سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:قلب ما در کوبانی می تپد

Kategorie: Nachricht

 

بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی اینبار در خطه ای دیگر .اینبار در کوبانی، نبرد حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت  درجریانست.اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند.تا بعدا همگی بر خرابه های ری اشک بریزند.اما درین اوضاع سخت ،رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پیر و جوان ودر تقابلی نا برابر در مقابل تهاجم نیروهای شیطانی داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند.و ماهم درین جا نظاره گر این رشادتها هستیم.وآنرا تحسین می کنیم.دوستان ویاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم.وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کم نظیر بوده است وهمچنین تلاشهای انسانهای ازاده وحق طلب در جهت رسانیدن صدای شما به گوش همه جهان،سرانجام برین معضل دنیای کنونی (داعش)که دست پخت سرمایه داری بوده است چیره شوید.تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد.

درود به شرف تمامی انسانهای ازاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مهرماه/1393