برنامه سیزدهم صدای کانون "یارانه ها

 

 

در این برنامه به مرحله دوم "هدفمندی یارانه ها" یا به عنوان دقیق تر "حذف یارانه ها" و به تبع آن فشار آن بر مردم و به ویژه طبقه کارگر پرداخته شده است. دولت ادعا میکند شیب افزایش قیمت ناشی از این طرح ملایم است اما در واقع ....

 

فایل صوتی برنامه‌ی یارانه ها را با حجم و کیفیت بالا تر را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:

 

http://www.2shared.com/audio/Anci9pR-/yaraneha.html

 

فایل صوتی برنامه‌ی یارانه ها را با حجم و کیفیت پائین تر را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:

 

http://www.2shared.com/audio/C2103ygn/yaraneha-low.html

 

نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد برنامههای صدای کانون برایمان ارسال نمایید.