستم و استثمار را هم نمی دهد. بر این اساس ما کارگران ضمن رد شیوه "سه جانبه گرايي ِ"تعيين حداقل دستمزد، توسط یک نهاد سرمایه داری ("شوراي عالي كار") خواهان انحلال این به اصطلاح "شورا" و اعتراض و مبارزه متشکل و سازمانيافته ي كارگران براي افزايش دستمزدها از طریق دخالت نمایندگان منتخب و واقعی کارگران، با توجه به نرخ واقعی تورم و سطح معیشت متعارف و معمول زندگی، حتی در همین نظام ها و جوامع (نظام ها و جوامع سرمایه داری) هستیم.

2ــ برپايي تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپیمایی و حق آزادي بيان، طبع و نشر و سایر حقوق سیاسی و اجتماعی، امروزه جزئی از حقوق مسلم و خدشه ناپذير کارگران و همه ی آحاد مردم در سرتاسر دنیاست. ما کارگران خواهان برخورداری از تمامی این حقوق و مطالبات بوده و برای دستیابی به آن ها تلاش و مبارزه خواهیم کرد.

3ــ دستمزدهاي معوقه ی كارگران و خسارت هاي ناشي از آن بايد فوراً و بدون هيچ عذر و بهانه اي به کارگران پرداخت شوند. عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ی کارگران در واقع جُرم آشکاری است که می بایست مورد پیگرد قضائي قرار گیرد. چنین دستمزدهایی باید همراه با خسارت های ناشی از آن، تماماً به کارگران پرداخت شوند.

4ــ ما خواهان لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و حذف شركت های واسطه ای و پيمانكاری، كه نتیجه مستقیم و بلافصل آن عدم امنیت شغلی کارگران و تمکین در قبال انواع ستمگری و بی حقوقی است، از محیط ها و شرایط کار کارگران هستیم. برهمین اساس، ما به سهم خود از كارگران شركت هاي پيمانكاري و كارگراني كه با قراردادهاي موقت مشغول به كارهستند می خواهیم که با ايجاد تشكل های مستقل و مرتبط با مسئله مورد نظر، دربرابر اين وضعيت و این بی عدالتی بیّن و آشکار دست به اعتراض و مبارزه زده و عوامل سرمایه را مجبور به لغو این نوع قرار دادهای ذلت بار نمایند.

5ــ اخراج و بیکارسازی کارگران توسط سرمایه داران در واقع یکی از راه های انداختن بار بحران سرمایه، بر دوش های کارگران و کسب سودهای نجومی و افسانه ایست. ماخواهان اقدامات دسته جمعي و متحد همه ي بخش هاي كارگری، عليه موج بيكارسازی و اخراج کارگران و مزدبگیران تحت ستم و استثمار و در همین رابطه پرداخت بیمه ی بیکاری مکفی، تا زمان اشتغال به کار مجدد این کارگران بر سر کار می باشیم.

6ــ ما کارگران خواهان لغو هر نوع حکم اعدام و قطع فوری و بدون قید و شرط هرگونه اِعمال فشار نسبت به کارگران و فعالان کارگری، و همین طور، فعالان دیگر جنبش های اجتماعی و به طور مشخص قطع ِ تعقیب، تهدید، احضارهای مکرر کارگران و فعالان کارگری و بازداشت و زندانی کردن آن ها می باشیم. ما همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه ی کارگران زندانی ازجمله: رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بوداغی، بهنام ابراهیم زاده، محمد مولانایی، یوسف آبخرابات، واحد سیده و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی و همراه با آن، لغو احکام صادره علیه فعالان کارگری و فعالان سایر جنبش های اجتماعی و توقف پیگردهای امنیتی و قضایی، نسبت به آنان هستیم.

7ــ ما کارگران خواهان اختصاص انواع  بیمه های تأمین اجتماعی، از جمله  بیمه های بازنشستگی و بیکاری و ... برای اکثریت قریب به اتفاق توده کارگران، به ویژه كارگران اخراجي و افراد آماده به كار، زنان خانه دار، كارگران از كار افتاده و دیگر آحاد جامعه هستیم. به باور ما، استفاده از مزایای بیمه های تأمین اجتماعی و دیگر امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی رایگان امروزه جزء حقوق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم زحمتکش و تحت ستم جامعه در بسیاری از کشورها به شمار می آید و پرداخت آن به عموم مردم کارگر نیز در ردیف پاسخ گویی به نیازها و ضروریات اولیه و مسلم هر جامعه ای است. بیمه های تأمین اجتماعی اگر می خواهد که به نحو مطلوبی از آن استفاده شود می بایست که به دست نمایندگان منتخب و واقعی خود کارگران و آحاد مردم زحمتکش جامعه اداره شود.

8ــ ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستیم و هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویاً محكوم می كنیم.

9ــ كارگران بايد در محل كار خود از استانداردهاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار باشند. به علاوه  کلیه قوانين و استانداردهای جهانی مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هرگونه عذر و بهانه ای، در مورد کارگران به مرحلۀ اجرا گذاشته شوند.

10ــ ما ضمن تأکید بر اتحاد و همبستگی بخش های مختلف طبقه کارگر و اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان و پرستاران و ساير اقشار و بخش هاي این طبقه، از مبارزات عدالت طلبانه و برحق آنان جهت احقاق حقوق مسلم شان دفاع نموده و در حد توان برای دستیابی به آن حقوق و مطالبات، تلاش و مبارزه خواهیم کرد. ما همچنین پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب، همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان و حق تشكل يابي آنان اعلام مي داريم و دستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مي كنيم.

11ــ ما خواهان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشیم. اعضا و فعالان تشکل های امضا کننده ی زیر، خود را در مبارزه زنان برای رسیدن به حقوق کامل شان با مردان، سهیم و ذینفع دانسته و از تمامی کارگران و توده های مردم عدالت طلب و آزادیخواه جامعه می خواهند که برای تحقق این امر خطیر و به کرسی نشاندن  تمامی خواست ها و مطالبات ویژه ی زنان، به عنوان نیمی از جامعه، از هر طریق ممکن دست به فعالیت و مبارزه بزنند.

12ــ پدیده کودکان کار به شکل غیر قابل تصوری در حال گسترش است. نظام سرمايه داري با هدف پايين نگه داشتن سطح دستمزدهای کارگران جهت استثمار هرچه فزاینده تر آنان و از این طریق سوداندوزی بیش تر و بیش تر، تحت عناوین و بهانه های مختلف، این پدیده (کار کودکان) را در سرتاسر دنیا گسترش می دهد. کار کودکان باید ممنوع شود و هر طرحی برای رسمیت بخشیدن این پدیده، تحت هرعنوان و بهانه ای می بایست محکوم گردد. همه ی كودكان بايد جداي ازموقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين و نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي، از امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي رایگان و يكساني برخوردار باشند.

13ــ ما کارگران بخشي از طبقه كارگر جهانی هستیم و به سهم خود از حقوق و حرمت انسانی همه ی کارگران و بشریت عدالت طلب و آزادی خواه دفاع می کنیم. ما با اخراج و تحميل انواع ستم و بي حقوقي نسبت به كارگران ِ ملیت های مختلف و به طور مشخص کارگران مهاجر افغاني مخالفیم و آن را اکیداً محكوم مي كنيم. كارگران مهاجر افغان در ايران، تحت شرایط بسیار سخت و تأسف باری زندگي مي كنند و از ابتدائی ترین حقوق و مطالبات انسانی خویش محرومند. ما ضمن محكوم كردن هر گونه ستم و تبعيض نسبت به این کارگران، خواهان برخورداری تمامی کارگران مهاجر، با هر ملیتی، از حقوق کامل شهروندی با مردم ایران و رعایت حرمت آنان می باشیم.

14ــ ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي کارگری بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران و توده های مردم به جان آمده در دیگر کشورهای جهان، خود را متحد طبقاتی تمامی بخش های طبقه کارگر و مبارزات برحق و برابری طلبانه آنان در سرتاسر دنیا دانسته و به ویژه در این روز بزرگ و تاریخی، بيش از هر زمان ديگر بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم . ما در عین حال خواستار تقويت سازمانيابي و مبارزات هدفمند و با برنامه ی كارگران در سرتاسر جهان می باشیم.

ما همچنین معتقدیم که طبقه کارگر ایران می تواند در روز اول ماه مه ضمن استفاده از تمامی اشکال مبارزه و اعتراض بالاخص اعتراضات خیابانی در مقابل نهادهای سرمایه عدم تمکین به وضع موجود را فریاد کند.

15ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام شده و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود. ما خواهان لغو هرگونه محدوديت در برگزاري مراسم اين روز جهانی هستیم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

انجمن برق و فلزکار کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

8/2/93

چهار نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگرن ایران به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند

صبح امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان شیث امانی، صدیق کریمی، مظفر صالح نیا و خلیل کریمی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شدند  و هر کدام از آنها به فاصله یک ساعت از همدیگر باید خود را به این اداره معرفی کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعتراض به احضار اعضای خود، اعمال فشار بر فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه را قویا محکوم میکند و برگزاری مستقل مراسم این روز را توسط کارگران ایران حق مسلم آنان میداند و بدینوسیله اعلام میدارد برخوردهای امنیتی با ما کارگران و مطالبات مان  راه به جایی نخواهد برد و کارگران ایران محکم و استوار از حقوق صنفی و اجتماعی  دفاع خواهند کرد.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد اتحاد و اعتراض  سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم اردیبهشت ماه 1393

با احضار شریف ساعد پناه تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران که به اداره اطلاعات شهر سنندج  احضار شده اند به پنچ نفر رسید

با احضار شریف ساعده پناه نماینده اخراجی کارگران ریسندگی پرریس و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از صبح امروز به اداره اطلاعات سنندج احضار شده اند به پنج نفر رسید.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا لحظه مخابره این خبر مظفر صالح نیا پس از بازجوئی و هشدار نسبت به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آزاد شده است و چهار نفر دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان شریف ساعد پناه، صدیق کریمی، شیث امانی و خلیل کریمی همچنان در اداره اطلاعات شهر سنندج هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با تاکید بر حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران برای برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه مه روز جهانی کارگر، احضار اعضای هیات مدیره خود به اداره اطلاعات شهر سنندج را قویا محکوم میکند و خواهان پایان دادن به اعمال فشار بر فعالین کارگری است.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد اتحاد و اعتراض  سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم اردیبهشت ماه 1393

اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج آزاد شدند

صبح امروز 5 نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان خلیل کریمی، شیث امانی، شریف ساعد پناه، مظفر صالح نیا و صدیق کریمی به اداره اطلاعات سنندج احضار و هر کدام از آنان را بطور جداگانه در رابطه با اول ماه مه روز جهانی کارگر مورد بازجوئی قرار دادند. این بازجوئی ها در رابطه با روز جهانی کارگر، ثبت اتحادیه آزاد کارگران ایران و برنامه های فعالین اتحادیه در شهر سنندج در مورد مورد مراسم اول ماه مه بود. در این بازجوئی از برخی از احضار شدگان خواسته شد تا نسبت به عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر تعهد بدهند اما هیچیک از کارگران حاضر به دادن تعهد نشدند و همگی آنان پس از بازجوئی آزاد شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم اردیبهشت ماه 1393

تشدید فشار بر کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج

طی روزهای اخیر و در آستانه ی اول ماه مه(روز جهانی کارگر)، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتیِ شهر سنندج با احضار و تهدید کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، و اِعمال فشار بر آنان، جهت عدم حضور و مشارکت در مراسم های گرامی داشت روز جهانی کارگر، بار دیگر مخالفت آشکار خود را با برگزاری هرگونه مراسمِ مستقلی ابراز داشته، و با نادیده انگاشتن حقوق کارگران در برگزاری مراسم های مستقل، تمامی تحرکات موجود کارگران و فعالین کارگری را با اتکاء به توجیهات غیر قانونی خود، مغایر با منافع عمومی جامعه تلقی نمودند.

شایان ذکراست که طی چند روز گذشته وفا قادری، فردین میرکی، یدالله صمدی، آرام زندی، فواد زندی، شورش کریمی و جلیل محمدی تنها بخشی از فعالینی بودند که با احضارشان به ستاد خبری اداره ی اطلاعات سنندج، مورد آزار و اذیت بازجویان اطلاعات قرار گرفته اند. دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در ادامه ی سیاست های همیشگی خود، با تهدید فعالین کارگری و کارگران پیشرو، سعی در مرعوب نمودن توده ی کارگران دارند، تا شاید بدین وسیله کارگران را از پی گیری خواست ها ومطالباتشان از جمله، برپایی مراسم های گرامی داشت روز جهانی کارگر بازدارند.

کمیته هماهنگی ضمن تبریکِ اول ماه مه به تمامی کارگران ایران و جهان، و پایفشاری مجدد بر حق برگزاریِ آزادانه ی مراسم های مستقل گرامی داشت روز جهانی کارگر، تمامیِ سیاست های کارگر ستیزانه ی حاکمیت سرمایه را محکوم نموده، و خواستار پایان بخشیدن به فشارهای وارده بر کارگران پیشرو و تشکل های مستقل و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

8/2/93

برنامه یازدهم صدای کانون “میزگرد به مناسبت اول ماه مه”

در این برنامه میزگردی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با حضور چهار فعال حقوق کارگر به سمع مخاطبان میرسد.

این میزگرد با حضور آقایان: کوروش بخشنده، علیرضا ثقفی، فریبرز رئیس دانا و محمود صالحی انجام شده است.

گوش کنید: http://www.kanoonm.com/1280#more-1280

گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه باعلیرضا نوایی درباره خیمه شب بازی درخواست راهپیمایی خانه کارگربه مناسبت به اول ماه!

گوش کنید:

http://telechargement.rfi.fr/rfi/persan/audio/modules/actu/201404/PERSPECTIVE_IRAN_1_29_04_14_Nawayi.mp3

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قومقابل ساختمان شورای شهر

صبح دیروز 50 نفر از کارگران کارخانه پارس قو در اعتراض به تشدید تلاش‌های کمیسیون سلامت شورای شهر برای تعطیلی این کارخانه، در مقابل ساختمان شورا تجمع کردند و تعدادی از نمایندگان آنان برای مذاکره با رحمت‌الله حافظی، رئیس این کمیسیون به ساختمان شورا وارد شدند.

به گزارش9اردیبهشت ایلنا،یکی از کارگران این کارخانه که در مذاکره امروز با رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر حضور داشت گفت: تنها خواسته کارگران پیش از تعطیلی کارخانه، بازنشستگی تمامی کارگران است و معرفی کارگران به شرکت‌های زیر مجموعه مورد پذیرش کارگران نیست.

تجمع کارگران خباز سنندج در اعتراض به عدم افزایش مزد

بیش از ۲۰۰ کارگر خباز عصر دیروز (۸ اردیبهشت) در مقابل فرمانداری سنندج در اعتراض به افزایش نیافتن مزدشان برای سومین سال متوالی تجمع کردند.

به گزارش9اردیبهشت ایلنا،بیش از ۲۰۰ کارگر خباز عصر دیروز (۸ اردیبهشت) در مقابل فرمانداری سنندج در اعتراض به افزایش نیافتن مزدشان برای سومین سال متوالی تجمع کردند.

براساس این گزارش،فرماندار و رئیس اداره کار سنندج در جمع کارگران معترض حاضر شدند و به خواسته‌ها و مطالبات آنان گوش دادند اما توضیحاتشان برای کارگران معترض قانع کننده نبود.

اخراج 700 کارگر در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته

خبرکوتاه:ایسنا9اردیبهشت:طی سال گذشته 700 کارگر در استان به دلایل مختلف و نبود حقوق و مزایا از کار اخراج شده‌اند.

درباره واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی شرکت واحد

واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی شرکت واحد در بزرگراه ازادگان ورودی حکیم ،باعث کشته شدن 7تن و زخمی شدن 26 تن از شهروندان گردید،عدم حمایت دولت از بخش خصوصی و فرسوده بودن اتوبوس های بخش خصوصی و نداشتن امکانات ایمنی برای مسافران ،بیشترین علت تلفات این حادثه برای شهروندان بوده ، اتوبوس هایی که صندلی های مناسبی برای سرنشینان ندارد و اصولا برای خارج از شهر امکانات ایمنی مناسبی ندارد،جای تعجب ندارد که بعد از واژگون شدن ،دچار این حادثه دلخراش بشود ،هر چند که نمی شود بی احتیاطی راننده را در نطر نگرفت ، اما فشار بیش از حد و کارکردن روزانه 12ساعت برای تامین هزینه نگهداری و تهیه لوازم باعث شده که رانندگان این بخش تا 16 ساعت در روز رانندگی کنندو خستگی مفرد رانندگان و عدم نطارت شرکت واحد ، بی توجهی و عدم حمایت مسئولین به این بخش امار تصادفات اتوبوس های بخش خصوصی را افزایش داده که متاسفانه باید گفت با ادامه این روند باید باز هم شاهد اینگونه حوادث تلخ باشیم.

منبع: https://www.facebook.com/davood.syndica?fref=nf

کارگران درگیر با مواد شیمیایی در خطر ابتلا به سرطان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: درصد ابتلای به سرطان در فرد عادی 3 درصد،در فرد قرار گرفته در محیط کار 12 درصد و در کارگران درگیر با مواد شیمیایی این احتمال به 80 درصد خواهد رسید.

