اخباروگزارشات کارگری6 - 7 - 8 دی1393

 

اخباروگزارشات کارگری6دی1393

 

- سؤپیشینه برای لقمه ای نان

- طرح اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونیها یک اختلاس بزرگ و چپاولی بی سابقه از صندوق بیمه بیکاری است

- اولین شماره ماهنامه کارگر ساختمان منتشرشد!

- تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک

- تجمع مهاجرین افغانستانی در پی افزایش شهریه تحصیلی در قم

- تجمع کارگران معدن طلای آق دره در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از همکارانشان

- اخراج 120کارگرکارخانه فرش باستان عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران شاغل!

- پایان اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از ۹۵ روز

- مرتضوی برای ارایه آخرین دفاع به دادسرا احضار شد

- ریزش آوار درکاشان جان کارگری را گرفت

- سرویس رفت وآمدکارگران کماکان قربانی می گیرد!

-۵۰ کارگر مصری در شبه جزیره سینا کشته و زخمی شدند

سؤپیشینه برای لقمه ای نان

(از دو، سه سال گذشته در بیشتر از 90 درصد پروژه ها نیز از متقاضیان کار گواهی عدم سؤپیشینه کیفری می خواهند و در صورت داشتن پیشینه کیفری بخصوص سیاسی و کارگری حتی در سالهای بسیار دور بیست، سی سال قبل پذیرفته نخواهند شد.)

دهها سال است افراد جویای کار در ایران هنگامیکه در مراکز کارگری و هر کارخانه ای کاری سراغ می برند و با امید به اینکه شانسی بیابند و به کاری مشغول شوند به چنین مراکزی سر می زنند، اما بعد از اینکه شانس بیاورند و از سد حراست کارگاه و کارخانه بگذرند، پرسشنامه هائی مقابلشان می گذارند که باید آنها را پر کنند. در پرسشنامه ها سؤالاتی در رابطه با میزان تحصیلات، سوابق کار، علت ترک کار قبلی، مذهب، ملیت و جنسیت طرح شده اند که باید فرد جویای کار به آنها پاسخ دهد. اگر جواب هر یک از سؤالات طرح شده از خط قرمز کارفرما گذشته باشند، کارگر بیچاره باید ناامیدانه راه خروج را در پیش گرفته و به خانه برگردد. این پرسشنامه ها بسته به نوع و محل کار متفاوت هستند. مثلا کارخانه هائی که در حال تولیدند در پرسشنامه هایشان سؤالات امنیتی هم پرسیده می شوند و علاوه بر آن گواهی عدم سؤپیشینه فرد متقاضی کار نیز حصول می گردد. و طبعا اگر چنانچه کسی دارای سؤپیشینه کیفری باشد از جانب کارفرما یا نمایندگان او پذیرفته نخواهد شد. در طول دهه های گذشته بکارگیری کارگران و گذراندن آنها از فیلترهای مختلف در کارخانه ها و مراکز تولیدی دولتی و غیر دولتی امر معمولی بوده است و در کارهای پروژه ای که مدت تعریف شده ای برای کار وجود دارد چنین فیلترهایی بویژه درخواست سوء پیشینه معمول نبود.

اما از دو، سه سال گذشته در بیشتر از 90 درصد پروژه ها نیز از متقاضیان کار گواهی عدم سؤپیشینه کیفری می خواهند و در صورت داشتن پیشینه کیفری بخصوص سیاسی و کارگری حتی در سالهای بسیار دور بیست، سی سال قبل پذیرفته نخواهند شد. و این در حالیست که کار پروژه ای بسیار کوتاه مدت و حتی بعضی پروژه ها مدت کارشان از یک سال هم کمتر است! با این وجود کارگر باید فاقد پیشینه کیفری باشد و در غیر اینصورت شانسی برای اشتغال نخواهد داشت. الزام به نداشتن پیشینه کیفری برای استخدام آن هم برای مدتهای کوتاه در پروژه ها، به کارگیری اهرمی دیگر برای کنترل محیطهای کار و زیر ذره بین گرفتن کارگران است و به این ترتیب کارگر از بدو ورودش به محیط کار با فضائی رعب آور و پلیسی روبرو می شود. از همان ابتدا به او می فهمانند که مبادا نسبت به هر گونه اجحاف و اعمال بی حقوقی بر کارگر صدای اعتراضش بلند شود. باید سربراه، مطیع و به دور از هر گونه جمع و محفل کارگری باشد، در غیر اینصورت سر و کارش با پلیس و حراست خواهد بود . از طرفی هم مانع از ورود کارگران مبارز و رهبران اعتراضات کارگری به محیطهای کارگری می شوند تا ضمن از نظر اقتصادی زیر فشار گذاشتن کارگران مبارز، بقیه کارگران را هم از وجود چنان رهبرانی محروم سازند و با خیال راحت تر به چپاول کارگران و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه شان مشغول شوند، دستمزدشان را ماهها و سالها به تعویق اندازند، از ایمنی و بهداشت محیط کار بکاهند، مزدشان را پایین نگه دارند و هر بلائی دیگر بر سرشان بیاورند.

