IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)

www.iranianpen.com

 

نامه سرگشاده به آقای John Ralston Saul پرزیدنت پن جهانی

درباره احتمال اعدام ارژنگ داودی

 

 

 

آقای پرزیدنت

با درودهای فراوان

بدینویسله به اطلاع شما می‌رسانم که آقای ارژنگ داودی شاعر و نویسنده و فعال سیاسی که پیش از این به خاطر نوشتن مطلبی در رابطه با قتل زهرا کاظمی‌(شهروند کانادائی که در ایران توسط قاضی مرتضوی زیر شکنجه کشته شد) به ۱٥ سال زندان محکوم شده بود و از این مدت ۱۱ سال را نیز در زندان سپری کرده است، اکنون بدون هیج اتهام تازه‌ای بار دیگر محاکمه و به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان و همچنین مجازات اعدام محکوم شده است. 

ارژنگ داوودی را به اعدام محکوم کردهاند و اتهاماش «تالیف یک کتاب حاوی یک طرح آلترناتیو برای نظام فعلی حاکم بر ایران» است.

اتهاماتی دیگری که حکومتی اسلامی ایران به وی زده: «راه اندازی و تاسیس جنبش آزادی ايرانيان و کنفدراسيون دانشجويان ايرانی» است. هم‌چنین، اتهامات ديگری نیز چون نوشتن «مانيفست ضدنظام جمهوری اسلامی»، «توهين به رهبری و بنيانگذار حکومت اسلامی و مسئولين نظام و روحانيون، توهين به مقدسات و همکاری با خبرنگار کانادايی «جين کوکان» برای ساخت فيلم مستند «ايران ممنوع» در پرونده او جای گرفته است.

در فيلم مستند «ايران ممنوع»، سعید مرتضوی دادستان پيشين تهران، در سال ۱٣٨۲ به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی‌‌ کانادايی متهم شده است که دعاوی موجود در این فیلم، سبب محکومیت ۱٥ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی برای ارژنگ داودی شد.

ارژنگ داودی در مدتی که در زندانهای مختلف دوره محکوميت خود را میگذراند بارها در اعتراض به وضعيت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سياسی- اجتماعی ايران اعتصاب غذا کرده است.

به نوشته وبسايتی که خبرهای مربوط به ارژنگ داودی را منتشر میکند، «شکنجه و آثار ناشی از تحمل هشت سال حبس، بخشی از بينايی و شنوايی اين زندانی سياسی را از بين برده است.»

 

آقای پرزیدنت پن جهانی،

موقعیت کنونی ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار فاجعهبار است. در چنین موقعیتی حکومت اسلامی ایران تلاش میکند تنها با تشدید سانسور و اختناق، تهدید و زندان، شکنجه و اعدام حاکمیت خود را سرپا نگاه دارد.

آقای «احمد شهید» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازهترین گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داد و این آمار را نشاندهنده «افزایش نگرانکننده» مجازات اعدام در ایران دانست.

بر اساس گزارش وی، حکومت اسلامی ایران، همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه میدهد و مطابق گزارشها تنها در سال ۲۰۱۴ هشت نفر که «گمان میرود» در زمان وقوع جرم منسوب به آنان زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شدهاند. پیشتر نیز، بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالیانه خود از «افزایش اعدامها در ایران» ابراز نگرانی کرده بود.

همچنین کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سهشنبه ۱٨ نوامبر ۲٠۱٤، قطعنامهای را به تصویب رساند که در آن در مورد نقض حقوق بشر در ایران بهویژه «تعداد بسیار بالای اعدام»ها توسط حکومت اسلامی ابراز نگرانی عمیق شدهاست. این قطعنامه تاکید میکند که طی ۱۵ ماه گذشته در ایران دستکم ۸۵۰ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.

قطعنامه مصوب كميته سوم مجمع عمومی ملل متحد، حکومت اسلامی ایران را به خاطر نقض مستمر و سيستماتيك حقوق بشر عليه مردم ايران محكوم كرد.  از جمله بهخاطر تعدد و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام، اعدامها در ملاءعام و استمرار اعدام نوجوانان، شکنجه و رفتارها یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به ويژه  شلاقزدن و قطع اعضای بدن، محدوديتهای گسترده و جدی حق تشكل، آزادی اجتماع و آزادی عقيده و بيان، تداوم فيلتر و یا مسدود كردن يا جلوگيری از دسترسی به اينترنت و ارسال پارازيت بر ماهوارهها و سانسور يا توقيف رسانهها، اذيت و آزار سيستماتيك مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و كاربران رسانههای اجتماعی که اینان مدام در معرض دستگیری، بازداشت، تبعید درازمدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار میگیرند، و نیز قطع اعضای بدن انسانها با اتکا به قوانین اسلامی، نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل،  و استمرار تبعيض و نقضحقوق اقليتهای ملی و مذهبی و غیره.

ارژنگ داوودی شاعر و نویسنده و زندانی سیاسی سالخورده که ۱۱ سال از محکومیت اول خود را به پایان رسانده، اکنون با پروندهسازیهای تازه نهادهای امنیتی به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان و اعدام، بدون حضور وکیل مدافع و به صورت غیابی محکوم شده است.

ارژنگ داوودی در حال حاضر در بند ۱ زندان بندرعباس نگهداری میشود. وی اوایل تیر ماه سال ۱٣٩۲، از بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به انفرادیهای بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۱۲۷ روز انفرادی در این بند به زندان بندر عباس تبعید شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری در اين سالها، اعضای خانواده ارژنگ داودی نيز تحت فشار و در معرض تهديدهای ماموران امنيتی و اطلاعاتی بودهاند.

آقای پرزیدنت پن جهانی، به نام دفاع از حقوق انسان‌ها و در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، انتظار من از شما این است که برای جلوگیری از اعدام ارژنگ داودی نویسنده و شاعر و اصولا برای لغو سانسور و اعدام، فراخوان یک کمپین را ارائه دهید و به زیر فشارقرارگرفتن حاکمان کنونی ایران برای پایان‌دادن به این سیاست‌های ضدمردمی و خفقان‌آور یاری رسانید.

 

با احترام

پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید

بهرام رحمانی

یکم دسامبر 2014