یادمان جانباختگان راه آزادی در ونکوور

نه فراموش می کنیم ، نه می بخشیم !

سخنران میهمان : مهدی اصلانی ( نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه شصت )

در سالگرد کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی چپ ، کمونیست ، آزادیخواه و دگراندیش توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در دهه خونبار شصت ، بار دیگر گرد هم می آئیم تا یاد همه جانباختگان راه آزادی و رهایی در تمام 36 سال حیات رژیم جنایتکار حاکم بر کشورمان را گرامی داریم و ضمن ارزیابی از این صفحات هولناک تاریخ ایران ، به بررسی راههای پایان دادن به استبداد ، اعدام ، شکنجه و زندان سیاسی بپردازیم . سخنران اصلی و میهمان این مراسم از آلمان ، آقای مهدی اصلانی نویسنده ، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه شصت میباشد .

زمان : یکشنبه 21 سپتامبر از ساعت 6 تا 10 بعدازظهر

مکان : سالن کاپیلانو ، واقع در تقاطع خیابانهای 23 شرقی و سنت جورجز در نورت ونکوور

Capilano Room - Rec Centre . East 23& ST.Georges / North Vancouver

ورود برای عموم آزاد و رایگان است . از آوردن شاخه ای گل و عکسهای عزیزان جانباخته استقبال میشود .

کمیته برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی ونکوور ( کانادا )