اخباروگزارشات کارگری- 13 -14 - 15  12تیر1393

 

 

اخباروگزارشات کارگری12تیر1393

- تداوم سرکوب و اذیت و آزار فعالین کارگری و ضرورت اقدامات گسترده تر

- تهدید و آزار و اذیت خانواده زندانیان عمل ضد بشری است!!!

- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر & سازمان جهانی مبارزه با شکنجه:

رضا شهابی و تمام فعالان سندیکایی زندانی دیگر را آزاد کنید!

- بعد از 14 سال هنوز واگذاری مسکن کارگران اتحادیه مکانیک های سنندج بلاتکلیف است

- غرق شدن2نفرازکارکنان مرکز پرورش ماهی

تداوم سرکوب و اذیت و آزار فعالین کارگری و ضرورت اقدامات گسترده تر

 طبق اطلاعیه کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، در تاریخ اول جولای ۲۰۱۴، رضا شهابی در پی ۳۱ روز اعتصاب غذا و تاثیر امواج سرطان زای دستگاه های پارازیت انداز در زندان رجایی شهر دچار بیهوشی شد و به زمین افتاد. دو نفر از هم بندان رضا او را به بهداری زندان بردند، اما دکتر بهداری به جای انجام وظیفه پزشکی خود، درست مانند یک بازجو اعلام کرد تا زمانی که شهابی اعتصاب غذای خود را نشکسته است او هیچ کاری برایش انجام  نخواهد داد. بنابراین همراهان رضا از ناچاری با زدن آب به سر و صورتش او را به هوش آوردند، اما رضا همچنان بی حال است و مداوم دچار سر گیجه می شود.  بنا بر همین گزارش، ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، دیروز به دفتر دادستانی رفته و ضمن اعتراض به اعمال و رفتار ماموران سازمان زندانها ، اداره اطلاعات و مسئولین قوه قضائیه گزارش دقیقی از وضعیت و خواسته های رضا را به دادستانی ارایه داده است.

اینک رضا شهابی، کارگر زندانی و زندانی سیاسی، ۳۲ روز است که برای رسیدن  به  خواست های ابتدایی خود در اعتصاب غذا به سر می برد. مسئولین جمهوری اسلامی با وجود آگاهی کامل از وخامت وضع سلامتی رضا به جای بر آوردن خواسته های او به تهدیدهای بیشتر متوسل شده اند؛ از جمله مردانی رئیس زندان رجایی شهر، رضا را تهدید کرده که  او را به بند انفرادی برده و حتی آ ب را نیز به رویش می بندد.

اعتصاب غذای رضا شهابی و مطالبات وی در داخل و خارج از کشور بطور وسیع انعکاس یافته است. اکنون  باید تلاش کرد که  ضمن ترغیب رضا به پایان دادن به اعتصاب غذای خود، از طرق دیگر از جمله تداوم کارزارهای حمایت از رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی در ایران و در سطح جهانی، این مطالبات را به جمهوری اسلامی و ماموران آن تحمیل کرد. حفظ سلامتی رضا شهابی و تلاش برای آزادی وی وظیفه و امر کل جنبش کارگری است.

 طبق گزارش دیگر از سوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، ۶ روز پیش، ماموران زندان با تحریک یک زندانی که توسط مامورین حکومتی به اعتیاد کشیده شده است، او را وا داشتند که شاهرخ زمانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

 همچنین طبق اطلاعیه کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده، در ۸ تیر ۱۳۹۳، نیروهای امنیتی به منزل بهنام ابراهیم زاده یورش بردند و با تهدید و ارعاب همسر وی و نیز پسر بیمارش نیما با آنان به خشونت برخورد کردند. نیروهای امنیتی وسایل منزل و کامپیوتر و مدارک شناسایی و نیز کارتهای بانکی اعضای خانواده را با خود بردند.

 علاوه بر موارد فوق، تعقیب فعالین کارگری در اقصی نقاط کشور کماکان ادامه دارد و همانطور که پیش از این نیز تاکید کرده ایم در یک سال اخیر گسترش نیز یافته است. بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، احکام صادره در دادگاه بدوی برای ۵ فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی را تایید نموده است. طبق گزارش کمیته هماهنگی، جمال میناشیری و هادی تنومند، هر یک به سه سال و نیم حبس تعزیری، و قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی، هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

 همه شواهد بیان گر این است که بر متن گسترش فقر و فلاکت طبقه کارگر و مردم محروم در داخل و تحولات جاری در مناسبات بین المللی و دعوای قدرت میان جمهوری اسلامی و دیگر دولتهای سرمایه داری منطقه و قدرتهای امپریالیستی جهانی، حکومت سرمایه داری و ارتجاعی جمهوری اسلامی برای بقای خویش بیش از پیش سرکوب فعالین کارگری و تشکلات مستقل کارگری را در دستور کار خود قرار داده است. بر متن چنین اوضاعی است  که تشکلات حکومتی که به نام کارگران فعالیت میکنند، از جمله خانه کارگر، شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی، در تلاشند که نفوذ خود در میان کارگران را به هر شکل ممکن گسترش دهند که این در عمل به معنای مهار هر چه بیشتر مبارزات طبقه کارگر و جنبش مستقل کارگری و تداوم تعقیب و سرکوب فعالین کارگری خواهد بود.

در چنین شرایطی  ضروری است که تشکلات مدافع جنبش کارگری در خارج از کشور همچون گذشته  تمام نیروی خود را در دفاع از کارگران زندانی به کار  گیرند؛ اما لازم به تاکید است که بدون اقدامات عملی و وسیع تر از جانب فعالین، تشکلات و کمیته های مستقل کارگری در داخل، فعالیتهای بین المللی در دفاع از طبقه کارگر ایران، آن چنان که باید، کار ساز نخواهد بود . بنابراین، گسترش کارزارهای طبقاتی و اقدامات گسترده تر در داخل و خارج از ایران در این مقطع بسیار مهم است و امید داریم در دستور کار قرار گیرد. اتحاد بین المللی به سهم خود همچنان از هر تلاشی در این راه کوتاهی نخواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دوم جولای ۲۰۱۴

تهدید و آزار و اذیت خانواده زندانیان عمل ضد بشری است!!!

پس از یورش خصمانه و ضد بشری به بند 350 زندان اوین و مورد ضرب و شتم قرار دادن زندانیان بی گناه و انتقال زندانیان به انفرادی ،  بیش ازدو ماه بود بهنام ابراهیم زاده در انفرادی بود، او طی دو ماه گذشته ضمن اینکه تحت شکنجه های مداوم جسمی قرار داشت از نظر روحی نیز بشدت تحت فشار و تهدید بود بیش از دو ماه بود محروم از ملاقات همسر و نیما پسر بیمارش بود و پسرش که باید برای شیمی درمانی در بیمارستان بستری می شد از این لحاظ و در بی خبری از وضعیت نیما و خبر های دروغین و تهدید آمیزی که بازجوها از پسرش به او می دادند بطور دائمی در فشار و شکنجه روحی و نگرانی قرار داشت، پس دو ماه چنین وضعیتی در تاریخ 7/4/1393 به بهنام اجازه دادند با همسر و پسرش ملاقاتی داشته باشد  اما پس از ملاقات نگذاشتند لذت دیدار پدر برای نیما حتی یک دقیقه دوام داشته باشد درست در پایان ملاقات 6 تن از ماموران لباس شخصی همسر و پسر بهنام را به صورت گروگان گرفته شده به خانه بهنام آوردند و تمامی وسایل خانه را زیرو رو کردند و برخی از اشیا را داغان کردند و برخی را نیز مصادره کرده بردند و نیما پسر بهنام را نیز تهدید به دستگیری و شکنجه کردند ، چنین حرکتهای ضد انسانی در طول تاریخ از هیچ دولتی و هیچ ماموری دیده نشده است که به جای پدر پسر نوجوانی که دچار سرطان خون است راگروگان بگیرند و تهدید کنند ، گروگان بگیرند تا پدرش را مجبور به قبول دورغ های بازجو ها بکنند در اخبار شنیده می شود که تروریست ها مردم را گروگان می گیرند ، اما تا به این روز دیده نشده بود ماموران دولتی که موظف به حفظ امنیت انسانها در مقابل تروریست ها هستند خودشان اقدام به گروگانگیری نمایند، متاسفانه  هر عمل ضد بشری، شنعی و غیر قانونی در ایران به دست ماموران و مجریان قانون بطور مستمر و رکورد شکنانه به عرف و سنت تبدیل شده است، انسان نمی داند از این همه قانون شکنی توسط مجریان قانون شکایت به نزد چه کسی ببرد از چه کسی یاری و امداد به طلبد. قانون ، ماموران و حاکمان که باید حافظ جان و مال و امنیت مردم باشند ، در ایران در صف مقدم قانون شکنان پایمال کنندگان حق و حقوق و مخل آزادی و امنیت آحاد ملت هستند. یک روز بی دلیل به زندانیان بی گناه و بی دفاع حمله می کنند ، روز دیگر زندانیان را بدون حکم قاضی و بی گناه به انفرادی می برند ، روز دیگر بصورت غیر قانونی زندانیان را به زندان دیگری منتقل می کنند ، یک روز پسر را به جای پدر که خود گرفتار زندان است گروگان می گیرند ، روز دیگر رضا شهابی را به صورت غیر قانونی تبعید  می کنند، و او را تهدید به کشتن می کنند ، روز دیگر برای ضرب و شتم شاهرخ نقشه می کشند ، براستی قافله این نظام با این همه اعمال ضد انسانی و غیر قانونی عزم کجا را دارد؟

ما چنین اعمال غیر قانونی را به شدت محکوم می کنیم و از کارگران و مردم آزادی خواه  می خواهیم در دفاع  از کارگران و زندانیان سیاسی اسیر در زندانها  دفاع و حمایت کنند و در مقابل هر گونه اعمال ناقض قانون دست به اعتراض بزنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

10/4/1393

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر & سازمان جهانی مبارزه با شکنجه:

رضا شهابی و تمام فعالان سندیکایی زندانی دیگر را آزاد کنید!

فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر12 تیر 1393(3 ژوئیه 2014)

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از تداوم حبس خودسرانه و محرومیت از مراقبت پزشکی آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که از خرداد 1389 حکم شش سال زندان خود را می گذراند، و حبس خودسرانه تعداد زیادی از فعالان سندیکایی دیگر و آزار قضایی و بدرفتاری با آنها مطلع شده است.  

بنا به اطلاعات دریافتی، آقای رضا شهابی، که در حال حاضر در زندان رجایی شهر در حبس است، روز 9 تیر 1393 به شدت به مراقبت پزشکی نیاز پیدا کرد. زندانیان هم بند او را به درمانگاه زندان بردند، اما مسوؤلان درمانگاه حاضر نشدند به او خدمات درمانی ارایه کنند و از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد که مورد مخالفت آقای شهابی قرار گرفت. او از تاریخ 11 خرداد 1393 در اعتراض به انتقال غیرقانونی از زندان اوین به زندان رجایی شهر در همان روز دست به اعتصاب غذا زده است. آقای شهابی در تاریخ 24 خرداد در نامه ای به دادستان استان تهران اعلام کرد که چاره جز دست زدن به اعتصاب غذا ندارد و خواهان «بازگشت به زندان اوین؛ مرخصی استعلاجی [از زندان] جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر» و اجرای قانون مجازات اسلامی سال 1392 شد که بر اساس آن وی واجد شرایط آزادی بلافاصله است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می کند که دست کم 12 فعال دیگر کارگری و سندیکایی در حال حاضر در ایران در زندان به سر می برند و شماری دیگر نیز با حکم های درازمدت زندان روبرو هستند. از این 12 فعال سندیکایی:

-  سه تن عضو «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» هستند: آقایان شاهرخ زمانی (حکم 11 سال و شش ماه زندان محمد جراحی (حکم 5 سال زندان)، و هر دو در عین حال از اعضای موسس سندیکای کارگران  نقاش و تزیینات، و بهنام (اسد) ابراهیم زاده که در عین حال فعال حقوق کودک است (حکم 5 سال زندان)؛

- دست کم چهار تن عضو «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» هستند: آقایان یوسف آب خرابات (حکم 2 سال زندان محمد مولانایی (1 حکم سال زندان)، واحد سیده (حکم 2 سال زندان) و افشین ندیمی (حکم یک سال زندان)؛

- و حداقل پنج تن نیز عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند: آقایان محمود باقری (حکم 4 سال و شش ماه زندان رسول بداغی (حکم 6 سال زندان)؛ محمد داوری (حکم 6 سال زندان)؛ مهدی فراحی شاندیز (حکم 3 سال زندان؛ که در عین حال عضو كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري است) و عبدالرضا قنبری، (حکم 15 سال زندان)؛ 

- به علاوه، یک فعال دیگر کارگری و فعال حقوق کودک ، آقای سعید شیرزاد، در تاریخ 12 خرداد در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد، اما دلیل و مکان بازداشت او معلوم نیست.

فعالان سندیکایی زندانی اغلب با شکل های مختلفی از آزار و محرومیت از مراقبت پزشکی مواجه هستند. آقای ابراهیم زاده، پس از این که در حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین در تاریخ 28 فروردین مورد ضرب و جرح قرار گرفت و دو هفته به سلول انفرادی افتاد، دوباره در تاریخ 13 اردیبهشت به سلول های انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد و نزدیک به دو ماه در آنجا ماند. به علاوه، نیروهای امنیتی در تاریخ 8 تیر با آزار رسانی به خانواده او، منزل خانوادگی او را مورد بازرسی قرار دادند، و کامپیوتر و وسایل دیگر و مدارک شناسایی و بانکی را با

خود بردند. علاوه بر این، آقای فراحی شاندیز در اواخر خرداد به طور غیرقانونی به زندان رجایی شهر منتقل شد. آقایان شهابی، جراحی و مولانایی به مراقبت پزشکی نیاز مبرم دارند ولی از آن محروم هستند.

گذشته از این، احکام زندان علیه اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری آقایان حسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی، و غالب حسینی تایید شده است و آنها ممکن است به زودی دستگیر شوند و به زندان بروند. بعضی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و  نیز بعضی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند، از جمله آقایان وفا قادری، خالد حسینی، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» نگرانی شدید خود را از تداوم حبس آقای رضا شهابی و محرومیت او از مراقبت پزشکی و آزار و حبس فعالان سندیکایی نامبرده در بالا ابراز می کند. این فعالان سندیکایی فقط به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، مجازات می شوند.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» دولتمردان ایران را فرا می خواند تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را آزاد کنند و با لغو اتهام ها و خاتمه دادن به احضار، بازجویی و پیگرد فعالان سندیکایی به آزار تمامی آنها پایان دهند.

اقدام های درخواستی:

برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:

•         تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای رضا شهابی، همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛

•         مراقبت پزشکی کافی برای آقایان شهابی، جراحی و مولانایی و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در زندان تامین کنند؛

•         فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی در ايران را که حبس آنها به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت های حقوق بشری انجام شده است، آزاد کنند.

•         به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، علیه همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند و همه آنها را آزاد کنند و در هر شرایطی انجام بدون مانع فعالیت های آنها را تضمین کنند؛

•          در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه:

-          ماده 1 آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»

-          و ماده 2ـ12 آن که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد؛»

•         در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.

**********

نامه ها را به مقام های زیر ارسال کنید:

•         رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای: info_leader@leader.ir ؛

توییتر:  @khamenei_ir       

•         ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: فکس: 5880 649 21 0098؛ media@rouhani.ir;

توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani

•         ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@dadiran.ir؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: 6567 3311 21 98+/6671 879 21 98+

•         وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: 66743149-21-98+ matbuat@mfa.gov

•         دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir

•         آقای محسن نظیری اصل، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ فکس: 7330203 22 41+؛

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203; mission.iran@ties.itu.int

•         آقای محمود بریمانی، سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ فکس 27623915 32+؛

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15; secreteriat@iranembassy.be

           

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.

**********

پاریس ـ ژنو، 3 ژوئیه 2014

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر: 

 E-mail: Appeals@fidh-omct.org           

•         Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80

•         Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

بعد از 14 سال هنوز واگذاری مسکن کارگران اتحادیه مکانیک های سنندج بلاتکلیف است

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران اتحادیه مکانیکهای سنندج بعد از 14 سال نام نویسی جهت مسکن ،هنوز بلاتکلیف هستند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارگران مکانیک عضو این اتحادیه  که تعداد آنان بیش از 750 نفر میباشند از سال 79 – 80 مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان جهت ثبت نام واگذاری مسکن به تعاونی مسکن خود پول واریز نمودند و در طی این مدت بعد از تجمعات  و اعتصابات مکرر بالاخره زمین های کارگران را به آنها نشان دادند و عملیات صاف کردن زمین ها شروع شده بود.

ولی جدیدا از طرف مسکن و شهر سازی خبر رسیده که این زمینها متعلق به فضای سبز میباشد و قابل واگذاری به کارگران نمیباشد.

به همین دلیل کارگران عصبانی و خشمگین ،بعد از 14 سال بلاتکلیفی ، امروزصبح ساعت 9 تا 11 پنج شنبه 12 تیر 93 در اتحادیه مکانیکهای شهرک صنعتی سنندج با دعوت از آقای علوی نماینده شهر سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ، خواهان رسیدگی به این امر شدند

آقای علوی نیز بعد از شنیدن درد و رنج این کارگران قول داد تا با دیدار وزیر مسکن و شهر سازی این مسئله را در میان گذارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

12 تیر 93

غرق شدن2نفرازکارکنان مرکز پرورش ماهی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از غرق شدن 2 نفر در استخر پرورش ماهی واقع در جاده احمد آباد مستوفی در شامگاه چهارشنبه خبرداد.

 به گزارش12تیرایرنا،سید جلال ملکی روز پنجشنبه ، افزود : این حادثه هنگامی اتفاق افتاد که عصر روز گذشته کارگر این مرکز پروش ماهی -حدود 18 ساله تبعه افغانستان - برای شنا وارد استخر می شودکه پس از دقایقی دچار مشکل می شود.

وی افزود: کارشناس 57 ساله شیلات که در این مکان حاضر بوده برای نجات همکارش وارد استخر می شود که متاسفانه هر 2 نفر پس از دقایقی غرق می شوند .

وی عمق استخر پرورش ماهی را یک تا چهار متر اعلام کرد و گفت : گروه های نجات آتش نشانی پایتخت به همراه تجهیزات لازم وارد این استخر می شوند و پس از چند ساعت تلاش جنازه این دو نفر را از آب بیرون کشیده و تحویل اورژانس می دهند .

دوازدهم تیرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری13تیر1393

- هشدار: زندگی رضا شهابی در خطر است؛ شاید فردا دیر باشد!

- گفتگوی رادیو فردا با محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی

- تعطیلی نمایندگی ایران خودروی خمام و بیکاری کارگران

- مطالبات معوق و میلیونی کارگران کارخانه خوش نوش ساری واخراج 130 کارگر طی پنج سال

- گزارش وزارت اقتصاد از نتایج اجرای فاز اول هدفمندی:

مردم فقیرتر شدند، شکاف طبقاتی بیشتر شد

- اعتصاب صدها هزار کارگر بخش فولاد سازی در آفریقای جنوبی برای افزایش دستمزد

- اعتصاب کارکنان شرکت برق یونان در اعتراض به طرح خصوصی سازی دولت

- تاخیر در آغاز فستیوال هنری آوینیون به دلیل اعتصاب کارکنان

- تعیین حداقل دستمزددرآلمان تصویب شد

اطلاعیه شماره 70 - هشدار: زندگی رضا شهابی در خطر است؛ شاید فردا دیر باشد!

