اخباروگزارشات کارگری 23 و24 آبان1393

 

اخباروگزارشات کارگری23آبان1393

- آزادی خالد حسینی و یدالله صمدی

 

- تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و سید خالد حسینی‌

- حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست

- حمایت 340 تومانی قوانین کار کشور از دو بند انگشت یک کارگر

- مصدومیت شدید 2کارگرساختمانی بدنبال سقوط از ارتفاع 10 متری

- گفتگوى محمد راستى با علی زیدونی* در باره انجمن کارگران مهاجر در کردستان عراق

آزادی خالد حسینی و یدالله صمدی

عصر پنجشنبه خالد حسینی و یدالله صمدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که در ارتباط با تجمع مردم سنندج به مناسبت روزحمایت ازمردم کوبانی دستگیر شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند.فرزند خالد حسینی(پشتیبان حسینی) نیز که هنگام مراجعه به حفاظت اطلاعات شهر سنندج جهت پی گیری وضعیت پدرش دستگیر و به زندان سنندج منتقل شده بود در روز چهارشنبه آزاد گردید.

در حال حاضر غالب حسینی ،افشین ندیمی،یوسف آبخرابات و واحده سیده، دیگر اعضای کمیته هماهنگی همچنان درزندان به سر می برند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ، ضمن تبریک آزادی این عزیزان،خواهان آزادی دیگر اعضای این کمیته و همه کارگران و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری-22/08/93

اطلاعیه شماره ۲۲ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و سید خالد حسینی‌

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲۱ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در روز دهم آبان ماه (اول نوامبر ) روز جهانی‌ حمایت از کوبانی یدالله صمدی فعال کارگری به همراه چند تن دیگر در شهر سنندج بازداشت و به زندان سنندج منتقل شدند.

امروز پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ یدالله صمدی به همراه سید خالد حسینی با قید وثیقه آزاد شدند ، وثیقه تعیین شده برای یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود که امروز با گذاشتن سند آزاد گردید.

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده یدالله صمدی و سید خالد حسینی و همینطور کارگران خباز سنندج و حومه خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

09379960747

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیست و دوم آبان ۱۳۹۳

حمایت از زنان کارگر در دستور کار مسئولان نیست

نسرین هزاره مقدم

قصه محرومیت زنان کارگر قصه جدیدی نیست. سالهاست که زنان کارگر در ایران از فرودست ترین و بی پناه ترین اقشار جامعه هستند و فرادستان جامعه وحاکمیت نیز به راحتی مشکلات آنها را به دست فراموشی سپرده اند. هرچه شرایط اقتصادی جامعه به سمت بدتر شدن پیش می رود، فشار بر زنان و علی الخصوص زنان کارگر افزایش می یابد. وخامت اوضاع اقتصادی و به دنبال آن، افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی ، از چند منظر می تواند روی معیشت و امنیت زنان تاثیر بگذارد:

بالا بودن آمار بیکاری، اعتیاد و همچین طلاق ، نقش جدیدی برای زنان به عنوان سرپرست خانوار تعریف می کند، نقشی که به هیچوجه در سناریوی فرهنگی و اقتصادی جامعه فعلی ایران به درستی تعریف و بازخوانی نشده است.

با وجود فقدان فرصت های شغلی مناسب و شایسته، آن هم برای زنان، تنها گزینه موجود سر راه این زنانی که بالاجبار و بدون هیچ پشتوانه ای به سمت بازارهای کار رانده شده اند، مشاغل آسیب پذیر و غیر رسمی است. برای زنانی که از حواشی کمتر پرخطر زندگی شهری به دامان پر از سبعیت متن جامعه پرتاب شده اند، تنها یک راه وجود دارد و آن هم پذیرش کارهایی با دستمزدهای بسیار پایین (حتی پایین تر از دستمزدهای مصوب دولتی)وحضور درمحیط های ناهنجار و آسیب زا است.به عبارت دیگرنهایتا و از سر اجبار ،زنان سرپرست خانوار تن به پذیرش مشاغل آسیب پذیر (Vulnerable Jobs) می دهند .مشاغلی که بنابر تعریف سازمان جهانی کار (ILO) واجد ویژگی های زیر است:

مشاغلی با دستمزد پایین، امنیت شغلی حداقل، فقدان اصول ایمنی، شرایط کاری سخت، تهدیدکننده و نابسامان و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی و محرومیت از دریافت هزینه درمان آسیب های شغلی.