به گزارش9اردیبهشت ایسنا، دکتر «راضی ناصری‌فر» در همایش روز جهانی بهداشت حرفه‌ای در پالایشگاه گاز ایلام اظهار کرد: زندگی امروزه به دلیل وسعت صنعت، تکنولوژی و فناوری پیشرفته در حال پیچیدگی است که به واسطه این توسعه استفاده از مواد شیمیایی مختلف نیز افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خصوص عوامل شیمیایی محیط کار گفت: رشد تکنولوژی و صنعت باعث به هم خوردن تعادل طبیعی محیط زیست می‌شود که مواجهه با این مواد شیمیایی، گیاهی و حیوانی در حال تولید، انواع بیماری‌ها بخصوص سرطان را بوجود می‌آورد.

وی اضافه کرد: 85 هزار نوع ماده شیمیایی در صنایع بکار برده می‌شود که 500 تا هزار ماده شیمیایی نوظهور دیگر باید به این ارقام اضافه کرد، اما از آنجا که این مواد قابل حذف کردن نیستند و عدم آگاهی از عوارض آنها شکل‌دهنده بیماری‌ها‌ست، بنابراین در مواجهه با این عامل توسعه باید آگاهانه برخورد کرد و علاوه بر مراقبت خود به همکاران و اطرافیان آگاهی لازم داده شود.

ناصری‌فر، 8.3 درصد کل موارد مرگ و میر در برخورد با مواد شیمیایی صورت گرفته است تصریح کرد: 4 تا 20 درصد سرطان‌ها شغلی هستند که قسمت اعظم آن قابل پیشگیری بوده هر چند درصد بالایی از سرطان‌ها مثل ریه و مثانه در برخورد با مواد شیمیایی محیط کار به وجود می‌آیند.

وی افزود: ابتلای کارگران به سرطان از شدت بیشتری برخوردار است مثلاً اگر درصد ابتلای به سرطان در فرد عادی 3 درصد باشد در فرد قرار گرفته در محیط کار 12 درصد و کارگران درگیر با مواد شیمیایی ابتلای به سرطان به 80 درصد خواهد رسید، پس وضعیت ایمنی کسانی که در شرایط کاری این‌چنینی هستند، باید در اولویت برنامه‌های سلامت باشد.

ناصری‌فر، سرطان خونی را شایع‌ترین نوع ابتلای افراد درگیر با مواد شیمیایی بیان کرد و گفت: بخش اندکی از قوانین کار در برخورد با عوامل بیماری‌زا اجرا می‌شود، البته یکی از راه‌های پیشگیری از سرطان در صورت تعامل با مواد شیمیایی رعایت حقوق اجتماعی است.

وی همچنین اقدامات کنترلی بر مواد زیان‌آور را دو شیوه‌ی کنترل فردی و محیطی ذکر کرد و افزود: طراحی و جانمایی امکانات، حذف یا کاهش آلاینده‌ها، جداسازی مواد، استفاده از تهویه یا روش رطوبتی و برچسب‌گذاری عوامل کنترل محیطی هستند که در صورت همراهی و حرکت با کنترل عوامل فردی از جمله روش انجام کار صحیح، استفاده از وسایل ایمنی، کاهش زمان کار و بهداشت فردی می‌توان درصد خطرات ناشی از برخورد با مواد شیمیایی را کاهش داد.

ناصری‌فر در پایان گفت: سلامت و بهداشت یک بحث سرمایه‌گذاری است، اگر صنعت به بهداشت به عنوان سرمایه‌گذار توجه کند و عوامل بهداشت بتوانند در راستای تحقق سلامت طرح‌ها را را انجام دهد، حاصل این تعامل علمی و عملی موجب توسعه کشور خواهد شد که باید توسط مشاوران بهداشتی در جهت افزایش تولید کشور در جهت تحقق شعار سال صورت گیرد.

اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ در اوکراین

رویترز گزارش داد که بیش از دو هزار معدنکار زغال سنگ در منطقه لوگانسک دست به اعتصاب زده و دستمزدهای بالاتری را درخواست کرده اند و حاضر به پذیرفتن کاهش دستمزد برای تامین هزینه بازسازی کی‌یف نیستند.

به گزارش 9اردیبهشت ماین نیوز، حدود 80 درصد از معدنکاران پنج معدن زغال سنگ متعلق به شرکت کراسنودونوگل در شهر کراسنودون بر سر کار حاضر نشدند.

این معادن همگی متعلق به شرکت معدنکاری و متالورژیکی متین وست هستند که تحت مالکیت رینات اخمتوف، ثروتمندترین مرد اوکراین قرار دارد.

معدنکاران خشمگین خواستار افزایش دستمزد هستند تا با متوسط دستمزد منطقه برابری کند و همچنین بیمه و شرایط زندگی و پاداشهای بالاتری طلب کرده اند و مخالف مالیات 10 درصدی بر دستمزدشان هستند که از سوی دولت جدید برای بازسازی خرابیهای کی‌یف وضع شده است.

آغازاعتصاب2روزه کارمندان متروی لندن

با به بن بست رسیدن مذاکرات بین مسئولان حمل و نقل شهری لندن و اتحادیه های کارگری، کارمندان متروی پایتخت بریتانیا، دوشنبه شب اعتصاب دوروزه خود را آغاز کردند.

به گزارش29آوریل یورونیوز،موضوع مورد اختلاف بین دو طرف مذاکره کننده، اخراج کارمندان و طرح مدیران برای بستن دفترهای فروش بلیت است.

اتحادیه های کارگری گفته اند که هفته آینده هم دست به اعتصاب مشابهی خواهند زد.

نهم اردیبهشت ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری10اردیبهشت1393

- آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دیشب بازداشت شدند

- بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحدبه مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

- پیام سندیکاهای فرانسه به زنان و مردان کارگر در ایران

- بیانیه رضا شهابی به مناسبت روز جهانی کارگر

- برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر :روز جهانی کارگر؛ تمام فعالان سندیکایی را که خودسرانه زندانی شده اند آزاد کنید

- تجمع کارگران اخراجی روبروی سازمان منطقه آزاد اروند

- نامه اعتراضی کارگران علیه تصویب دستمزد ناعادلانه سال 1393 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- اعلام حمایت کارگران فلزکارمکانیک و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

- نمایندگان کارگران بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان اخراج شدند

- جنبش اتحادیه‌ای امریکا از خود بیگانه و سردرگم – به مناسبت روز کارگر 1393

- تجمع اعتراضی کشاورزان یادگارلو مقابل فرمانداری نقده 

- تجمع اعتراضی فرهنگیان شهرستان زیرکوه در مقابل فرمانداری

- معضلات قراردادهای غیرقانونی برای کارگران قزوینی

- حال و روز کارگرانی که از کار، افتاده‌اند...

- ریزش آوار جان کارگر 50 ساله را گرفت

- واژگونی مرگبار جرثقیل در میدان فتح

- مصدومیت34کارگر فاز 12 پارس جنوبی  در تصادف 2 اتوبوس در شهرستان کنگان

- کارفرمایان معدن ماریکانا پیشنهاد افزایش حقوق را نپذیرفتند

- تظاهرات کارگران بزرگترین معدن تولیدکنندۀ زغال سنگ اروپا در لهستان

- بدنبال انفجار معدن زغال سنگ در شمال افغانستان17کارگر کشته شدند

آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دیشب بازداشت شدند

در آستانه برگزاری اول ماه مه ،11 اردیبهشت آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران در ساعت یک نیمه شب با یورش ماموران امنیتی در خانه خود بازداشت شدند .

ضمنا همزمان  دیشب به منزل مسکونی خانم پروین محمدی یکی دیگر از هماهنگ کنندگان این طومار یورش برده و با شکستن درب منزل  وارد خانه ی وی شدند ولی به دلیل عدم حضور ، موفق به بازداشت ایشان نشدند.

اتحادیه ازاد کارگران ایران این عمل غیر قانونی و ضد کارگری را قویا محکوم میکند و خواهان ازادی بی قید و شرط انها میباشیم

این قبیل تحرکات ضد کارگری نمیتواند مانع برگزاری این روز بزرگ جهانی و رساندن صدای اعتراض و بحق طبقه کارگرشود

اتحادیه ازاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری از عموم کارگران و خانواده های انها درخواست میکند برای برگزاری هر چه باشکوه تر این روز تاریخی و اعتراض به تصویب دستمزدهای زیر خط فقر، بیکاری و گرانی از ساعت 10 تا 12 در محل وزارت کار شرکت  نمایند

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

تشکل، تجمع حق مسلم ماست - معیشت، منزلت حق مسلم ماست

روز  11 اردیبهشت همراه با هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران-  تهران، محل وزارت کار -  ساعت 10 تا 12 ظهر

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه 1393

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحدبه مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته جنبش کارگری شهر شیکاگو که در بزرگداشت آنها اول ماه مه به روز جهانی کارگر نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جاودانه شد.

 ما این روز گرامی را به همه کارگران و زحمت کشان و کوشندگان راه عدالت و رهایی انسان از چنگال استثمار صمیمانه شادباش می گوییم .

بنا بر سنت های مبارزاتی افزون بر صد سال سازمانهای سندیکایی و دیگر مجامع و تشکل های کارگری جهان مبارزات و اعتراضات عدالت خواهانه مداوم خود را در اول ماه مه به اوج رسانده و فریاد حق طلبانه خود را به گوش جهانیان و دولت های سرمایه سالار می رسانند .

کارگران و زحمت کشان و عدالت دوستان این سرزمین نیز طی دهها سال ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را از حاکمان طلب کرده و برای ایجاد جامعه ای با معیار های عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند.

 بر پایه این آیین انسانی ما همراه با اعتراض علیه همه سرکوب گری های وحشتناک حقوق کارگری و همه بی عدالتی های جاری خواسته های خود را از حاکمیت بدین شرح اعلام می کنیم :

1-به رسمیت شناختن و رعایت حقوق سندیکایی همچون ، تجمع ، راه پیمایی ، اعتصاب،گردهم آیی و دیگر اشکال اعتراضی و پایان بخشیدن به هر نوع سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه های رنگارنگ مختلف اطلاعاتی و امنیتی

2-آزادی همه کارگران زندانی مدافع حقوق کارگری و اعاده همه ی حقوق پایمال شده ی آنان و همچنین آزادی همه زندانیانی که در دفاع از حقوق مردم ایران زندانی و یا دچار حصر و سلب آزادی شده اند ، ما همچنین حمله به زندانیان و ضرب وشتم آنها را شدیدا" محکوم و خواهان محاکمه و مجازات دستور دهندگان و حمله کنندگان هستیم .

3-گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و شکاف طبقاتی ناشی از اجرای سیاست های آزاد سازی قیمت ها و گسترش خصوصی سازی بر مبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که نتایج شرم آمیز آنرا حتی در کشورهای اروپاییشاهد هستیم محکوم کرده و خواستار حمایت های همه جانبه  اقتصادی و اجتماعی از کارگران و زحمت کشان و اقشار ضعیف اجتماعی که به علت گناه کاری مدیران گرفتار شده اند هستیم .

4-ما ضمن اعتراض شدید علیه حداقل دستمزد سال 1393 خواستار تجدید نظر در این مصوبه و تعیین دستمزد امسال بر پایه تامین هزینه یک خانوار کارگری  بر مبنای ماده 41 قانون کار هستیم .

5-ما خواهان پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران و تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای اسارت بارسفید امضا و موقت و انحلال شرکت های پیمانکاری هستیم

6-بازگشت به کار و اعاده حقوق فعالان سندیکایی آقایان حسن سعیدی ، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار که در دفاع از حقوق کارگران بی کار و هکچنین اعاده حقوق آقایان علی اکبر پیر هادی و حسن کریمی را که در جریان اعتراضات کارگری از حقوق حقه خود محروم شده اند را خواهانیم .

7-کشتار ، معلول و مجروح شدن روز افزون کارگران در حوادث حین کار را محکوم کرده و مسئول و مقصر اصلی این وضعیت اسفناک را وزارت کار می دانیم و در این رابطه خواستار رعایت استاندارد های ایمنی کار در محیط کار و مخصوصا" جاده ها می باشیم.

8-ما خواهان یک زندگی شایسته و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری برای بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری می باشیم و اجرای طرح بیمه سلامت را از طریق دست اندازی به منابع و امکانات مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی را محکوم می کنیم و خواهان محاکمه فوری و علنی قاضی مرتضوی به دلیل حیف و میل اموال کارگران هستیم .

9-به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق جمعی کارگران نظیر آنچه که در سازمان تامین اجتماعی روی داد ما خواهان حضور موثر نهادها و نمایندگان واقعی کارگران در مراکز تصمیم گیری کلان به ویژه مراکز امور کارگری و بازنشستگان کارگری هستیم و مسئول اجرای این خواسته به حق را وزارت کار می دانیم .

10-در راستای دفاع از کودکان کار و لغو کار کودکان ما خواستار رعایت واقعی منشور بین المللی حقوق کودک می باشیم و ضمن محکومیت مسئولان مربوطه از همه نهادهای مدافع حقوق کودک سپاسگزار و از آنان می خواهیم فشار های اعتراضی خود را بر مسئولان افزایش دهند .

11-اول ماه مه روز جهانی کارگر باید از حالت یک تعطیلی خاص کارگران به یک تعطیلی کامل و رسمی نظیر دیگر تعطیلات عمومی ارتقا یافته و همراه با تعطیلی سراسری حق برگزاری مراسم این روز توسط سندیکاها و مجامع کارگری مستقل برسمیت شناخته شود .

12-بازنده اصلی جنگ و خون ریزی و نظامی گری طبقه کارگر و زحمت کشان و اقشار ناتوان اجتماعی هستند بنابراین ما نیز همراه و هم صدا با همه کارگران و زحمت کشان و صلح دوستان جهان خواهان پایان جنگ  و جنگ طلبی و گسترش صلح و عدالت و آزادی در سراسر جهان هستیم .

13- با سپاسگزاری از پشتیبانی صادقانه سازمان های بین المللی و دیگر سندیکاها و مجامع کارگری و عدالت خواه که از اعتراضات و حقوق کارگران ایران دفاع نمودند در اتحاد با آنان یکبار دیگر همبستگی و حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه کارگری در همه کشور ها اعلام و سرکوبگری این مبارزات را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حو مه

اول ماه مه دو هزار وچهارده برابر با یازده اردیبهشت هزار و سیصد و نود و سه

اعلامیه سندیکاهای کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته جنبش کارگری شهر شیکاگو که در بزرگداشت آنها اول ماه مه به روز جهانی کارگر نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جاودانه شد.

 ما این روز گرامی را به همه کارگران و زحمت کشان و کوشندگان راه عدالت و رهایی انسان از چنگال استثمار صمیمانه شادباش می گوییم .

بنا بر سنت های مبارزاتی افزون بر صد سال سازمانهای سندیکایی و دیگر مجامع و تشکل های کارگری جهان مبارزات و اعتراضات عدالت خواهانه مداوم خود را در اول ماه مه به اوج رسانده و فریاد حق طلبانه خود را به گوش جهانیان و دولت های سرمایه سالار می رسانند .

کارگران و زحمت کشان و عدالت دوستان این سرزمین نیز طی دهها سال ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را از حاکمان طلب کرده و برای ایجاد جامعه ای با معیار های عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند.

 بر پایه این آیین انسانی ما همراه با اعتراض علیه همه سرکوب گری های وحشتناک حقوق کارگری و همه بی عدالتی های جاری خواسته های خود را از حاکمیت بدین شرح اعلام می کنیم :.....:

1-به رسمیت شناختن و رعایت حقوق سندیکایی همچون ، تجمع ، راه پیمایی ، اعتصاب، گردهم آیی و دیگر اشکال اعتراضی و پایان بخشیدن به هر نوع سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه های رنگارنگ مختلف اطلاعاتی و امنیتی

2-آزادی همه کارگران زندانی مدافع حقوق کارگری و اعاده همه ی حقوق پایمال شده ی آنان و همچنین آزادی همه زندانیانی که در دفاع از حقوق مردم ایران زندانی و یا دچار حصر و سلب آزادی شده اند ، ما همچنین حمله به زندانیان و ضرب وشتم آنها را شدیدا" محکوم و خواهان محاکمه و مجازات دستور دهندگان و حمله کنندگان هستیم .

3-گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و شکاف طبقاتی ناشی از اجرای سیاست های آزاد سازی قیمت ها و گسترش خصوصی سازی بر مبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که نتایج شرم آمیز آنرا حتی در کشورهای اروپاییشاهد هستیم محکوم کرده و خواستار حمایت های همه جانبه  اقتصادی و اجتماعی از کارگران و زحمت کشان و اقشار ضعیف اجتماعی که به علت گناه کاری مدیران گرفتار شده اند هستیم .

4-ما ضمن اعتراض شدید علیه حداقل دستمزد سال 1393 خواستار تجدید نظر در این مصوبه و تعیین دستمزد امسال بر پایه تامین هزینه یک خانوار کارگری  بر مبنای ماده 41 قانون کار هستیم .

5- ما خواهان پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران و تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای اسارت بارسفید امضا و موقت و انحلال شرکت های پیمانکاری هستیم

6- بازگشت به کار و اعاده حقوق فعالان سندیکایی آقایان حسن سعیدی ، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار که در دفاع از حقوق کارگران بی کار و هکچنین اعاده حقوق آقایان علی اکبر پیر هادی و حسن کریمی را که در جریان اعتراضات کارگری از حقوق حقه خود محروم شده اند را خواهانیم .

7-کشتار ، معلول و مجروح شدن روز افزون کارگران در حوادث حین کار را محکوم کرده و مسئول و مقصر اصلی این وضعیت اسفناک را وزارت کار می دانیم و در این رابطه خواستار رعایت استاندارد های ایمنی کار در محیط کار و مخصوصا" جاده ها می باشیم.