کارگران، فعالان کارگری و مردم شریف

35 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی می گذرد و در این مدت حدود 15 کیلوگرم وزن او تحلیل رفته است؛ فشار خون او نوسان شدید دارد و معمولا بسیار پایین است؛ در روزهای اخیر  بی حال است و چندبار بیهوش شده است؛ یکبار پس از بیهوشی او را به بهداری زندان منتقل کردند، پزشک بهداری قصد داشته به او سرم تزریق کند و گفته است: "خودم اعلام میکنم که اعتصاب غذای تو تمام شده است" که این امر با واکنش تند رضا روبرو شده و بدون هیچ اقدامی رضا را مجدداً به بند بازگرداندند. روز چهارشنبه رضا پس از تأخیر طولانی در محل ملاقات با خانواده حاضر شد زیرا توانایی راه رفتن نداشته و بنا به گفته ی خودش تنها به این دلیل آمده است که خانواده بیش از این نگران نشوند. همسر رضا پس از این دیدار عنوان کرده است که حال عمومی رضا به هیچ وجه خوب نیست و آثار ضعف و بی حالی شدید به وضوح در او مشهود است به نحوی که هر لحظه امکان دارد از حال برود و اتفاق ناگواری رخ دهد. این ها همه در حالی است که رضا پیش از این اعتصاب غذای کشنده نیز در سلامت نبود و نیمه ی چپ بدن اش تقریباً بی حس بود، دچار نوسان فشار بود و پزشک معالج اش دستور عمل جراحی فوری مهره های کمر داده بود.

همسر رضا چندروز پیش به دفتر نماینده ی دادستان (خدابخش) مراجعه کرده بود که عملاً هیچگونه جواب مشخصی دریافت نکرد. آقای خدابخش تنها به شکلی مبهم عنوان کرد که ان شاء الله رسیدگی میکنیم و گویا قصد دارند پس از گرفتن جان رضا به زندان گوهردشت مراجعه و تکلیف رضا شهابی را مشخص کنند.

فردا (شنبه 14 تیرماه) همسر رضا شهابی قصد دارد مجدداً به دفتر نماینده ی دادستان مراجعه و اعلام کند اگر سریعاً به وضعیت رضا رسیدگی و او را به بیمارستان منتقل نکنند، خانواده نیز مانند رضا دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

رضا شهابی در نامه ی سرگشاده ای که به دادستان نوشته است، خواسته های خود را اینگونه مطرح کرده است:

"۱- بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند ۳۵۰

۲- مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر ( به دور از استرس و بگیر و ببند و حضور ماموران زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت و ناراضتی به مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و تیم پزشکی از جمله پزشک و پرستارو غیره)

۳- اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی (قانون تجمیع)

۴- اجرای قانون آزادی مشروط"

کارگران، فعالان کارگری، تشکل های کارگری و مردم شریف و آزاده

واقعیت است که به دور از هرگونه بزرگنمایی و اغراق جان رضا شهابی درخطر است و هر لحظه بیم آن می رود اتفاق ناگواری رخ دهد. پس به هرشکل و از هر طریق که می توانیم اعتراض خود را نسبت به شرایط غیرانسانی و ظالمانه ای که سیستم سرمایه داری و دستگاه امنیتی و قضایی آن برای رضا شهابی ایجاد کرده است اعلام کنیم. خواست فوری و ضرب العجل ما این است که در وهله ی اول رضا را به بیمارستان منتقل کنند. شاید فردا دیر باشد. . .

کمیته ی دفاع از رضا شهابی - 13 تیرماه ١٣٩٣

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

گفتگوی رادیو فردا با محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی

گزارش ها از ايران حاکی از ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، است.

اعتصاب غذای آقای شهابی از روز ۱۱ خرداد ماه در اعتراض به انتقالش از بند ۳۵۰ زندان اوين به زندان رجايی شهر کرج آغاز شد.

اعتصاب غذای رضا شهابی در شرايطی ادامه دارد که او روز ۲۴ خرداد در نامه ای به دادستان تهران خواستار بازگشت به زندان اوين،‌ برخورداری از مرخصی استعلاجی برای درمان بيماری های خود و نيز اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد خود،‌ يعنی آزادی مشروط شده بود.

آقای شهابی در خرداد سال ۱۳۸۹ توسط ماموران امنيتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام های امنيتی به شش سال زندان،‌ پنج سال محروميت از فعاليت های سنديکايی و پرداخت ۷۰ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد.

محمود صالحی، سخنگوی کميته دفاع از رضا شهابی،‌ در ايران با اشاره به نامه رضا شهابی به دادستان تهران می گوید:« محکومیت آقای شهابی با توجه به مدت زمانی که در سلول انفرادی بوده،‌ بایستی یک سال پیش آزاد می شد

آقای صالحی اشاره می کند که رضا شهابی وضعیت جسمی خوبی ندارد و می افزاید:«عد از حمله ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین،‌او را بدون هیچ دلیل و هیچ توجیه قانونی به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند  را شهابی نیز در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زده و در نامه به دادستان تهران بااشاره به چند و ماده قانونی واسته های خود را مطرح کرده است

بر اساس گزارش ها، ‌رضا شهابی از ناحيه گردن و کمر دچار ناراحتی شديد شده و به همين دليل نيز در بيمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته خانواده آقای شهابی،‌ پزشکان معالج تجويز کرده اند که او بايد در مرخصی به سر ببرد اما مسئولان قوه قضاييه و سازمان زندان ها وی را به زندان رجايی شهر منتقل کرده اند.

در اين ميان،‌ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت رضا شهابی خواستار آزادی او و سایر فعالان سندیکایی و کارگری در ایران شد.

برنامه نظارت بر حمایت از  مدافعان حقوق بشر، شامل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است.

برنامه نظارت بر حمايت از  مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود اشاره کرد که رضا شهابی در روز نهم تير سال جاری به شدت به مراقبت پزشکی نياز پيدا کرد اما مسئولان درمانگاه زندان رجايی شهر حاضر نشدند خدمات پزشکی ارائه کنند و در عوض خواستار پايان اعتصاب غذای او شدند.

در این بیانیه اشاره شده است که حداقل ۱۲ فعال سنديکايی و کارگری ديگر نيز زندانی هستند.

شاهرخ زمانی،‌ محمد جراحی، بهنام ابراهيم زاده،‌ يوسف آبخرابات، محمد مولانايی، ‌واحد سيده و ‌افشين نديمی از جمله اين فعالان هستند.

ازديگر فعالان سنديکايی و کارگری،‌ محمود باقری،‌ رسول بداغی، محمد داوری،‌ عبدالرضا قنبری، مهدی فرحی شانديز و سعيد شيرزاد هستند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در پايان ببيانيه خود خواستار پايان يافتن احضار، بازجويی و پيگرد فعالان سنديکايی در ايران شد.

به موجب مقاوله نامه های ۹۸ و ۷۸ سازمان بين المللی کار که ايران آنها را پذيرفته،‌ کارگران حق آزادی تشکل يابی را دارند. اما تشکل های مستقل کارگری می گویند حکومت ایران این مقاوله نامه ها را نقض می کند.

برخورد های امنيتی و قضايی با فعالان کارگری در ايران نیز انتقادهای گسترده سازمان های حقوق بشری و  اتحاديه های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.

تعطیلی نمایندگی ایران خودروی خمام و بیکاری کارگران

تعطیلی نمایندگی شرکت ایران خودروی خمام موجب بیکاری کارگران آن شده است.

به گزارش13تیر فارس، حدود 25 نفر از پرسنل نمایندگی ایران خودروی شهر خمام برای دریافت بیمه‌ بیکاری به اداره‌ تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.

شرکت ایران خودروی خمام واقع در کمربندی این‌شهر به دلیلی که عنوان نشده پس از اینکه مدتی ‌فعالیت خود را کاهش داده بود سرانجام «از حدود بیست روز قبل» به‌صورت کامل تعطیل شده است.

یکی از کارگران اظهار کرد: مقرر شده بود موقت یا دائمی بودن تعطیلی ایران خودرو روز شنبه به ما اعلام شود اما چند روزی از زمان اعلام شده گذشته است و بلاتکلیف مانده‌ایم.

وی افزود: بیش از چهار سال است که در نمایندگی ایران خودروی خمام کار می‌کنیم و در ماه‌های اخیر 400 هزار تومان حقوق می‌گرفتیم.

این کارگر تصریح کرد: از هنگامی که عذر من را خواسته‌اند حدود یک میلیون تومان که مربوط به طلب بنده می‌شد دریافت کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه درباره تعطیلی نمایندگی ایران خودرو دلیلی عنوان نشده است، گفت: شایعه‌ای هم وجود نداشته و کاملاً اتفاقی و به یکباره صورت گرفته است.

براساس این گزارش، حدود 25 نفر پرسنل ایران خودروی خمام شامل کارگر، نگهبان، منشی، مکانیک، صافکار، باتری‌ساز و... اکنون بیکار شدند و در انتظار تماس برای بازگشت دوباره به کار هستند.

مطالبات معوق و میلیونی کارگران کارخانه خوش نوش ساری واخراج 130 کارگر طی پنج سال

جمعی از کارگران شرکت "خوش نوش" ساری که حدود پنج سال مطالبات معوق دارند با بیان اینکه سالهاست حق و حقومان را کامل دریافت نکرده ایم، توجه مسئولان را برای رفع مشکلاتشان خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کارگران شرکت خوش نوش مازندران در مصلی شهرساری با بیان اینکه مدتهاست حقوق و مزایایمان کامل پرداخت نمی شود، خواهان انعکاس مشکلاتشان به مسئولان شدند.

به گزارش13تیرمهر،این کارگران که در گوشه ای مصلی شهر نشسته بودند و در انتظار آن بودند تا کسی به درد و رنجشان بها دهد و مشکل کار و بی پولی آنها را حل کند، خواهان انعکاس مشکلات دیرینه شان شدند.

