اخباروگزارشات کارگری2 1 14 - 13 - آبان1393

 

اخباروگزارشات کارگری12آبان1393(ویژه نامه)

 

نگاهی به اعتراضات کارگری واقدامات ضد کارگری درمهرماه 1393

اخباروگزارشات کارگری-12آبان1393:جمع بندی حاضرصرفا براساس اخباروگزارشات کارگری ثبت شده دربایگانی ما ازتاریخ1 لغایت 30مهرماه1393، حاصل شده است وپرمسلم است که دربرگیرنده تمامی اعتراضات کارگری واقدامات ضد کارگری درمهرماه1393 نمی باشد.

جان کلام!گزارش زیر مشتی نمونه خرواراست:

1-اعتراضات :

- از1تا30مهرماه1393در36واحدتولیدی وخدماتی شاهدتجمع،اعتراض واعتصاب بودیم.

دربرخی ازاین واحدها کارگران دست به اعتراضات مکرردرداخل وخارج ازکارخانه زده اندیا همزمان با اعتصاب تجمعات وراهپیمایی متعددی درداخل و خارج از کارخانه برپاکرده اند.ازجمله:

-کارگران کارخانه کاشی گیلانا

-کارگران معدن زغال سنگ رود

-کارگران قطارشهری اهواز

-کارگران کارخانه واگن سازی پارس اراک

-کارگران بیکارشده ذوب آهن اردبیل

-تجمعات متعدد کارگران مخابرات روستایی درشهرستان ها ،مقابل مجلس،مخابرات تهران و......

ازتعدادکارگران معترض 8واحد اطلاعی دردسترس نیست.در28واحد دیگر5748 کارگردر تجمع، اعتراض واعتصاب شرکت داشتند.

-این حرکات اعتراضی طی این ماه پیرامون مطالبات زیرصورت گرفته است:

الف: عدم پرداخت بموقع حقوق(شامل دستمزد،حق سنوات،عیدی ،پاداش و.....) وعدم پرداخت حق بیمه کارگران ازطرف کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی

ب: بدلیل تعطیلی واحدها، اخراج وبیکارشدن کارگران ،قراردادهای موقت وسفیدامضا ونبود امنیت شغلی

ج:دراعتراض به پایین بودن سطح دستمزد وبرای افزایش دستمزد

د: حول مطالبات عمومی وبرخوردهای ضدکارگری کارفرمایان

ه:دردفاع از کارگران بازداشتی واخراجی بدلیل اعتراضات

- بازنشستگان:

الف:درمهرماه تاخیردرپرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد ادامه داشت و اعتراضات وتجمعات این بازنشستگان بالاخص دراصفهان ادامه داشت.

-بدهی 100هزارمیلیاردتومانی دولت به صندوق های بازنشستگی:

درهمین رابطه درجلسه غیرعلنی 8مهراعلام شد که دولت 100هزارمیلیاردتومان به صندوق های بازنشستگی بدهکاراست ودرصورت عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی بحران تاخیردرپرداخت حقوق بازنشستگان ادامه وعمیق ترهم خواهدشد وبازنشستگان درآینده باتاخیرهای طولانی تر ویاحتی عدم پرداخت حقوقشان مواجه خواهندشد.

ب:تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی مقابل مجلس برای همسان سازی حقوق

جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه (28 مهر) با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال 86 به بازنشستگان آموزش و پرورش، اعتراض کردندو خواستار اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق،شدند.

ج: تجمع کارگران و بازنشستگان نساجی مازندران مقابل استانداری

صبح روزهای29و30مهر جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در اعتراض به بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان در مقابل استانداری مازندران وفرمانداری قائمشهر تجمع کردند.

