در رابطه با حملات وحشیانه دولت اسرائیل و کشتار مردم فلسطین

 

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران کشتار مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل را شدیدا محکوم می کند.

 

تشکلات کارگری و مدنی و غیردولتی در فلسطین از جمله فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری فلسطین، انجمن استادان دانشگاه در فلسطین، اتحادیه عمومی زنان فلسطین، اتحادیه عمومی کارگران فلسطین، اتحادیه کارگران خدمات عمومی، اتحادیه عمومی کارگران کشاورزی، اتحادیه عمومی کارگران پتروشیمی و گاز، اتحاد کمیته های کار زنان، کمپین دانشجویان فلسطینی برای تحریم آکادمیک اسرائیل و چند تشکل دیگر در فراخوانی مشترک و سرگشاده  به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۴،  اعلام کرده اند: "ما، فلسطینی های به دام افتاده در نوار غزه ی خونین و محاصره شده، از شما انسان های با وجدان در سراسر جهان می خواهیم که به اعتراض ها، تجمع ها و تشدید تحریم علیه دولت اسرائیل تا خاتمه این حملات مرگبارعلیه مردم ما ادامه  دهید".

 

 تا امروز حدود ۲۰۰ فلسطینی در نتیجه  بیش از ۱۲۰۰ مورد حمله هوایی توسط نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده اند. بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده اند که حدود  سه چهارم آنان زنان و کودکان و افراد عادی و غیرنظامی هستند. حملات موشکی حماس علیه اسرائیل تا کنون، طبق گزارشات رسیده، یک کشته به جای گذاشته است. ما موشک پراکنی های حماس را شدیدا محکوم می کنیم و بطور کلی حماس را یک جریان ارتجایی می دانیم. اما حققیت خونین و عریان این است که نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم اشغال گر اسرائیل با حماس و به بهانه موشک پراکنی های این جریان آغاز نشده است. رژیم اسرائیل از همان آغاز با قتل عام مردم فلسطین و اشغال نظامی سرزمین های آنها شکل گرفت. تاریخ این رژیم نژاد پرست و سرکوب گر، تاریخ تداوم اشغال مناطق فلسطینی، قتل عام فلسطینی ها به بهانه های مختلف و یا بی هیچ بهانه، پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم فلسطین و بطور کلی تاریخ  قتل و کشتار و جنایت علیه مردم  فلسطین بوده است. محاصره خونین و جنایت کارانه نوار غزه و اینک بمباران و کشتار مردم به بهانه موشک پراکنی های  حماس، ادامه سیاست نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم جنایت کار اسرائیل است. دولت های سرمایه داری جهانی و در راس آنها آمریکا، در تداوم کشتار مردم فلسطین و بی حقوقی آنها و در تداوم و پیش برد  سیاست آپارتاید توسط دولت اسرائیل شریک جرم هستند.

 

این قتل عامها را باید متوقف کرد؛ صدای اعتراض انسان های با وجدان، تشکلات کارگری و سازمانها و نهادهای مترقی علیه این جنایت، و اعلام همبستگی با کارگران و مردم محروم فلسطین، باید در چهار گوشه جهان طنین افکند.  

 

همانگونه که در بیانیه های پیشین در ارتباط با مسئله فلسطین اعلام کرده ایم، اتحاد بین المللی بعنوان كارزار حمايت از مبارزات و حقوق طبقه كارگر در ايران، مدافع و مروج سرسخت استقلال كامل تشكلات كارگران از همه حكومت ها و نيروهاى سرمايه دارى نه فقط در ايران بلكه در سراسر جهان است. اتحاد بین المللی، تلاش برای اتحاد جهانى طبقه کارگر و تعيين سرنوشت طبقه كارگر بدست خود این طبقه را از وظایف بنیادی خود می داند. ما  کشتار مردم غزه توسط رژیم سرکوبگر اسرائیل را به شدت محکوم می کنیم وهمزمان  همبستگی خود را با طبقه کارگر، تشکلات کارگری و نیروهای مترقی در فلسطین اعلام می داریم. ما بر این باوریم كه بعنوان جزیی از طبقه كارگر در خاورميانه و بخشی از طبقه کارگر جهانی بیش از پیش نياز داريم که برای ايجاد همبستگى طبقاتى پرقدرت علیه کلیت نظام سرمایه داری تلاش كنيم؛ این همبستگی جهانی می تواند در گام اول به تغييرات اجتماعى پيشرو و مترقى و امکان ايجاد صلح پايدارى كه در خدمت منافع طبقه كارگر و مردم محروم باشد، يارى رساند.   

 

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org/ http://www.etehadbinalmelali.com

۱۵ جولای ۲۰۱۴