ترمز خانگی

خادم امپریالیسم و ملا

فرح نوتاش ††قدرت زنان16 .2. 1393

 

خیلی خیلی ببخشید آقایان ، نه فکر کنید که منظورم شمایید . خیر ...اصلا !

منظورم این مردهای مریخی هستند که به زمین آمده اند و با زنان زمینی ازدواج کرده و می کنند و مدام در آغاز اولین گامی که زنان در جهت مبارزات اجتماعی و سیاسی می خواهند بر دارند فورا ترمز را

می کشند. می گویید یعنی چه؟خوب واضح است یکی از عوامل اصلی منفعل بودن زنان در امور اجتماعی همین ترمز لعنتی ست که همواره در دستان مردان مریخی است.

و البته زنانزمینی برای جلوگیری از جنگ و خون ریزی های خانگی از خیرش گذشته و اصلا از طرف فعالیت های اجتماعی و سیاسی گذر نمی کنند . و این رفتار چندش آور تقریبا ذاتی آنان شده است. و این بازی قرن هاست. که هنوزنیز اجرا می شود. می پرسیدچطور؟

خوب ظاهرا مردان مریخی دوست ندارند خدمه شخصی اشان را با هیچ جریانی سهیم شوند. و از این که خدمۀ آنان اگاه شود نیز احساس نا امنی می کنند . این تا جایی ست که برخی از مردان اروپایی قدم رنجه کرده به مناطقی مثل کامبوج و اندونزی یا هر دولغوز آبادی که زنان اش هنوز نا آگاه اند ودر ضمیرخود هنوزآزاده و برابر نشده اند و بردگی را بعنوان انتخاب همسر می پذیرند بروند و خرسند از خرید، با دست پر بازگردند.

لابد می گویید چه کنند ، طلاق بگیرند؟ نه نه ... اصلا چنین نیتی نداشتم . که بچه ها بی سرپرست شوند و ملا ها آنان را برده جنسی کنند!

نه... فقط منظورم این است که این ترمز واین خدمه داری که توسط مردان مریخی اعمال می شود اصلا در شأن انسان نیست. نوعی برده داری با قباله ازدواج است. رفتاری بسیار ناشایست ، واپس گرا

و نا هماهنگ با عصر نت است.

از طرفی چون از 7.3 میلیارد جمعیت زمین فقط 3 میلیارد مردان و بقیه زناند ، زنان موظف به پذیرش مسئولیت هایی که همواره مردان تقبل کرده اند نیز هستند. و دیگر نمی توانند فقط نقش خانگی داشته باشند و بی خیال از کنار امور اجتماعی و سیاسی بگذرند.

شاید برده شدن ولی برده ماندن هرگز پذیرفته نمی شود.

و چون در انتخابات افراد آگاه و نا آگاه بطور مساوی حق رأی دارند و تعداد افرادی که نا آگاه اند و صرفا با دستور رأی می دهند به مراتب بیشتر است لذا این افراد در عقب بردن جوامع و خدمت به امپریالیسم نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

در واقع عقب نگه داشتن افراد و منفعل کردنشانخیانتی است عظیم به کل بشریت که مردان مریخی در خانه ها ی زمین با کمال میل و افتخار انجام می دهند.

این زنانی که در این چند سال اخیر از طریق حزب (اردوغان)عدالت و توسعه ترکیه، در مساجد اروپا ، و فشار شوهرانشان در خانه به حجاب دلمه ای و برقه ای روی آورده اند تماما از همین برده های بی خیال هستند که مجانا به امپریالیسم خدمت می کنند.

لابد می پرسید که چرا این مطالب به شما گفته می شود؟ خوب واضح است . ما که حریف این مردان مریخی نشدیم و آنها حاضر به پیاده شدن نیستند،

قدرت زنان با دعوت شما آقایان به عرصه این مصیبت عظیم جهانی، طالب کمک شما برای برگرداندن این چرخش امپریالیستی به نفع کل جامعه انسانی زمین شده است.

امپریالیست ها نوکران خود را به نام اسلامیست برای از دور خارج کردن زنان به شدت بسیج کرده است. یعنی نیمی از جامعه را که باید جلودار مبارزه با امپریالیسم باشند در خانواده مختل و منفعل کرده است . و مردان حتی بدون ارادت به امپریالیسم ، در خدمت به او و نوکرانش در این زمینه کوتاهی نمی کنند.

درود به تمامی مردانی که در رویارویی با امپریالیسم ، راه را برای آگاهی زنان در کنار خود ، هموار می کنند.

حتما شما هم در این مورد معتقد به مبارزه مسلحانه نیستید!

Womens-power.farah-notash.com