8- ما خواهان یک زندگی شایسته و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری برای بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری می باشیم و اجرای طرح بیمه سلامت را از طریق دست اندازی به منابع و امکانات مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی را محکوم می کنیم و خواهان محاکمه فوری و علنی قاضی مرتضوی به دلیل حیف و میل اموال کارگران هستیم

9-به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق جمعی کارگران نظیر آنچه که در سازمان تامین اجتماعی روی داد ما خواهان حضور موثر نهادها و نمایندگان واقعی کارگران در مراکز تصمیم گیری کلان به ویژه مراکز امور کارگری و بازنشستگان کارگری هستیم و مسئول اجرای این خواسته به حق را وزارت کار می دانیم .

10-در راستای دفاع از کودکان کار و لغو کار کودکان ما خواستار رعایت واقعی منشور بین المللی حقوق کودک می باشیم و ضمن محکومیت مسئولان مربوطه از همه نهادهای مدافع حقوق کودک سپاسگزار و از آنان می خواهیم فشار های اعتراضی خود را بر مسئولان افزایش دهند .

11-  اول ماه مه روز جهانی کارگر باید از حالت یک تعطیلی خاص کارگران به یک تعطیلی کامل و رسمی نظیر دیگر تعطیلات عمومی ارتقا یافته و همراه با تعطیلی سراسری حق برگزاری مراسم این روز توسط سندیکاها و مجامع کارگری مستقل برسمیت شناخته شود .

12-بازنده اصلی جنگ و خون ریزی و نظامی گری طبقه کارگر و زحمت کشان و اقشار ناتوان اجتماعی هستند بنابراین ما نیز همراه و هم صدا با همه کارگران و زحمت کشان و صلح دوستان جهان خواهان پایان جنگ  و جنگ طلبی و گسترش صلح و عدالت و آزادی در سراسر جهان هستیم .

13-با سپاسگزاری از پشتیبانی صادقانه سازمان های بین المللی و دیگر سندیکاها و مجامع کارگری و عدالت خواه که از اعتراضات و حقوق کارگران ایران دفاع نمودند در اتحاد با آنان یکبار دیگر همبستگی و حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه کارگری در همه کشور ها اعلام و سرکوبگری این مبارزات را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

اول ماه مه دو هزار وچهارده برابر با یازده اردیبهشت هزار و سیصد و نود و سه

پیام سندیکاهای فرانسه به زنان و مردان کارگر در ایران

چندین سال است که ما سازمان های سندیکائی فرانسوی  س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، مشترکاً از نبرد شما در دفاع از آزادی و حقوق تان حمایت می کنیم. ما بخوبی آگاهیم که شما تحت چه شرایطی، در زیر سرکوب شدید توسط دولت ایران، و در شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، مبارزه تان را به پیش می برید.

حق ایجاد آزادانه تشکلات سندیکائی، وپیوستن به تشکلات واقعا مستقلی که کارگران زن و مرد در آن ها خود را سازمان دهند، خواسته های برحقی هستند که تماماً توسط حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ما از پافشاری شما بر این که دولت ایران بالاخره بر این حقوق گردن بگذارد حمایت می کنیم.

ما اخراج بی رویه کارگران، زندانی شدن و اعمال فشارهای قوه قضائیه بر زنان و مردانی که قربانیان دفاع از حقوق ابتدائی و خواستار ایجاد سندیکای مستقل هستند، را محکوم می کنیم. در حال حاضر ما بطور ویژه یک کارزار در حمایت از رضا شهابی و شاهرخ زمانی را به پیش می بریم. ما برای آزادی بدون قید و شرط  تمام سندیکالیست های زندانی تلاش می کنیم و به منظور تغییر این شرایط غیرقابل قبول به افشای سرکوب در همه اشکالش می پردازیم.

به مناسبت اول مه، روز جهانی همبستگی، ما حمایت تام و خدشه ناپذیرمان را از پیکار سختی که شما برای رسیدن به آزادی همه زنان و مردان، برای کرامت همه زنان و مردان کارگر، و برای رعایت حقوق بشر، درگیرآنید، مجددا اعلام می کنیم.

اول ماه مه 2014- پاریس

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr

FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org

UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

بیانیه رضا شهابی به مناسبت روز جهانی کارگر

خواهران و برادران کارگرم در ایران

امروز، روزی است که به نام ما نام گذاری کرده اند. ممکن است شاخه گلی، تکه ای شیرینی در محل کارمان به ما هدیه دهند یا حتی زودتر از همیشه از سر کار مرخص شویم! اما آیا این است همه ی آن چیزی که بناست این روز بزرگ به یاد ما بیاورد؟ نه، به هیچ وجه. ما بناست به یاد آوریم که فارغ از زن و مرد، ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و عجم، بی سواد و با سواد، با سابقه و بی سابقه و ... همه فرزندان دردهایی مشترکیم! درد بیکاری، درد دستمزد ناچیز، درد قراردادهای ظالمانه موقت، درد نداشتن تشکل مستقل کارگری، درد شرمساری مقابل فرزندان و خانواده و ....

از شما می پرسم چاره درد مشترک در چیست؟

دوستان عزیزم

آیا غیر از این است که هر ساله با افزایش تورم در قیاس با وضع دستمزدها ( تازه اگر به موقع پرداخت شود) ما ذره ذره همین اندک زندگی را هم داریم از دست می دهیم؟

آیا غیر از این است که دردهای مشترکی که  بدانها اشاره کردم، بدیهی ترین حقوق حقه هر انسانی است؟

آیا غیر از این است که تاریخ به ما یاد داده است که " حق گرفتنی است"؟  آیا غیر از این است که با سکوت و یک جا نشستن وضعیت خود و خانواده مان هر سال بدتر می شود؟

نباید اجازه دهیم که برای خواستن این بدیهی ترین حقوق انسانی ما را بگیرند و بزنند و بکشند.

ما پر جمعیت ترین گروه نه در ایران، که در جهانیم.؛ و من به همین اعتبار می خواهم با تمامی کارگران جهان نیز سخن بگویم:

هم طبقه ای های عزیز؛ رفقا!

بیش از دو قرن است که از نبرد طبقاتی ما علیه نظام سرمایه داری می گذرد. خون ها داده ایم، رفیقانی بس گرانمایه را از کف داده ایم؛ دستاوردهایی داشته ایم و در عین حال عقب نشینی هایی.

پیشروان جنبش کارگری درست گفته اند که مسئله این نیست که سرمایه داری چقدر قدرتمند است، مسئله این است که ما چرا به قدرت اتحادمان پی نمی بریم.

کافی است دست یاری به سوی هم دراز کنیم تا تبدیل به زنجیری شویم که گسستنش ممکن نیست. ما یک نفر کارگر تنها و بیچاره نیستیم. ما یک گروه کوچک همکار در یک محیط کار نیستیم، ما طبقه کارگریم، و اجازه نخواهیم داد که نظام استثمارگر سرمایه داری در هر جای جهان، زنده ماندن در شرایطی حیوانی را به ما تحمیل کند.

در زبان فارسی شعری هست که می گوید:

وه!

                               چه نیروی شگفت انگیزیست

دست هایی که به هم پیوسته است

بیاییم نیروی شگفت انگیز این دستها را آشکار کنیم.

روز کارگر مبارک

رضا شهابی زکریا

زندان اوین، بند ۳۵۰

۹ اردیبشت ۱۳۹۳

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر :روز جهانی کارگر؛ تمام فعالان سندیکایی را که خودسرانه زندانی شده اند آزاد کنید

پاریس ـ ژنو، 10 اردیبهشت 1393 (30 آوریل 2014) ـ در آستانه روز اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)  است،توجه همگان را به وضعیت وخیم فعالان سندیکایی در ایران جلب می کند. شمار فعالان سندیکایی مستقل که دستگیر شده یا با بدرفتاری های دیگر روبرو شده اند در چند سال گذشته رو به افزایش بوده است. عده زیادی از این فعالان سندیکایی در شهرهای مختلف حکم های زندان را گذرانده اند، جریمه شده اند، کارشان را از دست داده اند یا گاهی برای گریز از آزار بیشتر ناچار از کشور خارج شده اند.

دولتمردان ایران دو فعال سندیکایی، آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی را صبح زود روز 10 اردیبهشت 1393 بازداشت کردند و کوشیدند خانم پروین محمدی را نیز بازداشت کنند. هر سه تن اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند. آنها سال گذشته توماری را با چهل هزار امضا در اعتراض به شرایط رو به وخامت کارگران تهیه کردند و از جمله فعالان سندیکایی هستند که می کوشیدند امسال تظاهرات 11 اردیبهشت (اول ماه مه) را سازماندهی کنند. شماری از فعالان دیگر سندیکایی هفته گذشته احضار شدند و به آنها اخطار شد برگزاری تظاهرات 11 اردیبهشت را پیگیری نکنند.

به علاوه، دست کم 12 فعال سندیکایی و کارگری دیگر در حال حاضر به خاطر کوشش برای سازمان دهی همکارانشان در سندیکاهای مستقل در ایران در زندان به سر می برند و شماری فعال سندیکایی دیگر نیز حکم های طولانی زندان محکوم شده اند

آقایان شاهرخ زمانی (که حکم 11 سال و شش ماه را در زندان می گذراند) و محمد جراحی (حکم 5 سال زندان) اعضای موسس سندیکای کارگران  نقاش و تزیینات و نیز اعضای «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» هستند. آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو دیگر «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» و فعال حقوق کودک در حال گذراندن حکم 5 سال زندان است.

دست کم سه عضو «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» در استان کردستان ایران حکم های زندان خود را می گذرانند: آقایان یوسف آب خرابات (2 سال)؛ محمد مولانایی (1 سال) و واحد سیده (2 سال).

 

دیگر اعضای «کمیته هماهنگی» که به حکم های زندان از یک سال تا 42 ماه محکوم شده اند و به این حکم ها اعتراض کرده اند از این قرار هستند: آقایان وفا قادری، غالب حسینی، خالد حسینی، محمد کریمی، جمال میناشیری، قاسم مصطفی پور، افشین ندیمی و هادی تنومند.

حداقل پنج عضو «کانون صنفی معلمان ایران» در حال حاضر حکم های طولانی زندان را می گذرانند: آقای محمود باقری حکم 4 سال و شش ماه زندان را می گذراند (که ابتدا 9 سال و شش ماه بود و در عفو کاهش یافت)؛ آقای رسول بداغی (6 سال زندان)؛ آقای محمد داوری (6 سال زندان)؛ و آقای مهدی فراحی شاندیز (3 سال زندان). یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، آقای عبدالرضا قنبری، پس از این که حکم اعدام او به اتهام ارتباط با گروه های مخالف در خارج از کشور نقض شد، حکم 15 سال زندان خود را می گذراند.

دیگر اعضای برجسته «کانون صنفی معلمان ایران»، آقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، به زندان های طولانی محکوم شده اند و به این حکم ها اعتراض کرده اند.

آقای رضا شهابی، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از خرداد 1389 حکم 6 سال زندان خود را می گذراند. در عین حال، عده ای از اعضای دیگر این سندیکا حکم های زندان خود را گذرانده اند یا با حکم های دیگر و آزار روبرو بوده اند.

آقایان شهابی، جراحی و مولانایی به مراقبت پزشکی نیاز مبرم دارند ولی از آن محروم هستند.

این فعالان سندیکایی تنها به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، برای کوشش در راه تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری و پیشبرد حقوق کارگران ایران مجازات می شوند.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» دولتمردان ایران را فرا می خواند تمام زندانیان نامبرده را آزاد کنند و با لغو اتهام ها و خاتمه دادن به احضار و بازجویی از فعالان سندیکایی به پیگرد و آزار تمامی این فعالان پایان دهند..

تجمع کارگران اخراجی روبروی سازمان منطقه آزاد اروند

حدود ۵۰ نفر از کارگران منطقه آزاد که اخیراً از سازمان اخراج شده اند با تجمع درب این سازمان خواستار بازگشت خود به کار شدند.

به گزارش10اردیبهشت آبادان نیوز،صبح امروز چهارشنبه برخی از کارگران اخراج شده ی سازمان منطقه آزاد اروند که تعدادشان به ۵۰ نفر می رسید با حضور در درب ورودی سازمان خواستار بازگشت خود به کار شدند.

گفته می شود اغلب این کارگران متاهل بوده و ادامه این روند آینده ی مبهمی را برای خود و خانواده شان رقم خواهد زد.

گفتنی است از زمان اعلام منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر ، سازمان منطقه آزاد اروند، مدیریت فعالیت های خدمات عمومی شهری و پارکها را به شهرداری های این دو شهر سپرد و نیروهایی که پیش از این در سازمان در این گونه فعالیت ها مشغول به کار بودند را اخراج کرد .

نامه اعتراضی کارگران علیه تصویب دستمزد ناعادلانه سال 1393 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حق کارگران را پایمال نکنید!

درحالیکه تورم کمر شکن دست پخت مسئولان نالایق بنابر آمارهای حکومتی بیش از 70 درصد از قدرت خرید کارگران و زحمت کشان و دیگر مردم ستم­ دیده ایران را طی دو سال گذشته همچون سال­های پیش از آن برباد داده، شورای عالی کار به فرماندهی وزیر و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران با بی­عدالتی و اجحاف حداقل دستمزد امسال را نسبت به سال گذشته فقط بیست و پنج درصد و در سایر سطوح دستمزد زیر بیست درصد اصلاح که در واقعیت به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها افزایش دستمزدی صورت نگرفت بلکه برخلاف نص صریح قانون معیشت خانوار چهار نفره کارگری طبق روال سالیان گذشته تامین نشده و باز هم بر فقر و فلاکت افزوده می­شود. و این دقیقا تکرار بی­عدالتی و اجحاف دولت قبلی است که شخص رئیس جمهور در آغاز کارش آنرا چندبار نکوهش کرده بود. همه بیدادگری­ها در حالی است که طی دو سال گذشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همراه دیگر کارگران ایران از طریق اعتراضات، مراجعات و تجمع در مراکز حکومتی خواهان افزایش حداقل دستمزد براساس یک زندگی شایسته و انسانی شده­اند لذا با توجه به نادیده گرفتن خواست­های بحق کارگران در دو سال گذشته و با توجه به رشد طوفانی و لجام گسیخته قیمت­های دولتی و غیردولتی از آغاز امسال کارگران و بازنشستگان کارگری و دیگر دستمزد بگیران حق خود می­دانند چنانچه نسبت به اصلاح دستمزد سال 1393 برپایه تامین یک زندگی شایسته انسانی اقدامی نشود همچون مردم دیگر کشورها که مرتبا اخبار آن در رسانه­های دولتی پخش می­شود با مراجعه گروهی، راه­پیمایی و دیگر روش­های اعتراضی دادخواهی و از حقوق خود دفاع می­کنیم.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

اتحادیه نیروی کار پروژه­ای

رونوشت:

سازمان جهانی کار

نهاد ریاست جمهوری

دفتر کمیسیون اصل نود مجلس

دفتر کمیسیون اجتماعی مجلس

و ثبت شده در وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی به شماره 17540 به تاریخ 8/2/1393

اعلام حمایت کارگران فلزکارمکانیک و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

کارگران فلزکارمکانیک و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران حمایت همه جانبه خود را از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام نموده از همه کوشندگان جنبش آزادیخواهی می خواهیم سلامتی و توان خود را برای ساختن فردایی بهتر برای فرزندانمان حفظ نموده به اعتصاب غذای خود پایان دهند. اردیبهشت 1393»

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه:محکومیت حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین

سندیکای کارگران شرکت واحد حمله و ضرب و شتم بی رحمانه زندانیان ستم دیده و بی پناه بند 350 اوین را محکوم می کند و خواستار مجازات آمرین و مجرمین این رفتار شرم آور ضد انسانی می باشد.

ما همچنین به اعتراض زندانیانی که در همبستگی و اتحاد با هم بندیان کتک خورده خود بیش از شش روز است  اعتصاب غذا نموده انداحترام گذاشته و همراه با سپاسگزاری از این حرکت انسانی به لحاظ رفع نگرانی خانواده های اعتصاب کنندگان وحفظ سلامتی ورفع خطر از وجود این نازنینان همراه دیگردلسوزان اجتماعی ازآقای رضا شهابی و دیگر دوستان اعتصاب کننده می خواهیم به  اعتصاب غذای خود پایان دهند و خانواده و دوستان را از نگرانی رها سازند .

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت 1393

نمایندگان کارگران بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان اخراج شدند

ایلنا طی گزارشی بتاریخ10اردیبهشت،از اخراج دو نفرنمایندگان بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان ،خبر داد.

اخراج«سیامک ملک» با 7 سال و «عباس غلامی» با 24 سال سابقه کاری،  پس از آن صورت گرفت که این دو نفر به عنوان نماینده قانونی کارگران پی گیر مطالبات همکارانشان بودند.

در همین رابطه «سیامک ملک» یکی از نمایندگان بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان دلیل اخراج‌ خود و همکارش را انجام وظیفه قانونیشان در پی‌گیری حقوق صنفی سایر کارگران ذکر کرد و مدعی شد: شرکت «ثمین صنعت» به عنوان مجری بخش حمل نقل پالایشگاه آبادان در حالی من همکارام را به بهانه اتمام مهلت قرارداد اخراج کردکه هنوز حدود یک ماه ونیم دیگر از اعتبار این قرارداد باقی‌است.

او با بیان اینکه در خصوص پیگیری مشکلات کارگران بخش حمل ونقل نامه‌های زیادی به مسئولان استانی وشهرستانی همانند اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی آبادان وبه مدیرعامل شرکت نفت ارسال شده است.

به گفته وی، بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان را حدود ۸۰ نفر از رانندگان پایه یک تشکیل می‌د دهند که همه این رانندگان مسئولیت هدایت خودروهای سنگینی چون بولدزر، گریدل، قلطک ولیفتراک.. را برعهده دارند.