یکی از کارگران شرکت خوش نوش که سالهاست در این شرکت فعالیت می کند، گفت: از سال 88 تاکنون حقوق کارگران، پول بیمه و بیکاری به صورت کامل پرداخت نشده، این درحالیست که تمام دستگاههای کارخانه به فروش رفته و وقتی می گوییم پول ما را بدهید، می گویند نداریم.

این کارگر ادامه داد: تاکنون برای پیگیری مشکلات، به اداره کار، فرمانداری واستانداری مراجعه کردیم ولی هیچ نتیجه ای حاصل نشد و همواره برای رفع مشکلات وعده می دهند.

وی عنوان کرد: هرکدام از ما هم اعتراض کنیم به دلایلی اخراج خواهیم شد و مابقی کارگران هم به خاطر سابقه طولانی کار در این شرکت سکوت می کنند، مبادا که نان آنها هم بریده شود.

این کارگر ساروی ادامه می دهند: اکنون که ماه رمضان است و همه بن خرید کالا دارند ما حتی نان شب را هم نداریم.

صرف هزینه های میلیونی برای افطار مسئولان

کارگر دیگری می گوید: مسئولین شرکت مرتبا به ما می گویند پول نداریم وحق و حقوق ما را پرداخت نمی کنند اما 20 نفر از مسئولین را برای افطار دعوت و هزینه های میلیونی صرف می کنند.

اخراج 130 کارگر در سالهای مختلف

یکی دیگر از کارگران شرکت خوش نیز می گوید: تاکنون 85 دستگاه ماشین آلات سنگین شرکت را فروختند و از 150 پرسنلی که در شرکت کار می کردند تنها 18 نفر باقی مانده اند و هر یک بجای پنج نفر کار می کنند.

یکی دیگر از کارگران کارخانه، با بیان اینکه مدیران شرکت حتی کفش کار به ما نمی دهند افزود: ما با کفش خودمان و یا با دمپایی کار می کنیم.

کارگر جوان دیگری می گوید: ما نان شب نداریم و در جیب هر کدام ما 50 هزار تومان پول نیست و وقتی هم حرف می زنیم می گویند احساسی برخورد نکنیم.

وی افزود: ما که نان شب نداریم به بچه های خودمان بدهیم چگونه احساسی برخورد کنیم.

این کارگران در پاسخ اینکه آیا به اداره کار مراجعه کرده اید و مشکل را با آنها در میان گذاشته اید می گویند :اداره کار که مراجعه می کنیم، کسانی را که برای طرح شکایت مراجعه کرده اند را  شناسایی و آنها را  اخراج می کنند.

یکی دیگر از کارگران شرکت خوش نوش گفت: شرکت خوش نوش گاز co2 را تولید می کرده که این گاز را به قیمت یک میلیارد و 500 میلیون تومان به علاوه تمام ماشینها و ابزار آلات سنگین، الکترو موتورها ،کابلها و حتی منبع گازوئیل که از 40 سال پیش در زمین بوده را فروخته و مدیران شرکت به ماقول دادند که بدهی ما پرداخت  می شود در حالی که تمام اینها فروخته شد و بدهی ها و حقوق ما نیز پرداخت نشد.

کارگر دیگری می گوید: از سال 88 تاکنون سه میلیون و 800 هزار تومان طلب دارم و حقوق نگرفتن و شرمنده شدن جلوی زن و فرزندان بسیار سنگین است.

کارگر دیگر با نشان دادن دفترچه بیمه فرزندش گفت: شرکت ما به بیمه یک میلیارد و 800 میلیون تومان بدهکار است در حالی که  از حقوق ماهانه ما حق بیمه کسر می شود و بخاطر بدهی شرکت به بیمه، بیمه نیز دفترچه های ما را تمدید نمی کند واز دفترچه های بیمه هم نمی توانیم استفاده کنیم.

کارگری که 10 میلیون تومان از شرکت طلب دارد می گوید ما فقط طلب خودمان و حقوق عقب افتاده را  می خواهیم و تقاضای دیگری نداریم.

گفتنی است، کارخانه خوش نوش ساری (کارخانه نوشابه سازی کانادا سابق) واقع در کیلومتر یک جاده ساری-نکا، در ۱۰ سال گذشته بيش از ۹۰۰ کارگر داشته است. پس ازسال1357اين کارخانه در اختيار بنياد مستضعفان و بعد آن به جامعه الزهرای حوزه علميه قم واگذار شده است، ودرپی خصوصی سازی درچندسال گذشته دچارمشکل شد واکنون تعدادکارگرانش به18نفررسیده است.

گزارش وزارت اقتصاد از نتایج اجرای فاز اول هدفمندی:

مردم فقیرتر شدند، شکاف طبقاتی بیشتر شد

وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.

نشریه شادا (نشریه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی) در گزارشی به بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و نوشت:

از همان روزهایی که مردی در کسوت رئیس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب‌الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رئیس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و در واقع به خودشان کمک کند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است.

این نشریه آورده است سخن از یارانه نقدی است که این روزها انصراف و یا عدم انصراف از دریافت آن نقل محافل عمومی و اقتصادی است. یارانه‌ای که جز استقراض از بانک مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی و عادت دادن عده‌ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهیانه به حساب آن‌ها واریز خواهد شد، نتیجه‌‌ای برای اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمی‌توان منکر شد که بخشی از مردم به دلیل گرانی فشار اقتصادی به بودن یارانه نقدی عادت کرده‌اند.

حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح،‌ فقیرتر شده‌اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره‌ اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده،‌ نشان می‌دهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.

حتی پیش از این از هر صد خانواده‌ای که وارد بازار مسکن می‌شدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی می‌رفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره‌ای می‌روند.

همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مالکیت ۷۱.۵ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶۶.۶ درصد رسیده است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوار زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱ درصد رسیده است.

نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها حداقل در آمریکا منجر به کاهش میزان فقرا شده است ولی در مورد ایران افزایش قیمت‌ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است. از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش این مرکز شکاف قیمتی هر متر مربع آپارتمان و حتی اجاره‌بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است.

در این گزارش، منطقه دو شهرداری تهران گران‌ترین منطقه برای خرید آپارتمان ذکر شده است. قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در این منطقه ۲۱.۶ میلیون تومان است در مقابل، ارزان‌ترین آپارتمان در تهران متری ۵۲۶ هزار تومان معامله می‌شود آپارتمان‌هایی با این قیمت در منطقه ۱۵ شهرداری تهران قرار دارند.

مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران است متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان را ۳.۹ میلیون تومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان می‌دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران‌تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان‌نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان می‌دهد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است.

منبع:فارس-13تیر

اعتصاب صدها هزار کارگر بخش فولاد سازی در آفریقای جنوبی برای افزایش دستمزد

صدها هزار کارگر بخش فولاد سازی در آفریقای جنوبی از سه روز پیش به اعتصابات وسیع و نامحدودی دست زده اند. آنها خواهان افزایش حقوق و دستمزدهای خود هستند.

به گزارش4ژوئیه یورونیوز،شرکت جنرال موتورز موقتا یکی از کارخانه های خود در پورت الیزابت آفریقای جنوبی را تعطیل می کند. وجود اعتصابات وسیع در این کشور عامل اصلی این تعطیلی عنوان شده است.

عدم تامین مواد اولیه و قطعات بدلیل وجود اعتصابات باعث شده تولیدات کارخانه های جنرال موتورز با اختلال همراه شود.

اعتصاب کارکنان شرکت برق یونان در اعتراض به طرح خصوصی سازی دولت

کارکنان شرکت ملی برق یونان از روز پنجشنبه در اعتراض به طرح خصوصی سازی دولت، دست به یک اعتصاب چهل و هشت ساعته زدند.

به گزارش4ژوئیه یورونیوز،اعتصاب در سیزده نیروگاه برق، سبب قطع چند ساعته برق در مناطقی از یونان شد.

تاخیر در آغاز فستیوال هنری آوینیون به دلیل اعتصاب کارکنان

اعتصاب کارگران ، برگزارکنندگان فستیوال سالانه آوینیون را مجبور کرد که مراسم افتتاحییه این فستیوال را که قرار بود جمعه شب برگزار شود لغو کنند.

به گزارش4ژوئیه یورونیوز،کارگران اعتصاب کننده به قطع مزایای بیکاری معترض هستند. به گفته یکی از سخنگویان اتحادیه های کارگری، بیش از هفتاد درصد کارکنان از جمله بازیگران و کارگران صحنه پنجشنبه شب به نفع طرح اعتصاب یک روزه رای دادند.

کشور فرانسه در ماه های اخیر شاهد اعتراضهای گسترده کارکنان موقت در زمینه هنر بوده است. اعتراض کنندگان نسبت به کاهش مزایای بیکاری خود در قراردادهای کاری خشمگین هستند. مناطق مختلف فرانسه در فصل تابستان میزبان فستیوالهای متنوع هنری هستند که هزاران گردشگر را به خود جذب می کنند. کارگران تهدید کرده اند که با اعتصابهای خود مانع برگزاری این فستیوالها خواهند شد.

در حال حاضر بر اساس قانون کار، بیش از صد هزار کارگر موقتی فستیوالها در فرانسه از حق ویژه ای در برخورداری از حقوق بیکاری بهره مند هستند که به آنها اجازه می دهد زمانی که بین دو شغل بیکار می شوند حقوق بیکاری دریافت کنند.

این در حالی است که دولت فرانسه با کسری بودجه چهار میلیارد یورویی روبرو است و تلاش می کند از هر فرصتی برای کاهش این کسری بودجه استفاده کند.

فستیوال آوینیون، یکی از مهم ترین و باسابقه ترین فستیوالهای هنری در فرانسه است که سالانه ده ها هزار گردشگر را از سراسر جهان به شهر کوچک آوینیون در جنوب فرانسه جذب می کند.