-معلمان:

الف:تجمع مربیان پیش دبستانی بجنوردبتاریخ1مهرمقابل استانداری دراعتراض به سطح پایین دستمزد ونبودامنیت شعلی

ب: تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس

نزدیک به ۱۰۰ مربی پیش دبستانی عصر روز سه شنبه ۸ مهردراعتراض به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل ۳۰ هزار مربی پیش دبستانی و استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدام‌،مقابل مجلس اجتماع کردند.

ج: معلمان حق التدریس آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع کردند

صبح روز 29مهرتعدادی از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت كار به نشان اعتراض به عدم پیگیری شرایط استخدامی خود مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.

-پرستاران:

بالاگرفتن جونارضایتی بین پرستاران بدلیل بی توجهی وزارت بهداشت به خواسته هایشان منجمله عدم اجرای قانو تعرفه پرستاری پس از7سال تصویب

2-مشکلات کارگران:

الف: دراین ماه کماکان کارگران بسیاری با مشکل عدم پرداخت بموقع حقوق مواجه بودند و گزارش عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران در 37واحد تولیدی وخدماتی رسانه ای شد.

ازتعدادکارگران 6واحدخبری منتشرنشده است.

در31واحدباقی مانده12361کارگربااین مشکل درخلال این ماه دست وپنجه نرم کردند.

ب:تعطیلی واحدهای،بیکاری واخراج ازکارمشکل دیگرکارگران دراین ماه بود.

در14واحدتولیدی وخدماتی دراین ماه شاهداخراج بودیم ودرهمین رابطه968کارگربیکارشدند.

ج:حوادث کاری:

ازاول تاسی مهرماه 30حادثه منجربه مرگ اتفاق افتاد و34کارگرجان باختند.

3-اقدامات ضد کارگری:

الف:اخراج کارگران بدلیل تجمع،اعتراض واعتصاب:

1-اخراج 4کارگرقطارشهری اهوازپس ازتجمعات اعتراضی

2-اخراج یک کارگرکارخانه گسترش ماناساز بدلیل پیگیری مطالبات کارگران

ب:رونمایی شدن اخراج کارگران بدلیل تجمع،اعتراض واعتصاب درگذشته دراین ماه:

1-رسانه ای شدن اخراج 18کارگرکارخانه بسته بندی پارس قزوین دراسفندماه 1392بدلیل پیگیری مطالبات کارگران

2-علنی شدن اخراج 12کارگرکارخانه قطعات بتنی گیلان درسال گذشته بدلیل اعتراض که 2نفرازاین کارگران بازگشت بکارشدندو10کارگردیگرکماکان درشماراخراج شدگان هستند.

3-اخراج4کارگرقطارشهری اهواز(شرکت کیسون) درخردادماه1393بدنبال اعتراضات

4-اخراج12کارگرنیروگاه برق سد داریان پاوه(شرکت سانا)درسال گذشته بدلیل اعتصاب

5-معلق ازکارشدن تعدادی ازکارگران شهداب ارومیه بدلیل شکایت از کارفرما دردادسرا

6-یک کارگرشرکت پیمانکاری پالایشگاه آبادان که بدلیل اعتراضات کارگری اخراج شده بودحکم بازگشت بکارش را گرفت ولی کارفرماترتیب اثرنداده وهمچنان ازبازگشتش بکارممانعت می کند.

ب:تهدیدکارگران بدنبال اعتراضات:

1-27کارگرنیشکرهفت تپه بدنبال اعتصاب دراعتراض به اجرای غیرقانونی طبقه بندی مشاغل تهدیدبه عدم استخدام رسمی شدند.

2-تعدادی ازکارگران کارخانه زر بدنبال تجمع اعتراضی وپیگیری مطالبات تهدید به اخراج شدند.

3-کارگران خدماتی شهرداری اهوازدرپی تجمعات اعتراضی تهدید به اخراج شدند.

