علیه جنگ دولت تروریست اسرائیل در غزه


دولت سرکوبگر اسرائیل، شهر غزه را از دریا و زمین و هوا با توپ و تانک موشک و گلوله به آتش کشیده است.تا   کنون بیش از هزار نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده اند. که به گفته نهادهای بین المللی بیشتر آنها افراد غیر نظامی و بویژه کودکان  بوده اند.کشتار درغزه، نمونه دیگری از رفتار تروریستی دولت اسرائیل است که هدف اش مجازات عمومی فلسطینی هاست.مجازات برای پی گیری مقاومتی درخشان جهت دست یابی به سرزمین فلسطین که دهها سال است نسل به نسل تداوم داشته است.

علل تهاجم همه جانبه دولت اسرائیل به غزه را اما باید در ورای ادعاها و بهانه های دولت اسرائیل جستجو کرد.واقعیت این است که طی سال های گذشته رویدادهای کم و بیش مهمی در عرصه داخلی،منطقه ای و بین المللی اسرائیل  و جنبش فلسطین را تحت تاثیر قرار داده است.دولت اسرائیل که هیچ معاهده بین المللی و توافقاتی که کم ترین منافع فلسطینی ها را در برداشته برسمیت نمی شناسد و بارها تهاجم مرگبار خود علیه مردم فلسطین را با یکه تازی نظامی پیش برده است، در هنگامه برآمد جنبش های به هم پیوسته در کشورهای عربی، سکوتی وحشت زا را پیشه کرده بود و جسارت تهاجم به فلسطینی ها را نداشت و با نگرانی در انتظار پیآمد این رویدادها بود. به موازات آن؛ پذیرش فلسطینی ها بعنوان یک دولت- هر چند با نقش مشورتی- درسازمان ملل و  نگرانی از وحدت اخیر نیروهای متفاوت فلسطینی برای تشکیل یک دولت مشترک و کنار زدن اختلاف ها و تاثیر گذاری در مجامع دیپلماتیک و حمایت افکار عمومی جهان از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی در مجامع بین المللی، موقعیت اسرائیل را نسبت به گذشته تضعیف کرد.پس از فروکش،شکست و دگردسی جنبش های سیاسی و انقلابی در کشورهای عربی که آرامش خاطری برای دولت اسرائیل در ادامه سیاست های جنگ افروزانه اش بود، ایجاد شکاف و اختلال در میان گروه های فلسطینی و  وحدت اخیرشان برای تشکیل دولت مشترک و ایجاد موانع در برابر آن از طرق مختلف و بویژه در عرصه سیاست های بین المللی، نمودهای معینی هستند از هدف اصلی دولت اسرائیل و حمله نظامی به غزه.

 از طرف دیگرجنایات پی در پی دولت نژاد پرست اسرائیل منجر به مانور سیاسی گروهای ارتجاعی منطقه نظیر حماس ؛ جهاد اسلامی و حزب الله و ... و پشتیبانان آنان نظیر دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی شده است . سالیان سال است که کارگران و زحمتکشان فلسطین در چنبره این دو نیروی ارتجاعی - سرمایه داری فشرده میشوند . سرمایه جهانی نیز به انحاء مختلف در خلق این دو نیروی ضد آزادی و رفاه و حقوق انسانی مردم منطقه همچنان نقش اول رابازی میکند.

باید درنظر داشت که همراه با فروکش موقعیت نیروهای چپ و مترقی در سازمان آزادی بخش فلسطین،رشد سازشکاری و فساد درمیان الفتح و به طور کلی در رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین،شرایط برای رشد نیروهای مرتجع اسلامی و حماس تقویت شد. یکی از اختلافات عمیق بین سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس نحوه و اشکال مقابله با دولت اسرائیل است که در هنگامه جنگ ها عمیق تر هم می شود. دولت اسرائیل هم تقویت همین شکاف و کشاندن حماس به رفتاری همانند پرتاب موشک به شهرها و مراکز غیرنظامی را دنبال می کند. به همین دلیل است که  دولت اسرائیل موشک پراکنی های حماس را بهانه قرار داده و مدعی شد که دولت مشترک حماس و  الفتح را به رسمیت نمی شناسد و حاضر به ادامه مذاکرات صلح نیست  و دولت های امپریالیستی هم تحت پوشش "حق دفاع از خود دولت اسرائیل"به توجیه رفتار جنگ افروزانه این دولت پرداخته اند. به موازات آن سیاست شهرک سازی های جدید،تهاجم دایمی به فلسطینی ها،تحت فشار قرار دادن فلسطینی های ساکن اسرائیل، ایجاد شکاف بین گروه های تشکیل دهنده دولت مشترک، محاصره و جنگ تمام عیار نظامی در غزه، حربه های بهم پیوسته دولت اسرائیلی برای  کنار زدن شرایط جدیدی است که در عرصه  بین المللی و منطقه ای تا حدود معینی موجب پیشرفت فلسطینی ها شده است.
جنگ غزه اما نمی تواند مدتهای زیادی دوام بیاورد تا همین جا هم افکار عمومی مترقی جهان،نیروی های انقلابی و چپ و نهادهای مردمی و صلح دوست در سراسر جهان-از جمله در اسرائیل-  باعث رسوایی دولت تروریست و سرکوبگر نتانیاهو شده و در این عرصه شکست سنگینی را به آن تحمیل کرده اند.

دولت اسرائیل و متحدین آن باید یدانند که با جنگ افروزی  و کشتار، هرگز نمی توانند در اراده، مقاومت و مبارزه مردم  فلسطین برای حق تعیین سرنوشت و دست یابی به سرزمین فلسطینی، خللی ایجاد کنند. یکی از ملزومات پیش روی در این بستر،بازگشت به جنبش انتفاضه، جنبش توده ای مردم فلسطین و نیز نقش فعال هژمونی نیروی های چپ و مترقی و آزادی خواه و فرادستی آنها در جنبش مقاومت مردم فلسطین و جلب بیشتر افکار عمومی بین المللی، سازمان های کارگری و نیروها و نهاد های مترقی و انقلابی در سراسر جهان است که همواره تکیه گاه مردم مبارز فلسطین بوده اند. 

مبارزه متحد مردم فلسطین بر علیه سیاست  اشغال ،تجاوز،و قتل و کشتار رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت بین المللی طبقه کار گر‌و نیروهای چپ و کمونیست از این مبارزات ،می‌تواند پیام آور صلحی‌پایدار برای این بخش از جهان باشد.

*      

*     هسته اقلیت

*     تیرماه 1393- جولای 2014