گزارش هیئت دبیران به مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

(07/06/1393)

اعضای محترم:

خوشوقتیم که فرصتی دیگر فراهم آمده تا امروز همراه یکدیگر مجمع عمومی، اصلیترین رکن کانون نویسندگان ایران را تشکیل دهیم. امری که حاکمیت 12 سال از آن جلوگیری کرد اینک در سایهی کوشش بیوقفهی اعضا و رویارویی آنها با مشکلات در حال انجام است. ما اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران این موقعیت را گرامی می‏داریم و آرزو می‏کنیم اعضای برگزیدهی مجمع عمومی بتوانند با موفقیت در راه اهداف منشور گام بردارند و وظایف پیش‏بینی شده در اساسنامه را به خوبی پیش برند.

با یاد و نام محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگر جان باختگان کانون نویسندگان ایران، آن رهروان راه آزادی اندیشه و بیان ، گزارش خود را به این مجمع تقدیم میکنیم.

هیئت دبیران کنونی پس از انتخابات مکاتبهای سال 1387 امور کانون را به دست گرفت. انتخابات مکاتبهای البته مطلوب اعضای کانون نبود اما پس از چهار بار ممنوعیت برگزاری مجمع عمومی سالانه، که گاه با محاصرهی محل مجمع از جانب ماموران امنیتی همراه بود، تنها راه برای حل مشکلات ناشی از نبودِ هیئت دبیران برگزاری مکاتبهای انتخابات بود. این کار بنا به تصویب جمع مشورتی، که در آن دوره امور کانون را به دست داشت، آغاز شد و تا فرجام نزدیک به چهار ماه طول کشید. روز 18 تیر ماه 1387 آراء اخذ شده در حضور اعضای جمع مشورتی با نهایت دقت و امانتداری خوانده شد و نتایج زیر به دست آمد:

ناصر زرافشان، علی اشرف درویشیان، فریبرز رییس دانا، اکبر معصوم بیگی و جاهد جهانشاهی به عنوان اعضای اصلی و محسن حکیمی، رضا خندان(مهابادی)، حسینعلی نوذری، فرخنده حاجیزاده و یوسف عزیزی بنیطرف به عنوان اعضای جانشین (علیالبدل) برگزیده شدند. همچنین محمد شریف و حسن اصغری به عنوان بازرس ، علیرضا ثقفی به سمت صندوقدار و منیژه نجم عراقی به عنوان منشی انتخاب شدند.

هیئت دبیران کار خود را در شرایطی سخت و تهدیدآمیز آغاز کرد. در همان ماههای اول حکم 5 سال زندان یوسف عزیزی بنی طرف، که قبلا صادر شده بود، تایید شد و ایشان ناچار به خارج از کشور رفت. چند ماه بعد فرخنده حاجیزاده چند بار احضار و در جلساتی طولانی مورد بازجویی قرار گرفت در دی ماه 1387 محسن حکیمی به اتهام فعالیت کارگری بازداشت و در اوایل اسفند همان سال آزاد شد. یک سال بعد رضا خندان(مهابادی) به دلیل فعالیت حقوق کودکی بازداشت شد اما در ادامه و پس از سه ماه و نیم بازداشت به جرم عضویت در هیئت دبیران کانون در دادگاه محاکمه و به پرداخت جریمهی نقدی محکوم شد. منزل اکبر معصوم بیگی توسط ماموران امنیتی تفتیش و خودش بارها برای بازحویی احضار شد و هم چنان پروندهاش مفتوح و قلماش به طور اعلام نشده ممنوع است. ناصر زرافشان چند بار توسط وزارت اطلاعات فراخوانده شد و در حال حاضر در یکی از دادگاهها پروندهای برایش ترتیب دادهاند.. فریبرز رییس دانا یک سال زندانی شد . یکی از اتهاماتش عضویت در هیئت دبیران کانون بود. او پس از آزادی همچنان به فعالیت خود در هیئت دبیران ادامه داد. منیژه نجم عراقی منشی منتخب، منظم و پرکار کانون نیز به جرم فعالیت در کانون یک سال حبس را تحمل کرد. به جای ایشان، طبق اساسنامه، هیئت دبیران بکتاش آبتین را به عنوان منشی انتخاب کرد. به تازگی او نیز به یکی از ادارات وزارت اطلاعات احضار شد و دو جلسهی هشدار و تهدید را از سرگذراند. علیاشرف درویشیان در این سالها تحت مراقبتهای پزشکی بود و نتوانست فعالیت جدیای در هیئت دبیران انجام دهد. جاهد جهانشاهی دو سال پیش متاسفانه به مرگی ناگهانی درگذشت. حسینعلی نوذری در سه چهار سال اخیر به دلیل مشغلههایش کمتر توانست در جلسات هیئت دبیران حضور یابد و سرانجام چند ماه پیش از سمت دبیری استعفا داد.