او با بیان اینکه مجموع این کارگران با شرکت پیمانکاری ثمین صنعت فرزان قرار داد کاری دارند، افزود: از چهارشنبه گذشته از ورود ما به محل کار جلوگیری می‌شود و تا این لحظه هنوز از دلیل این اقدام کارفرما بی‌اطلاع هستیم.

توضیحات کارفرما

در این رابطه «کیومرث بهروج» کارفرمای شرکت ثمین صنعت فرزان با تایید اخراج سیامک ملک و عباس غلامی گفت: این دو کارگر به دلیل آنکه آرامش محیط شرکت را بهم ریخته‌اند اخراج شده‌اند.

او با بیا ن اینکه این دو کارگر نماینده سایر کارگران نیستند، افزود: این دو با اقداماتی مانع عقد قرار داد شرکت با سایر کارگران می‌شدند به همین دلیل با هماهنگی کارفرمای اصلی (پالایشگاه آبادان) اخراج شده‌اند.

این کارفرما در خصوص تسویه حساب دو نماینده اخراجی کارگران بخش حمل ونقل پالاشگاه آبادان گفت: هنوز این دو نفر برای تسویه حساب ودریافت مطالبات مالی خود به شرکت ثمین صنعت مراجعه نکرده‌اند.

او در خاتمه با اشاره به اینکه بار‌ها با این دو کارگر تعامل کردده‌ایم تا در شرکت تشنج ایجاد نکنند تصریج کرد: اگر این دو کارگر متعهد شوند آرامش محیط کار خود را برگردانند مجددا استخدام می‌شوند.

جنبش اتحادیه‌ای امریکا از خود بیگانه و سردرگم – به مناسبت روز کارگر 1393

کانون مدافعان حقوق کارگر- درچند سال گذشته سعی کرده ایم تا با بررسی جنبش‌های کارگری جهانی و انتقال آن به جنبش کارگری ایران، و به موازات درس‌گیری از این مبارزات نشان دهیم که هر چند شاید این مبارزات در جای دیگری از این جهان اتفاق افتاده باشد ولی می‌توان تشابهات زیادی میان وضعیت آنان و جنبش کارگری ایران مشاهده کرد. ریشه‌‌ی این تشابهات در اساس مبارزه‌‌ی طبقاتی نهفته است که در سراسر جهان علیه سرمایه‌داری در جریان است. زمانی که به مبارزات مردم فلسطین اشاره می‌شود، می‌توان شرایط سخت زندگی مردم جنوب ایران را زیر یوغ شرکت‌های خصوصی دید، مبارزات زحمتکشان نپال را در شمال و همچنین نقش نهادهای مدنی ِمورد حمایت نهادهای بین‌المللی در مقابله با نهادهای واقعی مردمی، مبارزات مردم عراق را در کردستان و مبارزات مردم فیلیپین را در چند دستگی کل مبارزه‌ی جنبش کارگری ایران و سویه‌‌ی ضد امپریالیست بودن این مبارزات در ایران دید و مبارزات مکزیک را شاید در آینده تجربه کرد

لینک متن کامل: http://www.kanoonm.com/1283#more-1283

 تجمع اعتراضی کشاورزان یادگارلو مقابل فرمانداری نقده 

به گزارش10اردیبهشت سولدوز خبر، کشاورزان روستای یادگارلو امروز (سه شنبه) در مقابل جهادکشاورزی و فرمانداری نقده تجمع کردند .

این عده از کشاورزان به علت اینکه بیش از 45 روز از زمان آبیاری محصولاتشان گذشته و امور آب اجازه آبیاری نداده است ، متضرر شده اند .

کشاورزان ابتدا در مقابل جهادکشاورزی تجمع کردند اما پس آنکه رئیس این اداره توجهی به درخواستهای آنها نکرد ناچارا به سمت فرمانداری حرکت کردند .

یکی از کشاورزان در این باره گفت : هر سال همین وضع را داریم اما امسال شرایط را سخت تر کرده اند .

کشاورزان همچنین نگران نحوه آبیاری محصولاتشان بودند و برخی هم امیدی به وعده و وعیدها نداشتند .

به علت اینکه اغلب زمینهای کشاورزان روستای یادگارلو در بالای تپه ها قرار دارد باید با کمک پمپها آب را به زمینهای خود برسانند اما کشاورزان نگران نرسیدن آب به زمینهای بالادستی هستند چون شنیده شده است که بر خلاف سالهای قبل که زمینها با پنج پمپ آبیاری میشد ، امسال فقط با کمک دو پمپ باید به داد محصولاتشان برسند .

برخی ، سختگیری مسئولان امور آب در این مورد را به خاطر اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرده اند و ظاهرا پمپها در تمام طول روز آب را به سمت دریاچه هدایت میکنند و پس از آن آب به مدت بیش از 9 ساعت در اختیار کشاورزان قرار میگیرد .

این نحوه آبیاری و همچنین سیستم نوبت بندی باعث شده تا کشاورزان برای نجات محصولات خود با هم درگیر شوند .

آنها میگویند نه رئیس جهاد کشاورزی و نه امور آب اهمیتی به مشکلات شان نمیدهند و برایشان مهم نیست که محصولات کشاورزان که ارزش همه ی آنها 7 میلیارد تومان بر آورد شده است خسارت ببیند .

فرامرزی فرماندار نقده که با بعد از مشکل کمبود نان با دومین چالش جدی در مدیریت نقده روبرو شد به امور آب دستور داد که از ساعت 12 ظهر امروز آب به سمت زمینهای کشاورزی یادگارلو هدایت شود اما بعد از اعلام این خبر کشاورزان همچنان نگران مشکل بعدی خود بودند .

یک کشاورز جوان درباره نحوه محاسبه آب بها اظهار نگرانی کرد و گفت : آنها میخواهند پول آبی را که به ما میدهند بصورت آب مازاد محاسبه کنند که هزینه های بسیار سنگینتری برای ما ایجاد میکند و امور آب بخاطر همین مشکل کشاورزان منطقه را تحت فشار گذاشته است .

جهانگرد رئیس امور آب نقده پس از خروج از ساختمان فرمانداری در پاسخ به این سؤال که آیا آب بها را بصورت مازاد محاسبه میکنید ، گفت : "مشکل ما با کشاورزان پول نیست ، مشکل آب بود که حل شد ."

کشاورزان معترض با رد سخنان جهانگرد میگویند "هر دفعه مشکل تازه ای را بهانه میکنند ، یکبار مشکلات فنی و بعد هم بدهی کشاورزان و آب به زمینها نمیرسد هر سال هم قیمت آب بیش از دو برابر میشود یعنی علاوه بر آب بها و پول پمپاژ آب باید هزینه های جاری را هم پرداخت کنیم که واقعا نمیدانیم این هزینه های جاری از کجا سرچشمه میگیرد."

یکی از کشاورزان ادامه داد : سال گذشته 350 میلیون تومان برای همین موارد پول دادیم اما میگویند باید 250 میلیون تومان پول آب مازاد را هم بدهید در حالیکه اصلا به ما آب مازادی تعلق نگرفته است .

گفتنی است کل مساحت زمینهای کشاورزی این روستا حدود 2000 هکتار است که یک و نیم میلیارد تومان هزینه خرید بذر شده است .

کشاورزان همچنین میگویند آنقدر این وضع ادامه داشته که از 10 هکتار زمین فقط 2 تن گندم برداشت میشود .

مشکلات کشاورزان منطقه رو به فزونی است و حتی بیمه هم از محصولات کشاورزانی که به این طریق دچار خسارت شده اند حمایت نمیکند .

تجمع اعتراضی فرهنگیان شهرستان زیرکوه در مقابل فرمانداری

فرهنگیان زیرکوه با امضای طومار همچنان خواستار برقراری حق نوار مرزی هستند.

به گزارش10اردیبهشت خاورستان، طبق قرار قبلی فرهنگیان زیرکوه امروز ظهر با حضور در خیابان معلم و امضای طومار خواستار برقراری این حق برای فرهنگیان این شهرستان مرزی هستند. لازم به ذکر است بیش از دو سوم فرهنگیان شهرستان زیرکوه غیر بومی هستند و اکثرا از شهرهای بیرجند - فردوس - سرایان - قاین - مشهد و.... در این شهرستان مرزی مشغول به خدمت می باشند. قرار است طومارهای امضا شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش و دفتر استاندار خراسان جنوبی ارسال گردد.این طومار به امضای بیش از ۲۰۰ نفر از فرهنگیان رسیده است.

معضلات قراردادهای غیرقانونی برای کارگران قزوینی

نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضاء برای کارگران به معضلی تبدیل شده که تا حدودی شیرینی جشن روز جهانی کارگر را بر فعالان عرصه تولید تلخ کرده است.

به گزارش 10اردیبهشت مهر، استان قزوین با دارا بودن مساحتی کمتر از یک درصد از خاک ایران به تنهایی در  پنج درصد از اقتصاد و صنعت این سرزمین نقش آفرینی می کند. از طرفی به عنوان یکی از صنعتی ترین استان های ایران در تولید ثروت های غیر نفتی، جایگاهی اساسی در اقتصاد کشورمان دارد، نقش حیاتی که غالبا توسط جامعه 120 هزار نفری کارگران استان ایفا می شود.

زندگی کارگری و صنف آنها با خلق و خوی قزوینی ها یکی شده است بگونه ای که می توان گفت (بدون احتساب کارگرانی که هنوز بیمه رسمی نیستند) از هر 10 نفر جمعیت قزوین، یک نفر به شغل کارگری مشغول است که این ویژگی موجب شده قزوین در کنار پنج استان صنعتی کشور قرار گیرد هر چند که به لحاظ مساحت، بسیار کوچک تر از دیگر استانهای صنعتی ایران است.

با این وجود، چنین جایگاهی برای قزوین همواره به مثابه شمشیری دولبه عمل کرده است، چنانکه در این سالها با بروز بحران های کارگری ورشکستگی در کارخانجات استان، لبه برنده این شمشیر به سمت استان هم بوده و قزوین، جلوتر از اغلب استان های کشور در صف اول مناطق آسیب دیده ناشی از رکود اقتصادی قرار گرفته است.

همواره بار اصلی این آسیب ها بردوش جامعه 120 هزارنفری کارگران قزوین قرار دارد درصورتی که آنها بعنوان مهمترین عامل مولد، کمترین نقش و قصوری در ورشکستگی کارخانجات خود ندارند با این حال با افزایش درآمد یک شرکت تفاوتی در حقوق کارگران ایجاد نمی شود اما به محض بروز کمترین نشانه ای از کاهش فروش، کارفرمایان محترم دست به تعدیل کارگر به عنوان ابتدایی ترین و معمولی ترین راه افزایش سود می زنند.

شکی نیست جامعه کارگری استان با مشکلات بسیاری دست به گریبان است که بررسی همه آنها در ظرفیت این گزارش محدود نمی گنجد با این حال به مناسبت روز کارگر با بررسی برخی از مشکلات امیدواریم با عزم جدی مسئولان برای رفع آنها اقدام شود.

بازنشستگی برای کارگران مفهومی ندارد

یکی از مشکلات جامعه کارگری ادامه کارکردن آنها حتی پس از رسیدن به مرحله بازنشستگی احتمالی است، گرچه اشتغال پس از بازنشستگی در سایر صنوف نیز وجود دارد ولی کارِ کارگر بازنشسته از گونه دیگری است.

در همین رابطه یکی از بازنشستگان کارخانجات قوه پارس می گوید: کارگر باید سالها تلاش کند تا در کارخانه ای شاید بصورت قراردادی مشغول به کار شود و 20 تا 30 سال در شرایط کاری نامناسب از لحاظ درآمدی، جسمی و روانی دوام بیاورد تا احتمالا با پایه حقوق 500 الی 600 هزارتومان در ماه بازنشسته شود.

طاهری ادامه می دهد: اگر از زندگی کارگران خبر نداشته باشیم تصور می کنیم که بازنشستگی کارگر یعنی پایان زحمتها و فشارهای گوناگون در حالی که مشقتهای زندگی کارگری وارد فاز جدیدتری شده است.

به گفته طاهری 20 تا 30 سال استنشاق مواد اسیدی و انجام کارهای سنگین، انواع سرطان ها و سایر بیماری های خطرناک را برای کارگر به ارمغان می آورد که هزینه درمان هر کدام از آنها، البته اگر قابل درمان باشند تا چند 10 میلیون تومان است، در حالی که کارگر ماهی 600 هزار تومان مستمری دریافت می کند و البته کاربرد دفترچه بیمه هم بر همگان روشن است.

همچنین باید به همه این مخارج هزینه ازدواج فرزندان، شهریه دانشگاه و سایر مخارج زندگی را نیز افزود که با همان 600 هزار تومان مقرری مرتفع شود، همین جاست که کارگران بازنشسته پس از چندین دهه استنشاق مواد اسیدی با همان بدن فرتوت و بیمار دوباره مجبورند دست به کار شوند و در ادارات به عنوان نظافتچی، سرایدار و نگهبان مشغول کار شوند یا به کارهای سخت تری چون کارگری در واحدی ساختمانی و کارخانه ای جدید با شرایط بسیار سخت تر رو بیاورند.

قراردادهای سفید امضاء کارگران تضییع حق زحمتکشان تولید

سوء استفاده  از نیروی کارگران تنها به تعدیل، ورشکستگی اخراج سلیقه ای یا تسهیلات ناچیز پس از بازنشستگی احتمالی ختم نمی شود بلکه در این سال ها برخی از شرکت ها با نهایت سوء استفاده از قانون "قرارداد موقت کار" و از آن مهم تر فقر و نیازمندی کارگران با آنها "قراردادهای سفید" امضا می کنند که به نوعی کارگر را بدون کمترین امتیاز و حقوقی در اختیار کارفرما قرار می دهد.

امضای اجباری برگه هایی با این عنوان که "عیدی دریافت کرده اند" در حالی که نه تنها ریالی عیدی دریافت نشده بلکه در آستانه نوروز حتی حقوق اسفند را هم نگرفته اند، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار، برخورد سلیقه ای باحفظ یا اخراج کارگر، حقوق ناچیز و... مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفید امضا به کارگر تحمیل می شود.

در اینگونه موارد اگر کارگر بخواهد نسبت به پایمال شدن حقوق اولیه خود اعتراضی کند از آنجا که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد نه تنها ثمره ای برای غالب کارگرانی که متاهل هستند یا شرایط مالی نامساعدی دارند، در برندارد؛ بلکه با اطلاع کارفرما از این اعتراض، ممکن است از همان اندک حقوقی که حتی ماهیانه نیز پرداخت نمی شود، محروم شوند؛ چرا که هیچ مدرکی که ثابت کننده ماهها و سالها انجام فعالیتهای طاقت فرسای کارگر باشد، وجود ندارد.

مشکلات کارگری یا مصائب کارگری؟

سالهاست که فضای رسانه ای استان قزوین با واژه هایی چون تعدیل، اخراج، ورشکستگی، تاخیر چندین ماه و حتی چندین ساله پرداخت حقوق ناچیز، قطع عضو، فوت در حین کار و ... آشنایی کامل دارد،البته در برابر این مصایب، مشکلاتی چون: گلایه از حقوق زیر یک میلیون، عدم اختصاص بیمه به دندان پزشکی، کافی نبودن حق سفر، شکایت از محل های اسکان نوروزی، سفرهای تابستانی، خانه های سازمانی و... نیز وجود دارد.

مشکل زمانی دوچندان می شود که باز هم به آماری که در مقدمه گزارش آمد، اشاره کنیم: "دستکم یک دهم جمعیت استان رسماً کارگر هستند" لذا بحران های کارگری، بحران هایی استانی و ملی تلقی می شوند که رسما تمام جمعیت و آینده استان را تهدید می کند، مسئله ای که حل یا کنترل آن از سطح کارفرمایان جز، استانداری ها و دولت را در برمی گیرد.

حال و روز کارگرانی که از کار، افتاده‌اند...

در گوشه کنار این شهر کسانی هستند که تمام زندگی آن‌ها دستخوش یک حادثه ناگوار است، کسانی که یک حادثه زندگیشان را به حالی تلخ و آینده‌ای مبهم مبدل کرده است.

در آستانه روز جهانی کارگر از کسانی سراغ گرفتم که بر اثر حادثه‌ای در محل کار هم‌اکنون شرایط دشواری را می‌گذرانند، کسانی که شاید خیلی سخت اما با آبرو زندگی می‌کنند.

در حال حاضر کارگران زیادی بدون بیمه و قرارداد معین و در حالیکه امنیت جانی و مالی ندارند با دستمزدی ناچیز به مشاغلی سخت تن می‌دهند و همین عدم توجه به حقوق اولیه کارگران بعدها شاید حوادثی بیافریند که باز هم فقط قشر کارگر متضرر خواهد بود.

کارگری که اسمش را همه جا به عنوان پرچمدار اقتصاد مقاومتی می‌آوریم، کارگری که هرکجا اسم قشر زحمت‌کش به میان می‌آید نام او برایمان تداعی می‌شود، اما به عمل که می‌رسد هنوز جای کار باقیست...

رضایت اجباری و وعده پوچ کارفرما

ابراهیم علیپور، کارگر ساختمانی که سال ۸۰ بر اثر سقوط از طبقه چهارم یک ساختمان متروکه در تهران ۴۵ درصد از کار افتاده شد و در حال حاضر با ۳۳ سال سن از ناراحتی اعصاب رنج می‌برد.

آن زمان ابراهیم مجرد بود، خدمت سربازی نرفته بود، روزی۲۵۰۰ تومان حقوق می‌گرفت و بیمه هم...