تعیین حداقل دستمزددرآلمان تصویب شد

لایحه در نظر گرفتن حداقل حقوق و دستمزد در آلمان تصویب شد. پارلمان این کشور روز پنجشنبه با اکثریت مطلق آرا این لایحه را تصویب کرد. ۵۳۵ نماینده از ۶۰۱ نفر به لایحه مذکور رای مثبت دادند. این مصوبات باید به تایید شورای فدرال آلمان نیز برسد.

میزان حداقل حقوق و دستمزد در لایحه تصویب شده هشت و نیم یورو در ساعت تعیین شده است. از این رقم مالیاتهای قانونی کسر خواهد شد.

آندرئا نالس، وزیر کار آلمان در پارلمان این کشور طی سخنانی گفت: «اگر برای خرید گل به گلفروشی بروید و یا برای کسب اطلاعات با مراکز اطلاع رسانی تماس بگیرید می توانید مطمئن باشید که حداقل حقوق و دستمزد برای کارمندان در نظر گرفته شده است. از ابتدای ماه ژانویه چهار میلیون نفر که شامل این قانون می شوند راحت تر می خوابند، بهتر زندگی خواهند کرد و متوجه خواهند شد که تلاشهایشان ثمر داشته است

در فرانسه حداقل حقوق و دستمزد ساعتی ۹ یورو و ۵۳ سنت است. پس از این کشور آلمان با پرداخت هشت و نیم یورو قرار می گیرد. بریتانیا با پرداخت ۸ یورو و ۱۹ سنت دستمزد کمتری نسبت به این دو کشور برای شاغلان خود در نظر گرفته است.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد در آلمان موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان تصویب این لایحه اعتقاد دارند این قانون بازار کار را عادلانه تر خواهد کرد و مصرف خانوارها را نیز بالا خواهد برد. در مقابل رکود در میزان اشتغالزایی در کشور، به اعتقاد مخالفان از عواقب تصویب چنین قانونی خواهد بود.

سیزدهم تیرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری14تیر1393

- نامه اعتراضی سندیکاهای فرانسوی به مقامات ایران درباره بی توجهی به مداوای رضاشهابی

- ابرازنگرانی سندیکاهای فرانسوی ازوضعیت سلامتی رضاشهابی پس از 35 روز اعتصاب غذا

- گفتگوی رادیوندابا داوود رضوي درباره وضعيت وخيم جسمي رضا شهابي در پي اعتصاب غذاي طولاني

- کارگران پی‌.وی.سی سمنان از ابتدای سال جاری مشکل بیمه‌ای دارند

- وضعیت نامطلوب غذای کارگران منطقه پارس جنوبی

- سخت ترشدن استفاده از بیمه بیکاری- اشتغال اجباری برای پُر کردن آمار

-٢٥ کارگر کشاورز قربانی بی‌توجهی مسئولان حکومتی/ تصادف در دشت کوزران کرمانشاه

- مرگ کارگر چاه‌کن بر اثر ریزش آوار

- افشای فریبکاری عاملان بدترین فاجعه معدنی ترکیه

نامه اعتراضی سندیکاهای فرانسوی به مقامات ایران درباره بی توجهی به مداوای رضاشهابی

آيت‌الله سید علی خامنه ای،

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

خیابان کشور دوست

 تهران، ایران

پاریس 4 ژوئیه 2014

ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن 2010 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.

در تاریخ اول ژوئن 2014 رضا شهابی از بخش 350 زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری  زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است. لازم به یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار با زندانیان، بر جدائی محل نگهداری زندانیان نامتجانس تأکید می ورزد.

وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه نگران کننده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنش بسیار است. ما از شما می خواهیم که اقدامات لازم برای انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را فراهم آورید.

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم  که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr

FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org

UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر  جمهوری اسلامی ایران در پاریس

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

ابرازنگرانی سندیکاهای فرانسوی ازوضعیت سلامتی رضاشهابی پس از 35 روز اعتصاب غذا

رضا شهابی عزیز،

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، اعضای "کلکتیو فرانسوی سندیکائی برای ایران" نگران سلامت شما بوده، وضعیت سلامتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیر انسانی ای را که در آن به سر می برید با دقت پی می گیریم. وخامت سلامتی شما پس از 35 روز اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است.

سلامت جسمانی شما شرط اولیه برای ادامه مبارزه جهت احقاق خواست های بر حق کارگران شرکت واحد است. اکنون،اعتصاب غذای شما زنگ خطر سلامتی شما را نزد افکار عمومی دنیا به صدا درآورده است. ما براین باوریم که جدیت و صمیمیت اقدام شما، وزنه پیام شما به جامعه بین المللی را دو چندان کرده است.

ما هم به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتدائی سندیکائی ادامه داده و از مقامات دولت ایران آزادی فوری را شما مطالبه می کنیم

پاریس 4 ژوئیه 2014

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr

FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org

UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

گفتگوی رادیوندابا داوود رضوي درباره وضعيت وخيم جسمي رضا شهابي در پي اعتصاب غذاي طولاني

داوود رضوي، فعال سنديكائي كارگران شركت واحد، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعيت وخيم جسمي رضا شهابي در زندان گوهردشت در پي اعتصاب غذاي طولاني، گفت : '' ما خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط رضا شهابي از زندان هستيم !

گوش کنید: http://radio-neda.blogspot.fr/2014/07/blog-post.html

کارگران پی‌.وی.سی سمنان از ابتدای سال جاری مشکل بیمه‌ای دارند

ایلنا طی گزارشی بتاریخ14تیر،از خودداری اداره تامین اجتماعی مهدی شهر سمنان از دریافت لیست بیمه‌ای کارگران این واحد از ابتدای سال جاری انتقاد کرد.

براساس این گزارش،از فروردین ماه سال جاری کارفرمای کارخانه پی وی سی سمنان به دلیل مشکلات مالی کارخانه توان پرداخت حق بیمه کارگران را بصورت ۱۰۰ درصدی ندارد این در حالیست که بر اساس توافق وپادرمیانی مسئولان فرمانداری وتشکلات کارگری استان قرار شده بود تا از سال گذشته تا بهبودی وضعیت کارخانه یک سوم حق بیمه کارگران به صورت الحساب پرداخت شود.

با وجود آنکه کارفرما آمادگی خود را برای اقساطی کردن معوقات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی  اعلام کرده است اما متاسفانه اداره تامین اجتماعی مهدی شهر تمایلی به همکاری ندارد.

گفتنی است،در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کارخانه پی وی سی از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند ودر این خصوص دچار مشکل شده‌اند.

وضعیت نامطلوب غذای کارگران منطقه پارس جنوبی

گرفتاری کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مقررات کار و اشتغال حاکم بر این مناطق یکی دو تا نیست و تمامی ندارد؛ از احتمال به تاخیر افتادن پرداخت به موقع حقوق دستمزد گرفته تا انجام روزانه بیش از 8 ساعت کار در هوای به شدت گرم و شرجی منطقه و در برخی موارد نادیده گرفته شدن امکان استفاده کارگران از حق قانونی مرخصی از جمله مشکلاتی هستند كه کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به واسطه ضعف مقررات مربوط به کار و اشتغال در این مناطق به آنها مبتلا هستند و به نظر می‌رسد که در دنباله این فهرست باید کیفیت نامطلوب غذا را هم گنجاند.

 

آنطور که یک کارشناس اجرای سازه‌های فولادی شرکت مدعی است: انسداد و خونریزی روده، کبد چرب از جمله بیماری‌هائی است که بیشتر کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی به واسطه نبود نظارت بر تهیه غذای روزانه به آن مبتلا هستند.

به گزارش14تیرایلنا،وی گفت: مشکل نامطلوب بودن کیفیت غذای کارگران تنها به شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و سوم مربوط نمی شود بلکه در حال حاضر هستند شرکت‌های پیمانکاری صاحب نام و دست‌اولی که در آنها نیز رعایت استاندارهای غذایی مربوط به کارگران چندان جدی گرفته نمی‌شود.

وی بابیان اینکه حتی در این مناطق برای رسیدگی به مشکلات ناشی از مسمومیت غذایی کارگران هیچ بیمارستان تخصصی نزدیک در منطقه پارس جنوبی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر برای کارگران مسموم شده احتمالی مراجعه کننده تنها امکانات درمانی موجود در این منطقه چند واحد بهداری‌ با تعداد محدودی تخت بستری است.

این کارگر فاز 13 شرکت عسلویه ادامه داد: وقتی در این منطقه به دلیل خلاءهای قانونی یک پیمانکار می‌تواند تا 6 ماه در پرداخت مطالبلات کارگران تعلل کند، طبیعی است که استرس ناشی از وضعیت مالی باعث می‌شود تا بیشتر کارگران برای تامین معاش خانواده‌، سطح توقعات رفاهی و بهداشتی خود را به اندازه کیفیت وضع موجود تنزل دهند و از حداقل استانداردهای الزامی چشم پوشی کنند.

او در تشریح وضع موجود افزود: در حالی که شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یک پیمانکار خوشنام و دست اول با شرکت‌‌های کترینگ برای سه وعده غذای روزانه 65 هزار تومان قرارداد می‌بندد مشاهده می شود که این مبلغ برای کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و سوم تا 15 تا 17 هزار تومان برای هر سه وعده غذا تنزل می‌یابد.

این کارگر شاغل در فاز 13 با یادآوری اینکه در ضمیمه قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری با کارفرمایان اصلی تمام مواردی که باید در ارائه خوراک به کارگران اعمال گردد، قید شده است، اظهار داشت: بر این اساس اگر چنین موضوعی توسط پیمانکاران رعایت نمی‌شود مسئولان ایمنی و بهداشت کار منطقه باید بر آنان نظارت داشته و پاسخگو باشند.