4-احضار2مدیرداخلی کارخانه کاشی گیلانا به دادگاه رودباربتاریخ 30مهرماه: ین دو مدیر داخلی کاشی گیلانا که همانند ۱۶۰ کارگر کارخانه از سال ۸۸ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از کارفرما دریافت کنند، هم اکنون با ضمانت دو چک ۳ میلیون تومانی از سوی دو تن از همکاران خانم آزاد شده‌اند.

گفتنی است پیش از این در تاریخ (۳۰ شهریور) هفت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا به پلیس امنیت رودبار احضار شده بودند.

5-ایجاد جورعب و وحشت وتهدید کارگران به اخراج توسط کارفرما درشرکت خانه سازی ایرداک بدنبال اعتراض کارگران دررابطه با حقوق معوقه

6-تهدید کارگران به اخراج درپتروشیمی بوعلی سینا(بندرامام)درصورت ادامه اعتراض به سطح پائین دستمزد

7-جلوگیری از ورود کارگران اعتصابی به کارخانه

کارفرما کارخانه نورد و لوله صفادر پی اعتصاب وتشدید اعتراضات کارگران این واحد تولید کننده لوله‌های آب، گاز و نفت در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه، کارخانه را تعطیل وازورودکارگران به کارخانه جلوگیری کرد.

ج:ایجادجورعب و وحشت بین کارگران با حضورنیروهای انتظامی درکارخانه:

1-کارخانه پروفیل ساوه:استقرارنیروی انتظامی درکیوسک نگهبانی کارخانه بجای نگهبانان کارخانه

2-کارخانه شهداب ارومیه:حضور نیروی انتظامی بدستورقوه قضائیه درکارخانه برای مقابله با کارگران معترض

د:درگیری اعضای تشکل های دست سازحکومتی با کارگران معترض:

درگیری اعضای شورای اسلامی کارخانه واگن سازی پارس با کارگران اعتصابی برای جلوگیری ازگسترش اعتراضات

ه:فشاراقتصادی وکاری به کارگران معترض:

1-عدم پرداخت حقوق روزهای اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق برای تحت فشارقراردادنشان

2-فشارسنگین کاری به کارگران معترض برای ازمیدان بدرکردنشان درمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

و:ترتیب اثرندادن به پیگیری های کارگران درمراجع قضایی،اداره کار،مجلس و...واعمال نفوذ کارفرمایان درهمین رابطه.

ازجمله بی ثمرماندن اقدامات:

1-کارگران کارخانه کاشی گیلانا

2-کارگران معدن زغال سنگ رود

3-کارگران شهرداری شادگان

4-کارگران فاز17و18عسلویه

5-کارگران کارخانه فولادسازان فرآیندملارد

و......

4-برملا شدن اقدامات پشت پرده برای بتصویب رساندن قوانین ضدکارگری:

الف:افشا شدن نقشه دولت برای اصلاح وحذف موادی از قانون کار:

-اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار

-اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و حذف تبصره‌هایش

-تغییر تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار

-حذف ماده 41قانون کارتحت لوای مدل جدید تعیین مزد

ب:زمزمه درباره حذف ماده 41قانون تامین اجتماعی واحتمال حذف 3میلیون کارگرازپوشش بیمه ای

ج:ارائه طرح جدید به مجلس بتاریخ 16مهر جهت ایجادمحدودیت بی سابقه برای اشتغال زنان:

این طرح که با امضای 36 نماینده مجلس روز 16 مهرماه اعلام وصول شده، امضای چهره‌های شاخص جبهه پایداری را دارد از جمله روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان‌بیطرف، لاله افتخاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم و حسن کامران و...

در این طرح که توسط حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی تدارک دیده شده است جریمه کارفرمایانی که این موازین را رعایت نکنند در مرحله اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار تعطیلی به مدت یک ماه پیش بینی‌شده است.

د:توقف کامل بیمه کارگران ساختمانی بدنبال مصوبه مجلس

5-متوقف شدن اجرای بخشنامه17تیرماه دولت درموردحذف اضافه کاری ازپاداش وحقوق کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی بخشنامای که درصورت اجرا کاهش 30درصدی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی را بهمراه می آورد.