در این دوره فقط اعضای هیئت دبیران نبودند که گرفتار مشکل شدند بلکه برخی دوستداران کانون نیز بینصیب نماندند. ستاره معصوم بیگی به اتهام طراحی پوستر ها و تیشرتهای "چهل سالگی" کانون بارها در دادگاه بازجویی ولی سرانجام تبرئه شد. همین اتهام بر اتهامهای دیگر یاشار امینی افزود و او به یک سال حبس محکوم شد. هیئت دبیران از رنجی که این دوستداران متحمل شدند متاسف است و همراهی آنها با کانون را ارج مینهد.

صندوق‏دار کانون علیرضا ثقفی عملاً از ادامه‏ی همکاری بازماند و هیئت دبیران علی ایرانلو را به جای او برگزید. ایشان نیز پس از مدتی به دلایل شخصی از ادامهی فعالیت انصراف داد و حسن صانعی به عنوان صندوق‏دار انتخاب شد. هیئت دبیران مراتب قدردانی خود از این همراهان را اعلام میکند.

آنچه گفته شد تصویری کلی از وضعیت هیئت دبیران در بیش از 6 سال فعالیت است. با همهی این افتوخیزها و ناملایمات هیئت دبیران با جدیت برای انجام وظایف خود فعالیت کرده است. در زیر رئوس این فعالیتها را فهرست میکنیم:

 

 

 

 

 

1 -

از اولین کارهایی که هیئت دبیران انجام داد تشکیل کمیسیون‏های صنفی، انتشارات ، فرهنگی ، عضویت و روابط عمومی بود که البته در سطوح مختلفی از فعالیت به انجام وظیفه پرداختهاند. کمیته مبارزه با سانسور نیز با تغییراتی در اعضا ابقا شد.

 

2-

کمیسیون عضوگیری، فعالترین کمیسیون کانون، در این مدت به درخواست‏های عضویت رسیدگی و بسیاری را تصویب کرد.

 

3 -

صدور بیانیه برای اعلام موضع یا بیان اعتراض کانون به هر آنچه مربوط به منشور کانون میشد. همچنین برای بزرگداشت افراد فرهنگی.

شمار بیانیه‏ها و اطلاعیهها حدود 120 مورد می‏شود .

هیئت دبیران به جز بیانیه چندین متن روشنگرانه نیز در مقابله با دشمنان قسم خورده و در پاسخ به برخی منتقدان کانون منتشر کرد.

4 -

تصویب فعالیتهای خاص فرهنگی مانند شب‏های شعر و داستان و همکاری در اجرای آنها با کمیسیون فرهنگی و سایر اعضای فعال کانون . تا زمان ممنوعیت این برنامهها توسط دستگاه امنیتی 5 برنامه در منازل اعضا برگزار شد.

5 -

.تصویب انتشار خبرنامهی داخلی با نام "اندیشهی آزاد". از این خبرنامه تاکنون 8 شماره و دو ویژهنامه منتشر شده است. استقبال از آن خوب اما همکاری اعضای کانون هنوز ناکافی است .

در دورهی دوم فعالیت کانون(1360 1357) "اندیشهی آزاد" نشریهی رسمی و عمومی کانون بود.

 

6 -

برگزاری مراسم ویژه‏ی کانون ، مانند مراسم یادبود احمد شاملو و یادبود جان باختگان مختاری و پوینده ، به رغم فشارها و ممانعت‏ها همه ساله انجام شد اما متأسفانه مشارکت اعضا در آن ، در حد انتظار نبود. در همه‏ی موارد همراه با شرکت هیئت دبیران ، پوستر و بیانیه تهیه و توزیع شد و اهدای گل انجام گرفت و از سوی هیئت دبیران یا دیگر اعضا شعر خوانی و سخن‏رانی به عمل آمد و بیانیه‏ی کانون نیز خوانده شد.

 

7-

به جز برگزاری مراسم خاص ، برای درگذشتگان یا پیشکسوتان کانون در حد امکان مراسم یاد بود یا نکوداشت برگزار شده است که در مواردی با ممانعت جدی هم رو به رو شد . برای برگزاری مراسم بزرگداشت ابراهیم یونسی با مخالفت دستگاه امنیتی رو به رو شدیم ، برای زنده یاد جاهد جهانشاهی مراسم مناسبی برگزار کردیم و برای زنده یاد محمود استاد محمد مراسمی صمیمانه .