وی با بیان این نکته که طبق قانون باید در قراردادها 2.5 درصد از اعتبارات مالی به مسائل ایمنی بهداشت و سلامت کار اختصاص یابد، اشاره کرد: احتمال دارد صورت‌وضعیت‌ها بدون توجه به چگونگی و چه میزان هزینه شدن آن تأئید شده و در واقع از مسائل مربوط به سلامت نیروی انسانی به سادگی چشم‌پوشی می‌شود.

اودر ادامه بابیان این ادعا که حتی در برخی موارد مروبط به مسمومیت غذایی کارگران شاغل در این منطقه، تمامی مسمومان بصورت اتوبوسی به بهداری منتقل شده‌اند، در تشریح و توصیف حداقل ویژگی‌های وعده‌های هفتگی غذای کارگران عنوان کرد: در طول هفته باید سه وعده خوراک گوشتی سرو شود اما آنچه که در عمل مورد  استفاده قرار می‌گیرد گوشت یخی است و کیفیتی ندارد.

وی بابیان اینکه بیشتر کارگران شاغل در این منطقه در استخدام شرکت‌های پیمانکاری دست دو و سوم هستند، ادامه داد: اغلب وعده شام این کارگران خوراک‌های بی‌نام‌ و درهم سرو شده است بطوریکه کمتر کسی رغبت به میل کردن آن دارد و باقی روزها نیز خورشت قیمه و قورمه سبزی سرو می‌شود.

این کارگر فاز 13 با تأکید بر این نکته که برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی احتمالی توصیه اکید شده تا کنسرو در هیچ وعده غذائی گنجانده نشود، مدعی شد که بنا بر مشاهدات همچنان در برنامه غذایی گروهی‌هایی از کارگران، غذای کنسروی تا دو وعده در هفته سرو می‌شود.

این فعال کارگری در پایان با اعلام این نکته که وقتی درآمد شرکت‌های پیمانکار دست اول ممکن است تا ماهیانه 600 میلیون دلار  برسد، گفت: امیدواریم پیمانکاران به تأمین خوراک کارگران خود توجه بیشتری نشان دهد كه به اعتقاد من این توجه در سایه تغییر نگرش مدیران میسر خواهد بود.

سخت ترشدن استفاده از بیمه بیکاری- اشتغال اجباری برای پُر کردن آمار

شیوه نامه جدیدی به منظور نحوه استفاده از بیمه بیکاری در حال تدوین است که می گوید افراد باید همیشه آماده به کار باشند و در صورت پیشنهاد یک شغل جدید بدون توجه به کیفیت و شرایط آن، سریعا آن را پذیرفته و مشغول به کار شوند.

کسری منابع صندوق بیمه بیکاری و عدم حمایت دولت از آن، باعث شده تا تصمیمات عجیبی برای سخت تر کردن شرایط استفاده از منابع این صندوق و همچنین ارائه آمارهای اشتغال زایی گرفته شود.

طبق آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر 200 هزارنفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می کنند. طبق قانون،بیمه بیکاری به کسانی تعلق می گیرد که ناخواسته از سوی کارفرمایان خود اخراج شده باشند و از اینرو تا زمان پیدا شدن شغل جدید، مقرری بیمه بیکاری برای آنها در نظر گرفته می شود.

میزان پرداختی ماهیانه بیمه بیکاری به افراد بر اساس سوابق بیمه ای و نوع مشاغل بیمه شدگان تعیین می شود. یکی از مسائل صندوق بیمه بیکاری در سال های اخیر، کسری منابع این صندوق برای تامین منابع مالی مورد نیاز بوده است.

کسری منابع در صندوق بیمه بیکاری در حالی وجود دارد که نحوه کسب درآمد این صندوق مشخص بوده و محل حمایت های لازم برای آن نیز از پیش تعیین شده است. در حال حاضر، کارفرمایان برای بیمه هر کارگر معادل 20 درصد حقوق ماهیانه و یا حداقل دستمزد و برای بیمه بیکاری نیز معادل 3 درصد پرداخت می کنند.

همچنین سهم هر کارگر نیز در این بخش 7 درصد است. یک بخش دیگر کار حمایت هایی است که برای دولت در نظر گرفته است و دولت باید منابعی را تامین و برای کمک به این صندوق اختصاص دهد که متاسفانه انجام نمی شود یا با تاخیر صورت می گیرد.

پیگیری ها نشان می دهد که به تازگی تصمیماتی برای تغییر شرایط استفاده از بیمه بیکاری گرفته شده است و به صورت کلی شرایط به سمتی می رود که شرایط استفاده از بیمه بیکاری سخت تر خواهد شد و افراد مجبور می شوند هرگونه پیشنهاد شغلی را بپذیرند.

گفته می شود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه جدیدی درباره بیمه بیکاری در حال تنظیم است که صرفا بهره برداری های آماری از بیمه بیکاری را دنبال می کند. از ابتدا قرار بود این صندوق با دریافت 3 درصد پرداختی های سهم کارفرما، از افرادی که به صورت ناخواسته بیکار شده اند حمایت کند.

همچنین اگر صندوق کسری داشت از دولت کمک بگیرد. عدم حمایت لازم دولت در این بخش باعث شده تا تامین اجتماعی برای جبران کسری منابع این صندوق، از محل های درآمدی دیگر حدود 800 میلیاردتومان منابع برای صندوق بیمه بیکاری هزینه کند.

به تازگی کمیته ای تشکیل شده که در آن مدیرکل درآمد تامین اجتماعی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان به همراه کارشناسان بازار کار حضور دارند و تاکنون 8 جلسه نیز برای تنظیم شیوه نامه جدید برگزار شده است.

دیدگاه این است که فرد بیکار استفاده کننده از منابع صندوق بیمه بیکاری، باید آماده به کار باشد تا هر شغلی که برای وی پیدا شد سریعا بپذیرد و مشغول شود. حال اگر آن شغل مناسب نباشد و یا شرایط نامناسبی نیز به لحاظ بعد مسافت، میزان درآمد و مسائلی از این دست نیز مطرح باشد؛ به اجبار باید پذیرفته شود.

وجود اینگونه شرایط، مشکلات جدیدی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد تا جایی که اگر فردی در بنگاهی مشغول به کار باشد و شرایط نامناسبی نیز از نظر حقوق و مزایا داشته باشد و مدت ها نیز مطالبات وی معوق شده؛ ترجیح دهد به جای استفاده از بیمه بیکاری، در همان وضعیت نامناسب بنگاه فعلی خود بماند.

دلیل ایجاد معوقات در پرداخت حقوق های کارگران نیز این است که متاسفانه وقتی کارفرما نتواند هزینه های مربوط به انرژی را کاهش دهد، با پشتوانه وجود صدها هزار بیکار در جامعه که در صورت لزوم می تواند آنها را به خدمت بگیرد، بر دستمزد نیروهای شاغل فشار می آورد.

در شرایط فعلی، دست کم 50 درصد از کارگران زیرزمینی، زنان و کودکان حتی از بیمه و دریافت حداقل های دستمزد نیز محروم هستند. بنابراین وجود اینگونه مسائل و مشکلات، افراد را مجبور به تحمل شرایط نامناسب برخی محیط های کاری می کند.

به منظور تدوین شیوه نامه جدید بیمه بیکاری، 5 کمیته تشکیل شده که در زمینه های پرداختن به ماده 148 قانون کار در زمینه الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه، حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری و آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت خواهند کرد.

منبع:مهر-14تیر

٢٥ کارگر کشاورز قربانی بی‌توجهی مسئولان حکومتی/ تصادف در دشت کوزران کرمانشاه

در یک سانحه‌ای جاده‌ای در استان کرمانشاه، هشت نفر جان خود را از دست دادند. بیشترین کشته‌ها و مصدومین این حادثه از کارگران اهل روستای دره‌دراز(شهرک مهدیه) کرمانشاه بودند که برای انجام امور کشاورزی عازم مزارع بخش کوزران بودند.

به گزارش 14تیرکُردپا، صبح روز گذشته یک دستگاه مینی‌بوس و یک دستگاه اتوبوس ولوو در محور اسلام‌آبادغرب به حُمیل و در تقاطع روستای "چقاجنگه" با یکدیگر برخورد و بیش از ٢٥ قربانی گرفت.

در این تصادف، شش نفر از سرنشینان مینی‌بوس در دم جان سپردند و دو نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

رسانه‌های دولتی از انتقال حدود ٢٠ مصدوم حادثه به مراکز درمانی شهرهای اسلام‌آبادغرب و کرمانشاه خبر دادند که ٥ تن از زخمی‌ها در ناحیه‌ی سر وضعیت نامساعدی دارند.

محور مذکور یکی از محورهای خطرناک استان کرمانشاه است که از نظر زیر ساختی و کنترلی، مورد بی‌توجهی و سوء‌مدیریت مسولان امر به ویژه راه و شهرسازی و پلیس راه قرار گرفته است.

مرگ کارگر چاه‌کن بر اثر ریزش آوار

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی گفت: ریزش چاله بر روی یک کارگر که مشغول حفر چاه بود سبب فوت او شد.

به گزارش14تیرفارس،محمدرضا آذرکیش امروز اظهار داشت: در ساعت 11:29 دقیقه امروز به دنبال تماس تلفنی شهروندان مبنی بر ریزش آوار بر روی یک کارگر، مأموران اورژانس استان بلافاصله از پایگاه یک شهری بیرجند به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در هنگام حضور پرسنل اورژانس این کارگر توسط نیروهای هلال‌احمر و آتشنشانی از زیر آوار بیرون آورده شد ولی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: در این حادثه کارگر مشغول به حفر چاله‌ای واقع در خیابان پاسداران بیرجند بود که ریزش چاه سبب فوت این کارگر می‌شود.

افشای فریبکاری عاملان بدترین فاجعه معدنی ترکیه

تحقیقات در خصوص فاجعه معدنی سومای ترکیه نشان می‌دهد که بیشتر اطلاعاتی که خطر قریب الوقوع حادثه را نشان می‌دادند در دفتر ثبت وقایع روزانه وارد نشده اند.