6-ادامه خیمه شب بازی دولت وعوامل کارگریش جهت راه اندازی تشکل های دست سازی حکومتی ازجمله راه اندازی شورای اسلامی کار درشرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه

6-مبلغ سبد هزینه خانوارکارگری 2میلیون و200هزارتومان اعلام شد.

دوازدهم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری13و14آبان1393

 

- کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه نیز دست از اعتصاب نکشیدند

- دستگیری خالد حسینی و تعدادی از مردم سنندج به خاطر دفاع از مقاومت مردم کوبانی!

- دستگیری تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در روز جهانی کوبانی در سنندج

- اتحادیه ی سراسری کارگران سوئد ال.او مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شهابی که بطور موقت برای معا لجه آزاد است را پیگیری می کند

- علیرغم وعده و وعیدها مشکل بیکاری103 کارگر کارخانه کرمانیت کماکان پابرجاست!

- مشکل بازنشستگی کارگران ابرصنعتی قزوین ادامه دارد

- کشته ومصدومیت شدید 2کارگردرپی سقوط بالابر حمل مصالح در تهران

- دو کارگر پتروشیمی جم در حادثه کار کشته شدند

- اعتصاب کارکنان راه آهن آلمان

کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه نیز دست از اعتصاب نکشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران نورد لوله ی صفا امروز چهارشنبه 14 آبان 93 بعد از گذشت 17 روزاز شروع اعتصابشان وارد کارخانه شدند و کارفرما مجبور شد برای شکستن اعتصاب کارگران، یک ماه حقوق به حساب آنان واریز کند ولی کارگران حاضر به اتمام اعتصاب نشدند و خواستار مشخص شدن وضعیت حقوقی و بیمه واشتغال خود شدند و کارفرما بعد از این تصمیم کارگران ، کارخانه را تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام کرد.

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران قبل از تعطیلات تاسوعا وعاشورا ،کارگران لوله و نورد صفا نامه ی اعتراضی را به اداره کار ساوه ارسال کردند و در نامه ی خود خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق و دفترچه های بیمه و وضعیت شغلی خود شدند.

چرا که کارفرما هر از چند گاهی به دلایل مختلف کارخانه را تعظیل اعلام میکند و از پرداخت حقوق کارگران سرباز میزند و بیمه های کارگران را واریز نمیکند و کارگران را جهت درمان خود و خانواده اشان دچار مشکلات فراوانی میکند.

رونوشت این نامه نیز به ارگانهای ذیربط دولتی ارسال گردیده است.

در پی این نامه فرمانداری ساوه کارفرما را مجبور به بازگشایی کارخانه میکند و کارگران امروز صبح به کارخانه رفتند و یک ماه از حقوق اشان نیز به حسابشان واریز شده بود.

اما کارگران اعلام کردند این یک ماه حقوق دردی از ما دوا نخواهد کرد و ما تا وقتی چگونگی پرداخت حقوقهای معوقه و برگشتن اعتبار دفترچه های بیمه و تعطیلی هر از گاهی کارخانه حل نشود ، دست از اعتصاب خود نخواهیم کشید.

کارفرمای لوله و نورد صفا نیز بعد از اعلام تصمیم کارگران ، کارخانه را برای چندمین بار تعطیل اعلام کرد.

لازم به ذکر است اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه 28 مهر در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هفدهمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و 14 ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران چهاردهم آبان ماه 93

دستگیری خالد حسینی و تعدادی از مردم سنندج به خاطر دفاع از مقاومت مردم کوبانی!

