در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

 

اکنون بیش از دو هفته از اعتصاب غذای بهنام و انتقال وی به سلول انفرادی میگذرد. سلامت بهنام به دلیل فشارهای زندانبانان و اعتصاب غذا , به طور جدی درخطر است. تنها با فشار بر قوه قضائیه ومسئولان زندان, در جهت رسیدگی به خواسته های وی, میتوان به پایان یافتن هر چه سریعتر اعتصاب غذای بهنام امیدوار بود.

 

از اینرو ما جمعی از اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران  روز شنبه 2014.08.30 در شهر استهکلم میدان سرگل توری  از ساعت 3 الی 5 تجمعی اعتراضی خواهیم داشت.  از عموم آزادیخوا هان دعوت مینماییم تا در این تجمع اعتراضی شرکت نمایند.

         

کارزار  پشتیبانی  از مبارزات کارگران ایران

karzarpki@gmail.com