از همه این ها گذشته، در ایران، نقض حقوق زنان در دو بستر متفاوت و البته کاملا همگرا و وابسته اتفاق می افتد: یکی نقض حقوق شهروندی زنان است که به صورت سیستماتیک ومتداول ،هر روزه و در همه جا شاهدش هستیم.مواردی همچون اعمال خشونتهای جنسی علیه زنان، محدودیت های تحمیلی اجتماع ،تبعیض در ارائه فرصت های آموزشی برابر،سرکوب جنبش های اجتماعی زنان و از همه مهمتر فقدان قوانین مدنی و قضایی برابر وعادلانه است.قوانینی که مشخصا در تضاد با قوانین و اصول بین المللی است. نتیجه چنین شرایطی قرار گرفتن ایران درقعر جدول شکاف جنسیتی در میان کشورهای جهان،بنابر آمارهای بین المللی است. . اما بستر دوم نقض حقوق زنان ، نقض حقوق شغلی زنان است که خود معادله ای است بس پیچیده و چند وجهی. خشونت و تضییع حقوق زنان در محیط های شغلی یک معضل انتزاعی و مجرد نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک و ساختاری است که ریشه در زیرساخت های نابسامان و غیر متعادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی جامعه دارد.در جامعه ای که حقوق کارگران به رسمیت شناخته نمی شود و از طرفی مولفه های فرهنگی و سیاسی آن در ضدیت آشکار با زنان است، طبیعی است که زنان کارگر در وضعیت بسیار بغرنج تری قرار داشته باشند. میزان نقص حقوق شغلی زنان و خشونت شغلی علیه آنها متاثراز چند مولفه درآمد، طبقه اجتماعی و فرهنگ است. زنان شاغل با دستمزدهای بسیار پایین ،همچون زنان طبقه کارگر و زنانی که دربخشهای سنتی ترجامعه ایرانی زیست می کنند در معرض آسیب های بیشتری هستند. (درجامعه ایرانی زنان سرپرست خانوار شاغل درمحیط های صنعتی عمدتا متعلق به بخشهای سنتی جامعه بوده وتحت فشارهای فرهنگ خرده بورژوازی زیست می کنند)

حال با همه این توصیفات، نه تنها هیچ قدمی جدی در جهت اشتغال آفرینی برای زنان بر داشته نمی شود، بلکه به جای تسهیل اشتغال، دولتمردان و قانونگذران مترصدند در راستای تحجر حاکم بر روح قوانین زن ستیز ایران، تعریفی جدید و البته بسیار ناخوانا و مضحک از شغل شایسته برای زنان ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا(1)، به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است. از جمله این که اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت حرمت آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیاز نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.در این طرح می‌خوانیم: اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد. این درحالیست که ایران عضو سازمان جهانی کار است و متعهد است که به مفاد این توافقنامه پایبند باشد. یکی از مهمترین مفاد این توافقنامه رفع هر نوع تبعیض شغلی علیه زنان است که در اصل شماره 111 به طور مشخص به آن اشاره شده است.(2) لازم به گفتن نیست که طرح مجلس در تضاد کامل با تعهدات بین المللی ایران است، البته تعهداتی که در عرصه بین المللی هم برای مجبور کردن ایران به الزام و پایبندی به آنها هیچ تلاش چشمگیری انجام نمی شود.

این طرح ها به بهانه حفظ حرمت در حالی در دستور کار قرار می گیرد که زنان در شرایط فعلی مجبور هستند برای فرار از فقرمطلق و بیکاری در ناامن ترین، پرخطر ترین و سخت ترین شرایط امرار معاش کنند. تا زمانی که همت و حمیت مسئولان معطوف به این قبیل لوایح و طرح های محدود کننده است، هرگز عجیب نیست که ما هر روز شاهد یک فاجعه در محیط های کارگری باشیم . که به عنوان نمونه می توان به حادثه ای که در تاریخ بیستم آبان ماه امسال برای تعدادی از زنان کارگر در حوالی مشهد اتفاق افتاد ،اشاره کرد.بنابر گزارش ایرنا (3) 21کارگر زن کوره آجرپزی بر اثر واژگونی خودرو کشته و مجروح شده اند. سرپرست تیم شماره هشت آتش نشانی مشهد در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفته است که: واژگونی خودرو وانت نیسان حامل زنان کارگر در حوالی مشهد، سه کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشته است

در شرایطی که این گونه حوادث به طور مکرر جان هزاران نفراز زنان شاغل در محیط های آسیب پذیر را تهدید می کند ،نمایندگان مجلس با تصویب طرحهای کذایی به بهانه حفظ حرمت زنان،شرایط محدود کننده بیشتری را برای این زنان فراهم کرده و در همین راستا دست کارفرمایان را برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران باز می گذارند.براستی برای زنانی که روزانه بین ده تا دوازده ساعت در کوره های اجر پزی کار می کنند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردارندو با کمترین دستمزد ،زندگی معیشتی خود وخانواده اشان را تامین می کنند،چگونه تفکیک جنسیتی می تواند ،حرمت زنانگی اشان را حفظ کند.آنها بیش وپیش از هرچیز نیازمند حرمت انسانی هستند که هر روزه به تاراج می رود. برای این حرمت از دست رفته باید کاری کرد.

فهرست یادداشتها:

1-اخبار خبرگزاری ایلنا، شانزدهم مهرماه

2- http://www.ilo.org/

3-اخبار خبرگزاری ایرنا، بیستم آبان

حمایت 340 تومانی قوانین کار کشور از دو بند انگشت یک کارگر

نویسنده: بهمن شاهمرادی

شرکت فورج گستر اسفراین که در فاصله‌ی 10 کیلومتری جاده‌ی اسفراین به بجنورد در استان خراسان شمالی قرار دارد یک کارگاه ریخته گری و ساخت قطعات کوچک ماشین است که داری 150 نفر نیروی کار است. بیشتر از 130 تن از مجموعه شاغلین این شرکت را کارگران و پرسنل فنی شرکت تشکیل می‌دهند.