بنا به گزارش رسیده خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ساعت 4:30 بعد از ظهر روز شنبه، 10/8/93، برابر با اول نوامبر، که از جانب طرفداران صلح و آزادی در جهان، به عنوان روز جهانی حمایت از مقاومت مردم کوبانی نام گذاری و از طرف مردم و فعالان عرصه های اجتماعی در سنندج برای راهپیمایی آرام فراخوان داده شده بود، در یکی از خیابان های منتهی به میدان آزادی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

این راهپیمایی که از ساعت 5 بعدازظهر و با حضور هزاران نفر در میدان ازادی این شهر شروع شده بود با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و استفاده از باتوم و انواع وسایل سرکوب به خشونت کشیده شده و تعداد زیادی در آن دستگیر شدند. لازم به یادآوری است که فرزند این فعال کارگری با نام پشتیبان حسینی، که به همراه دیگر خانواده های افراد بازداشت شده برای پیگیری و اطلاع از وضعیت پدر خود به اداره حفاظت اطلاعات شهر سنندج مراجعه کرده بود در آن جا بازداشت شده و به همراه دیگر بازداشت شده ها که تعدادشان به 35 نفر می رسد به زندان مرکزی سنندج منتقل گردیده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده کوبانی و مقاومت آن ها در مقابل نیروهای وحشی و دست نشانده آمریکا و متقابلاً اعلام تنفر و انزجار از این نیروها، برخورد با مردم و راهپیمایانی را که تنها به خاطر دفاع از این مقاومت و این مردم، در این حرکت انسانی و اجتماعی شرکت داشته اند را محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-12/8/93

دستگیری تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در روز جهانی کوبانی در سنندج

در تظاهرات روز شنبه در شهر سنندج که در حمایت از کوبانی برگزار شد بیش از سه هراز نفر شرکت داشتند. در این تظاهرات که با یورش ماموران امنیتی مواجه شد، تعداد زیادی مجروح و تعدادی نیز دستگیر شدند.

ماموران امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل و باتوم برقی سعی در متفرق کردن تظاهر کنندگان داشتند که هر بار نیز تظاهر کنندگان با مقابله با نیروهای امنیتی و زد و خورد با آنان بار دیگر تجمع کرده و به شعار های خود ادامه میدادند. در این تظاهرات شعارهای مرگ بر ارتجاع و زنده باد کوبانی سر داده شد. بر طبق اطلاع رسیده اسامی تعدادی از بازداشت شدگان به شرح زیر است:

خالد حسینی، پشتیبان حسینی، یدالله صمدی، شهرام بخشنده، عمر شعبانی و سهراب جلالی. طبق شنیده ها بازداشت شدگان بیش از سی نفر میباشند که از سرنوشت اعدادی از آنها اطلاع مشخصی در دست نیست.

منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخ انتشار:13آبان1393

اتحادیه ی سراسری کارگران سوئد ال.او مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شهابی که بطور موقت برای معا لجه آزاد است را پیگیری می کند

سرنوشت رضا شهابی

ال.او سرنوشت از جمله رضا شهابی که صندوق دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بود را پیگیری میکند. رضا شهابی جزای شش سال زندان بخاطر فعالیت اتحادیه ای را میگذراند. رضا شهابی بعد از یک عمل پیچیده گردن و کمر بطور موقت آزاد شده است. آزادی موقت او یک ماهه و با وثیقه سنگین انجام گرفته است. نمونه رضا شهابی نشان میدهد که حمایت های بین المللی میتواند موثر باشد. این آزادی موقت نتیجه سماجت و مقاومت طولانی او در زندان که موجب حمایت بین المللی از جمله اتحادیه حمل و نقل سوئد شد، میباشد.

نیاز به حمایت بین المللی

خاورمیانه یکی از بدترین مناطق برای فعالیت اتحادیه ای است. ایران از این شرایط مستثنی نیست. به نظر میرسد ایران از آنچه که به بهار عربی با خواست اصلاحات دموکراتیک شهرت یافت بی نصیب ماند. رئیس جمهور جدید حسن روحانی موجب کاهش تحریمهای بین المللی شده است اما اینکه نگاه او نسبت به فعالیت های اتحادیه ای دارای تحمل بیشتری باشد باید با سند نشان داده شود.