 

8-

مشارکت در امور انساندوستانه مانند جمعآوری کمک مالی برای زلزلهزدگان آذربایجان .

9-

تصویب پیشنهاد کمیسیون مبارزه با سانسور برای اعلام روز 13 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور. این روز با توجه به تاریخ ربودن و به قتل رساندن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برای نامگذاری انتخاب شده است . هر سال به مناسبت این روز بیانیه منتشر و در فرصت‏های مناسب از آن یاد می‏شود.

این روز در میان اعضای کانون نویسندگان و روشنفکران ایران با استقبال روبرو شده اما هنوز مقبولیت عام نیافته است .

 

10-

هیئت دبیران در حد توان خود برای حفظ ارتباط و صمیمیت با همه‏ی اعضایی که به دلایل مختلف فاصله‏شان با کانون زیاد شده بود اقدام کرد و از ایشان برای تقویت همکاری دعوت به عمل آورد .

همچنین بارها به دیدار اعضای بیمار یا درگیر در مسائل دیگر رفت.

11-

 

 

12 -

 

برگزاری منظم جلسات . در تمام این شش سال و دو ماه هیئت دبیران جلسات خود را بیوقفه برگزار کرده است . گر چه در 2-3 سال اخیر تحت فشارهای گوناگون جلسات از هفتهای یک بار به دو هفته یکبار تغییر داده شد. با این حال هیچ گاه تعطیلی خودخواسته نداشته است.

شرکت در جلسات جمع مشورتی. تمام یا برخی از اعضای هیئت دبیران هر ماه در جلسهی جمع مشورتی شرکت میکردند. همچنین نمایندهی هیئت دبیران در هر جلسه، جمع مشورتی را در جریان فعالیت یک ماههی هیئت دبیران قرار میداد.

13-

هیئت دبیران پس از پایان اولین سال فعالیت که در حکم پایان دورهی ماموریتاش بود چند بار اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد اما هر بار به دلیل آماده نبودن شرایط و مخالفت نیروهای امنیتی موفق نشد کار را به انجام رساند. بنابراین به ناچار و طبق اساسنامهی کانون ماموریتاش هر سال تمدید شد.

هیئت دبیران ناگزیر با تشکیل هیئت تدارک مجمع عمومی از میان اعضای داوطلب، به انجام انتخابات مکاتبه‏ای مبادرت کرد و تا آخرین مراحل تدارک نیز پیش رفت ولی متأسفانه به دلیل کم شمار بودن داوطلبانِ تصدی وظایف اساسنامه‏ای، اجرای این انتخابات نیز میسر نشد.

 

14-

هیئت دبیران کوشید تا از مجاری رسمی مکانی مناسب و عاری از دغدغه برای برگزاری مجمع فراهم کند. به اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد نامه نوشت تا اولی سالن اجتماعات خود را و دومی مجوز استفاده از آن را در اختیار کانون قرار دهد. اتحادیه ناشران به طور شفاهی با درخواست کانون مخالفت کرد و وزارت ارشاد نه تنها به نامهی اول بلکه به نامهی دوم کانون، که پیرو نامهی نخست نوشته شده بود، نیز جوابی نداد.

با این حال امروز توانسته‏ایم مجمع عمومی را با وجود همه‏ی مشکلات و نداشتن امکانات مناسب برای برگزاری انتخابات مطلوب، در این محل مسکونی برگزار کنیم. همین اندازه نیز حاصل ماهها بحث ، بررسی و تمهیدات هیئت دبیران و کوششهای کمیتهی تدارک مجمع عمومی بوده است . کمیتهی تدارک که برگزیدهی هیئت دبیران است ماهها به بحث و برنامه‏ریزی پرداخت و از همه‏ی واجدان شرایط دعوت به عمل آورد و برای اجرا و زمینه‏سازی و تدارک مقدمات وارد عمل شد. در اینجا از اعضای کمیته تدارک سپاسگذاری میکنیم.

امیدواریم در کنار اعضای باتجربه ، جوانان و نیروهای تازه نفس نیز به میدان بیایند و قبول مسئولیت کنند. باشد که اندیشهها‏ و سلیقههای‏ متنوع ، اما کانونی ، بر دامنهی فعالیت و اعتبار کانون بیافزاید.

اعضای محترم، یاران کانونی!

امروز قرار بود ریاست سنی این جلسه را عضو قدیمی و برجستهی کانون زنده یاد سیمین بهبهانی عهدهدار شود اما دریغا که مرگ ستمکار این فرصت را از ما و از او گرفت. یادش گرامی باد!