حالا ابراهیم جایی در کوچه پس کوچه‌های حاشیه شهر زندگی می‌کند، متاهل و صاحب دو فرزند است اما هنوز سربازی نرفته و از بیمه هم خبری نیست...

ابراهیم علی پور بیان کرد: هنگامی که از طبقه چهارم سقوط کردم تقریبا زیر خاک و مصالح مدفون شدم اما هنوز به هوش بودم. کارفرمای من که بساز و بفروش بزرگی بود برای جلب رضایت من وعده بیمه داد ولی رضایت من همانا و وعده‌های پوچ کارفرما...

وی با اشاره به اینکه حدود یک ماه در بیمارستان محمد رسول الله تهران بستری بوده است، می‌گوید: هزینه بیمارستان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که کارفرما پرداخت کرد ولی بعد از آن چون من رضایت داده بودم پرونده مختومه شد و امکان هیچگونه پیگیری نبود.

علی پور ادامه داد: در حال حاضر با ۴۵ درصد از کارافتادگی و ۲ فرزند امکان خدمت سربازی برایم میسر نیست و بدون کارت پایان خدمت هم بیمه نمی‌شوم.

ابراهیم دو پسر به نام‌های محمد رضا و محمد جواد ۹ و ۶ ساله دارد. سنگ کلیه، محمد رضای ۶ ساله را از ۶ ماهگی رنج می‌دهد...

مادر محمد رضا می‌گوید: تا سه سال پیش پیگیر وضعیت درمان پسرم بودیم اما در حال حاضر پرداخت هزینه‌های درمان برایمان میسر نیست و این در حالی است که درد کلیه محمدرضا را رنج می‌دهد.

از پیگیری‌هایشان که می‌پرسم خانم علی پور می‌گوید: همه راه‌ها را امتحان کردم، بهزیستی فقط از کار افتادگی بالای ۶۰ درصد را پوشش می‌دهد و تنها کاری که برای ما انجام دادند، معرفی شوهرم به بیمارستان ابن سینا بود، طی سفرهایی که آقای احمدی نژاد به مشهد داشت چندین بار برایش نامه نوشتم اما طی این ۱۳ سال هیچ تلاشی موثر نبود.

از چگونگی تامین رهن و اجاره خانه‌ی کوچکشان که می‌پرسم می‌گوید: پول رهن خانه‌ام را معلم فرزندم پرداخته و اجاره را نیز با پول یارانه می‌دهیم...

گاهی که دردهای بزرگ آدم‌های بزرگ را می‌بینم...دردهایی از آن جنس که روی چهره ابراهیم و همسرش نشسته... دردی مثل خرد شدن غرور یک مرد، مثل ترس یک زن از حرف‌های نیشدار همسایه، مثل درد پهلوی محمد جواد و هزینه‌های سنگین درمان و حسرت یک بیمه که رضایت اجباری آن را بر باد داده است، با خودم می‌گویم آیا هیچ پایانی بر این دردها هست؟

از خانواده علی‌پور خداحافظی می‌کنم و راهی می‌شوم برای شنیدن دردهای زنی که یک حادثه فرزندانش را یتیم کرد...

دو سال پیش همسر خانم چمران بر اثر سقوط از ارتفاع از یک ساختمان در حال ساخت فوت کرد و حالا سمانه به همراه دو پسر یتیمش با خانواده پدر زندگی می‌کند.

آقای چمران ۶ فرزند و سه نوه دارد. مستاجر است و در حال حاضر با حقوق بازنشستگی روزگار می‌گذراند، از چگونگی حادثه که می‌پرسم می‌گوید: شهریورماه ۹۱ داماد من بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان در حال ساخت فوت کرد.

وی که از بی مهری و عدم توجه کارفرما به خانواده دخترش ناراضی است، اظهار می‌کند: داماد من پنج سال برای این کارفرما کار می‌کرد اما آنان نه تنها برای دلجویی نیامدند بلکه تمام تلاش خود را کردند تا از پرداخت دیه شانه خالی کنند. در حال حاضر پس از گذشت دو سال با وجود پیگیری‌های مکرر هیچ دیه‌ای به ما پرداخت نشده است.

چمران با اشاره به اینکه داماد وی در زمان حادثه بیمه نبوده و فقط ساختمان بیمه نوین بوده است، گفت: پس از دو سال هیچ پاسخی از بیمه ساختمان هم دریافت نکرده‌ایم. صالح و سبحان ۳ و ۵ ساله یادگارهای پدر هستند برای مادر. یادگارهایی که سمانه سخت نگران آینده آن‌هاست.

سمانه می‌گوید: از سال ۸۴ با همسرم ازدواج کردم، او تمام خانواده خود را در زلزله رودبار از دست داده بود، زمانی که همسرم فوت کرد با رهن خانه خود هزینه کفن و دفن را پرداختم و در حال حاضر هیچ سرمایه‌ای برای آینده فرزندانم ندارم...

زیادند بچه‌هایی مثل صالح و سبحان مثل محمد جواد، بچه‌هایی که رنگ زندگی شیرین و کودکانه را ندیده‌اند. بچه هایی که شاید روزی بشوند کودکان کار. بچه هایی که یک حادثه زندگی‌شان را تلخ کرده و حال دریغ از کمی رسیدگی و توجه...

منبع:ایسنا-10اردیبهشت

ریزش آوار جان کارگر 50 ساله را گرفت

در اثر ریزش آوار یک ساختمان در حال تخریب یک کارگر 50 ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش 10اردیبهشت فارس، حادثه ریزش آوار ساختمان در حال تخریب در خیابان ظفر به سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام می‌شود.

سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام می‌شوند. ساختمانی در حال تخریب بوده که به یکباره بخشی از ساختمان بر سر کارگران تخریب شد.

ماموران آتش‌نشانی بلافاصله پس از ایمن‌سازی‌های لازم فرد 50 ساله‌ای که زیر آوار محبوس شده بود را از زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس می‌دهندکه متاسفانه مشخص می‌شود که این فرد جان خود را از دست داده است.

واژگونی مرگبار جرثقیل در میدان فتح

به گزارش 10اردیبشت پایگاه خبری 125، بامداد روز گذشته در میدان فتح، به سمت آزادی،یك دستگاه خاور جرثقیل حامل یک دستگاه تراکتور به علت نامعلوم دچار واژگونی شده و کمک راننده آن که مرد جوانی به نام(مهدی-لطفی 22 ساله) بود زیر اتاقک خودرو محبوس شده بود.

آتش نشانان مرد جوان را از زیر اتاقک خودرو خارج کرده و تحویا امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی توسط آنان اعلام شد.

مصدومیت34کارگر فاز 12 پارس جنوبی  در تصادف 2 اتوبوس در شهرستان کنگان

به گزارش9اردیبهشت فارس،عباس تبرکی اظهار داشت: وقوع تصادف و واژگون شدن اتوبوس در کانال آب موجب زخمی شدن 34 کارگر شاغل فاز 12 پارس جنوبی شد.

وی افزود: این حادثه شامگاه سه‌شنبه و بر اثر سرعت بالای یکی از اتوبوس‌ها رخ داد و اتوبوس حامل کارگران به کانال بزرگ آب سقوط کرد.

فرماندار کنگان بیان کرد: در مجموع تعداد 34 نفر از کارگران فاز 12 پارس جنوبی شاغل در پیمانکاری گلریز در این حادثه مصدوم و به بیمارستان اعزام شده‌اند.

کارفرمایان معدن ماریکانا پیشنهاد افزایش حقوق را نپذیرفتند

به گزارش 29آوریل یورونیوز،انجمن معدنچیان آفریقای جنوبی، پیشنهاد افزایش حقوق برای کارکنان معدن پلاتین در ماریکانا را رد کرد.

معدن ماریکانا یکی از سومین و بزرگترین تولیدکنندگان پلاتین در جهان است.

مدیران معدن می گویند با توجه افزایش هزینه ها و افت قیمت پلاتین نمی توانند دستمزد معدنچیان را بار دیگر افزایش دهند.

تظاهرات کارگران بزرگترین معدن تولیدکنندۀ زغال سنگ اروپا در لهستان

به گزارش29آوریل یورونیوز،در لهستان، هزاران کارگرمعدنچ که برای شرکت ونگلوا، بزرگترین تولیدکنندۀ زغال سنگ اروپا کار می کنند، دست به تظاهرات زدند.

معدنچیان نگران تعطیلی همیشگی معدن و بیکاری خود هستند. صنعت معدن و زغال سنگ، از صنایع مهم لهستان به شمار می رود.

بدنبال انفجار معدن زغال سنگ در شمال افغانستان17کارگر کشته شدند

بر اثر انفجار معدن زغال سنگ «دره صوف» در ولایت «سمنگان» در شمال افغانستان، 17 کارگر معدن کشته شدند.

به گزارش10اردیبهشت ماین نیوز در ولایت بلخ، انفجار ساعتی قبل معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان در شمال افغانستان دستکم 17 کارگر این معدن را به کام مرگ فرو برد.

این در حالی است که گزارش‌های اولیه از کشته و زخمی شدن 40 نفر حکایت داشت.

محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به خبرنگاران گفت که این انفجار ساعتی قبل در معدن زغال سنگ «دره صوف» ولایت سمنگان اتفاق افتاد که تاکنون 17 نفر از کارگران معدن کشته شده‌اند.

وی افزود که این بخش از معدن مجوز استخراج نداشته و بنا به دلایل نامعلومی کار آن آغاز شده بود.

به گفته عزیزی، پیمان کار این معدن از سوی پلیس بازداشت شده است.

سخنگوی والی سمنگان اظهار داشت که در این معدن 25 نفر مشغول کار بودند و احتمال افزایش تعداد قربانیان این حادثه وجود دارد.

این چندمین بار است که در معادن زغال سنگ ولایت سمنگان حادثه اتفاق می‌افتد، سال گذشته نیز 27 نفر از کارگران این معدن کشته شدند.

دهم اردیبهشت ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری11اردیبهشت1393

زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری

- اعضای دستگیر شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آزاد شدند

- در روز جهانی کارگر 23 راننده و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان آزادی و پایانه آزادی توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند

- نیروهای امنیتی مانع برگزاری وگردهمائی کارگران در محل اداره کارشدند

- رادیوبین المللی فرانسه: بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر

- احضار فعالین کارگری سقز در آستانه اول ماه مه

- تهدید افشین ندیمی و مهرداد صبوری در آستانه روز جهانی کارگر!

- برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سنندج

- بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر

- اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد!- علی نجاتی

- بيانيه اتحادیه نیروی کار پروژه ای به مناسبت 11 ارديبهشت 93

- قطعنامه کارگران خبازیهای سنندج و مریوان:معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است

- جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان

- طی دو حادثه ریزش دیوار روز پنجشنبه در مشهد سه کارگر جان باختند

- حادثه ریزش آوار در محل ساختمان در حال تخریب موجب مرگ کارگر 55 ساله ای شد

- تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت وبرای افزایش دستمزد،بهبودشرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی!

اعضای دستگیر شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آزاد شدند

بیش از بیست تن ازاعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران که ظهر امروز و بمناسبت روز جهانی کارگر در پایانه ی آزادی درجریان مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند آزاد شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن شادباش برای آزادی این دوستان با پافشاری بر حق مسلم کارگران برای برپایی مراسم های مستقل خود ، هرگونه بازداشت و سرکوب کارگران را قویا محکوم می نماید و خواستار آزادی فوری مابقی دستگیر شدگان روز کارگر می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11/02/9

در روز جهانی کارگر 23 راننده و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان آزادی و پایانه آزادی توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند

در روز جهانی کارگر 23 راننده و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان ازادی و پایانه ازادی توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند و در حال حاضر پشت درب زندان اوین منتظر ورود به زندان هستند ، سندیکای کارگران شرکت واحد با توجه به فشارهای موجود و فضای امنیتی که در جامعه وجود دارد تصمیم داشت ،قرار شد در پایانه ازادی مراسمی به مناسبت اول ماه مه سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار کند و با شرینی و گل از همکاران استقبال شود که با هجوم عوامل لباس شخصی اقای ابراهیم مددی کتک خورد و شرینی های خریداری شده توسط رانندگان را مامورین امنیتی زیر پایشان له کردند و 23 تن از رانندگان حاضر را دستگیر کردند که تا این لحظه هنوز پشت درب زندان منتظر ورود به زندان هستند متاسفیم که حاکمیت حتی تحمل خش شرینی و گل را هم توسط رانندگان سندیکایی ندارد چه رسد به تحمل تشکل های مستقل که روحانی امروز شعارش را می داد . اسامی دستگیر شدگان عبارتند از 1-ابراهیم مددی 2-حسن سعیدی 3-اکبر نظری 4-مرتضی کمساری 5-وحید فریدونی 6-امیر تاخیری 7محمد قاسمی8 بهرام اکبری -9سید رسول طالب مقدم 10-محسن حسینی تبار 11علیرضا توسلی 12-ناصر محرم زاده 13-سید داود سید فاطمی 14علی پور کرمی15 نقی کریمی 16-محمد سالاری17-عبداله ایراندوخت 18- خانم شیری که بعدا ازاد شده و چند تن دیگر که اسامی انها موجود نیست خبرهای تکمیلی متعا قبا اعلام خواهد شد

منبع: https://www.facebook.com/davood.syndica?fref=ts

درهمین رابطه:

خبر تکمیلی / دستگیری کارگران در روز جهانی کارگر

بیش از بیست تن از از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد در ظهر 11 اردیبهشت در پایانه ی آزادی دستگیر شدند. اسامی تعدادی از دستگیرشدگان به شرح زیر است:

1- ابراهیم مددی

2- علی اکبر نظری

3- حسن سعیدی

4- وحید فریدونی

5- مرتضی کمساری

6- محسن حسین تبار

7- ناصر محرم زاده

8- کیومرث الفتی

9- نقی کریمی

10- بهرام اکبری

11- علیرضا توسلی

12- سید رسول طالب مقدم

13- علی پورکریمی

14- محمد سالاری

15- محمد قاسمی

16- سید رضا نعمتی پور

17- سید داود سید فاطمی

از سوی دیگر خانم پروین محمدی ( از اعضای اتحادیه آزاد کارگران) و یک تن دیگر نیز ساعتی قبل از آن در جلوی وزارت کار بازداشت شدند.

بازداشت شدگان به زندان اوین منتقل شدند . بر طبق اطلاع ابتدا مسوولان اوین از پذیرش آنان به دلیل نداشتن حکم قضای خودداری می کردند. پس از مدتی بحث و جدل یکی از نیروی های امنیتی گفته که : روحانی کیلویی چند ما می توانیم بدون حکم اینها را بازداشت کنیم .

لازم به ذکر است که اعضای سندیکای واحد قصد داشتند که با پخش شیرینی روز جهانی کارگر را به رانندگان شرکت واحد تبریک بگویند.عده ای از فعالان کارگری نیز در این تجمع شرکت داشته که برخی از آنان نیز بازداشت وسپس آزاد شدند.

نیروهای امنیتی مانع برگزاری وگردهمائی کارگران در محل اداره کارشدند

پیرو درخواست هماهنگ کنندگان طومار 40هزارنفری کارگران  وحمایت وفراخوان اتحادیه آزادکارگران ایران برای تجمع وگرامیداشت روزجهانی کارگر درمحل اداره کار، پیش از ساعت 10 اعلام شده واز اولین ساعت صبح ، ساختمان اداره کار وتمامی محله های منتهی به آن توسط نیروهای امنیتی قرق شده وتحت کنترل شدید قرار داشت. بنا به گزارش های رسیده به سایت اتحادیه حضور مامورین وپلیس همراه با تعداد بسیار زیادی لباس شخصی ، نظر هر رهگذری را بخودجلب میکرد.این تعدادچشمگیرنیروهای پلیس وامنیتی ، مانع حتی توقف لحظه  ای هرعابری میشدند.

کارگران وفعالین کارگری در گروه های چند نفره  بصورت پراکنده در اطراف خیابان وکوچه های منتهی به اداره کار منتظر فرصت بودند که از ساعت حدود 10 صبح با ضرب وشتم نمودن آقای شاهپوراحسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزادگارگران، هنگام بلندکردن پلاکارد ودستگیری ایشان ، تحرکات بیشتری از طرف کارگران صورت گرفت که به بازداشت خانم پروین محمدی عضو دیگرهیئت مدیره این اتحادیه ونیز تعدادی از امضاء کنندگان طومار40 هزارنفری ،روند دستگیری کارگران، ابعاد بیشتری بخودگرفت. وعملا مانع تجمع کارگران در این روز شدند.

بنا به گفته شاهدان عینی تعدادی در مینی بوسهای ون نیروی پلیس وتعدادی هم در اتومبیل های نیرو های امنیتی دستگیر واز منطقه به محل نامعلومی برده شدند.

این پاسخی بود به تجمع مسالمت آمیز و برحق کارگران دراین روز جهانی متعلق به طبقه کارگر و تمامی انسانهای آزادیخواه که برای طرح بدیهی ترین مطالباتشان قصد تجمع وخواندن قطعنامه راداشتند.

 اتحادیه آزادکارگران این جلوگیری وممانعت نیروهای امنیتی، پلیس ولباس شخصی ها، از تجمع مسالمت آمیز و بویژه بازداشت اعضای خود وسایرکارگران شرکت کننده را بشدت محکوم میکند وبرخواسته های برحق کارگران ازجمله  اجرای بی چون وچرای ماده 41 قانون کار وهمچنین تامین معیشت بیکاران جامعه و  تضمین یک زندگی خانواده کارگری مطابق با استاندارهای امروز جوامع بشری پای میفشارد.