- لیف ایساکسون نماینده (مسئول بخش بین الملل) ال.او می گوید: تشکل یابی آزاد و مستقل در ایران و کارگران زندانی به حمایت و همبستگی بین المللی نیاز دارند.

- وضعیت حقوق بشر در ایران؛ نه فقط برای فعالین اتحادیه ای (کارگری جدی است. معلمان؛ راننده ها و بقیه که خواستار شرایط کار بهتر هستند مورد تعقیب قرار گرفته و در خطر زندان های طویل المدت هستند.

خشونت و آزار

طبق قانون؛ انجمن صنفی و یا شورای اسلامی میتوانند در همه مراکز کار بوجود بیایند اما کارفرمایان دومی را ترجیح می دهند. حقوق اتحادیه ای در عمل وجود ندارد با اینکه آزادی تشکل در قانون اساسی قید شده است. رژیم همه اپوزیسیون را با بهانه تهدید امنیت ملی تحت فشار قرار میدهد. تلاش برای تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل با خشونت و آزار مواجه میشود.

- لیف ایساکسون میگوید: با وجود اقدامات تلافی جویانه تعداد زیادی از کارگران در کار اتحادیه ای فعال هستند و خواست های اتحادیه ای را به پیش می برند.

فشار به ایران

ال.او می خواهد که ایران به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در مورد حقوق پایه انسانی احترام بگذارد. همچنین ال.او از دولت سوئد و وزیر امور خارجه مارگوت والستروم می خواهد که در روابط دیپلماتیک خود با رژیم ایران خواهان آزادی همه فعالین کارگری و سیاسی در کشور شود.

- لیف ایساکسون می گوید: ال.او از طریق کانالهای کشوری و بین المللی به تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی و کارگری در ایران ادامه خواهد داد.

ال.او (اتحادیه سراسری کارگران سوئد) و ت س او (اتحادیه سراسری کارکنان سوئد) یک گفتگو با تم ایران و حقوق بشر در حوزه کار و زندگی را روز 26 نوامبر ساعت 13 در استکهم برگزار خواهند کرد. این گفتگو بطور زنده از یوتیوب پخش خواهد شد.

به نقل از سایت ال.او (اتحادیه سراسری کارگران سوئد) 3 نوامبر 2014

www.lo.se

ترجمه:مجید تمجیدی

(لازم به تذکر است که ال.او و اتحادیه حمل و نقل سوئد با دعوت از احمد شهید در روزهای 27 و 28 نوامبر برنامه های مختلفی از جمله سمینار عمومی با همین تم در استکهلم برگزار خواهند کرد.)

- علیرغم وعده و وعیدها مشکل بیکاری103 کارگر کارخانه کرمانیت کماکان پابرجاست!

به گزارش14آبان فارس، مرتضی لطفی بعد از ظهر امروز در نشست تعیین تکلیف کارخانه کرمانیت اظهار داشت: 18 واحد آزبستی در کشور وجود دارد که تعطیل شده است و قرار بود تسهیلاتی ارائه شود، اما اتفاقی نیفتاد.

نماینده تام‌الاختیار سهامداران کارخانه کرمانیت کرمان افزود: درصدد هستیم تا کارخانه کرمانیت را با تبدیل آزبست به نانوآزبست راه‌اندازی کنیم، اما با مشکل بازار مواجه شدیم.

لطفی عنوان کرد: از بابت کارخانه آزبست 300 میلیون تومان به بیمه بدهکار هستیم و به مالیات هم 6 میلیارد تومان بدهکاریم.

وی اضافه کرد: وعده می‌دهیم در فاز نخست خط فعلی نانوآزبست را در کارخانه کرمانیت راه‌اندازی کنیم و 103 کارگر مشغول به‌کار می‌شوند.