این شرکت خصوصی که تحت مدیریت آقای علیزاده است با شراکت آقای قزی در سال 69 تاسیس شد به دلیل کوچک بودن محیط کار و کارگاه‌ها به محیط ناامنی برای کارگران تبدیل شده است. دستور انتقال کارگاه به شهرک صنعتی اسفراین صادر شده است ولی صاحبان شرکت می‌گویند دولت هنوز زمین لازم را تحویل نداده است و دست اندکاران دولتی نیز می‌گویند شرکت به دلیل هزینه ها تمایلی به کوچ کارگاه ندارد. با این تفاصیل این کشمکش بین صاحبان شرکت و دولت فقط و فقط یک قشر قربانی دارد و آن هم کارگران مشغول در کارگاه‌های این شرکت هستند.

در هشت ماه گذشته از سال جاری یازده تن در کارگاه‌های این شرکت دچار صدمات جانی شده‌اند که دو تن آنان به صورت سرپایی مداوا شده ولی متاسفانه کار 9 تن باقی به بیمارستان و بستری کشیده است. در بین این نه تن افرادی مانند مهدی ابراهیمی که در 18/6/93 در حین تخیله قطعات دچار شکستگی پا شده وجود دارد یا مانند صابر قزی که در تاریخ 26/5/93 در اثر ماندن دست در دستگاه پرس دچار قطع دو انگشت وسط شده است یا همچون آقای حسن ملائی که در تاریخ 3/8/93 دستش در حین جابه جایی بار، زیر قطعه در حال جابه‌جائی مانده و شکسته است.

در جدیدترین حادثه کارگری در این شرکت، کارگر زحمتکشی به اسم آقای محمد حسن‌زاده که در تاریخ 16/8/93 در یک اتفاق نادر در اثر شکستگی دسته‌ی تنظیم دستگاه برش و پرتاب شدن قطع شکسته شده و برخورد آن با کتف ایشان به شدت دچار شکستگی و خونریزی شده است. دکتر بیمارستان وی می‌گوید: محمد فاصله‌ی با مرگ نداشت.

با وجود بالا بودن تعداد خسارات جانی شرکت مزبور به دلیل عدم رعایت نکات فنی و استانداردهای محیطی، سرمایه‌دار شرکت از پرداخت غرامات و حتی هزینه‌ی پزشکی به کارگران صدمه دیده با این استدلال که صدمه‌ی کارگر بخاطر اشتباه فردی کارگر است خودداری می‌کند. کارفرما ادعا می کند 80 تا 90 درصد تقصیر از طرف کارگر است و بدون ارجاع پرونده به اداره کار و دادگستری و با تهدید به اخراج کارگر با پرداخت مبالغ بسیار جزئی مانند 114 هزار تومان، 64 هزار تومان و 80 هزار تومان سعی در فیصله دادن پرونده می‌کند.

کارفرما در ماجرایی باورنکردنی اما مستند و واقعی، در موردی که کارگر دچار شکستگی در دو بند بالای انگشت اشاره و انگشت وسط شده است با تعیین بیشتر از 90 درصد تقصیر از جانب کارگر با در نظر گرفتن فقط و فقط 340 تک تومانی سعی در جهت مخدومه کردن پرونده این کارگر دارد.

در حال حاضر تنها امید کارگران این کارگاه حداثه‌خیز و نا امن، اتمام درگیری‌های مدیریت کارخانه با دولت بر سر انتقال آن به شهرک صنعتی است تا با افزایش فضا و بالا رفتن ایمنی محیط کار از این تعداد آسیب جلوگیری شود. کارگران مصدوم این شرکت نیز همچنان در انتظار دریافت غرامت و هزینه‌ی پزشکی خود به صورت عادلانه هستند اما به دلیل اینکه از ترس بیکار شدن و به دلیل روابط صاحب این شرکت با مدیران دولتی و حکومتی امیدی نیز ندارند که از طرف اداره کار و شورای حل اختلاف به مشکلات آنان رسیدگی شود.

برگرفته ازطبقه دات کام

مصدومیت شدید 2کارگرساختمانی بدنبال سقوط از ارتفاع 10 متری

2کارگر ساختمان در حال ساخت که به علت سقوط از ارتفاع ١٠ متری به شدت دچار آسیب دیدگی شده بودند، نجات یافتند.

به گزارش 23آبان فارس، ساعت ٩:٣٠ صبح امروز جمعه ٢٣ آبان 2 کارگر ساختمان هنگام کار بر روی داربست، از ارتفاع 10 متری سقوط کرده و به شدت مصدوم شدند.

بنا بر گفته تکنسین‌های اورژانس یکی ازکارگران مصدوم که وضعیت وخیم تری داشت سریعاً به بیمارستان رسول منتقل شد.

کارگرمصدوم بعدی که انگشت شصت خود را در این حادثه از دست داده بود بعد از اقدامات لازم پزشکی به بیمارستان امام تحویل شد.

گفتگوى محمد راستى با علی زیدونی* در باره انجمن کارگران مهاجر در کردستان عراق

*علی زیدونی از بنیانگزاران و فعال انجمن کارگران مهاجر در کردستان عراق است. او در گفتگوی کوتاهی به سوالات زیر در باره انجمن پاسخ داده است.