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران 11 اردیبهشت 93

رادیوبین المللی فرانسه: بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر

گوش کنید:

http://telechargement.rfi.fr/rfi/persan/audio/modules/actu/201405/Perspective_1_-_01_05_14-_NAVAi.mp3

احضار فعالین کارگری سقز در آستانه اول ماه مه

به گزارش رسیده روز 10اردیبهشت  ماه 1393، تعدای از فعالین کارگری در شهر سقز توسط ادراه اطلاعات  به فرمانداری احضار شدند. بنا به این گزارش اداره اطلاعات سقز طی تماس تلفنی در تاریخ 9 اردیبهشت ماه ، با حسین مرادی، جمیل راست خدیو، رحمان کاردار، جلال حسینی، عمر شاکری، شمس اله محمد پور و محمد عبدی پور، آنان را تهدید کردند که در روز جهانی کارگر نباید هیچ مراسمی داشته باشند در غیر اینصورت به شدیدترین شکل ممکن با انها برخورد خواهد شد. در ادامه این تهدید ها در روز 10 اردیبهشت ماه اداره اطلاعات طی تماس تلفنی از فعالین کارگری، محمدعبدی پور، جلال حسینی و حسین مرادی خواستند که در فرمانداری سقز حضور یابند تا در رابطه با اول ماه مه گفتگو داشته باشند. نامبردگان در روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر به فرمانداری سقز مراجعه می کنند. در این جلسه فرماندار و رئیس اداره اطلاعات سقز حضور داشتند و طبق روال معمول با تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت فعالین کارگری را از برگزاری روز جهانی کارگر منع کردند و همچنین در این جلسه 2 ساعته فرماندار و رئیس اداره اطلاعات از فعالین کارگری خواسته بود تا در مراسم دولتی شرکت کنند که با واکنش فعالین کارگری مواجه شده و محمد عبدی پور به آنها اعلام می نماید که روز جهانی کارگر روز طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری است و ما حق داریم مراسم مستقل خود را داشته باشم . در نهایت فعالین کارگری حاضر در جلسه مجددا مورد تهدید قرار می گیرند و مسئولین به آنان اعلام می کنند که برگزاری هر گونه مراسمی به جز مراسم دولتی،چه در داخل شهر و چه بیرون از شهر شدیدا سرکوب خواهد شد و عواقب آن بعهده شما سه نفر خواهد بود.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

11 اردیبهشت 1393

تهدید افشین ندیمی و مهرداد صبوری در آستانه روز جهانی کارگر!

به گزارش رسیده ساعت ۹ صبح سه شنبه ۹ اردیبهشت اداره اطلاعات کامیاران طی تماسی با افشین ندیمی وی را تهدید کرد که در صورتی که در هر مراسمی به مناسبت اول ماه مه شرکت کند با وی به بدترین شکل ممکن برخورد خواهد شد و نیز هر مراسم و یا گلگشتی در شهر برگزار شود او و مهرداد صبوری  باید تاوان آن را بدهند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این گونه برخورد با کارگران، برگزاری  و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به طور مستقل توسط کارگران را جزء حقوق اولیه آنان می داند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

10 اردیبهشت 93

برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سنندج

طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 19 کارگران و فعالین کارگری با راهپیمایی در طول خیابان گلشن این شهر، مراسم روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در این مراسم حاضرین با برافراشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی از قبیل "نان، مسکن، آزادی" و "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و.... مسیر خیابان گلشن را از جلوی دبستان استقلال به سمت چهارراه گلشن راهپیمایی کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران در شهر سنندج درود میفرستد و با تاکید بر حق کارگران در سراسر دنیا برای برپایی تجمع و راهپیمایی بمناسبت روز جهانی کارگر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی تجمع روز کارگر در تهران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11/02/93

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه (11 اردیبهشت )

روز جهانی کارگر گرامی باد

هر روز که بر عمر نظام سرمایه‌داری افزوده می‌شود، به تناسب آن زندگی برای کارگران و زحمتکشان طاقت فرساتر می‌شود. هر چه سرمایه و سود بیشتری تولید می‌شود و پیشرفت‌های تکنولوژی چشم‌گیرتر می‌شود، اما به جای آنکه رفاه بیشتری برای زندگی مردم ایجاد شود، بیکاری و فقر افزایش می‌یابد.

به رغم ادعای کور مدعیان سرمایه‌داری نه تنها فاصله‌ی طبقاتی داراو ندار کم‌تر نشده است، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

کارگران و زحمتکشان در تکاپو برای زنده ماندن در اقصی نقاط دنیا تن به هر کارهای پر مشقتی می‌دهند. اما کمتر می‌‌توانند شکم خود و خانواده‌هایشان را سیر کنند. حتا در کشورهای اروپایی و امریکایی که کارگران نسبت به کشورهای آسیایی و افریقایی در وضعیت معیشتی بهتری قرار دارند، سرمایه‌داری به صورت کاملا سیستماتیک و حساب‌شده‌تری کارگران را استثمار می‌کند و اگر در گذشته بخشی از سود حاصله از کار کارگران سایر نقاط دنیا را صرف معیشت کارگران خود می‌کرد، امروزه دیگر بیکاری و فقر را بی‌پروا بر کارگران همان کشورها نیز تحمیل می‌کند. وضعیت کارگران ایران پس از گذشت 30 سال از سرنگونی حکومت پهلوی نه تنها رو به بهبودی نگذاشته بلکه تمامی قراین دال بر این است که هر ساله بر تعداد کارگران بیکار افزوده شده و حقوق و مزایای کارگران هر ساله بدتر از سال قبل بوده است.

چرا ما کارگران که خالق دریایی از ثروت و کالاهای ریز و درشت وگوناگون هستیم، خود از تصاحب حداقلی از این ثروت‌ها و کالاها و داشتن یک زندگی شرافتمندانه و انسانی محروم هستیم، اما در صف مقابل بر ثروت معدود سرمایه‌داران ثانیه به ثانیه افزوده می‌شود.

امروز در روز جهانی کارگر ما کارگران رساتر از سال‌های قبل مطالبات خود را به گوش جهانیان می‌رسانیم و بر تحقق آنها پای می‌فشاریم و با مبارزات جمعی و متحد خود این مطالبات را دنبال می‌کنیم:

1- ما قویا و مصرانه خواهان آزادی برپایی تشکل‌های مستقل کارگری هستیم و معتقدیم برای آنکه کارگران بتوانند از حقوق خود کاملا دفاع کنند نیاز به تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل از دولت و کارفرما می‌باشند و برای تحقق دائمی چنین تشکل‌هایی باید آزادی بی‌قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، آزادی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات به طور کامل وجود داشته باشد و این خواسته‌ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست‌ساز دولتی از قبیل خانه‌ی کارگر و شوراهای اسلامی کار در محیط‌های کار و زندگی به عنوان حقوق خدشه‌ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.

2- ما جامعه‌ای که اقلیتی صاحب ثروت و سرمایه‌های کلان باشند و اکثریتی هم به نان شب محتاج را نمی‌پذیریم. از نظر ما کارگران افزایش 25درصدی دستمزدها، به ویژه همزمان با قطع یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی، با توجه به اعلام نرخ تورم 42درصدی را توهین به منزلت انسانی خانواده‌های کارگری و تحمیل مرگ تدریجی را بر طبقه‌ی کارگر ایران می‌دانیم.

ما شیوه‌ی کنونی تعیین دستمزد را در یک جمع سه گانه کارفرما، دولت ونمایندگان دولت خواسته‌ی کارگران رد می کنیم که در آن اکثریت آرا به نفع کارفرما و دولت آنان است و اعلام می‌کنیم که تعیین دستمزدها باید توسط نمایندگان واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز صورت گیرد.

3- ما خواهان محو قراردادهای موقت وسفید امضا و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و دسته‌جمعی و همچنین خواهان امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی درمحیط‌های کار و زندگی هستیم.

4- دستمزدهای معوقه‌ی کارگران باید بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت شود. این یک دزدی آشکار است. عدم پرداخت آن باید به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارات ناشی از آن به کارگران پرداخت شود.

5- بیکار سازی و اخراج کارگران به هر بهانه‌ای باید متوقف شود و تمامی کسانی که موقتا بیکار شده و تمامی کسانی که به سن اشتغال رسیده‌اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه‌ی بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند.

6- سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول ما کارگران به نهادی دارای ثروت نجومی تبدیل شده که طمع بسیاری از سرمایه‌داران، آقازادگان و صاحبان قدرت را برای دست‌اندازی به آن برانگیخته است و مدام بحث خصوصی‌سازی آن طرح می‌شود و در این راستا نیز متاسفانه مدیران این سازمان با قرار گرفتن در چرخه‌ی سود و سودآوری سرمایه، دائما به فکر کاهش ارائه خدمات درمانی و متقابلا افزایش بیشتر فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه‌های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه می‌دانیم و خواهان اداره‌ی این نهاد به دست نمایندگان واقعی و منتخب کارگران هستیم تا به این وسیله دست چپاول گران از غارت و بذل و بخشش دسترنج ما کارگران کوتاه شده و متجاوزین در محاکم قضایی به سزای اعمال خود رسیده و اموال به غارت رفته به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شوند.

7- ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات مردمی و کارگری، خواهان فوری لغو مجازات اعدام بوده و آزادی فوری وبی قید و شرط کلیه‌ی کارگران زندانی و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی و زندانیان سیاسی از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده، رضا شهابی، سروش ثابت، یاشار دارالشفا، رسول بوداغی، محمد قنبری، مهدی شاندیز و …) بوده و خواهان برچیده شدن قضای امنیت موجود می‌باشیم.

8- ما خواهان برخورداری تمام بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی بوده و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره‌مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی می‌باشیم.

9- ما خواهان لغو کلیه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم.

10- کار کودکان باید ملغی شود. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امکانات آموزشی و رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان، جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی‌شان مثل جنسیت، وابستگی‌های ملی و نژادی و مذهبی، می‌باید به رسمیت شناخته شود.

11- ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغان و سایر ملیت‌ها را به هر بهانه‌ای محکوم می‌کنیم.

12- ما ضمن اعلام حمایت از تمامی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه همچون جنبش دانشجویی، جنبش زنان تاکید می‌‌کنیم که از مطالبات سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر همچون معلمان و پرستاران دفاع کرده و برای تحقق فوری مطالبات آنان به صورت متحد و متشکل مبارزه‌ی خود را پیگیرانه دنبال می‌کنیم.

13- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت‌های بین‌المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته‌های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان دانسته و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین‌المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه‌داری تاکید می‌کنیم.

14- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم در این روز ملغی گردد.

گرامی باد خاطره‌ی مبارزات کارگران شیکاگو در اول ماه می 1886

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

کانون مدافعان حقوق کارگر

11اردیبهشت 1393 برابر با اول ماه مه 2014

اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد!- علی نجاتی

در این روز به یاد ماندنی کارگران در کشور امریکا در اعتراض  به بیعدالتی هایی که در حق آنان شده بود به خیابانها آمده و خواهان کمتر شدن ساعات کار، افزایش دست مزدها و دیگر خواسته های خود شدند که در نهایت به شماری از خواسته های خود رسیدند و البته برای رسیدن به همین خواسته های حداقلی هزینه های زیادی پرداخت کردند.

همه ما به خوبی می دانیم که مبازه با بیعدالتی وهمچنین دنیای نابرابر سرمایه داری هزینه خاص خودش را هم به همراه دارد. می خواهم به شما رفقای گرامی ام بگویم که من خود به عنوان نماینده ی کارگران نیشکر هفت تپه به همراه دیگر همکارانم در سندیکای نیشکر با داشتن سوابق کار بیش از بیست سال از کار بیکار و همچنین به زندان محکوم شدیم و محکومیت ما فقط به دلیل اعتراض به نابرابری های حاکم بر جامعه کارگریمان بود.

من به عنوان یک کارگر و یک رفیق لازم می دانم که مواردی را به دوستان فعال کارگری گوشزد کنم. به همه شمایی که مدعی برداشته شدن بیعدالتی های که به همه مردم زحمت کش و به خصوص طبقه کارگر روا داشته می شود هستید و شما را به اتحاد عمل رفیقانه دعوت می کنم. هم طبقه ای های من شما می بایستی که با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگران در محیط های کار آنان را به بی عدالتی هایی که بر همه ما می رود آگاه سازید و با تقویت کار جمعی این واقعیت را به دیگرهمکارانمان نشان دهیم. چرا که در نبود یک حرکت متحدانه و عدم فشار طبقاتی سرمایه داران نه تنها حقی به ما نمی دهند بلکه ستم های جدیتری بر ما اعمال می کنند. در آخر امید دارم که دوستان فعال کارگری در نهادهای مختلف حداقل به یک اتحاد عمل در دادن بیانیه های مشترک برسند.

به امید روزی که اول ماه مه را در سراسر جهان جشن بگیریم.

علی نجاتی عضو هیعت مدیره سندیکای گارگران کشت وصنعت هفت تپه

10/2/1393

بيانيه اتحادیه نیروی کار پروژه ای به مناسبت 11 ارديبهشت 93

 گرامي باد اول ماه مه روز رزم مشترك كارگران جهان

وحدت طبقاتي زحمتكشان جهان در اول ماه مه روز جهاني كارگر، جدي ترين و ملموس ترين دستاوردي ست كه هر ساله يادآوري مي كند كه ما كارگران، صاحب توان و قدرتي جهانگير هستيم. قدرتي كه اگر در ارتباطي مداوم و سازمان يافته قرار گيرد، هيچ نيرويي را ياراي مقابله با آن نيست. طبقه كارگر در اين روز به رغم محدوديت هاي بيشمار براي به صحنه در آوردن همه ي نيروي خود، باز هم هراس بر دل صاحبان سرمايه و حاميان و نمايندگان سياسي شان در قدرت مي اندازد. همين هراس است كه صاحبان قدرت را بر آن مي دارد تا امكان اين قدرت نمايي را از كارگران سلب كنند. اين بدان معني ست كه دشمنان طبقاتي ما توان و نيروي بالقوه ي ما را مي شناسند و با تمام قدرت از بالفعل شدن آن جلوگيري مي كنند. گويا اين خود طبقه ي كارگر است كه هنوز اعتماد به نفس لازم را براي به رخ كشيدن توان و اعمال قدرت به دست نياورده. روز جهاني كارگر اين فرصت را به ما مي دهد تا نيروي طبقاتي خود را در جهان ببينيم، فرصتي است تا صف واحد طبقاتي را تشكيل دهيم و فرياد برابري خواهانه و ضد تبعيض و ستم طبقه ي كارگر را به گوش جهانيان برسانيم. نيروي طبقاتي خودمان را باور كنيم و آن را به دشمنان برابري و بهره كشان تحميل نماييم. سرمايه داران هرگز با خواهش و اصرار بر قانون و اخلاق، از سود خويش، كه با تضييع حقوق ما به دست مي آورند، كوتاه نخواهند آمد. براي به دست آوردن تنها اندكي از حقوق غارت شده مان، هيچ راهي جز متشكل شدن و يكي كردن نيروي طبقاتي مان نداريم. پس روز اول ماه مه را آغازي براي وحدت كارگران و زحمتكشان قرار دهيم و تلاش كنيم تا با كشف توان خود كه تعيين كننده ي مسير تاريخ آينده ي جهان است، به خود باوري برسيم و با سازمان يابي و تحميل تشكل هاي مستقل صنفي خود، بيداد و ستم سرمايه داران را پس بزنيم و همراه با زنان و مردان كارگرِ همه ي كشورهاي جهان، نظم سرمايه داري را كه عامل همه ي مصائب و ناكامي هاي مردم جهان است به چالش كشيم.

به هوش باشيم كه سرمايه داري جهان براي انتقال بحران هاي اقتصادي مبتلابه خود، دست به دامان متحدان خود در كشورهاي درحال توسعه شده اند. از همين روست كه اقتصاد خوانده هاي مزدور خود را به ميدان فرستاده اند تا به مردم جهان بقبولانند كه براي برون رفت از عقب ماندگي و فقر، هيچ راهي غير از رياضت اقتصادي كه تحميل گرسنگي به توده هاي زحمتكش است وجود ندارد. حذف يارانه ها و خدمات اجتماعي و گسترش خصوصي سازي و حذف ضوابط و مقررات از مناسبات كار و سركوب تشكل هاي مستقل كارگري و نيز ايجاد تشكل هاي گوش به فرمان دولت ها براي كنترل هر گونه حق خواهي زحمتكشان، از اقدامات سرمايه داري براي پايدار كردن گرسنگي در جوامع امروز است. در هر كجا كه بتوانند با نسخه هاي نئوليبراليستي كه نهاد هاي امپرياليستي به اقصا نقاط جهان تجويز مي كنند بحران هاي خود را منتقل كنند از همين روش استفاده مي كنند و در هر جا كه با مقاومت روبرو شوند با لشكركشي و نظامي گري برخورد مي كنند. اين هجوم وحشيانه ي سرمايه داري جهاني جز با وحدت جهاني زحمتكشان قابل مهار نيست. پس بكوشيم تا با كشف نيروي طبقاتي خود در ايران و جهان با اين هجوم چند لايه سرمايه داري و نمايندگان سياسي آن ها برخوردي شايسته و بايسته داشته باشيم. تلاش براي ايجاد تشكل هاي صنفي و نيز پيگيري مبارزات كارگري در ايران و جهان و حمايت از اين مبارزات از اولين گام هاي اين روندِ ضروري ست. ما به عنوان طبقه كارگر ايران گرفتاري هاي بسياري داريم كه ناگزير از برنامه ريزي براي رفع اين گرفتاري ها هستيم. 

بايد تلاش كنيم كه برنامه ي اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي از دستور كار حكومت حذف شود و نيز مديريت سازمان تامين اجتماعي به منتخبان واقعي حقوق بگيراني واگذار شود كه پس انداز ساليان كار خود را به اين سازمان سپرده اند.

