جمهوری اسلامی ایران و فرزند خلفش داعش

آنچه که این روزها در خاورمیانه روی می دهند پدیده ای تازه نیست و به درازای عمر دین اسلام وجود داشته و اتفاقات بس ناگوار تاریخی روی داده است. تا مذهب و خداپرستی هست این وقایع شنیع و ضد انسانی و بربریت ادامه خواهند داشت. اگر چه که داعش و رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حرف مخالف هم هستند (شیعه و سنی وهابی) اما بطور ساختاری و ریشه ای یکی هستند و آنچه داعشیها انجام میدهند از رژیم جمهوری اسلامی ایران آب می خورد و خط و مشق می گیرند. ما داعش را در ایران تجربه کرده ایم. بطور مثال اعدامهای دسته جمعی مردان و زنان وکودکان و به صلیب کشیدن مخالفان و با شمشیر و قمه سر بریدن و تجاوز کردن به دختران مجرد قبل از اعدام که به بهشت نروند و اعدام زنان باردار با بچه های داخل شکمشان از جمله کارهای مشابه رژیم اسلامی ایران و قاتلان حرفه ای داعش می باشند.

سی و شش سال است که مردم ایران زیر تیغ وشمشیر داعشی جمهوری اسلامی بسر میبرند. بیش از 130هزار نفر از کمونیستها انقلابیون و برابری طلبان و طرفداران ادیان کوچکتر و پیشروان مبارزات مدنی اجتماعی و کارگری اعدام شده اند و شمار زیادی هنوز در سیاهچالهای رژیم بسر می برند و در انتظار مرگ حتمی هستند. بیش از نیم میلیون نفر در جنگ ارتجاعی و ضد مردمی ایران و عراق قربانی سیاستهای اسلامی و سرمایه داری راه قدس از کربلا می گذرد شدند (تلفات عراقیها را متذکر نمی شوم). ماشین کشتار رژیم خلاصی ندارد و روزی نیست که عده ای مردم بی گناه زجر کشیده و گرسنه و بیکاران که برای حقوق انسانی خود تلاش میکنند و جان به لب رسیده به پای جوخه های اعدام نروند و یا دچار قصاص اسلامی دست و پا قطع شدن نشوند. به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاها را بستند و دانشجویان و دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان پیشرو و انقلابی و کمونیست را کشتند. به جرات می توانم بگویم که دو نسل از انسانها را که یکی رهبران قدیمی و کارا و خلاق و سازمانده و دیگری که نسل جوان پر شور وخستگی ناپذیر انقلابی که در براندازی رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی خودشان را نشان دادند برای همیشه از بین ما رفتند و جامعه ما و جهانی ضرر فقدان آنها را برای همیشه متحمل شدند.

زنان که نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند حجاب اسلامی اجباری به سر کردند و به کنج خانه فرستادند و فتوا دادند که وظیفه آنان بچه داری و خدمت به شوهرانشان میباشد. وقاحتی بیش از این نیست که انسانی هم نوع دیگر خود را اینقدر خار کند و ستم روا دارد که اینهم فقط از مذهب و خداپرستان بر می آید و حتی کتاب و آیه وسوره هم دارند.

قتل عام زندانیان سیاسی عقیدتی و رهبران مبارزات کارگری و دانشجویی و کشتار مردم آزاده کردستان و ترکمن صحرا و دیگر شهرها و مناطق کشور.

در زندگی خصوصی مردم دخالت و کوچکترین مسایل خانوادگی و مدنی و اجتماعی را کنترل می کنند. وضعیت بسیار بد اقتصادی مردم و مسئله اعتیاد و بیکاریهای سرسام آور و دزدی و رانت خواری دست اندرکاران رژیم و چپاول ثروت جامعه و از بین بردن عمدی محیط زیست همه و همه از وجود رژیم جمهوری اسلامی میباشد. این رژیم باید از بین برود.