طرح عدم به کارگیری کارگران معترض قبلا به شیوه شرکتی اعمال می شد و هر شرکتی برای خودش دارای لیست سیاه بود که در لیست سیاه نام کارگران معترض و رهبران اعتصاباتی که قبلا در جریان اعتراضات و اعتصابات از سوی عوامل کارفرما شناسائی و سپس اخراج می شدند، ثبت می کردند و دیگر توسط آن شرکت به کار گمارده نمی شدند. اما حالا داشتن سؤپیشینه به موانع گذشته استخدام کارگران پروژه ای اضافه شده که مانع از ورود کسانی که قبلا به خاطر اعتراض به وضع موجود و شرایط کار و زیست کارگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس از سوی مراجع قضائی محکوم شده اند، به هر کارخانه و پروژه و مرکز کارگری می شود. چنین تمهیدات و اقداماتی که حراست کارگاهها و کارخانه ها علیه کارگران به انجام می رسانند، بعد از دوره ای از مبارزات و اعتراضات و اعتصابات کارگریست که امروز وارد ابعاد گسترده تری شده و سرمایه داری بیم آن را دارد این شرایط جدید به کارگران امکان آن را دهد تا گلویش بفشارند و بیشتر از این اجازه دست درازی به حقوق کارگر نیابد. به همین دلیل چنین اقدام سرکوبگرانه و ضد کارگری ای را پیشه کرده است. امروز با توجه به بالا گرفتن سطح اعتراضات کارگری و دامنه دار بودن آنها، برای سرمایه داران خارج کردن رهبران اعتراضات کارگری از محیطهای کار مبرمیت پیدا کرده و به همین دلیل تلاش می کنند تا با محروم ساختن توده های کارگر از تماس با کسانیکه در امر مبارزه برای رسیدن به مطالبات کارگری دارای تجربه و سابقه هستند، کنترل هر چه بیشتری بر محیط کار داشته باشند و مانع از شکل گیری هر گونه اعتراضی شوند.

جالب اینجاست که سالهای قبل عدم پذیرش کارگران معترض که نامشان در لیست سیاه هر شرکتی بود توسط بخش اداری و کارگزینی همان شرکت صورت می گرفت، اما اکنون علاوه بر امور ادرای برخی شرکتها،حراست هم وارد میدان شده که مانع از پذیرش کارگران دارای پیشینه کیفری می شود و کارت تردد به کارگاه یا کارخانه را صادر نمی کند. حراستی که قرار بود از اموال کارگاه و کارخانه که متعلق به کارفرماست حراست و پاسداری کند امروز می بینیم به دفاع از منافع او در برابر کارگر می ایستد و برایش کارگران جویای کار را غربال می کند تا مانع از ورود کارگران دارای سابقه مبارزاتی به داخل کارخانه و کارگاه شود.

جوانمیر مرادی 6/10/1393

جعفرعظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد:طرح اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونیها یک اختلاس بزرگ و چپاولی بی سابقه از صندوق بیمه بیکاری است

سایت اتحاد: اخیرا وزیر کار در نشست مدیران اتحادیه های کارفرمائی از طرحی پرده برداری کرد که طبق آن قرار است مبلغ دو هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها هزینه بشود. بر اساس این طرح مقرر شده است بخشی از مزد کارگرانی که در این تعاونیها بکار گرفته میشوند توسط کارفرما و مابقی آن از محل این اعتبار پرداخت بشود. در این زمینه اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای این طرح را طرحی برای غارت و چپاول صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان خودمانی دولت خوانده و به همین دلیل و دلایل دیگری بشدت با آن مخالفت کرده است. جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگوئی با سایت اتحاد در مورد این طرح و دلایل مخالفت شدید اتحادیه آزاد کارگران ایران با آن گفت:

ببینید مسئله به سادگی این است که دولت قصد دارد 2 هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری به کارفرمایان بخش تعاونیها اختصاص بدهد. طبق این طرح قرار است این تعاونیها کارگران مشمول بیمه بیکاری را به کار گیرند و با کار آنها برای خود سود و ثروت تولید کنند اما بخشی از مزدشان از محل صندوق بیمه بیکاری که متعلق به خود ما کارگران است پرداخت بشود. معنای عملی چنین طرحی یعنی بکارگیری کارگر با سیصد چهار صد هزار تومان مزد، چرا که مابقی مزد کارگر از جیب خود او از طریق صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر کارفرمائی که قرار است با استفاده از این طرح کارگری را بکار گیرد از جیب خود نصف مزد و یا کمی بیشتر از نصف آن را پرداخت خواهد کرد و از آنجا که مابقی مزد کارگر از جیب خود کارگر در صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد معنای عملی اش این خواهد بود که از این پس بسیاری از کارگران با مزد سیصد چهارصد هزار تومانی مشغول بکار خواهند شد. به نظر من این طرح قبل از اینکه طرحی برای اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری باشد طرحی شیادانه برای غارت دو هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب تعاونیهای بزرگ شبه دولتی و خودمانی است.

لینک متن کامل گفتگو: http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4092

اولین شماره ماهنامه کارگر ساختمان منتشرشد!

ماھنامه کارگر ساختمان نشريه مشترکی است که زير نظر ھيات ھای موسس سنديکائی تابتا متشکل از نقاشان سنديکائی تبريز ، سنديکای نقاشان استان البرز، نقاشان سنديکائی بندر عباس، ھيات بازگشايی سنديکای نقاشان تھران و حومه، نقاشان سنديکا یی اردبيل منتشر می گردد، و از تمامی کارگران ساختمان دعوت به ھمکاری می کند.