لینک متن گفتگو: http://www.azadi-b.com/J/2014/11/post_327.html

بیست وسوم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری24آبان1393

- پیام سندیکا (33) منتشر شد

-300کارگردرآستانه بیکارشدن بدنبال قطع گاز کارخانه شیشه آبگینه قطع شد!

-۱۵۰ کارگرکارخانه قند کامیاب دو ماه حقوق طلبکارند

- عدم صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران علیرغم کسر حق بیمه ازحقوق ماهیانه!

-۳ شرط پرداخت بیمه بیکاری

- ایجاد فضای روحی- روانی سالم در محیط کار برای حفظ سلامت کارگران ضروری است!

- نتایج نظرسنجی درباره مهمترین عوامل بروز حوادث کاردر صنعت نفت!

- بازگشایی مجدد پرونده مرگ دو کارگر پیمانی پتروشیمی جم ؟!

- چرایی مرگ کارگرمعدن باب شگون؟

- تظاهرات در ایتالیا در اعتراض به قوانین ضد کارگری واخراج کارگران!

پیام سندیکا (33) منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

سرپیام

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری

اخبار کارگری

گزارش کارگر فلزکار

مسولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟

اشعار فلزبان

روزجهانی کودک

از زنان پیشرو بیاموزیم

گام به گام تا آزادی سندیکاهای کارگری

برگی از قانون

دستاوردهای حکومت کارگران و دهقانان....

کالایی شدن انسان ها در نظام پزشکی سرمایه داری

منطقه های آزاد و ویژه اقتصادی

با پیشروان سندیکایی آشنا شویم

زندگی دشوار پرستاران

حداقل دستمزد کارگری باید تامین کننده هزینه خانوار چهار نفره باشد.

300کارگردرآستانه بیکارشدن بدنبال قطع گاز کارخانه شیشه آبگینه قطع شد!

کارگران کارخانه شیشه آبگینه از قطع گاز این کارخانه به دلیل انباشت بدهی‌ها به اداره گاز شهر صنعتی الوند قزوین خبر دادند.

به گزارش 24آبان ایلنا، کارگران این کارخانه می‌گویند که با قطع گاز، بلحاظ فنی زیان غیر قابل جبرانی به کوره‌های کارخانه شیشه آبگینه وارد خواهد آمد و به تبع خرابی کوره‌ها امنیت شغلی ۳۰۰ نیروی کار این واحد تولیدی تهدید خواهد شد.

بنا بر این گزارش، ماموران اداره گاز شهرک صنعتی الوند صبح امروز (۲۴ آبان) به دلیل انباشت بدهی‌ها وارد کارخانه شیشه آبگینه قزوین شدند و گاز این واحد تولیدی را قطع کردند.

بر اساس اظهارات کارگران، قطع گاز شیشه آبگینه به دلیل بدهی ۳ میلیارد تومانی این واحد تولیدی به اداره گاز الوند انجام گرفته است.

یک کارشناس فنی تولید در این کارخانه گفته است به دلیل آنکه سوخت جایگزین گاز موجود نیست، در صورت تداوم قطعی گاز طی چند ساعت آینده خسارت میلیاردی به کارخانه وارد می‌شود چرا که پس از سرد شدن کوره‌ها، امکان فروریختن آن‌ها وجود دارد.

او در تشریح تبعات فنی قطعی گاز برای کارخانه گفت: طاق کوره‌ها از موادی همانند سیلیس، شاموت، زاک، ژارگاد با بیش از ۱۱ متر قوس تشکیل شده‌اند که اگر دمای آن کاهش یابد با انبساط ایجاد شده، مواد تشکیل دهنده آن دچار شوک شده و فرو می‌ریزند.

به گفته این کارشناس فنی در کارخانه شیشه آبگینه در حال حاضر کارگران در تلاش هستند با بستن دریچه‌های کوره‌ها، گرمای داخل کوره را حفظ کنند و فروریختن آنها را به تأخیر بیاندازند.

او در این باره توضیح داد: کف کوره انباشته از مواد ذوب شده است که با استفاده از دمای مواد مذاب می‌توانیم برای مدت کوتاهی دمای داخل کوره را حفظ کنیم.

این کارشناس فنی با اشاره به پی گیری کارگران شیشه آبگینه برای وصل مجدد گاز کارخانه، تصریح کرد: صبح امروز جمعی از کارگران به اداره گازشهر صنعتی الوند و سایر نهادهای دولتی شهرستان مراجعه کردند و در تلاشند برای جلوگیری از پیامدهای قطعی گاز، مشکل قطعی گاز را به گونه‌ای حل کنند.

۱۵۰ کارگرکارخانه قند کامیاب دو ماه حقوق طلبکارند

منابع کارگری از پرداخت نشدن دو ماه حقوق نزدیک به ۱۵۰ کارگر کارخانه قند کامیاب خمینی‌شهر (از شهرستان‌های استان اصفهان) خبر داده‌اند.

به گزارش 24آبان ایلنا، اگر چه قسمت قابل توجهی از معوقات کارگران قند کامیاب در ماه‌های گذشته پرداخت شده است اما این کارگران در ماه‌های دی و بهمن پارسال حقوق نگرفته‌اند. این کارگران در عین حال از رویه معمول شدن یک ماه تاخیر در پرداخت حقوق‌شان ناراضی‌اند.

