کارگران خود را به اسانلو نفروشید

او خود را به سرمایه داری فروخته است.

محمد اشرفی

 

سازش طبقاتی با طرح بسیار شفاف جدیدی از یک سال قبل استارت خورده بود، چند روز پیش طی شوی تلویزیونی به شکل کمدی درامی مطرح شد و به دنبال طرح آن نیروهای طرفدار سرمایه داری به صف ایستادند تا گذشت و کرامت انسانی خود را به طبقه کارگر با مبالغی کم و بیش که در صد بسیار ناچیزی از ثروتی است که در چهارچوب نظام استثماری سرمایه داری از کارگران چپاول کرده اند به نمایش یگذارند و خود را دوست طبقه کارگر قلمداد کنند و این مبالغ را هم با بیانات مجری تلویزیون اندیشه خمس و ذکات ثروت خود قلمداد کردند که به کارگران می دهند و باز با بیانات همان مجری که با نهیب زدن به سرمایه داران گفت اگر به کارگران کمک نکنید اعتراضات و حرکت های کارگران فردا قابل کنترل نخواهد بود ، و اسانلو در مقابل چنین گفته شفافی موضع کارگری اعلام نکرد بلکه با کلمه پوششی همبستگی ملی گاف مجری را لاپوشانی کرد . سرمایه داری برای فریب کارگران و به انحراف کشیدن جنبش کارگری نیاز به پیش بردن سازش طبقاتی دارد و برای چنین کاری شرایط بغرنج اقتصادی کارگران که حاصل چپاول خود سرمایه داران در اشکال مختلف است بستر و زمینه لازم را اماده کرده است و برای تکمیل شدن طرح فریب کاری و سازش طبقاتی، دلالی لازم بوده که باید اعتبار زیادی بین کارگران داشته باشد و حال سرمایه داری این مهره را هم در اختیار دارد. در حال حاضر این مهره کسی غیر از منصور اسانلو نمی تواند باشد چرا که او طی ده سال گذشته با شجاعت و توان برنامه ریزی که از خود نشان داد و با توجه به حمایت های گسترده و بی شائبه فعالین جنبش کارگری به وزنه ای در جنبش کارگری تبدیل شده است و اکنون زمان استفاده از او برای سرمایه داری مهیا شده است ، و حالا توافق بین اسانلو و سرمایه داری هم پیمانی در جهت فریب دادن کارگران و به انحراف کشاندن طبقه کارگر و یا حداقل ایجاد اختلاف در جنبش کارگری کامل شده است. بدون شک فعالین کارگری که در ترکیه سال ها انتظار تعیین کشور می ماندند اما اسانلو که با کمک سرمایه داران طی یک سال همه ای کارهایش رو براه شد، مدیون سرمایه گذارانش است و حالا باید خدمات لازم را با فریب دادن کارگران به سرمایه داری ارایه کند. او تمامی حرکت های فریب کارانه و سازشکارانه خود را در برنامه تلویزیون اندیشه در یک جمله خلاصه کرده به وسط میدان نبرد میان کارو سرمایه پرتاب می کند آن جمله این است : اسانلو در مقابل صد هزار دلار ذکات اعلام شده که قرار است پرداخت شود ، می گویند : انسانیت حتی فراتر از نگاه های بسته طبقاتی می تواند عمل کند

این بخشی از سرمایه داری نیز مانند اصلاح طلبان داخلی هستند که می خواهند کارگران را فقط بر علیه بخشی یا کل حکومت جمهوری اسلامی به کار ببرند و در همین حال اجازه ندهند کارگران علیه کلیت سرمایه داری دست به کاری بزنند و در این طرح اسانلو دلال سازش طبقاتی است. اسانلو برای انجام وظیفه خود در تعهدات خدمت گذاری به سرمایه داران با نام بردن بسیاری از کارگران و برخی از فعالین غیر کارگری غیر مستقیم به انها وعده ی کمک مالی می دهد چرا که طبق اصل سرمایه دارانه هر کسی قابل خرید و فروش است . باید فعالین و کارگران مبارز آگاهی رسانی کنند که بین سرمایه داری مورد نظر تلویزیون اندیشه با سرمایه داری جمهوری اسلامی فرق چندانی نیست ، هر دوی انها دشمنان طبقه کارگر هستند و تمامی ثروتی که در اختیار هر کدام از این سرمایه داری ها انباشته شده است در اصل از غارت طبقه کارگر می باشد. و باید بدانیم در این معامله و سازش طبقاتی اسانلو یک دلال پیش پا افتاده است که می خواهد از شرایط نا مناسب اقتصادی کارگران و نا اگاهی موجود در جنبش کارگری استفاده کرده به ولی نعمت های خود خدمت متقابل کند، برای مقابله با طرح فریب کارانه جناح های مختلف سرمایه داری فعالین کارگری باید اقدام به افشاگری های لازم بکنند و البته اولین قدم مقابله با این فریب کاری ها این است که تمامی فعالین و نیروهای پیش رو و تشکل های کارگری که منصور اسانلو در برنامه تلویزیونی اندیشه از انها به جهت سو استفاده و شریک تراشی در سازش طبقاتی نام برده است و غیر مستقیم اقدام به خرید انها نموده است به صورت علنی و رو به عموم اعلام موضع نمایند بدون شک اگر کسی اعلام موضع عمومی نکند این معنا را دارد که او آماده معامله کردن با سرمایه داری در قالب سازش طبقاتی به دلالی اسانلو است ، و در قدم دوم باید همیشه برای افشای منصور اسانلو به عنوان عامل سرمایه داری در درون طبقه کارگر به کارگران آگاهی داد. فعالین کارگری به هر دلیلی اگر مخالفت خود را با طرح اسانلو اندیشه اعلام رو به عموم نکنند با توجه به شناخته شده بودن اسانلو اجازه داده اند تا او بتواند کارگران را فریب بدهد بنا براین سکوت در مقابل حرکت اسانلو اندیشه شراکت در سازش طبقاتی است.

فعالین و کارگران خود را به اسانلو نفروشید، چرا کن او خود را به سرمایه داری فروخته است.

محمد اشرفی

۲۷/۲/۱۳۹۳