دوستان و ھمکاران کارگران ساختمانی برای هرموردی که الزم ديديد می توانند از طريق ايميل زير با ما تماس حاصل نمايند:

karegare.sakhtoman@gmail.com

لینک نشریه:

http://www.azadi-b.com/J/file/mahnameh.ks.1.pdf

تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک

تقدیم به کارگران سخت کوش معادن بافق ،البرز مرکزی و چادرملو

لینک متن: http://sfelezkar.com/?p=410#more-410

تجمع مهاجرین افغانستانی در پی افزایش شهریه تحصیلی در قم

به دنبال اعتراضات پناهندگان به افزایش شهریه در استان های تهران و مشهد، امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳اداره آموزش و پرورش ناحیه یک قم،شاهد حضور افغانستانی هایی بود که توانایی پرداخت شهریه کودکانشان را نداشتند.

بنابه گزارش منابع خبری افعانستانی،این تجمع مسالمت آمیز که به صورت خودجوش و از طریق شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ و لاین پی ریزی شده بود،ساعت ده صبح آغاز و تا ساعت دوازده به طول انجامید.

هم وطنان ما در این تجمع مسالمت امیز به عدم توانایی خانواده های افغانستانی در پرداخت شهریه دانش آموزان اشاره کردند و به جلوگیری مدارس از حضور دانش آموزانشان بر سر کلاس های درس معترض بودند.حضور و فعالیت بانوان در این تجمع مسالمت آمیز بسیار چشمگیر بود.

نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان قم از رایزنی ها برای گرفتن حداکثر مساعدت برای مهاجرین با وزارت آموزش و پرورش در میان مهاجرین سخن گفت.

ایشان در میان صحبت هایشان اظهار کردند که هیچ دانش آموز مهاجری بخاطر شهریه تاکنون از کلاس های درس محروم نشده است،که این گفته ایشان صدای اعتراض ها را بلندتر کرد و با مخالفت مردم روبرو شد.

تجمع کنندگان افغانستانی در پایان اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به تقاضایشان تجمع مسالمت آمیزگسترده تری را در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان برگزار میکنند.

حواشی این تجمع مسالمت آمیز

در یک مورد تعداد ده تن از حاضرین مرد از میان جمعیت بیرون کشیده شده و در اتاقی در این اداره محبوس شدند،که با اعتراض شدید بانوان مهاجر ناچارا آزاد شدند.

تجمع کارگران معدن طلای آق دره در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از همکارانشان

صبح امروز جمعی از کارگران معدن طلای آق‌دره دراستان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص اخراج۳۵۰نفرازهمکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند.

به گزارش6دی ایلنا،یکی از کارگران حاضر در تجمع، گفت: تا پیش از این معدن طلای پویا زرکان آق دره ۵۵۰ کارگر داشت و در تجمع اعتراضی صبح امروز که در مقابل ساختمان نگهبانی معدن برگزار شد گروهی از کارگران اخراجی و شاغل شرکت داشتند.

وی بابیان اینکه معدن طلای آق دره در۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب قرار دارد در خصوص دلایل تجمع اعتراضی امروز گفت: شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره از ابتدای ماه جاری ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را به بدلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرده است.

او با یادآوری اینکه اخراج شدگان از یک تا هفت سال سابقه کار دارند، گفت: هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار دادهای کاریشان اخراج می‌شوند.

او با اعلام اینکه هیچ تضمینی برای بازگشت بکار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد؛ افزود: استفاده فصلی از کارگران در معدنی که می‌توان مانند سایر معادن مجاور از آن بصورت مستمر بهره برداری کرد باعث بی‌انگیزه شدن نیروی کار شده است.

به گفته وی، معدن طلای آق دره جزء چند معدن مهم استخراج طلا در کشور است به همین علت دولت باید تعهد دهد که هیچ یک از کارگران این معدن اخراج ویا بیکارنخواهند شد.

وی در ادامه افزود: با وجود آنکه معادن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند اما کارگرانشان فصلی نیستند و به صورت سالیانه کار می‌کنند.

او اضافه کرد: حدود ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامیشان در لیست اخراجی ها باشد بنابراین همواره حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است.

این کارگر قرار داد کاری این کارگران را یک تا سه ماهه ذکر کرد و در ادامه در خصوص حقوق دریافتی همکارانش گفت: علاوه بر آنکه پیمانکار حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند این کارگران هیچ گونه مزایای شغلی ندارند.

این کارگر با بیان اینکه او و همکارانش ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می‌دهند افزود: با این حال کارفرما در محاسبه دستمزدآن‌ها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند.

او با بیان اینکه در تجمع امروز کارگران معدن طلای زرکان تکاب خواستار تداوم اشتغالشان شدند در ادامه گفت: اگر ۵۵۰ کارگر این معدن امنیت شغلی داشته باشند، کار توأم با آرامش آنان در میان ‌مدت به بالارفتن بهره‌وری می‌انجامد.

به گفته وی، مسئولان اداری شهرستان تکاب در جلسه امروزی که به همراه تجمع امروز کارگران برگزار شد چند پیشنهاد در زمینه رفع مشکلات حقوقی وبیمه‌ای کارگران به پیمانکار داده شد اما پیمانکار حاضر به قبول پیشنهادات نشد.