بايد مجلس و دولت را با تلاش خود وادار سازيم تا همه ي نيروي كار را مشمول قانون كنند از جمله كارگران كارگاه هاي زير 10 نفر را كه از شمول قانون كار معاف شده اند، و نيز بكوشيم تا طرح استاد شاگردي از برنامه ي دولت براي هميشه حذف شود.

بايد تلاش كنيم كه پديده اي به نام حقوق و دستمزدهاي معوقه در همه ي بخش هاي اقتصاد اعم از بخش خصوصي و غيرخصوصي براي هميشه به تاريخ سپرده شود و بكوشيم نمايندگان واقعي مان در تعيين حداقل دستمزد بر اساس رفع نياز يك خانواده 4 نفري، مشاركت داشته باشند.

تلاش كنيم تا چرخ بيكار سازي از حركت باز ماند و اخراج كارگران به بهانه هاي واهي پايان پذيرد. بكوشيم بساط نظاميان وعناصر امنيتي را از واحد هاي توليدي و كارگاه ها برچينند و تشكل هاي كارگري و مبارزه ي طبقاتي كارگران، از جمله حق اعتصاب را به رسميت بشناسانيم.

تلاش ما مي تواند، تشكيل سنديكاها، اتحاديه ها و هرگونه تشكل كارگري و تعطيلي روز جهاني كارگر به عنوان روز مبارزه ي كارگران عليه نظم سرمايه داري را تبديل به قانون كند.

براي تثبيت دستمزد برابر در مقابل كار برابر و رفع هر گونه تبعيض در محيط كار اعم از تبعيض جنسيتي ، تابعيتي ، قومي ، عقيدتي و...عمل متحد كارگران الزامي ست بنابراين از اتحاد دريغ نورزيم.

جلوگيري از كار كودكان زير 18 سال و فراهم كردن زمينه ي تحصيل و درمان رايگان براي تمام كودكان و جوانان مي تواند و بايد در خواست هاي عمومي ما منعكس شود.

تلاش براي دريافت ابزار و ادوات ضروري براي كار ايمن و حمايت از جان كارگران در برابر سود كارفرمايان را بايد جزيي از فعاليت كارگران فعال هر واحد اقتصادي قرار گيرد.

بدون خواست جدي ما كارگران، واگذاري اموال عمومي به بخش خصوصي و غارت سازمان تامين اجتماعي توسط صاحبان قدرت  متوقف نخواهد شد  پس در اين راه كوشا تر باشيم.

براي ايجاد و برقراري وحدت طبقاتي، صرف نظر از همه ي تفاوت ها تلاش نماييم و باور كنيم كه يك طبقه ايم، همانطور كه سرمايه داران همواره صرف نظر از تفاوت هايشان به عمل متحد مبادرت مي ورزند.

پاينده باد وحدت كارگران جهان عليه سرمايه داري و عقب ماندگي

قطعنامه کارگران خبازیهای سنندج و مریوان:معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است

در ابتدای این قطعنامه گفته شده است کارگران ایران در شرایطی اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را گرامی می دارند که تبعات ناشی از بحران اقتصادی کشور ما را دربر گرفته بطوریکه معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است.

کارگران خبازی‌های سنندج و مریوان به مناسبت روز جهانی کارگر مصادف با ۱۱ اردیبهشت (یکم ماه مه) قطعنامه‌ای را صادر کرده‌اند.

به گزارش11اردیبهشت ایلنا، در ابتدای این قطعنامه گفته شده است کارگران ایران در شرایطی اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را گرامی می‌­دارند که تبعات ناشی از بحران اقتصادی کشور ما را دربر گرفته بطوری که معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است.

نویسندگان این قطعنامه با اشاره به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، اخراج سازی‌های گسترده، عدم پرداخت به موقع حداقل دستمزدهای بخور و نمیر و تحمیل قرادادهای موقت و سفید امضاء که به گفته آنان، هر روز بر عمق و دامنه آن نیز افزوده می‌شود، تاکید کرده‌اند عواقب اجتماعی ناشی از این معضلات برای کارگران غیر قابل جبران خواهد بود.

این کارگران با اعلام اینکه زندگی انسانی همراه با استانداردهای روز حق مسلم آنهاست و برای احقاق آن تلاش می‌­‌کنند خواستار عدم افزایش قیمت نان شدند و منوط کردن افزایش دستمزد‌هایشان در قبال افزایش نرخ نان را بی‌انصافی آشکار در حق هزاران کارگر خباز و سرپیچی از قانون دانسته و مصرانه خواهان افزایش فوری دستمزدهای خود بر اساس نیازهای واقعی زندگی کارگران شده‌اند.

کارگران خبازیهای سنندج در بخش دیگری از این قطعنامه جلسات سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران را جلساتی فرمایشی توصیف کرده و خواهان جلسات دو جانبه (کارگر و کارفرما) برای تعیین دستمزد‌ها شده‌اند.

این کارگران همچنین با تاکید بر پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، خواستار توقف اخراج و بیکار سازی کارگران شده‌اند.

کارگران خباز سنندجی با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور، به لزوم اجرای آن برای کلیه کارگران شاغل در خبازی­‌ها تاکید کرده و کارگران خباز را محق بر استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد دانسته‌اند.

این فعالان کارگری در ادامه قطعنامه‌شان، برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، اعتراض، تجمع و آزادی بیان را حق مسلم خود عنوان کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن اجتماعات کارگری شده‌اند.

همچنین این کارگران خباز بر برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده و خواستار محو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه کارگران زن شده‌اند.

جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان

بر اساس گزارش رسیده، با نهایت تأسف، روز چهارشنبه 10/2/93 کارگر جوانی به نام کیوان الله ویسی، از اهالی روستای دولت آباد سنندج، بر اثر سقوط از یک ساختمان هشت طبقه ی در حال احداثِ واقع در شهرک ساحلی سنندج جان عزیزش را از دست داد، و قربانی نبودِ ایمنی و استانداردهای محیط کار گردید.

شایان ذکر است کیوان الله ویسی فارغ التحصیل دانشگاه، و دارای مدرک لیسانس بود؛ اما به مانند بسیاری دیگر از جوانان تحصیل کرده ی جویای کار، از نعمت برخورداری از اشتغال محروم بوده، و به ناچار جهت امرار معاش خود و خانواده اش، به کارگری ساختمان مشغول بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن ابراز تأسف و تأثر از جان باختن این کارگر و تمامی کارگرانِ قربانی محیط کار، و تسلیت به خانواده های داغدارشان، خواستار الزام و رعایت استانداردهای محیط کار از جانب کارفرمایان بوده، تا از این به بعد شاهد تکرار سوانحی از این دست نباشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 10/2/93

طی دو حادثه ریزش دیوار روز پنجشنبه در مشهد سه کارگر جان باختند

به گزارش11اردیبهشت ایرنا،مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: یکی از این حوادث ساعت 10:40 امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام و بلافاصله آتش نشانان و گروه امداد و نجات به محل حادثه در بلوار دانشجو، اعزام شدند.

مهدی رضایی افزود: محل حادثه زمینی به مساحت تقریبی 250 متر مربع بود که به عمق سه متر گودبرداری شده و کارگران در آن مشغول کار بودند.

وی اظهار داشت: در این حادثه به علت عدم گودبرداری مناسب و نبود نظارت کافی نسبت به اصول صحیح خاکبرداری، باقیمانده دیواره بتنی ساختمان ریزش کرده و حجم بسیاری از مصالح ساختمانی بر روی کارگر 20 ساله تبعه افغانستان فرو ریخت.

رضایی با بیان اینکه در این عملیات آتش نشانان به سرعت اطراف محل حادثه را با قراردادن علائم هشدار دهنده و کشیدن نوار احتیاط ایمن سازی کردند، افزود: نجاتگران نیز بی درنگ عملیات آوار برداری را آغاز نمودند.

وی گفت: پس از بیرون آوردن کارگر مزبور از زیر آوار نیروهای اورژانس مرگ وی را تایید و جسد او به مامورین انتظامی تحویل داده شد.

علاوه بر آن ریزش دیوار در شهرک صنعتی طرق نیز جان دو کارگر را گرفت.

مدیر حوزه سه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، در این باره گفت: این حادثه ساعت 11:18 امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام و بلافاصله مامورین امداد و نجات از سه ایستگاه به محل حادثه واقع در شهرک صنعتی طرق، اعزام شدند.

ابوالفضل تیموری افزود: در این حادثه دو کارگر جوان که در محل گودبرداری یک پروژه ساختمانی در حین کار بودند، به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و ریزش قسمتی از دیوار محل گودبرداری در زیر خاک گرفتار شدند.

وی اظهار داشت: نجاتگران بلافاصله پس از ایمن سازی محل اقدام به آوار برداری کرده و پیکر بی جان حادثه دیدگان را از زیر آوار خارج نمودند.

حادثه ریزش آوار در محل ساختمان در حال تخریب موجب مرگ کارگر 55 ساله ای شد

به گزارش 11اردیبهشت پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی در ساعت 11:20 دقیقه روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه های 11، 89 و همچنین گروه امداد و نجات 4 را به محل حادثه در خیابان پاسداران، خیابان دلیلی، کوچه یاسمن اعزام كرد.

محمود شادکی مدیر منطقه 2 آتش نشانی تهران در باره این حادثه گفت: یک کارگر 55 ساله در حال تخریب ساختمانی یک طبقه بود که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، ناگهان قسمتی از دیوار و سقف خر پشته این ساختمان فروریخت و او در زیر خروارها سنگ و آجر گرفتار کرد.

آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با رعایت نکات ایمنی اقدام به آوار برداری کرده و پیکر این کارگر را از زیر آوار خارج کردند که با معاینه اولیه عوامل اورژانس مرگ کارگر تایید شد.

تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت وبرای افزایش دستمزد،بهبودشرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی!

 

اخباروگزارشات کارگری -1مه:به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت،210هزارنفردرپی فراخوان 3سندیکای ث.ژ.ت،سولیدر،اف.اس.یووهمراهی اف.اودر296تظاهرات درسراسرفرانسه شرکت کردندواعتراض وخشمشان را به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوراولاند ونخست وزیر جدیدش مانوئل والس به نمایش گذاشتند.

تعدادشرکت کنندگان درتظاهرات خیابانی امروزدرمقایسه با سال پیش(160هزارشرکت کننده)رامی توان آغازخوبی برای اعتراضات پیش رودرماه های مه وژوئن دانست.

تظاهرکنندگان خواستار افزایش دستمزد،مستمری بازنشستگان ،بهبودوضعیت کارگران بیکارشده،بهبود شرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی شدند.

دهها فعال کارگری،اجتماعی وسیاسی ایرانی بدعوت کمیته موقت برگزاری اول ماه مه  پاریس،درتظاهرات امروزشرکت کردند وباسردادن شعارها وپخش صدها نسخه اعلامیه بین تظاهرکنندگان، درباره وضعیت دردناک کارگران ایران،ممنوعیت برگزاری تجمع درایران منجمله به مناسبت روزکارگر،بازداشت فعالین کارگری درروزاول ماه مه وسرکوب زندانیان سیاسی،عقیدتی وفعالین کارگری واجتماعی، اعتراض وتنفرشان رانسبت به سیاست های ضدکارگری وسرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند.

یازدهم اردیبهشت ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری12اردیبهشت1393

- بازداشت کارگران عضو سندیکای فلز کار و مکانیک

- بازداشت کارگران را به بهانه برگزاری روز جهانی کارگران محکوم می کنیم

- برگزاری مراسم گرامی داشت اول ماه مه در سنندج

- برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر بانه

- برگزاری اول ماه مه در پاوه

- بازداشت کارگران و فعالان کارگری در اول ماه مه، نشان از ترس و هراس عوامل سرمایه از کارگران و طرح مطالبات برحق آنان دارد

- نمایندگان کارگری به وظایف قانونی خود عمل نکردند!

- تجمع ، ایجاد راه بندان وتخلیه محصولات مقابل فرمانداری توسط کشاورزان رودبار جنوب در اعتراض به کاهش قیمت

- بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال جدید هنوز عیدی و حقوق کامل کارگران قراردادی استان مرکزی پرداخت نشده و هر لحظه امکان تعدیل نیرو نیز در این شرکت وجود دارد

- پرستاران در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت

بازداشت کارگران عضو سندیکای فلز کار و مکانیک

بر اساس اخبار رسیده به مناسبت روز جهانی کارگر اعضای سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک گلگشتی را تدارک دیده بودند تا یاد این روز را گرامی بدارند.

روز جمعه دوازدهم اردیبهشت نود و سه زمانی که کارگران برای برگزاری این مراسم به محل تعیین شده رسیدند متاسفانه حضور ماموران باعث جلوگیری مراسم شد و تعدادی از این کارگران از جمله آقای مازیار گیلانی نژاد مسول روابط عمومی این سندیکا بازداشت شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران همانگونه که بارها اعلام شده است روز جهانی کارگر روز اعتراض کارگران به موارد عدم احقاق حقوقشان می داند و خواستار آزادی هر چه سریعتر و بدون هیچگونه قید و شرطی برای زندانیان می باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت و آزادی همه زندانیان کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

12 اردیبهشت 93

بازداشت کارگران را به بهانه برگزاری روز جهانی کارگران محکوم می کنیم

با خبر شدیم سه شنبه شب وطی برخوردی نامناسب آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران در برابر چشمان خانواده و پس از تفتیش کامل منزل و ضبط لوازم از جمله کامپیوتر و . و... بازداشت شدند. متعاقب این دستگیری در روز 5 شنبه مصادف با روز جهانی کارگر دو نفر دیگر از هماهنگ کنندگان طومار 40 هزار نفری معترضین دستمزد در برابر وزارت کار و بیست و سه نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان آزادی و در حال توزیع شیرینی بین رانندگان اتوبوس های شهری بازداشت شدند .

با وجود آزادی اعضای سندیکا و دستگیر شدگان مقابل وزارت کار کماکان دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد در بازداشت به سر می برند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تبریک به خانواده ، و جامعه کارگری بابت آزادی دستگیرشدگان اعلام می دارد روز جهانی کارگر روز اعتراض کارگران می باشد و بازداشت کارگران را به هر دلیل و منظوری محکوم می کند .

با امید به آزادی همه کارگران از بند

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

11 اردیبهشت 1393

برگزاری مراسم گرامی داشت اول ماه مه در سنندج

همه ساله در آستانه ی اول ماه مه( روز جهانی کارگر )، فضای عمومی شهر سنندج با توجه به شور و شوقِ وصف ناپذیری که بخشِ عظیمی از جامعه را در بر گرفته، بسیار متفاوت بوده، و حالتی دیگرگون به خود می گیرد. کارگران و فعالین کارگری متعهدتر و پیگیرتر از هر زمانِ دیگری به انجام امور طبقاتی خود پرداخته، و خود را ملزم بهایجاد بستر مناسب جهت برپایی مراسم های مستقل روز جهانی کارگر می دانند؛ تا امکان هرچه باشکوه تر برگزار نمودن این مراسم ها را با حضور گسترده ی توده های کارگر و زحمتکش فراهم نمایند.

 اما تنها کارگران و فعالین کارگری نیستند که در این ایام با انجام زنجیره ای از فعالیت های زمینه سازِ حضور توده های کارگر وظایفِ طبقاتی خود را به انجام می رسانند؛ چرا که در جبهه ی مخالف، که همانا سرمایه و عوامل آن می باشد، با توسل به تمامی نیروهای سرکوبگرش، بیشترین تلاش ها و اقدامات ضدِ کارگری، جهت خنثی نمودن فعالیت های کارگران انجام می گیرد؛ تا بدین ترتیب آنان نیز به وظایف طبقاتی خویش، که همانا سرکوب تمامی تحرکات حق طلبانه ی کارگران می باشد، بدرستی عمل نموده باشند.

ایجاد فضای شدید پلیسی، تهدید و بازداشتکارگان پیشرو و آگاه و فشار بر فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری، تنها بخشی از فشارهایی است که نیروهای سرکوبگر پلیس و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی به توده های کارگر تحمیل می نمایند تا مانع برگزاری مراسم های بزرگداشت روز جهانی کارگر در سنندج شوند.

_______________________

از همان ساعت های اولیه ی صبح روز 11 اردیبهشت، عوامل سرمایه در راستای همان سیاست های کارگر ستیزانه ی خویش با احضار و بازداشت موقت تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، آخرین تلاش هایشان را در نشان دادن چنگ و دندان خود به کارگرانبه کار بستند، تا شاید بدین وسیله و با مرعوب ساختن کارگران، از برگزاری هرگونه مراسمی ممانعت به عمل آورده باشند.

در این راستا خالد حسینی، عباس اندریاری، حامد محمودی نژاد، فردین میرکی، یدالله صمدی، مجید حمیدی، جلیل محمدی، بهاء صدوقی، مهرداد امین وزیری، منیژه صادقی و همچنین همسر خانم صادقی با نام سعید را به مراکز امنیتی و اطلاعاتی احضار و تا ساعات پایانی روز در بازداشت خود نگاه داشتند. ضمناً بسیاری دیگر از فعالین کارگری را در لیست احضار خود لحاظ نموده بودند؛ که خوشبختانه به دلایلی امکان بازداشت آنان برایشان میسر نشده بود.