از بدو سر کار آمدن جمهوری اسلامی ایران اسلامیون با افکار وحشی و عقب مانده عهد دقیانوسی خودشان در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای مسلمان جان تازه ای گرفتند. رژیم اسلامی ایران تمام مخارج جنگهای جهادی اسلامی را در منطقه چچن قفقاز بوسنی هرزه گوین سومالی لبنان غزه عراق و سوریه و دیگر نقاط دنیا را پرداخته است. همچنین پشتیبانی نیروی انسانی جنگهای جهادی در این کشورها را تامین کرده است. افراد سپاه پاسداران و حزب الهی های ایران در منطقه چچن قفقاز و بوسنی هرزه گوین و جاهای دیگر در اوایل دهه 90 میلادی ودر لبنان از همان بدو تشکیل رژیم اسلامی حضوری فعال داشتند و می جنگیدند. جمهوری اسلامی روادید بین المللی قاتلان جهادی را تهیه و در اختیار آنها می گذاشتند و حتی از خاک ایران برای آموزشهای نظامی و ایدئولوژیکی و تردد آنها به کشورهای منطقه استفاده کرده است. نا گفته نماند که همه اینها با آگاهی و شراکت و همکاری کشورها و سازمانهای اطلاعاتی غرب و کشورهای عربی مخصوصا آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی بوده است. هزاران نفر از این آدمکشان حرفه ای از اکثر ممالک دنیا به سوریه و عراق آ ورده شدند به این معنا نیست که همه آنها از اهالی این دو کشور و بومی هستند. تعداد زیادی از آنها اصلا مسلمان نبودند ولی به دین اسلام گرویده اند. آنها اجیر شده های دلار های غربی هستند که از دولتهای عربستان و ایران و قطر و........ دریافت می کنند و از طرف سازمانهای اطلاعاتی غرب به هر جایی که می خواهند به آتش بکشند فرستاده می شوند. نمونه جنگهای داخلی منطقه بالکان و لیبی و چچن قفقاز و افغانستان و حالا سوریه و عراق و این نقطه آخرشان نخواهد بود. سرمایه داری و مذهب باید بحران های سیاسی اقتصادی تاریخی و اجتماعی خود را اینگونه حل و فصل کند. جنگ وخون ریزی را راه نجات سرمایه داری می دانند. مبارزه سخت و پیگیر طبقاتی زحمتکشان و ستمدیدگان و کارگران جهان است که با یکپارچگی و اتحاد عمل برای یک بار وهمیشه این سیستم نابرابری و جهل و خرافات را ریشه کن کنند. عریان ترین وجهه مبارزه طبقاتی همین است.

همین مردمی که حالا در شمال عراق و شمال و شرق سوریه قتل عام میشوند برای اولین بار نیست که دچار نسل کشی میشوند. اجداد و پیشینیان همین ایزدیها و آشوریان در زمان پیشروی و فتوحات اولیه اسلام به دست خلفای راشدین(علی و عمر وابوبکر و عثمان) و بعدها دولت عثمانی ترکیه ودیگر حاکمان اسلامی منطقه قتل عام شدند. آنچه که به دست داعش اتفاق می افتد درست طبق روایات و تفکر اسلامی که طی چهارده قرن به ارث برده اند انجام می گیرد. این نسل کشی تمام عیار است. جنایت علیه انسانیت و بشریت است. در شرایط کنونی واکنش سریع و تند جامعه جهانی است که متواند از یک نسل کشی تاریخی جلوگیری کند وگرنه ابعاد آن از این بزرگتر و فاجعه آمیز تر خواهد شد. فردا خیلی دیر است. آنچه که در شنگال و روستاهای اطراف رخ داده است باید جلوگیری شود تا به جلولا و خانقین و مندلی وکلار وکرکوک نرسد. اتحاد و یک پارچگی و همدلی تنها راه چاره است. مبارزه سخت و خستگی ناپذیر مردم کوبانی نمونه بارزی است که نشان داد که تشکیل و سازمانیابی و سازماندهی نیروی مسلح مردمی ظرفی مناسب برای مقابله با دشمنان سوگند خورده ضد بشریت است. جمع آوری کمکهای مالی و غذایی و آکسیونهای اعتراضی و اعلام پشتیبانی هم راههای دیگری هستند. وظیفه تاریخی وانسانی کمونیستها و برابری طلبان است که هر چیز در توان دارند برای این مردم آواره و بی خانمان انجام دهند.

بهمن یوسفی 26 مرداد1393