به گزارش 14تیرماین نیوز، گزارش کارشناسی اولیه که پس از فاجعه انفجار معدن زغال سنگ سوما تهیه شده است، نشان می‌دهد که سطح مونوکسید کربن در معدن به طور مرتب از حد مجاز فراتر می‌رفت اما هیچ ذکری از آن به میان نیامد. در عوض تمامی اطلاعات ثبت شده مربوط به رویدادهای معمولی روزانه مانند چک هواکشها بودند.

 

طبق این گزارش، سطح مونوکسید کربن از ژانویه تا زمان فاجعه در 13 مه چندین بار به اوج رسید و در یک مورد سطح ثبت شده توسط یکی از حسگرها بیش از 10 برابر حد مجاز بود. اطلاعاتی که یک هفته پیش از حادثه جمع آوری شده بود نیز نشان می‌داد کار در معدن بایستی متوقف می‌شد.

دادستانهای ترکیه بر مبنای این گزارش 39 مظنون را شناسایی کرده اند که سه نفر آنها در حادثه کشته شده اند و هشت نفر دیگر تا زمان برگزاری محاکمه در بازدداشت بسر می‌برند.

چهاردهم تیرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری15تیر1393

- به خطرانداختن جان رضا شهابی وپرونده سازی جدید برعلیه بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکنیم

- اعتصاب وتجمع کارگران معدن البرز شرقی دراعتراض به خصوصی سازی

- تجمعات اعتراضی كارگران كارخانه آبگینه به‌دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان

- عدم پاسخگویی و کارشکنی کارفرمای شرکت سقز سازی ون کردستان

- بلاتکلیفی 4 ماهه کارگران معادن سیرجان وعدم پرداخت 3ماه حقوقشان

- بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی ۴ ماهه شد

- تأخیر ۳ ساله عمران پرند در تحویل خانه‌های کارگران فلزکار و مکانیک

- مزایده 9 میلیاردی کارخانه 200 میلیاردی چاپ و بسته بندی ایحا گستر شمال!

- کشته شدن دو کارگر در خط 7 مترو تهران

- جان باختن 2کارگردر حادثه دانشگاه شیراز

به خطرانداختن جان رضا شهابی وپرونده سازی جدید برعلیه بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکنیم

امروز 38 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی گذشت با اینحال مسئولین قضائی با هدف اعمال بیشترین فشارها بر او، همچنان نسبت به خواستهای بر حق و قانونی این فعال کارگری بی تفاوتند. این درجه از بی توجهی به خواستهای رضا شهابی بدنبال تحمیل چنین وضعیتی بر شاهرخ زمانی در حالی ادامه دارد که علیرغم گذشت نزدیک به سه ماه از وقایع بند 350 زندان اوین، بهنام ابراهیم زاده همچنان در بند امنیتی 209 تحت بازجوئی قرار دارد و مامورین امنیتی با تهاجم به منزل وی و اعمال فشار بر فرزند بیمارش، در صدد پرونده سازی جدید بر علیه  این فعال کارگری هستند.

از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران تا آنجا که به شیوه  برخورد با فعالین کارگری و مطالبات کارگران در دوره حاضر مربوط میشود اعمال فشار بر این فعالین تا حد به خطر انداختن جان آنان  و سرکوب اعتراضات محلی و صنفی کارگران در نقاط مختلف کشور در چهارچوب آن سیاست بغایت ضد کارگری است که با هدف تحمیل فلاکت بیشتر بر طبقه کارگر ایران  در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است، بطوریکه به موازات فقر و فلاکت وحشتناک و گام به گام و خزنده ای که هم اکنون در حال تحمیل بر طبقه کارگر ایران است دهها فعال کارگری عضو تشکلهای مستقل و کارگران معترض بسیاری از کارخانه ها نیز یا به زندان افکنده شده اند و یا پس از بازداشت موقت در معرض تعقیب قضائی قرار دارند. این آن چیزی است که مطلقا از چشم کارگران ایران پنهان نیست و همانگونه که تجربه ده سال اخیر نشان داده است اعمال چنین سیاستهایی بر علیه کارگران معترض مراکز تولیدی و صنعتی و فعالین تشکلهای مستقل  نه تنها آنان را وادار به عقب نشینی نخواهد کرد بلکه طبقه کارگر ایران را با سازماندهی و جسارت بیشتری بسوی مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.

ما با هشدار نسبت به تداوم سیاستهای ضد کارگری موجود که بطور کم سابقه و نقشه مندی، از معیشت تا حق اعتراض ما کارگران را نشانه رفته  است اعلام میداریم هیچیک از کارگران معترض و فعالین کارگری در بند و یا در معرض تعقیب قضائی، جرمی جز دفاع از آزادی و حق حیات طبقه کارگر ایران مرتکب نشده اند.

ما با حمایت قاطعانه از خواستهای قانونی و بر حق رضا شهابی و تاکید بر تحقق فوری خواستهایش، مسئولیت هرگونه آسیب جسمانی وارده بر وی را در نتیجه اعتصاب غذا مستقیما متوجه بالاترین مقامات امنیتی و قضائی کشور میدانیم و با هشدار نسبت به هرگونه پرونده سازی جدید بر علیه بهنام ابراهیم زاده، آن را قویا محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری  دربند و انسانهای آزادیخواه و شریف از زندانهای سراسر کشور هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 15 تیر ماه 1393

اعتصاب وتجمع کارگران معدن البرز شرقی دراعتراض به خصوصی سازی

صبح امروز یکشنبه (۱۵ تیر ماه) حدود ۱۴۰۰ کارگر معادن ذغال سنگ البرز شرقی (واقع در منطقه طرزه استان سمنان) در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دست از کار کشیده ودر محوطه معدن تجمع کردند.

به گزارش15تیرایلنا،سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت ذغال سنگ البرز شرقی را به به صورت صد در صد به بخش خصوصی ذوب آهن اصفهان واگذار کرده است که این موضوع باعث نگرانی درباره کاهش امنیت شغلی کارگران شده است.

کارگران معدن زغال سنگ البز شرقی از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهند مانع خصوصی سازی این معدن شوند.

کارگران این واحد با دریافت حداقل مزد که آنهم اغلب با تاخیر چند ماهه به حسابشان واریز می‌شود دشوار‌ترین کار‌ها را برای تهیه و تولید ذغال سنگ انجام می‌دهند.

حدود  ۱۲۰۰ نفر از کارگران معادن البرز شمالی با قرارداد موقت کار می‌کنند و مابقی قرارداد دائم دارند، اما هیچگاه این کارگران امنیت شغلی نداشته‌اند و کارشان را با استرس آغاز می‌کنند.

براساس این گزارش،واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی درحالی صورت می‌گیرد که خریداران و مالکان جدید واحدهای صنعتی عمدتا هیچ شناخت کار‌شناسی از واحد مورد تملک خود ندارند و همین مساله صنایع بزرگ را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

در همین رابطه آقای «ربیعی‌نژاد» مدیر عامل شرکت ذغال سنگ البرز غربی ضمن تکذیب تجمع اعتراضی کارگران این معدن بر علیه واگذاری این واحد معدنی، گفت: هم اکنون کارگران معدن البرز شرقی مشغول به کار هستند و هیچ اعتراضی در کار نیست.

او با بیان اینکه خصوصی سازی معدن در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، افزود: شرکت ذوب آهن فولاد اصفهان به عنوان خریدار، بر اوضاع معدن مسلط است و این موضوع به نفع کارگران و معدن خواهد بود.

به گفته وی نارضایتی کارگران از موضوع خصوصی سازی معدن در فروش زمین‌های در تملک معدن به شهرداری شاهرود است که آنهم از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

شایان ذکر است شرکت معادن ذغال سنگ البرز شرقی (سهامی خاص-مالکیت سهامی دولتی) یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان کنسانتره ذغال سنگ به منظور استفاده در کوره‌های کک سازی ذوب آهن اصفهان به شمار می‌رود.

تجمعات اعتراضی كارگران كارخانه آبگینه به‌دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان

یکی از کارگران کارخانه شیشه آبگینه ازمراجعه دسته‌جمعی کارگران این واحد صنعتی به اداره کار استان قزوین برای پیگیری مطالبات معوقه خبر داد.

به گزارش15تیرایلنا،وی با اعلام این مطلب گفت: مراجعه امروز پس از آنصورت گرفت که روز گذشته نزدیک به 150 نفر از كارگران این کارخانه به‌دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوق حقوق خود در محل این واحد تولیدی تجمع کرده بودند.

وی بابیان اینکه حدود 300 کارگر کارخانه شیشه آبگینه بابت حقوق‏ اسفند و عیدی و پاداش سال 92 و 50 درصد از حقوق اردیبهشت و كل حقوق خردادماه سال 93 طلبکار هستند، گفت: هم اکنون در این کارخانه حدود 100 کارگر رسمی و 200 کارگر قراردادی باسابقه دارد که با وضعیت پیش آمده آینده شغلی آنان با دشواری‌های بسیار رو به رو خواهند كرد.

این کارگرافزود: در حال حاضر با توافق کارگران قرار شده است تا همگی بصورت دسته‌جمعی با مراجعه به اداره کار قزوین مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند.

عدم پاسخگویی و کارشکنی کارفرمای شرکت سقز سازی ون کردستان

بنا به گزارش رسیده کارگران شرکت ون طی نامه ای به کارفرمای خود خواهان تعیین نماینده از طرف کارگران، برای رسیدگی به مشکلات خود و معرفی به اداره کار شدند. در پی این درخواست کارفرما آنان را تهدید کرده است اگر این مسئله را پیگیری کنند سبد کالایی را که قرار است به عنوان کمک غیر نقدی به کارگران داده شود قطع خواهد کرد.