مشکل بازنشستگی کارگران ابرصنعتی قزوین ادامه دارد

۲۳کارگر رسمی کارخانه ابر صنعتی ایران، ازاواخر سال ۸۹ با تعطیلی این کارخانه بابت مطالبت جاری و معوقه در بلاتکلیفی به سر می‌برندو به دلیل مشکل پرداخت معوقات بیمه‌ای هنوز امکان بازنشستگی آن‌ها مهیا نشده‌است.

به گزارش14آبان ایلنا،یکی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین گفت: تعطیلی ۵ ساله این واحد تولیدی در حالی است که کارفرما بابت مطالبت جاری و معوقه هنوز با آن‌ها تسویه حساب نکرده است.

به گفته این کارگر کارخانه ابر صنعتی گزارش دادند کارفرمای این کارخانه از سال ۸۹ تا اکنون به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی عنوان می‌شود از پرداخت حقوق، سنوات، پاداش، عیدی و سایر مطالبات قانونی کارگران امتناع کرده است.

بر این اساس در زمان تعطیلی کارخانه ابر صنعتی ۲۳ کارگر در این واحد صنعتی که مشغول به کار بودند که تعداد ۱۲ نفر از آن‌ها در‌‌ همان زمان بین ۲۰ تا ۲۸ سال سابقه کار داشتند که به دلیل مشکل پرداخت معوقات بیمه‌ای هنوز امکان بازنشستگی آن‌ها مهیا نشده‌است.

همچنین به گفته یکی از کارگران ابر صنعتی در سال ۹۰، کارگران طلبکار این واحد صنعتی توانستند تا بابت معوقات مزدی خود از دادگاه حکم قضایی توقیف اموال کارخانه را دریافت کنند اما از قرار معلوم ماشین آلات کارخانه به جای دیگری منتقل شده‌است.

به گفته این کارگر از سوی دیگر به دلیل دردسترس نبودن کارفرمای ابر صنعتی قزوین، کارگران این واحد تولیدی برای روشن شدن وضعیت خود روزدر مقابل درب ورودی کارخانه تجمع می‌کنند.

کشته ومصدومیت شدید 2کارگردرپی سقوط بالابر حمل مصالح در تهران

بامداد روز 13آبان در چهارراه دردشت درپی سقوط بالابرحمل مصالح 2کارگر کشته وزخمی شدند. حال کارگر مصدوم این حادثه، خوب نیست.

به گزارش13آبان نسیم،جلال ملکی با اشاره به جزئیات حادثه سقوط بالابر در چهارراه دردشت تهران گفت: در این حادثه، کارگران با سوار شدن بر بالابر حمل مصالح اقدام به جابجایی می‌کردند که به دلیل نقص تأسیسات ، بالابر سقوط کرده و یک نفر از کارگران کشته می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش‌‌نشانی تهران افزود: حال کارگر مصدوم این حادثه، خوب نیست.

دو کارگر پتروشیمی جم در حادثه کار کشته شدند

دیروز دوکارگر مجتمع صنعتی پتروشیمی جم بر اثر استنشاق گاز نیتروژن درحین کارو شستشوی یکی از مخازن گاز دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش 14آبان ایلنا،کارگران پتروشمی جم می‌گویند که بعد از ظهرروز گذشته (۱۳ آبان) دوکارگرواحد تعمیرات پتروشیمی جم حین شستشوی یکی از مخازن گاز دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، در ابتدا یکی از کارگران بنام حسین حیدری مشغول شستشوی یکی از مخازن با گاز نیتروژن بود که به علت ازدحام گاز نیتروژن دچار گاز گرفتگی شده و بیهوش می‌شود.

بنا بر این گزارش، کارگر دیگری بنام محمود جعفری که در پایین مخزن متوجه وقوع حادثه می‌شود به قصد کمک همکارش وارد مخزن می‌شود که وی نیز دچار گاز گرفتگی می‌شود.