او گفت: پس از اخراج های صورت گرفته هم اکنون تنها ۱۸۰ کارگر باقی مانده است که ۲۹ نفراز آن‌ها نگهبان هستند.

اخراج 120کارگرکارخانه فرش باستان عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران شاغل!

منابع خبری در کارخانه فرش باستان یزد گفته‌اند مدیریت این کارخانه حدود ۳ سالی است که به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و بدهی به شرکت‌های دیگر خوانده شده بیش از ۱۲۰ کارگر قراردادی خود را به تدریج اخراج کرده است.

به گزارش6دی ایلنا،یکی از کارگران این کارخانه با اعلام این خبر از پرداخت نشدن دستمزدهای خود و سایر همکارانش برای سومین ماه پیاپی خبر داد و گفت: متاسفانه علی رغم پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم هنوز موفق به دریافت حقوق و معوقات سه ماه گذشته نشده‌ایم وتن‌ها قولی که به ما داده‌اند این است که به زودی معوقات را پرداخت می‌کنند.

وی گفت: وضعیت شرکت فرش باستان یزد علی رغم سابقهٔ طولانی این شرکت در صنعت فرش کشور به لحاظ وضعیت تولید و کمبود نقدینگی خوب نیست و عمده‌ترین دلیل آن تمایل سهامداران اصلی شرکت در خصوص فروش زمینی است که کارخانه در آن قرار دارد.

گفته می‌شود، تعداد نیروهای این شرکت در سال‌های گذشته مجموعا ۱۸۰ نفر بوده که تعدادی از آن‌ها رسمی بودند که در سه سال گذشته همزمان و با اجرای سیاست‌های تعدیلی بازنشسته شدند و تعداد دیگری از کارگران نیز در همین راستا به دلیل قراردادی بودن پس از اتمام مهلت قرارداد اخراج شده‌اند که در بین آن‌ها افرادی باسابقه کار ۱۵ تا ۱۸ سال نیز حضور داشته‌اند.

یک کارگر این کارخانه نیز این کارگر همچنین با بیان اینکه در یک سال گذشته به دلیل وضعیت بحرانی شرکت، حقوق کارگران تقریبا هر سه ماه یک بار پرداخت شده گفت: درحالی که مسولین شرکت برای پرداخت بدهی‌های مالی و حقوقی خود بار‌ها اقدام به فروش مواد اولیهٔ شرکت کرده‌اند، علاوه بر این تاخیر سه ماهه در سه سال گذشته نیز به کارگران مزایایی تعلق نگرفته‌است.

این کارگر در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه فرش باستان گفت: در حال حاضر تعداد کمی از کارگران رسمی مشغول فعالیت هستند اما به دلیل مشکلات کارخانه با تاخیر مطالبات مزدی خود را دریافت می‌کنند.

اگرچه علت اصلی به تعطیلی کشاندن کارخانه و بیکاری کارگران، کمبود نقدینگی عنوان شده‌است اما به گفتهٔ منابع آگاه در یزد تمایل سهامداران اصلی شرکت برای فروش زمین کارخانه به دلیل بالارفتن قیمت آن، از دلایل اصلی تسریع در توقف فعالیت این شرکت با سابقه عنوان شده است.

منابع کارگری معتقدند تولید فرش ماشینی علی رغم تمام کمبود‌ها هنوز هم سودآور است اما‌ مالکان کارخانه به رویکرد منفعت اندیشانه‌ای که دارند به مشکلات پیش آمده برای ۱۲۰ کارگر کارخانه اهمیت چندانی نمی‌دهند.

سهام داران تمایلی به بقای شرکت ندارند.

پایان اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا پس از ۹۵ روز

منابع خبری در کارخانه کاشی گیلانا از پایان اعتراض نودو پنج روزه ۱۲۹ کارگر این واحد صنعتی خبر می‌دهند.

به گزارش6دی ایلنا،یکی از کارگران این واحد صنعتی با اعلام این خبر گفت: ‌سرانجام در روز شنبه گذشته (۲۹ آذر) کارگران به اعتصاب نودو پنج روزه خود خاتمه داند و فعالیت کارخانه کاشی گیلانا از سرگرفته شد.

وی افزود: بازگشت به کار کارگران و شروع فعالیت کاشی گیلانا در حالی بود که پیش‌تر مسئولیت این واحد صنعتی دوباره به سهامدار سابق واگذار شده بود.

این کارگر ادامه داد: براساس جلسه‌ای که در تاریخ ۲۶ آذر ماه و با حضور هشت نفر از کارگران کاشی گیلانا در اداره صنعت، معدن و تجارت استان گیلان برگذار شد آقای رسولی کارفرمای سابق کارخانه کاشی گیلانا و دارنده حدود ۵۲ درصد ازسهام کارخانه بار دیگر مدیریت این واحد را را بر عهده گرفت.

به گفته این منبع خبری، ازمجموع ۱۷ ماه مطالبات معوقه ۱۲۹ کارگر کارخانه کاشی گیلانا تنها معادل یک ماه پرداخت شده است که آنهم از فروش بخشی از اموال کارخانه صورت گرفته است.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیزکارگران این واحد صنعتی با فروش مقداری از کاشی‌های انبار شده، بیش از ۵ تن میوه درختان زیتون محوطه کارخانه، توانسته بودند مبلغ ناچیزی (۱۰۰ هزار تومان) از مجموع مطالبات حقوقی خود را دریافت کنند.