_______________________

نکته ی حائز اهمیت این بود که فشارهای وارده جهت ممانعت از برگزاری مراسم به هیچ وجه خللی در عزم و اراده ی کارگران و فعالین کارگری ایجاد ننموده، و آنان را مصمم تر از پیش به برگزاری آن ساخته بود. به همین منظور کارگران با تعیین زمان و مکان مراسم، و اطلاع رسانی حضوری و رودرو، جزئیات برگزاری مراسم را با توجه به فضای به غایت پلیسی موجود، در سطحی نسبتاً وسیع به همدیگر منتقل نمودند. اما متآسفانه با توجه به دلایل کاملاً مشخص( حضور عناصر وابسته به بورژوازی در درون صفوف کارگران )محل از پیش تعیین شده لو رفته، و به میدان رژه و تاخت و تاز نیروهای پلیس و گارد ویژه و لباس شخصی مبدل گشته، و حضور هزاران نفره ی پلیس عملاً امکان برگزاری مراسم در آنجا را به صفر رسانید. به همین دلیل کارگران ناچار به انتقال مکان مراسم به جای مناسب دیگری شدند؛ که این خود زمینه ی ریزش نیروهای موجود و کاهش توان اجرایی کارگران در برگزاری مراسمی مقتدر و متحدانه را فراهم نمود، و متآسفانه صدها کارگر و فعال کارگری که به قصد رژه ای متحدانه عازم مکان برگزاری مراسم شده بودند، سرگردان گشته، و نتوانستند خود را به برگزار کنندگان ملحق نمایند.

مراسم رأس ساعت 6:45 دقیقه ی عصر در خیابان گلشن، یکی از خیابان های کارگری شهر سنندج آغاز شد، و شرکت کنندگان در حین راهپیمایی، با برافراشتن پوسترها و پلاکاردهایی با مضامین دفاع از مواضع جنبش کارگری و حمایت از خواست های برحق کارگران و تشکل های کارگری، و سردادن شعارهای نان- مسکن- آزادی، کارگر زندانی آزاد باید گردد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به طرح بخشی از مطالبات طبقه ی کارگر اهتمام ورزیدند. مراسم در میان شور و شوق حاضرین حدود پنج دقیقه به طول انجامید، و نهایتأ شرکت کنندگان با شنیدن صدای آژیر ماشین های پلیس مجبور شدند که متفرق شوند. اما متأسفانه تعدادی از شرکت کنندگان با محاصره ی نیروهای پلیس و لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

برگزار کنندگان مراسم تا لحظه ی تنظیم و ارسال این گزارش از هویت سه نفر از بازداشت شدگان در مراسم اطلاع داشته که اسامی آنان را بدین شرح اعلام می نماید: کورش بخشنده، منصور کریمی  و شخصی به نام آرام، و از جزئیات بازداشت شدگان احتمالی دیگر هیچ اطلاعی در دست نمی باشد؛ که در صورت دریافت اخبار مؤثق از دیگر افراد بازداشت شده، مراتب عیناً از طریق سایت کمیته منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که آقایان کوروش بخشنده و منصور کریمی امروز با قرار وثیقه 40میلیون تومانی آزاد شدند

در پایان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک مجدد روز اول ماه مه به تمامی کارگران رنج دیده ی ایران و جهان، تمامی اقدامات کارگر ستیزانه ی عوامل سرمایه در سرکوب خواست ها و مطالبات کارگران ایران را محکوم نموده، و تعرض به صفوف کارگران و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج را تقبیح می نمایند و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان این روز در اسرع وقت می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 12/2/93

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر بانه

روز پنج شنبه یازدهم اردیبهشت مراسم روز جهانی کارگر با حضور شماری از زنان و مردان برابری طلب و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کار گری در شهر بانه برگزار گردید .در ابتدا از طرف مجری برنامه خیر مقدم به حضار گفته شد و سپس سرود انتر ناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر خوانده شد و سپس یک دقیقه سکوت برای احترام به همه کسانی که در راه ازادی و برابری انسانها فداکاری کرده و جان باخته اند اعلام گردید . با قطعه شعری سکوت شکسته شد.

تاریخچه اول ماه می از طرف یکی از حضار قرائت گردید و بعد از ان یکی از شرکت کنندگان به سخنرانی در مورد روز جهانی کارگر پرداخت. وی با اشاره به جهانی بودن سرمایه و سرمایه داری ، طبقه کارگر را نیز جهانی معرفی کرد و پیروزی نهایی را در اتحاد طبقه کارگر در سطح وسیع جهانی اشاره نمود

وی تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر را فاجعه بار خواندند و عدم دخالت نمایندگان واقعی کارگران در تعیین حد اقل دستمزدو حضور تنها نماینده کارفرما در این تصمیم گیری را عامل نادیده گرفتن حقوق واقعی کارگران خواندند. وی همچنین بر تشکل یابی کارگران تاکید کرده و و پیروزی این طبقه را در گرو داشتن تشکل مستقل کارگری خواندند.

در پایان قطعنامه پانزده ماده ای را یکی از شرکت کنندگان به حضار ارائه نمود و هر بند از ان مورد تشویق شرکت کنندگان قرار میگرفت . با شیرینی و چای و میوه از حاضرین پذیرایی شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

برگزاری اول ماه مه در پاوه

به گزارش رسیده جمعی از فعالین کارگری شهرستان پاوه  با پخش شیرینی در میان کارگران سد داریان و قرنی اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را گرامی داشتند. این حرکت فعالین کارگری با  استقبال گرم کارگران روبرو شد.

همچنین در سطح شهر پاوه، نودشه و نوسود از کارگران نانواها، شهرداری و اداره برق با پخش شیرینی استقبال گردید. همچنین کارگران سد داریان و اداره برق با نصب پلاکارد اول ماه مه، از این روز استقبال کردند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-11 اردیبهشت 1392

بازداشت کارگران و فعالان کارگری در اول ماه مه، نشان از ترس و هراس عوامل سرمایه از کارگران و طرح مطالبات برحق آنان دارد

بر اساس خبر منتشر شده در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از فعالان کارگری متشکل در این اتحادیه و از اعضای هیئت مدیره آن تشکل، در نیمه های شب 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر و در آستانه برگزاری مراسم گرامی داشت این روز، به اتهام فراخوان برای برگزاری تجمعی در مقابل وزارت کار، توسط مأموران امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه  شدند.

نیروهای امنیتی همچنین در همین  ساعت و همزمان با دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی، به منزل مسکونی خانم پروین محمدی نیز یورش برده وبا شکستن درب منزل ایشان در صدد دستگیری نامبرده برآمدند که به علت عدم حضور وی در منزل موفق به بازداشت ایشان نشدند. 

 برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، به عنوان حق مسلم و خدشه ناپذیرکارگران پذیرفته شده و توسط کارگران این کشورها پاس داشته می شود. کارگران در چنین روزی در بسیاری از مناطق جهان به خیابان ها می آیند و ضمن گرامی داشت این روز بزرگ و تاریخی و اعلام کیفر خواست خود علیه سرمایه، به طرح مسائل و خواست های خویش در عرصه های مختلف همت می گمارند. اما عوامل سرمایه در ایران پس از گذشت بیش از یکصدو بیست سال از به رسمیت شناخته شدن این روز جهانی و کارگری، همچنان از برگزاری مراسم این روز توسط کارگران هراس دارند و از بیان خواست ها و مطالبات طبقه کارگر در آن جلوگیری می کنند. دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و یورش به منزل خانم پروین محمدی، جهت دستگیری ایشان را تنها باید در این راستا ارزیابی نمود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تقبیح این عمل غیر قانونی و ضدکارگری، دستگیری این دو فعال کارگری را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آن عزیزان و دیگر کارگران و فعالان کارگری دستگیر شده و زندانی می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-11 اردیبهشت 1392

نمایندگان کارگری به وظایف قانونی خود عمل نکردند!

 آرمان10اردیبهشت - خسرو صادقی بروجنی: در یک صبح بهاری و در آستانه روز جهانی کارگر قرار بر این بود تا میزگردی با حضور دو فعال کارگری با دو رویکرد کاملا متفاوت داشته باشیم؛ حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و ابراهیم مددی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی. متاسفانه در آخرین لحظات آقای صادقی به دلیل حضور در جلسه دیدار با وزیر کار از شرکت در این میزگرد انصراف داد و در غیاب ایشان سوالات خود را با ابراهیم مددی و حسن سعیدی، عضو دیگری از سندیکای مذکور مطرح کردیم که در ادامه می‌آید.

آقای مددی شما دارای چه پیشینه‌ای در جنبش کارگری هستید؟

مددی: ضمن شادباش روز جهانی کارگر به همه کارگران و با یاد کارگران جان‌باخته در شهر شیکاگو که اول ماه مه به نام آن‌ها نامگذاری شده است. من از سال 1360 به عنوان کارگر فنی در شرکت واحد اتوبوسرانی استخدام شدم و از نزدیک با تمام فراز و فرودهای حقوق کارگری در دهه 60 پیرامون تصویب قانون کار جدید آشنا هستم.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در ذیل تعریف کارگر آمده است: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» اگر این تعریف را ملاک قرار دهیم تمامی حقوق بگیران از جمله کارمندان نیز کارگر محسوب می‌شوند، در صورتی‌که در قانون‌گذاری و یا در تعیین میزان افزایش حقوق در هر سال رفتارهای یکسانی با کارمندان و کارگران صورت نمی‌گیرد و مرجع ثابتی مسئول رسیدگی به امور دستمزدی آنها نیست. آیا این نوعی تناقض بین متن قانون و اجرای آن نیست؟

مددی: به نظرم این تناقض کاملا درست است. تمامی کسانی که در رده کارهای یدی و فکری مزد دریافت می‌کنند در زمره تعریف کارگری محسوب می‌شوند. در فقدان سازمان‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری این نقیصه قانونی برطرف نخواهد شد و جامعه دستمزدبگیران باید همت کرده و تناقضات قانونی را حل کنند.

وضعیت عمومی کارگران ایران به ویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مددی: آمار و ارقام از سیر نزولی قدرت خرید کارگران و حوادث کاری و جاده‌ای حکایت دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد کارگری غیر دولتی تلاش کرده است که مشکلات خود را به گوش افکار عمومی برساند. بنا بر اطلاعاتی که ما داریم به دلیل مدیریت موجود و ناسازگای با سندیکاهای کارگری مستقل، با اوج گرفتن فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد، تلاش‌هایی در جهت به حاشیه راندن این سندیکا شروع شد که یکی از این برنامه‌ها، گسترش بخش خصوصی بوده است. این خصوصی‌سازی نه تنها کیفیت حمل و نقل را افزایش نداد بلکه با گران‌تر کردن هزینه حمل و نقل زمینه را برای گرانی‌های دیگر فراهم کرد. بنا بر آمار موجود شرایط کار کارگران در بخش خصوصی نامناسب است. از جمله کارگران در خطوط اتوبوس بی‌آرتی که کرایه‌ها را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و بعضا حقوق‌های اولیه‌شان نظیر ساعت کار و بیمه رعایت نمی‌‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دارای چه پیشینه‌ای است و در حال حاضر شکل فعالیت‌های آن به چه نحو است و چه تلاش‌های قانونی در این زمینه صورت گرفته است؟

مددی: بعد از کودتای سال 1332 همراه با سرکوب اقشار مختلف اجتماعی، سندیکاهای کارگری نیز دچار سرکوب شدند و در‌آن سال‌ها شاهد دستگیری گسترده فعالین سندیکایی بودیم اما با پایمردی و مقاومت کارگران در دهه 30 این شرایط تغییر کرد و کمی بهبود یافت. در این دوره سندیکای کارگران شرکت واحد تحت عنوان سندیکای رانندگان شرکت واحد شروع به کار کرد و طی آن‌ سال‌ها کم و بیش توانست حقوقی چون حق سرویس، بیمه و پاداش را برای کارگران زنده کند. با فراز و فرودهای سیاسی، سندیکاها هم مورد فشار گرفتند و به ویژه در آستانه دهه 50 فشار از طرف سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم گذشته بر سندیکاهای کارگری افزایش یافت. اما روند تکاملی جامعه به این سمت رفت که سندیکاها حضور بیشتری در جامعه داشته باشند. ما شاهد فعالیت‌های اعتصابی سندیکاها در نیمه اول دهه 50 بودیم که توانستند موفقیت‌هایی را به دست بیاورند. بعد از این‌که سندیکای کارگران شرکت واحد در واقع به چهار سندیکای رانندگان، کمک رانندگان، تعمیرکاران و بلیت‌فروشان تقسیم شد، شاهد روند افزون‌تری از فعالیت‌های کارگران شرکت واحد بودیم.

خانه کارگر به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای موجود در زمینه حقوق کارگران است که از طرف دولت نیز به رسمیت شناخته شده است، به عنوان یک فعال مستقل کارگری، عملکرد این تشکل‌ کارگری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مددی: کارگران با امید به بهبود شرایط خود پس از انقلاب، در صحنه انقلاب به طور گسترده حاضر شدند و از دل این تحولات و التهابات اول انقلاب تشکیلاتی به نام خانه کارگر در صحنه اجتماعی به وجود آمد که این تشکیلات با دیدگاه دولتی صحنه‌دار جامعه کارگری شد و هر چه زمان گذشت این تشکیلات دولتی از مواضع واقعی کارگری فاصله گرفت. در شرایط قبل از انقلاب پیمان‌های دسته جمعی را داشتیم که آنها توسط مدیریت شرکت واحد و هیات مدیره سندیکای کارگری منعقد شده بود و در آنجا بر اساس مقاوله‌های بین‌المللی کار مذاکره و گفت‌وگو می‌شد و هر دوسال یکبار نیز این قرارداد به سود کارگران بازبینی می‌شد و بسیاری از حقوقی که الان در شرکت واحد به کارگران پرداخت می‌شود مربوط به همین پیمان‌ دسته جمعی است. تمام فعالان شوراهای اسلامی کار که زیر نظر خانه کارگر فعالیت کرده‌اند شاهد بوده‌اند که در تمام این سال‌ها حتی یک پیمان دسته جمعی توسط افرادی که مدعی دفاع از حقوق کارگران هستند نوشته نشده است. در همین مصوبه اخیر شورای عالی کار که دستمزد کمتر از نرخ تورم را تصویب کرد، نمایندگان شورای اسلامی کار که به عنوان نماینده کارگران حضور داشتند حتی بر اساس همین قانون کار فعلی نیز به وظایف قانونی خود در جهت دفاع از حقوق کارگران عمل نکردند. با یک بررسی دقیق بی طرفانه متوجه می‌شویم که خانه کارگر به وظایف تعریف شده خود به عنوان نماینده جامعه کارگری به خوبی عمل نکرده چون آن‌ها به جز دفاع از منافع کارگران، محذوریت‌های دیگری نیز برای خود تعریف کرده‌اند که مانع از دفاع جانانه آن‌ها از حقوق عمومی کارگران می‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تا به حال چه تعاملاتی را با خانه کارگر و در جهت بهبود وضعیت کارگران داشته است؟

مددی: بعد از به حاشیه رفتن فعالیت سندیکاها در پس از انقلاب و به دلایلی که همه از آن اطلاع داریم ما در دهه 80 تصمیم گرفتیم که سندیکای شرکت واحد را دوباره بازسازی و راه‌اندازی کنیم چون هیچ حکمی دادگاهی و قانونی علیه فعالیت‌های ما صادر نشده بود و فقط تحت تاثیر شرایط سال‌های اولیه بعد از انقلاب از ادامه فعالیت باز مانده‌بود، اما متاسفانه از آغاز فعالیت مجدد سندیکا با یک موج برخورد از سوی خانه کارگر روبه‌رو بودیم که در همان روزهای آغاز فعالیت در سال‌های 84 و 85، سندیکا مورد حمله واقع شد. خانه کارگر به دلیل مواضعی که دارد قادر نیست با تشکل‌های مستقل سندیکایی همراهی و همکاری داشته باشد. آرزوی ما این بوده است که فعالین حقوق کارگری بتوانند تحت یک برنامه مدون که در‌آن منافع جامعه کارگری در اولویت است کار بکنند اما متاسقانه از سوی تشکیلات دولتی خانه کارگر این کار پیش نرفته است.

آقای سعیدی شما به عنوان یک کارگر فعال در سندیکای کارگران شرکت واحد وضعیت کارگران این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سعیدی: در بخش کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی مشکلات زیادی وجود دارد که با تلاش‌های سندیکای کارگران شرکت واحد بخشی از مشکلات رفع شده است. در سال 84 کارگران در واکنش به شرایط کاری خود اقدام به اعتراض کردند و بخشی از خواسته‌هایشان محقق شد. هر چه از اعتراضات سال 84 فاصله گرفتیم، مدیریت شرکت واحد مجددا دستاوردهای کارگران را تحدید کرد و با ورود اتوبوس‌های دوکابین، کارگران بدون آن‌که به حقوقشان اضافه بشود مجبور هستند در واقع دو اتوبوس را به طور همزمان رانندگی بکنند. این اتوبوس‌ها با مبالغ سنگین‌تری خریدارای شده‌اند و خسارت وارد آمده به آن‌ها در تصادف نیز بسیار بالاتر از اتوبوس‌های سابق است.

رانندگی اتوبوس‌های دوکابین چه تفاوتی با اتوبوس‌های عادی سابق دارد؟

سعیدی: تعداد مسافر در اتوبوس دوکابین بسیار بیشتر است. در این اتوبوس‌ها احتمال تصادف بیشتر است چون در زمان عبور راننده قادر نیست پشت اتوبوس را ببیند. اگر مثلا با اتوبوس یک کابین تصادفی صورت بگیرد و خسارت آن 50 هزار تومان باشد، در اتوبوس دو کابین این مبلغ حداقل 200 هزار تومان است. اتوبوس‌های شرکت واحد بیمه شخص ثالث هستند و خسارتی که به اتوبوس وارد می‌شود باید از جیب کارگر پرداخت شود. همچنین فقط مسافرا