بر اساس این گزارش، کارفرما وعده داده است که دو ماه حقوق معوقه کارگران را تا پایان امسال پرداخت کند.

یک کارگر معترض که نخواست نامش فاش شود در تشریح سایر مشکلات همکارانش گفت: مواد اولیه موجود در کارخانه برای تولید قند ناکافی است بنابرین ظرفیت تولید به خودی‌خود کاهش یافته است.

او در ادامه از صاف شدن بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: امسال حدود ۲۰ کارگر قند کامیاب بازنشسته می‌شوند. کارفرما به این دلیل بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را صاف کرده است که زمینه بازنشستگی این کارگران را فراهم کند. البته او بخاطر منافع خودش این کار را کرده است چرا که این کارگران رسمی (قرارداد دائم) هستند و او می‌خواهد هر چه زود‌تر از دست آنان خلاص شود.

او با اشاره به مشکل شماری از کارگران که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، گفت: در حالی که کارگران خط تولید قند کامیاب مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند، سابقه کار شماری از آنان در لیست بیمه در سال اول کارشان کارگر ساده درج شده و به همین دلیل برای بازنشسته شدن مجبورند حدود یکسال بیشتر در کارخانه کار کنند.

او در پایان با اشاره به نبود نهاد صنفی در این واحد تولیدی گفت: هیچ کارگری جرات نمی‌کند برای تشکیل شورا یا انجمن قدمی بردارد چرا که در این صورت کارفرما به شیوه‌های مختلف او را زیر فشار می‌گذارد.

گفتنی است حدود ۱۵۰ کارگر در کارخانه قند کامیاب کار می‌کنند که حداقل ۲۶ نفرشان رسمی هستند اما قرارداد کار مابقی به صورت سه ماهه تمدید می‌شود.

عدم صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران علیرغم کسر حق بیمه ازحقوق ماهیانه!

دفاتر خدمات الکترونیک دولت دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران را تمدید نمی کنند.

عدم پرداخت حق بیمه از سوی آموزش و پرورش باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کند.

به گزارش24آبان ایرنا ، دفتر خدمات الکترونیک از تعویض و یا صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش امتناع می کنند و علت این امر را بسته بودن سایت آموزش و پرورش اعلام می کنند.

این امر در حالی صورت می گیرد که حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش و معلمان به طور ماهانه از حقوق آنها کسر می شود.

عدم صدور دفترچه جدید بیمه خدمات درمانی باعث شده تا معلمان در شهرستان های استان تهران جهت درمان خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند از بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی جهت درمان خود استفاده نموده و مجبورند تا هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت نمایند.

یکی از مسوولین بیمه خدمات درمانی استان تهران در این رابطه گفت: عدم پرداخت حق بیمه از سوی آموزش و پرورش باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کند.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود گفت: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش را به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز ننموده و این امر باعث شده تا فعلا امکان صدور دفترچه خدمات درمانی جدید میسر نباشد.

وی زمان مشخصی را برای رفع این مشکل اعلام نکرد.

۳ شرط پرداخت بیمه بیکاری

کریم یاوری، در خصوص طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار گفت: اکنون طرحی در مجلس بررسی می‌شود که در سال 66 به تصویب رسیده است.

به گزارش24آبان تسنیم،مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طرح دولت در خصوص بیمه بیکاری بهتر از طرحی است که مجلس پیگیری می‌کند، گفت: طرح مجلس به‌دلیل ایراد بار مالی از سوی شواری نگهبان فعلاً‌ اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 200 هزار نفر ماهیانه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: الآن مقرری بیمه بیکاری از حداقل حقوق مصوّب شورای عالی کار کمتر نیست و سال گذشته 480 هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می شد که امسال به 602 هزار تومان تومان افزایش یافت.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طبق قانون فعلی که در حال اجراست، اخراج از محل کار، پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه و داشتن یک‌سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه از مهم ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری است، گفت:کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 6 ماه و بیشترین پرداخت 50 ماه است.

ایجاد فضای روحی- روانی سالم در محیط کار برای حفظ سلامت کارگران ضروری است!

یک متخصص طب کار گفت: صنایع، بخش بزرگی از نیروی انسانی را به خود اختصاص داده‌اند و به منظور حفظ سلامت کارگران ضروری است که فضای روحی- روانی سالم در محیط کار ایجاد شود.

به گزارش24آبان ایسنا،عباس محمدی اظهار کرد: شرایط نامساعد آب و هوایی، وجود گاز هیدروژن در ارتفاعات، حمل بار سنگین و در پی آن‏ ایجاد بیماری‌های اسکلتی و عضلانی از جمله مشکلاتی است که کارگران صنایع با آنها مواجه می‌شوند. علاوه بر این، وجود سر و صدا در صنایع و محیط‌های شلوغ از مهمترین مشکلاتی است که کارگران با آن سر و کار دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با بیان این که توصیه‌های ایمنی بستگی به نوع خطر موجود در کارگاه‌های صنعتی دارد، ادامه داد: جایگزین کردن مواد مضر با موادی که ضرر کمتری دارند، استفاده کمتر از ابزار کار زیان‌آور، استفاده از وسایل صدا خفه‌کن در اطراف محیط‌های پر سر و صدا و حذف سر و صدای اضافی از اطراف محیط کارگران که البته این کار نیازمند درآمد و هزینه است و کمتر به آن توجه می‌شود؛ از جمله اقداماتی است که مدیران و پیمانکاران صنایع باید در جهت حفظ سلامت و بهداشت محیط کار کارگران انجام دهند.