به گفته کارگران کاشی گیلانا براساس توافقی که میان آن‌ها و کارفرما صورت گرفته است، قرار است که میانگین تولید روزانه کارخانه تا ۲ هزار متر مربع کاشی افزایش یابد تا از این طریق امکان پرداخت مطالبات جاری و معوقه کارگران فراهم شود.

کارگران کاشی گیلانا به استناد این توافق مدعی هستند که از روز ۲۹ آذر تا به امروز (۶ دی ماه) در کارخانه کاشی گیلانا به طور میانگین روزانه حدود هزار و۶۵۰ متر کاشی تولید شده است کرده‌اند که برای بیشتر شدن این میزان باید مواد اولیه کاشی به موقع از سوی کارفرما تامین شود.

همچنین گفته می‌شود که کارفرما وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران را به شش ماهه دوم سال آینده (۹۴) موکول کرده است.

کارگران همچنین می‌گویند: قرار شده است ۷ ماه از معوقات بیمه‌ای کارگران این واحد تولید کننده کاشی از ماه جاری با توافق تامین اجتماعی به صورت اقساطی پرداخت شود.

این کارگران ادامه می دهند: با وجود همه مشکلاتی که در چند ماه گذشته با تعطیلی کارخانه متحمل شده‌اند از مسئولان استانی وشهرستانی می‌خواهیم برای تداوم تولید واشتغال کارگران کاشی گیلانا همه تلاش خود رابکار گیرند.

بنا بر اظهارات کارگران کاشی گیلانا، برخی مسئولان شهرستانی این همکاری را ندارند وبا شکایت برخی طلبکاران مالی کارخانه سریعا رای به توقیف اموال کارخانه می‌دهند که این اقدام مانع تولید می‌شود.

به گفته این منبع ، با توجه به شرایط مالی کارگران کاشی گیلانا پس از ۱۷ماه تعویق حقوق، آنان می‌خواهند تا با همکاری مسئولان هر چه سریع‌‌تر به همه مشکلات این واحد پایان دهند.

مرتضوی برای ارایه آخرین دفاع به دادسرا احضار شد

سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی برای ارایه آخرین دفاعیات در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی به دادسرا احضار شد.

به گزارش6دی ایرنا،مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز شنبه با اعلام این خبر گفت: طبق احضاریه شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی باید ساعت 12 و 30 دقیقه فردا ( یکشنبه) برای ارایه آخرین دفاع در خصوص پرونده تامین اجتماعی و تخلفات مالی صورت گرفته در این پرونده در دادسرا حضور یابد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا جلسه فردا، آخرین جلسه خواهد بود یا خیر افزود: مشخص نیست آخرین جلسه باشد اما جلسه تحت عنوان ارایه آخرین دفاعیات برگزار می شود.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، آخرین بار سوم آذر ماه امسال در خصوص پاسخگویی به سئوالات بازپرس در خصوص پرونده تامین اجتماعی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافته بود.

ریزش آوار درکاشان جان کارگری را گرفت

مسوول روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: یک کارگرمهاجرافعانستانی بر اثر ریزش آوار در یکی از دیواره ها هنگام حفاری های سطح شهر جان باخت.

به گزارش6دی ایرنا،روح الله فدایی روز شنبه اظهار داشت: این حادثه ظهر امروز (شنبه) در حفاری های سازمان آب در بلوار دانش کاشان بوقوع پیوست که بر اثر آن، این کارگر جان خود را از دست داد.

وی در ادامه گفت: بدنبال اعلام یک مورد حادثه ریزش آوار، گروه های امداد و نجات آتش نشانی از سه ایستگاه برای نجات این فرد به صحنه رفتند.

فدایی افزود: ماموران پس از تلاش فراوان، جسد بی جان این کارگر را از زیر آوار خارج کردند.

سرویس رفت وآمدکارگران کماکان قربانی می گیرد!

برخورد یک دستگاه مینی بوس که کارگران کارخانه ای را در نایین در شرق اصفهان جا به جا می کرد با تریلر، ده مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش6دی ایرنا،رییس اورژانس نایین روز شنبه ایرنا گفت: این حادثه ساعت شش صبح شنبه در کمربندی جاده نایین -اصفهان اتفاق افتاد و مینی بوس از پشت به تریلر برخورد کرد.

رضا عباسی افزود: ماموران اورژانس به محض اطلاع از وقوع حادثه به محل رفتند و مجروحان را به بیمارستان حشمتیه نایین انتقال دادند.

شهرستان نایین با بیش از 38 هزار نفر جمعیت در 140 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

حدود یک ماه قبل نیز مینی بوس یکی از کارخانه های نایین واژگون شد که آن حادثه نیز پنج مجروح داشت.

۵۰ کارگر مصری در شبه جزیره سینا کشته و زخمی شدند

در اثر سقوط داربست روی کارگران مصری در یك کارخانه سیمان در شبه جزیره سینا ۵۰ کارگر کشته و زخمی شدند.

به گزارش6دی ایلنا به نقل از القدس العربی، یک مسئول امنیتی مصری گفت که در اثر سقوط داربست روی کارگران در یک کارخانه سیمان در مرکز شبه جزیره سینا هفت کارگر کشته و ۴۳ کارگر دیگر زخمی شدند.

این منبع افزود که قربانیان این حادثه به بیمارستان عمومی العریش منتقل شدند.