در پی عدم پاسخگویی کارفرما، یکی از کارگران به نمایندگی از طرف دیگر کارگران برای پیگیری به اداره کار مراجعه کرده و اداره مربوطه به آنان قول داد که برای بازدید به محل کارخانه خواهند آمد. متاسفانه کارشناسان اداره در مراجعه به کارخانه به هیچ وجه به کارگران مراجعه نکرده اند و فقط با کارفرما ملاقاتی داشته اند.

به گفته کارگران این کارخانه، کارفرما با ممانعت از انتخاب  نماینده سعی دارد از پیگیری خواستها و مطالباتی مانند سختی کار و طرح طبقه بندی مشاغل.... جلوگیری نمایند. همچنین کارفرما مدتی است که با درخواست چند نفر از کارگران با سابقه برای استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور مخالفت کرده و با انتقال آنان به بخش های دیگر کارخانه و جایگزینی آنان با کارگران جدید سعی در ممانعت از برقراری قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه دارد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

14 تیر 1393

بلاتکلیفی 4 ماهه کارگران معادن سیرجان وعدم پرداخت 3ماه حقوقشان

خبرگزاری مجلس طی گزارشی بتاریخ14تیر،از بلاتکلیفی 4 ماهه کارگران معادن سیرجان وعدم پرداخت 3ماه حقوقشان،خبرداد.

برپایه این گزارش، کارگران کارخانه معدن سیرجان بیش از 4 ماه بلاتکلیف هستند و تنها یک ماه حقوق دریافت کرده‌اند.

بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی ۴ ماهه شد

با وجود اینکه ۵۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است با گذشت ۴ ماه از سال جاری بیمه این قشر زحمت کش همچنان بلاتکلیف است وباگذشت 4ماه از سال هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخ شفاف در خصوص وضعیت بیمه کارگران ساختمانی برای سال 93  به کارگران ساختمانی نداده است.

 به گزارش 15تیرتسنیم،‌ مطابق با اطلاعات دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی  در سال گذشته، 19 هزار و 477 بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شده اند که از این میان 50 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی بوده است که از مجموع این رقم 19 هزار و 117 بیمه‌شده مرد و 360 بیمه‌شده زن بوده اند.

اما از آنجایی که نیمی از حوادث ناشی از کار سهم کارگران ساختمانی می شود ضرورت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه‌ای بیشتر احساس می‌شود.

سال گذشته در راستای ابلاغ بخشنامه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی  میزان سهمیه کارگران ساختمانی مشمول بیمه سالانه 200 هزار نفراعلام شد که مقرر شد در مرحله اول و در نیمه نخست سال92، یکصد هزار نفر و در نیمه دوم سال یکصد هزار نفر دیگر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند.

*بیمه کارگران ساختمانی متوقف می شود؟

در حالی که کارگران ساختمانی منتظر ابلاغیه سهمیه بیمه برای سال جاری خود بودند که حسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی (29 فروردین93) با اشاره پوشش بیمه‌ای 800 هزار کارگر ساختمانی طی 4 سال پیشین، گفته بود: سازمان به تعهدات خود عمل کرده است و پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی جدید در سال جاری در انتظار تصمیم و رای نمایندگان مجلس است.

 زدا با اشاره به اینکه در سال جاری کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، تاکید کرده بود: در سال جاری فعلا تعهد و برنامه‌ای برای بیمه افراد جدید نداریم و به تمامی تعهدات قبلی خود عمل کرده‌ایم.

 اما پس از اظهارات زدا،‌اکبر شوکت،عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اظهار‌نظر اخیر «محمدحسن زدا»، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی که گفته بود «تعهد و برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در سال جاری نداریم»، گفت: قانون رفع موانع اجرایی بیمه‌ کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده است با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

وی افزود: احتمالا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده است زیرا چنین اظهار نظر خلاف قانونی از وی بعید بود.سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از اجرای مصوبه قانونی مجلس خودداری کند.

تأخیر ۳ ساله عمران پرند در تحویل خانه‌های کارگران فلزکار و مکانیک

رئیس تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک از تأخیر ۳ ساله شرکت عمران پرند در تحویل آپارتمان‌های اعضای تعاونی متبوعش انتقاد کرد.

به گزارش15تیرایلنا،مازیار گیلانی‌نژاد در این باره گفت: تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک در فاز ۶ شهر جدید پرند در بلوک‌های ۲۳۲ و ۲۳۴ (پروژه هسا یک) حدود ۴۰ دستگاه آپارتمان دارد اما با گذشت نزدیک به سه سال از موعد تحویل آنان، هنوز آپارتمانی به اعضای تعاونی تحویل داده نشده است.

وی تصریح کرد: عمران پرند باید در تاریخ ۳۰ آذر ۹۰ آپارتمان‌ها را به اعضای تعاونی تحویل می‌داد اما تحویل آپارتمان‌ها از آن زمان تا به امروز عقب افتاده است.

به گفته گیلانی‌نژاد، این شرکت حدود دو ماه قبل به کلیه اعضای تعاونی اعلام کرد هر یک از اعضاء برای دریافت آپارتمان‌‌اش سه میلیون تومان اضافه بر مبلغ درج شده در قرارداد که حدود ۱۱ میلیون تومان بوده است، پرداخت کند.

او افزود: بعد از آنکه اعضای تعاونی این ۳ میلیون تومان را به حساب عمران پرند واریز کردند، قرار شد آپارتمان‌ها در تاریخ ۳۱ خرداد به آنان تحویل داده شود اما این شرکت هفته گذشته اعلام کرد اعضای تعاونی برای تحویل گرفتن آپارتمان‌هایشان دی ماه مراجعه کنند.

این فعال کارگری با اشاره به قول مدیرعامل عمران پرند در یکی از برنامه‌های خبری صدا و سیما مبنی بر تحویل آپارتمان‌های پروژه هسا یک تا پایان خرداد ماه به همراه پرداخت جریمه دیرکرد، بیان کرد: این شرکت به ازای هر ماه تأخیر در تحویل آپارتمان‌ها معادل نیم درصد از مبلغ کل قرارداد را به اعضای تعاونی بدهکار است که این بدهی با گذشت سه سال از موعد تحویل، رقم قابل توجهی شده است.

رئیس تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک در پایان از آرشیو ضعیف عمران پرند که باعث شده است اعضای تعاونی متبوعش بار‌ها از مدارک خود کپی بگیرند و در اختیار این شرکت قرار دهند، انتقاد کرد.

مزایده 9 میلیاردی کارخانه 200 میلیاردی چاپ و بسته بندی ایحا گستر شمال!

یکی از بزرگترین بانک‌های کشور در یک اقدام عجیب، یک واحد صنعتی دارای بدهی بانکی را که ارزش آن 200 میلیارد تومان برآورد می شود را با قیمت 9.4 میلیارد تومان به مزایده گذاشت.

به گزارش 15تیرمهر، این شرکت به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداث شده، طی چهار سال اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز با مشکلات متعدد مواجه شده و هم اکنون با انباشت بدهی 125 میلیارد تومانی به یکی از بزرگترین بانک‌های کشور روبرو است.

ارزش 200 میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل 400 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایحا گستر شمال در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زیربنا احداث شده و تنها ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد می شود و ماشین آلات مستقر در خطوط تولید آن نیز توسط معتبرترین سازندگان جهانی طراحی و تولید شده و از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در صنعت چاپ و بسته بندی برخوردار است به طوری که با وجود کشورهایی همچون چین و ژاپن این مجموعه در آسیا بی نظیر و در دنیا کم نظیر بوده و تاکنون بیش از 40 عنوان مهم داخلی و بین المللی را اخذ کرده است.

مجتمع مذکور در حالی به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده که ارزش ریالی محل کارخانه با کسر استهلاک در بخش کل عرصه، ساختمان‌ها، ابنیه و تاسیسات غیرصنعتی، در بخش ماشین آلات و تاسیسات قابل توجه بوده و بیشتر از میزان بدهی شرکت برآورد می شود.

موضوع مزایده این مجتمع عظیم صنعتی با ابهامات متعددی روبرو بوده و هنوز بسیاری از مسائل پشت پرده و پیچیده در روند مصادره و مزایده آن پنهان مانده که رسیدگی به این موضوع نیازمند توجه دولت و دستگاه‌های قضایی است به طوری که کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال 88 همین کارخانه را حدود 42 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند و پس از پنج سال و با افزایش شدید قیمت ارز، این عدد در مزایده انجام شده به 9.4 میلیارد تومان تبدیل شده است.

کشته شدن دو کارگر در خط 7 مترو تهران

ایلنا طی گزارشی بتاریخ15تیر،از کشته شدن دو کارگر و مصدومیت شدید یکی دیگر از کارگران درخط 7متروی تهران(خط در حال احداث )بر اثر خروج دستگاه لوکو از ریل در شامگاه چهارشنبه خبر داده‌اند.

سه روز پس از وقوع این حادثه هنوز هیچ کدام از ارگان‌های امدادی مسئول و منابع خبری شهر تهران حاضر به تایید این خبر نشده‌اند با این حال کارگران این بخش خبر داده‌اند که خط 7 مترو از زمان وقوع حادثه مذکور تا کنون تعطیل است.

بر اساس این گزارش، یکی از کشته شدگان راننده لوکو و دیگری برق‌کار بوده است.

جان باختن 2کارگردر حادثه دانشگاه شیراز

به دلیل برخورد یک دستگاه جرثقیل با ایستگاه اتوبوس در دانشگاه شیراز دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش15تیرخبرگزاری دانشجو، صبح امروز یک دستگاه ماشین جرثقیل که در حال خروج از دانشگاه شیراز بود، به علت نقض فنی در سیستم ترمز خود با ایستگاه اتوبوس میدان اصلی این دانشگاه برخورد کرد و دو نفر جان خود را از دست دادند.

 در این حادثه متاسفانه راننده کامیون و سرنشین آن که یکی از کارگران ساختمانی بودند، جان باختند.

پانزدهم تیرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com