این متخصص طب کار افزود: یک کارگر نباید به طور دائم از یک وسیله و ابزار در محیط کار استفاده کند بلکه کارگران در هنگام استفاده از وسایل باید تغییر کنند تا دچار سردرد و عدم تمرکز حین کار نشوند.

وی عنوان کرد: حفاظت فردی از دیگر اقدامات لازمی است که کارگران صنایع باید هنگام فعالیت لحاظ کنند و لازم است کارگران به طور دائم وسایل حفاظتی مانند کلاه ایمنی‏ عینک و دستکش را به همراه داشته باشند.

محمدی گفت: کارگران باید بعد از کار با آلاینده‌های مضر تنفسی، بلافاصله حمام کنند تا غبار و ذرات سمی موجب عارضه‌های تنفسی نشوند.

وی تصریح کرد: انجام معاینات پزشکی ماهانه، معاینات بعد از استخدام، معاینات برگشت به کار و ارزیابی سلامت کارگران از جمله معاینات ضروری برای پیشگیری از ابتلا کارگران به بیماری‌ها است و لازم است کارفرما انجام این معاینات را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز بیان کرد: افسردگی و بیماری‌های روانی مانند کم‌حرفی و گوشه‌گیری به علت استرس‌های شغلی، بیشتر در بین کارگران شایع است. بروز این بیماری‌ها در میان کارگران صنایع علت‌های مختلفی دارد از جمله محول شدن کارهایی سنگین به کارگری که نمی‌تواند از عهده مسئولیت سنگین آن برآید.

این متخصص طب کار ادامه داد: عدم رضایت کارگر از درآمد شغل، دوری از خانواده و مشکلات خانوادگی از عوامل بروز مشکلات روحی روانی است که برای جلوگیری از آن باید پیمانکار در کنار کار، ورزش و سرگرمی و تفریح را در برنامه کاری کارگران اضافه کند تا کمتر دچار استرس و مشکلات روحی شوند.

محمدی توصیه کرد: کارگران به هنگام کار توجه داشته باشند که صحت و سلامت بر کار اولویت دارد؛ پس تا می‌توانند در حفظ سلامت خود دقت کنند زیرا کار زیاد موجب بروز حوادث خطرناک و غیرقابل جبران خواهد شد.

کارفرماها نیز لازم است که به طور جدی توصیه‌های پزشکی را اجرا کرده و فضای روحی- روانی سالمی در محیط کار ایجاد کنند.

نتایج نظرسنجی درباره مهمترین عوامل بروز حوادث کاردر صنعت نفت!

نظرسنجی در مورد مهمترین عوامل بروز حوادث اخیر در صنعت نفت نشان می دهد، بی احتیاطی کارگران را نمی توان عامل حوادث اخیر دانست.

به گزارش 24آبان نکونیوز، نظرسنجی که طی دو هفته اخیر و در پی حوادث اخیر در صنعت نفت و مرگ تعدادی از کارگران در حوادث جداگانه در صفحه اصلی سایت قرار گرفت نشان می دهد از بین چهار عامل مطرح شده، مخاطبان نظرسنجی، بی احتیاطی کارگران را عامل آخر در بروز این حوادث می دانند، بطوریکه تنها ۱۴ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، بی احتیاطی کارگران را عامل اصلی حوادث صنعت نفت ذکر کرده اند. این درحالیست که پس از بروز این حوادث، اغلب مسوولان، عامل حادثه را بی احتیاطی کارگران ذکر می کنند تا از این طریق، مسوولیت را از خود ساقط کنند. این در حالیست که ۳۶ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، عدم نظارت دقیق توسط کارفرما را مهمترین عامل حوادث در صنعت نفت می دانند. ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، ضعف پیمانکاران و ۲۵ درصد دیگر، عدم تعریف دقیق اصول ایمنی در صنعت نفت را به عنوان عوامل بروز حوادث اخیر در صنعت ذکر کرده اند. مجموع آمارها نشان می دهد که بیش از کارگران و حتی پیمانکاران، کارفرمایان در بروز این حوادث نقش دارند، ضمن اینکه نمی توان از کنار موضوع عدم تعریف دقیق اصول ایمنی در صنعت نفت نیز با بی تفاوتی عبور کرد، عاملی که همچون ضعف کارفرمایان، به مجموعه دولتی نفت باز می گردد. امید است با بهبود شرایط، شاهد کاهش حوادث در صنعت نفت باشیم چراکه مر هر عضوی از خانواده نفت، نه تنها برای همکاران آن فرد ناگوار است، بلکه تاثیرات غیر قابل جبرانی بر خانواده و بازماندگان او خواهد گذشت و به همین دلیل ضروری است مسوولان، برای جان کارگران در صنعت ارزش بیشتری قایل باشند.

بازگشایی مجدد پرونده مرگ دو کارگر پیمانی پتروشیمی جم ؟!

