بهنام ابراهیم زاده به حمایت گسترده نیاز دارد

همانگونه که همگان میدانند، اکنون بیش از 10 روز از اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهردشت میگذرد. وی در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین زندان و قوه قضائیه به وضعیت سلامتی و جلوگیری آنان از درمان آسیب های جسمی ناشی از ضرب و شتم زندانبانان طی یورش به بند 350 زندان اوین و شکنجه های روحی وجسمی و همچنین اعتراض به مزاحمت ها و فشارهای نیروهای امنیتی بر خانواده اش، دست به اعتصاب غذا زده است.

طی روزهای گذشته مسئولین زندان گوهر دشت، به جای رسیدگی به موارد اعتراضی بهنام ، وی را به سلول های انفرادی زندان گوهر دشت منتقل نموده اند.

در موارد مشابه با وضعیت بهنام، مسئولین زندانهاو قوه قضائیه  جمهوری اسلامی نشان داده اند ، جز با فشار داخلی و بین المللی، حاظر به پذیرش خواسته های زندانی معترض نیستند. اما همین عقب نشینی تحت فشار مسئولان حکومتی، در شرایطی صورت میپذیرد که زندانی معترض در شرایط خطرناک جسمی قرار می گیرد.

صدمات ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت اثرات زیانباری را بر سلامت جسمی زندانیان معترض وارد میکند. در این گونه موارد بر ما فعالین و تشکلهای کارگری و سیاسی و کلیه مدافعان حقوق انسانی است، که  با تحت فشار قراردادن دستگاه قضائی و سازمان زندانهای حکومت اسلامی، در جهت  رسیدگی به خواسته های بهنام ابراهیم زاده، تلاش کنیم تا هر چه سریعتر اعتصاب غذای اعتراضی وی پایان یابد.

اعتصاب غذای بهنام تنها سلامت جسمی وی را به مخاطره نمی افکند، بل  اثرات زیانباری برروند درمانی نیما فرزند وی  نیز  خواهد داشت.

از اینرو ما ، همه فعالین تشکلها ی کارگری وتشکلهای سیاسی و مدافع زندانیان سیاسی در داخل و خارج ایران را، به حمایت عملی و تلاش در جهت جلب حمایت بین المللی از بهنام ابراهیم زاده فرا میخوانیم. اعضا و فعالین کارزار پشتیبانی از کارگران ایران  در این راستا، علاوه بر تماس با فعالین اتحادیه های کارگری و تشکلهای مرتبط و سایر ارتباطات خود، به برگزاری تجمع های اعتراضی اقدام خواهند کرد.

"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"

  karzarpki@gmail.com