کشتار کارگران معدن در ترکیه

 

در سراسر دنیا، کارگران معدن در اثر حوادث کار  قربانیان بسیاری می دهند. در آخرین حادثه معدن در معدن سوما در ترکیه، بر طبق گزارشات رسمی  تا کنون بیش از 300  نفر کشته و تعدادی هنوز در دل معدن مفقود مانده‌اند. پیش از این مسولان اعلام کرده بودند که این معدن یکی از ایمن ترین معادن بوده است!؟ و در این راستا دولت ترکیه نیز دو هفته ی قبل از این حادثه طرح بررسی استانداردهای ایمنی در این معدن را رد کرده بود تا به قیمت جان کارگران به سود صاحبان معدن بیافزاید.

بارها و بارها مشخص شده که  نظام سرمایه داری مقصر اصلی این حوادث است و جان  کارگران برای این نظام سودمحور ارزشی ندارد. این نظام غیر انسانی برای سود بیشتر حاضر است جان هزاران هزار کارگر را به خطر بیاندازد و زندگی آنان را فدای سودآوری سرمایه کند.

اما اعتراض و اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری و حمایت تشکل‌های دانشجویی، مردمی و مبارز در ترکیه نشان از آن دارد که کارگران نیز دریافته‌اند تنها راه مقابله با این سودجویی‌ها چیست؟ هر چند پلیس فاشیست ترکیه نیز مانند تمامی نیروهای سرکوبگر دست به سرکوب اعتراض‌کنندگان زده که این خود نشانه‌ی حمایت یک رزیم دیکتاتوری سرمایه‌داری از سودطلبان سرمایه‌دار است.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن همدردی به خانواده های این کارگران بار دیگر اعلام می دارد که تنها راه موجود برای مقابله با این فجایع، دگرگونی بنیادی این نظام سود‌محور است.

کانون مدافعان حقوق کارگر

26اردیبهشت 92