با گذشت 11 روز از وقوع حاثه کاری که منجر به مرگ دو کارگر پیمانی پتروشیمی جم شد، یکی از کارگران این مجتمع پتروشیمی از جزئیات حادثه سخن گفت. بر اساس این گفته‌ها گویا در لحظه وقوع حادثه برخلاف آیین نامه‌های ایمنی، جای نماینده واحد ایمنی در محل حادثه خالی بوده است.

به گزارش 24آبان ایلنا،در روز ۱۳ آبان ماه دو کارگر پیمانکاری مجتمع پتروشیمی جم به نام‌های حسین حیدری و محمود جعفری بر اثر گازگرفتگی در یکی از مخازن این مجتمع کشته شدند؛ همانزمان برخی از کارگران این مجتمع در تشریح این حادثه گفته بودند که در زمان حادثه مرحوم حیدری تازه با مجوز واحد ایمنی برای تعمیر وارد یکی از مخازن واحد الفین شده بود که بر اثر گاز گرفتگی بر کف مخزن افتاد؛ درست‌‌ همان موقع مرحوم جعفری نیز که از بالای در ورودی مخزن شاهد این اتفاق بود برای نجات همکارش وارد مخزن شد که او نیز لحظاتی بعد بر اثر گازگرفتگی نقش زمین شد.

این کارگر پتروشیمی جم بابیان اینکه حسین حیدری از ۱۵ مهرماه سال ۸۷ تا زمان مرگش در روز ۱۳ آبان سال ۹۳ از طریق شرکت پیمانکاری جم صنعت‌کاران به عنوان متخصص تعمیرات و نگهداری در پتروشیمی جم مشغول کار بود، می‌گوید: حسین در اصل کارگر واحد بوتن وان بود که در روز حادثه به دلیل کمبود نیروی متخصص واحد الفین برای انجام کار به آنجا اعزام شده بود.

وی بابیان اینکه طبق مقررات حاکم بر پتروشیمی جم چنانچه برای انجام کار ضروری در هرکدام از قسمت‌های پتروشیمی نیروی متخصص کافی وجود نداشته باشد می‌توان از طریق هماهنگی با سایر قسمت‌ها نیروی متخصص مورد نیاز را بصورت موقت تامین کرد.

او ادامه داد: در روز حادثه واحد الفین برای کار در یکی از مخازنش به تعدادی متخصص تعمیرات و نگهداری احتیاج پیدا کرد که ظاهرا آنزمان به دلیل کافی نبودن نیروهای مورد نیاز او به عنوان نیروی تکمیلی از قسمت بوتن وان انتخاب شده بود.

این کارگر در تشریح ساختار مخزنی که در روز ۱۳ آبان ماه به محل مرگ دو همکارش تبدیل شد، گفت: کافی است که در ذهن یک بشکه با ارتفاع ۲۰ متر را تصور کنید تا متوجه بزرگی مخزن مورد نظر بشوید؛ بعد داخل‌‌ همان مخزن را با قراردادن صفحات فلزی که در فاصله ۲ تا ۳ متری از یکدیگر هستند جدا کنید و بعد برای هر طبقه حداقل دو دریچه ورودی و خروجی تعبیه کنید؛ اینطور مخزن قابلیت خواهد داشت تا همزمان حجم معینی از مایعات مختلف را نگهداری کند.

وی ادامه داد: حوالی ساعت ۱۳ حسین حیدری طبق مجوز (پرمیت) کاری که توسط مسئولان بهره برداری و ایمنی واحد الفین صادر می‌شود با پوشش ماسک هوا به اتفاق گروهی از همکارانش در بالای یکی از مخازن ۲۰ متری حاضر می‌شود و بعد در حوالی ساعت ۱۵ از طریق ورودی ۲۰ اینچی با نردبام داخل طبقه فوقانی مخزن می‌شود و در حالی که تازه به پایین پله رسیده بود براثر گازگرفتگی بیهوش و نقش زمین می‌شود.

این کارگر پتروشیمی جم ادامه می‌دهد: در این هنگام مرحوم جعفری که از بالای نردبام و بیرون مخزن شاهد ماجرا بوده وارد می‌شود اما او نیز تا خود را به پایین نردبام برساند بر اثرگازگرفتگی نقش زمین می‌شود که در این هنگام سایر افرادی که در بیرون مخزن قرار داشتند به پیروی از یک اصل درست ایمنی تا زمان حضور مسئولان امداد و نجات از ورود سایر کارگران به داخل مخزن جلوگیری می‌کنند زیرا هیچ بعید نبود که با ورد سایرین به داخل مخزن شمار قربانیان تا سه، چهار و... حتی بیشتر نیز افزایش یابد.

وی اضافه کرد: بعد از حضور نیروهای امداد و نجات، آقایان حیدری و جعفری از طریق جرثقیل به آمبولانس و از آنجا به بهداری منتقل می‌شوند از قرار معلوم تیم کمک‌های اولیه از تنفس مصنوعی در آمبولانس شروع و تا شوک الکتریکی در واحد بهداری ادامه می‌یابد اما در ‌‌نهایت این کمک‌ها موثر واقع نشده و هر دو نفر جان خود را از دست می‌دهند.

