بلاهت را می بینید ؟

 

علی یوسفی

سیروس ملکوتی نویسنده مطلب زیر، خودش را سکولار ، دموکرات می داند . در تمامی دوره نسل کشی اسرائیل در غزه با همه کلی گوئی های تهوه آورش ، ژست بیطرفی گرفت و با سخاوتی اعجاب آور ، این نسل کشی را جنگ نامید و با ظاهر محکوم کردن چنین جنگی !!؟ ، اما ، در نهایت و تا به آخر طرف اسرائیل نسل کش ایستاد و از جایش تکان هم نخورد ، هیچ ، بلکه هر روز استاتوس گذاشت و به آن دسته از چپ ها و کمونیست هائی که در باره مسئله فلسطین و بویژه غزه ، موضع انسانی و اصولی داشتند ، تاخت ، شماتت شان کرد و توهین های مدرن و سکولار دموکراتی نثارشان نمود .
همین آدم اما آنموقع اصلا به مخیله اش هم خطور نمی کرد که در غزه ، نيستي قواي انساني را نيرويي چون اسرائیل نژاد پرست ، با کمک مستقیم و بیدریغ آمریکا و متحدینش وعده آورده بوده است و می آورد . تازه الان راه افتاده و با توجه به نسل کشی مردم بیدفاع شنگال ، از سوی داعشی های وحشی و عصر حجری ، می گوید : نيستي قواي انساني را نيرويي چون داعش وعده اورده است .

رهنمود هم می دهد !

فرمان داده که چه نشسته ای که خطر داعش هستی و نیستی انسان را در پی دارد و . مرگ خواهي براي چنين نيرويي .. از کانال .تفاهم و همبستگي همگانی حتی با دشمنان سیاسی ، تو بخوان با همان دوستان رژیم اشغالگر اسرائیل ، می گذرد . به زبان آدمیزاد یعنی برویم زیر یک بی ناموسی دیگر . یعنی اینکه برای نابودی داعش پروژه اتحاد همه با هم را به پیش ببریم . حالا زمان آن نیست که بگوئیم چه می خواهیم ؟ حالا دوره دوره چه نمی خواهیم هست داعش را نمی خواهیم . داعش شده است اسم رمزشان .اسم رمز همه آنهائی که در تمامی این سال های اخیر جویده جویده حرف زده اند و مستقیما جرئت نمی کردند تا آمال و آرزوهایشان را بر زبان آورند . هم اینک ، همین لحظه ، روز موعود رسیده است تا کٍرم های سکولار _ دموکرات ، سلطنت طلبان آریائی صفت ، نژادپرستان و نئوفاشیست های وطنی و حتی همین حزب ( نا ) کمونیست کارگری ، از زمین گرم رو بیایند و مجور حمله به ایران ، برای نابودی داعشان حاکم بر ایران را به دوستان آمریکائی شان بدهند . بلاهت را می بینید ؟

باز هم شماتت کمونیست ها !

سیروس ملکوتی دارد از زبان همه اینها سخن می گوید . او تنها نیست . در تمامی این سال ها هم تنها نبوده است . ما را شماتت کرده و می کند که اشتباه می کرده ایم با حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفت نموده ایم ، چرا که معتقد است : كاري كه سالهاست ميبايست عليه داعش وطني رخ ميداد و حاشا كه هر يك از ما با بيان تفاوتها و گوناگونيهامان در طراحي فرداهايمان به كتمانش نشستيم . .
آقای ملکوتی ! آمریکا سال هاست که با تحریم هایش ، مرگ تدریجی مردم ایران را رقم زده است و شما با این شیوه مخالفتی هم نداشته اید . حالا اما تنها از طریق هورا کشیدن برای حمله نظامی آمریکا به ایران ، می خواهید این مرگ تدریجی را با نیستی کامل انسان ایرانی طاق زده و به این عذاب الیم پایان بدهید . اینطور نیست ؟ این هم خودش نوعی از انواع انساندوستی ست !!؟ ، مگر نه ؟

یک کلام ختم کلام

ما کمونیست ها  منزه طلبي خود را،حتي با بهاي ماندگاري ابدی خويش در انزوا ، هزاران بار به دریوزگی بر درگاه آمریکای جنایتکار و متحدینش ترجیح خواهیم داد. شما نگران عزلت گزینی ما نباشید ! همین

متن کامل نوشته اش را بخوانید :

داعش همچون يك ماشين سلاخي هستي و وجود انساني را در هر حضور ددمنشانه خود و در هر دم و بازدم وجودي خود ميكشاند و قتل و سلاخي را به يك فريضه دينمدارانه تفسير و اجرا مينمايد . تفكري در فرد فرد ما از تفاهم و همبستگي شكل ميگيرد ، تفاهم در مرگ خواهي براي چنين نيرويي ، و تفاهم براي همبستگي حتي با ان نيروهايي كه انان را در طيف مخالفين و دشمنان سياسي خود مي انگاريم . اينجا ميدان هستي و نيستي انسان رقم زده ميشود و نيستي قواي انساني را نيرويي چون داعش وعده اورده است . براي حفظ جان هزاران انسان بيگناه حتي ميتوان دامان اهريمن را هم براي امداد و براي رهايي از سلاخي شدنها گرفت . كاري كه سالهاست ميبايست عليه داعش وطني رخ ميداد و حاشا كه هر يك از ما با بيان تفاوتها و گوناگونيهامان در طراحي فرداهايمان به كتمانش نشستيم . شايد جبهه موقت جنگ عليه داعش اموزه اي باشد براي ان قواي سياسي ايراني كه منزه طلبي خود را حتي با بهاي ماندگاري خويش در انزوا و تداوم برپاييها در حاكميت ميپردازد . س. ملكوتي