به گزارش همین منبع، در پی وقوع حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران تعمیرات واحد الفین پتروشیمی جم، یکی از کارگران این مجتمع پالایشگاهی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت.

یکی از کارگران پتروشیمی جم در تشریح این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۴ روز 13 آبان ماه مرحوم حسین حیدری کارگر واحد تعمیرات به دستوریک مسئول ایمنی برای شستشو وخارج کردن شیئی که درون یکی از مخازن افتاده بود وارد مخزن می‌شود.

این منبع مطلع با بیان اینکه مطابق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار می‌بایست قبل از ورود کارگران به داخل مخازن، میزان گاز موجود در آن مخازن توسط عوامل بهره بردار سنجیده شود، گفت: از قرار معلوم این قاعده و اصل حیاتی ایمنی توسط مسئولان مربوطه در مورد مرحوم حیدری رعایت نمی‌شود.

به گفته وی، آقای حیدری کوتاه زمانی پس از ورود به داخل مخزن گاز دچار گازگرفتگی می‌شود و در این هنگام یکی دیگر از کارگران واحد تعمیرات بنام محمود جعفری که در‌‌ همان واحد مسئولیت هدایت راننده جرثقیل را بر عهده داشته است با مشاهده گازگرفتگی آقای حیدری برای نجات وی وارد مخزن می‌شود که وی نیز در‌‌نهایت دچار گاز گرفتگی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه واحد بهره برداری و ایمنی مقصر پتروشیمی می‌بایست قبل از ورود آقای حیدری به داخل مخزن، میزان گاز داخل آنرا می‌سنجید، گفت: در زمان حادثه مسئول ایمنی بدون اینکه هیچ اطلاعاتی از وضعیت گاز موجود در مخازن داشته باشد مجوز پرمیت (مجوز کاراین کارگر) را صادر کرده است.

این کارگر پتروشیمی جم با بیان اینکه برای انجام امور تعمیراتی می‌بایست هر پرمیت مجوز کار در سه نسخه‌ای از سوی مسئولان بهره برداری و مسئول ایمنی سایت صادر شود، گفت: مطابق روال قانونی که یک نسخه از این مجوز باید در اختیار واحد ایمنی و آتش نشانی پتروشیمی و نسخه‌های دیگر آن در دست کارگر تعمیرات و اتاق کنترل و نگهداری قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات بیشتر حادثه فوق اظهارد اشت: بعد از وقوع حادثه با اطلاع سایر کارگران دو آمبولانس در صحنه حادثه حاضر می‌شوند اما به دلیل نداشتن امکاناتی اولیه درمانی همانند ماکس و کپسول اکسیژن دوباره برای تجهیز شدن به پایگاه خود بازمی‌گردند که این مسئله باعث ایجاد تاخیر ۲۰ دقیقه‌ای در عملیات امداد و نجات می‌شود.

این کارگر پتروشیمی جم بابیان اینکه آقایان حیدری و جعفری از جمله کارگرانی بودند که که از طریق شرکت پیمانکاری جم صنعت کاران در این مجتمع پالایشگاهی کار می‌کردند، گفت: با وجود آنکه به موجب ماده ۶۳ قانون کار فعالیت همه کارگاه‌های مشمول در روز تعطیل رسمی عاشورا باید متوقف شود اما در پتروشیمی جم به استناد مواد ۶۲ و ۶۹ از قانون کار فعالیت کارگاه حتی در روزهای تعطیل هفتگی و رسمی ادامه دارد.

اعتصاب کارکنان راه آهن آلمان

به گزارش4نوامبریورونیوز، سندیکای صنف لوکوموتیورانان و کارکنان راه آهن آلمان از اعضای خود خواسته اند تا چهارشنبه دست به اعتراض و اعتصابهای سراسری بزنند. آنها خواستار افزایش حقوق و کاهش ساعات کاری هستند.

چهاردهم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com