بررسی یک تخلف احتمالی

این کارگر پتروشیمی جم ادامه داد: صرف نظر از سیر ترتیبی وقایعی که در ‌‌نهایت حادثه روز ۱۳ آبان پتروشیمی جم را رقم زد، در حال حاضر یک مسئله بیش از هر چیز دیگری مایع تشویش شده و آن این است که طبق گفته‌های کسانی که در لحظه حادثه در بالای مخزن حضور داشته‌اند در زمان حادثه نماینده واحد ایمنی غایب بوده است.

وی افزود: در حالی که براساس مقررات ایمنی حاکم بر محیط‌های پتروشیمی، مختصصان ایمنی و بهره‌برداری از لحظه صدور مجوز کار تا پایان عملیات باید همراه کارگر در محل انجام کار حضور داشته باشند، شنیده می‌شود که در روز حادثه نماینده واحد ایمنی تنها برگه مجوز را صادر کرده و بعد از آن در محل حضور نداشته است.

وی افزود: حضور نماینده ایمنی در محل کار از آن حیث دارای اهمیت است که در مواردی مانند کار در مخازن، نماینده ایمنی وظیفه دارد با استفاده از میزان و نوع گاز موجود در داخل مخزن در‌‌ همان برگه پرمیت تجهیزات ایمنی و ابزار کار کارگر را معین کند.

این کارگر پتروشیمی جم افزود: براین اساس در روز حادثه چنانچه میزان گاز داخل مخزن مشخص شده بود می‌شد قبل از ورود کارگر حداقل از طریق نصب هواکش‌های صنعتی در دریچه‌های ورودی و خروجی طبقه فوقانی مخزن نسبت به تخلیه گاز داخل مخزن اقدام کرد و یا دست کم مرحوم حیدری را علاوه بر ماسک تنفس به کپسول اکیسژن مجهز کرد.

وی ادامه می‌دهد: از قرار معلوم بعد از حادثه این موضوع به اطلاع مسئولان واحد بازرسی کار منطقه ویژه عسلویه نیز رسیده است بطوری که شنیده می‌شود آن‌ها برای برطرف شدن سوء ظن تحقیقات خود را بصورت جداگانه از سرگرفته‌اند.

چرایی مرگ کارگرمعدن باب شگون؟

به گزارش24آبان ایلنا، در پی انتشار خبر کشته شدن عماد بهرامی مسول ایمنی معدن باب شگون زرند، در تاریخ 18 آبان‌ماه، معاون فرماندار زرند اعلام کرد علت مرگ مشکوک معدنکار زرندی توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است.

به گزارش24آبان ایلنا، این در حالیست که پیشتر یک پایگاه خبری محلی اعلام کرده بود، مسول ایمنی معدن باب شگون در حین کار و در شرایطی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق 200 متری زمین جان خود را از دست داده است.

درهمین رابطه:

مرگ مسئول ایمنی در معدن باب‌شگون زرند

معاون فرماندار زرند گفت: معدن باب‌شگون زرند جان مسئول ایمنی این معدن را گرفت.

به گزارش 19آبان ماين نيوز، علی صادق‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عماد بهرامی مسئول ایمنی معدن باب‌شگون زرند در حالی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق 200 متری زمین جان خود را از دست داد.

معاون فرماندار زرند بیان کرد: این حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاده و علت آن در دست بررسی است.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز یک کارگر در این معدن جان خود را از دست داد.

معدن باب‌شگون در فاصله 50 کیلومتری شمال شرقی زرند در حوالی شهر ستزی‌درگر واقع شده و در حال حاضر حدود 200 کارگر در آن مشغول به کار هستند.

تظاهرات در ایتالیا در اعتراض به قوانین ضد کارگری واخراج کارگران!

به گزارش14نوامبریورونیوز،شهرهای ایتالیا روز جمعه شاهد تظاهرات متعددی بود که از سوی اتحادیه ها و انجمن های کارگری و دانشجویی سازماندهی شده بود. تظاهر کنندگان در شهرهایی چون رم، میلان، تورین و فلورانس به بودجه سال آینده میلادی و اصلاحات در قوانین کار اعتراض داشتند.بزرگترین این اعتراضات در شهر میلان جریان داشت.پلیس دربرخی شهرها ازجمله پادوا، به تظاهرکنندگان حمله کرد.

اصلاحات مورد نظر دولت ماتئو رنزی در قوانین کار، اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان می کند.

یکی از تظاهرکنندگان گفت: امروز زمان آن فرارسیده تا همگی از حقوق کار دفاع کنیم و به دولت این پیام را بدهیم که ادامه این مسیر به بن بست خواهد انجامید.

بنابه گزارش همین منبع،صدها تن نیز با تجمع در برابر سفارت آلمان در رم اعتراض خود را علیه تصمیم شرکت تولیدکننده فولاد ترنی وابسته به گروه تیسن کروپ آلمان در مورد اخراج ۵۳۰ کارگر ابراز داشتند. این تجمع با مداخله پلیس همراه بود و چند تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند.

بر اساس برنامه اعلام شده در برخی شهرهای ایتالیا همچون ناپل، کاگلیاری و پالرمو در روزهای آتی تظاهرات برگزار خواهد شد.

بیست وچهارم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com