ششم دی ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری7دی1393

 

- بهنام در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذا دچار خونریزی شدید معده شد

- احضار7نماینده کارگران اخراجی معدن طلای آق دره توسط دادستان تکاب

- اقدام به خودکشی سه کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره

- وزارت کار صلاحیت نماینده کارگران نانوایی‌های سنندج را تایید نکرد

- تجمع ۶۰ نفر از کارگران پارسیلون در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد

- عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری تبریز

- نظر مجلس تعیین کننده مجرمیت سعید مرتضوی

- جدول نرخ بیکاری در 43 کشور

-جان باختن29 کارگر در حوادث ناشی از کار در کردستان

- مرگ کارگر جوان در سقوط از ارتفاع 8 متری

- مرگ کارگر در دستگاه بزرگ بتون ساز

اطلاعیه شماره ۴۱ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

بهنام در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذا دچار خونریزی شدید معده شد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

امروز شنبه ۶دی‌ماه اعتصاب غذای بهنام ۲۴ روزه شد که به دلیل ضعف جسمانی و مدت طولانی اعتصاب غذا بهنام دچار خونریزی شدید معده شد اما همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد.

امروز مسئولان زندان به بهنام گفتند ما می‌خواهیم تو را به بند زندانیان سیاسی انتقال بدهیم اما قاضی خدابخشی با این امر مخالفت کرده و اظهار داشته میتوانید بهنام را به هر بند دیگری انتقال دهید غیر از بند زندانیان سیاسی که به همین منظور مسئولان زندان امروز ساعت ۳ بعد از ظهر بهنام را به بند ۲ سالن ۱۲ که محل نگهداری زندانیان خطرناک می‌باشد انتقال دادند اما بهنام به مسئولان زندان اعلام کرد تا زمانیکه به بند زندانیان سیاسی بازگردانده نشود و به وضعیت بیماری و پرونده او رسیدگی نکنند کما کان به اعتصاب غذا ادامه میدهد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت تمامی‌ فشار‌ها بر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

ششم دی‌ ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

احضار7نماینده کارگران اخراجی معدن طلای آق دره توسط دادستان تکاب

امروز7دی تمامی 7نماینده کارگران اخراجی معدن طلای آق دره توسط دادستان تکاب برای ارائه توضیحات احضار شدند.

به گزارش7دی ایلنا،بدنبال تجمع روز6دی ماه کارگران معدن طلای آق دره دراعتراض به اخراج 350نفرازهمکارانشان،قرار بود ظهر امروزجلسه ای در بخشداری تخت سلیمان برای رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی برگزار شود، این جلسه برگزار نشده است.

به گفته کارگران معدن آق‌دره ، تمامی هفت کارگر اخراجی که قرار بود به نمایندگی از سایر اخراج شدگان گان در این جلسه شرکت کننده توسط دادستان تکاب برای ارائه توضیحات احضار شده و به همین دلیل جلسه مورد نظر برگزار نشده است.

اقدام به خودکشی سه کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره

سه نفر از کارگران بیکار شده معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی، شب گذشته (شنبه) در محوطهٔ معدن دست به خودکشی زدند.

به گزارش7دی ایلنا،بنقل ازکارگران این معدن،حوالی ساعت ۸ شب گذشته، سه نفر از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره در شهرستان تکاب که اسامی دو نفر از آنان بنامهای، ی. ک ی. ر است تحت فشار روحی وارده شده در اعتراض به از دست دادن شغلشان اقدام به خود کشی کردند.

براساس گفته‌های کارگرانی که در معدن حضور داشته‌اند؛ شب گذشته یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحت در بیمارستان شهدای تکاب از ناحیه شکم مورد جراحی قرار گرفت که هم اکنون در بخش عمومی بیمارستان بستریست اما دو کارگر دیگر که جراحتشان سطحی بود بصورت سرپایی مداوا شده‌اند.

اقدام به خودکشی کارگران بیکار شده معدن طلای آق دره در حالی است که صبح روز گذشته گروهی از کارگران این واحد معدنی در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از همکارانشان در محوطه این معدن تجمع کرده بودند؛ این تجمع تا ساعت هشت شب ادامه داشت و پس از آن کارگران مورد نظر که صبر و تحمل خود را از دست داده بودند اقدام به خودکشی کردند.

به گفته کارگران این معدن با وجود آنکه روز گذشته برخی مسئولان شهرستان تکاب برای پیگیری موضوع درجمع کارگران اخراجی معترض حضور داشتند اما در ‌‌نهایت کارفرما توجهی به خواسته‌های تجمع کنندگان نکرد.

بنا به گزارش همین منبع، یکی از این سه کارگر به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت.

او که در حال حاضر در بیمارستان شهدای تکاب بستری است گفت: صبح دیروز من و تعدادی از کارگران اخراجی در اعتراض به از دست دادن شغلمان در محوطه معدن تجمع کردیم که به دلیل بی‌اعتنایی کارفرما این تجمع تا حوالی ساعت ۸ شب به طول انجامید.

وی که به دلیل شدت جراحت به سختی سخن می‌گفت؛ افزود: با مشاهده این وضعیت در یک لحظه تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم برای همین یک تکه شیشه را برداشته و به شکم خود فرو کردم از اتفاقات بعدی چیز در ذهنم نیست و زمانی هوشیاری خود را بدست آورم که دربیمارستان بستری بودم.

او گفت: به من گفته شده است که به دلیل شدت جراحت وارده همان دیشب در بیمارستان از ناحیه شکم مورد عمل جراحی قرار گرفته‌ام.

این کارگر اخراجی در خصوص شرایط شغلی خود گفت: چند سالی است که در این معدن با حداقل حقوق بصورت فصلی مشغول کارم اما هیچگاه احساس امنیت شغلی نکردم و این موضوع که هرلحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار می‌داد.

وی گفت: در لحظه حادثه احساس کردم وضعیت شغلی وسرنوشت خانواده‌ من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و برای همین تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم.

این کارگر اخراجی معدن آق‌دره همچنین گفت: شنیده‌ام برخی مسئولان اقدام به خودکشی من را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که حادثه دیشب نتیجه مشکلات روحی وروانی من بوده است که از قبل داشته‌ام اما باید بگویم که اینطور نیست، من هیچ سابقه روانی ندارم وچنین ادعایی کذب است.

او که در ادامه مدعی شده بود دریافتی کارگران معدن طلای آق‌دره چیزی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی است؛ افزود: کارگران این معدن با حداکثر کار حداقل حقوق (پایه حقوق) را می‌گیرند و هیچ گونه مزایای دیگری به آنها پرداخت نمی‌شود.

این کارگراخراجی افزود: برای فردی مانند من که با یک فرزند کوچک ساکن یک روستای دور افتاده وبدون امکانات‌ است، از دست دادن شغل و محل درآمد به معنی گرسنگی اعضای خانواده‌است.

وی ادامه داد: پیش از این حدود ۵ سال از سر ناچاری به تهران رفته بودم وبرای تامین معاش خانواده‌ام در یکی از شهرداری‌های بکار خدماتی مشغول بودم، وقتی به استخدام معدن درآمدم همه دلخوشی من این بود که در کنار خانواده‌ام هستم.

وزارت کار صلاحیت نماینده کارگران نانوایی‌های سنندج را تایید نکرد

وزارت کار صلاحیت یدالـله صمدی، نماینده کارگران نانوایی‌های سنندج را در انتخابات بازرسان انجمن صنفی کارگران خباز این شهرستان تایید نکرد.

آقای صمدی که هم اکنون دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه است گفت: اداره کار از کاندیداتوری من در انتخابات بازرسان انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه به بهانه آنکه دو سال سابقه بیمه متوالی ندارم ممانعت کرده است.

او افزود: رد صلاحیت من به بهانه نداشتن دو سال سابقه بیمه متوالی در حالی اتفاق افتاده است که آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه درباره رد یا تایید صلاحیت کاندیدا‌های این تشکل‌های کارگری سکوت کرده است.

این فعال کارگری ادامه داد: این بهانه حتی با ماده ۳ دستورالعمل مربوط به انتخاب نماینده کارگران مغایر است. داشتن تابعیت ایران، داشتن حداقل بیست و دو سال سن، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و آشنایی به امور محوله، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، نداشتن سمت مدیریت در واحد و برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از جمله شروط این ماده برای تایید صلاحیت نمایندگان کارگران است.

صمدی گفت: آخرین شرط این ماده برای تایید صلاحیت نمایندگان کارگران می‌گوید کاندیدا باید کارگر‌‌ همان واحد بوده و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در‌‌ همان واحد باشد، مگر در مورد واحدهایی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند.

دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه در ادامه بیان کرد: بنابراین می‌بینیم داشتن دو سال سابقه بیمه متوالی برای تایید صلاحیت در انتخابات انجمن‌های صنفی در هیچ جای قانون کار و دستور العمل‌های مربوطه ذکر نشده است اما این بهانه را به عنوان دلیل رد صلاحیت بنده اعلام کرده‌اند.

او افزود: از طرفی بیش از ۴ ماه است که اسامی سایر کاندیدا‌ها را به اداره کار تحویل داده ایم اما این اداره تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده‌ است.

این فعال کارگری تصریح کرد: مدیرکل سازمان‌‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مدتی پیش اعلام کرده بود که رویکرد این وزارتخانه، عدم دخالت در تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است اما سخنان او به طور کامل با عملکرد وزارت کار در تضاد است چون که این وزارتخانه با آنکه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ ILO را پذیرفته است در قبال تشکل‌های کارگری خودساخته و مستقل بر اساس این مقاوله نامه‌ها عمل نمی‌کند و حاضر به رسمیت شناختن این دست از تشکل‌های کارگری نیست.

صمدی در پایان از نهادهای دولتی خواست که دید خود را نسبت به تشکل‌های کارگری تغییر دهند چرا که فعالان کارگری بر اساس قوانین موجود در کشور فقط خواستار زندگی انسانی‌تر هستند.

منبع:ایلنا-7دی

تجمع ۶۰ نفر از کارگران پارسیلون در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد

جمعی از کارگران کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد که مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژه‌ای سخت و زیان آور بودن مشاغل آنهاست در مقابل اداره تامین اجتماعی خرم‌آباد تجمع کردند.

به گزارش7دی ایلنا،یکی از تجمع کنندگان عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی و سرگردانی کارگران بازنشستهٔ این شرکت را دلیل این تجمع عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند در مرحلهٔ بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمهٔ‌ ‌ای که کارفرما ملزم به پرداخت آن است هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست.

وی گفت: قرار بود با صدور آیین نامه جدید تامین اجتماعی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور اوضاع بهتر شود اما عملا برای کارگران پارسیلون این اتفاق نیفتاد.

این کارگرگفت: ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تصریح می‌کند که اساسا کارگر نباید پیگیر پرداخت شدن حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی باشد چرا که قانون از یکسو کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کرده و از سوی دیگر به سازمان اختیار داده است که واریز شدن حق بیمه کارگران را مطالبه کند.

وی اضافه کرد: با این حال تامین اجتماعی با این دستگاه عریض و طویل از کارگر می‌خواهد که خودش برود و حقش را از کارفرما بگیرد، این در حالیست که هر گونه اعتراضی به کارفرما ممکن است به اخراج کارگران منجر شود. به همین دلیل ما در اینجا تجمع کرده‌ایم تا به تامین اجتماعی بگوییم فکر ی به حال ما کند و خودش پیگیر مطالباتمان باشد.

این کارگر افزود: مدتهاست که علی رغم پیگیری‌های انجام شده، در کارخانه پارسیلون کارگران مشمول بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بین شرکت و تامین اجتماعی سرگردان هستند چرا که از یکسو کارفرما حاضر به پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی نیست و از سوی مقابل سازمان تامین اجتماعی نیز برای وصول این طلب هیچ اقدامی نمی‌کند.

به گفتهٔ این کارگران، چندی پیش جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد که در آن رییس سازمان تامین اجتماعی خرم آباد متعهد شد تا در ازای دریافت سند مالی معتبر از کارفرمای پارسیلون با بازنشستگی پیش از موعد ۷۰ کارگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور موافقت کند.

وی ادامه داد: از آن زمان تاکنون سازمان تامین اجتماعی تنها با بازنشستگی ۱۰ تا ۱۲ کارگر مشمول موافقت کرده است و سایر کارگران همچنان سرگردان هستند.

ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، همچنین به موجب آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور کارفرمایان مشمول موظف هستند تا بابت بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول ۴ درصد حق بیمه اضافی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری تبریز

کارگران برخی مناطق شهرداری تبریز یلدا را بدون حقوق ماهانه سپری کردند.

عضو شورای شهر تبریز گفت: منصفانه نیست در حالیکه حق‌الجلسه اعضا شورا و مدیران شهرداری بیشتر شده است، کارگران شهرداری در شب یلدا حقوق ماهانه‌شان را نگرفته باشند.

به گزارش 7دی فارس ،وی با انتقاد از عدم پرداخت حقوق کارگران بعضی مناطق شهرداری تبریز اظهار داشت: متاسفانه تعویق دستمزدها در سازمانی اتفاق می‌افتد که حقوق مدیرانش افزایش یافته و به تازگی اعضایش را با هواپیمای چارتر به جنوب فرستاده است.

وی خطاب به اعضای دیگر شورا گفت: حالا سئوال من این است که چرا چنین مجموعه‌ای با این هزینه‌ها، حقوق این افراد را که رقم زیادی هم نیست نداده است.

نظر مجلس تعیین کننده مجرمیت سعید مرتضوی

وکیل مدافع جمعی از کارگران شاکی از رییس وقت سازمان تامین اجتماعی گفت: مجرم بودن یا نبودن سعید مرتضوی به اظهارنظر مجلس بستگی دارد.

به گزارش 7دی ایرنا، مصطفی ترک همدانی روز یکشنبه در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: پرونده در جلسه امروز به یک نقطه قابل قبولی رسیده است و مقام قضایی به این حجت رسید که اگر اجازه ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تامین اجتماعی به خارج از سازمان وجود نداشته باشد، این عمل یقینا مجرمانه است.

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده با توجه به دفاعیات متهم و برای رفع تردید قرار است از مجلس استفساریه ای بگیرد.

ترک همدانی مضمون کلی این استفساریه را اینگونه عنوان کرد که مجلس شورای اسلامی نظر دهد که آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند از اموال و وجوه خود به خارج از سازمان با اذن هیات مدیره پرداخت کند.

وکیل مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار با استناد به ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی گفت: تنها ماده جزایی این قانون است که می گوید کسانی که به صورت غیرقانونی از صندوق تامین اجتماعی پول برداشت می کنند از دو حال خارج نیستند

وی ادامه داد: طبق این ماده جزایی این افراد یا تصرف قانونی داشته اند و یا مرتکب اختلاس شده اند

ترک همدانی با بیان اینکه با توجه به موارد گفته شده فعلا بحث آخرین دفاع منتفی است گفت: بازپرس می خواهد بداند که برداشت این پول با اذن هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز است یا نه.

وی خاطرنشان کرد: اگر که مجلس بگوید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اجازه پرداخت پول این سازمان را به کسی که خواست داشته باشد، پس رییس سابق سازمان تامین اجتماعی متهم و گنهکار نیست.

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور

در حالیکه وضعیت بازار کار در برخی کشورها مانند تایلند با 0.8 درصد و سنگاپور با 1.9 درصد در شرایط عالی قرار دارد؛ بیکاری در آفریقای جنوبی 25.4 درصد، اسپانیا 24 درصد و در یونان نیز 25.9 درصد است.

به گزارش 7دی مهر، بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که وضعیت بیکاری در برخی مناطق مانند یونان با 25.9 درصد و اسپانیا با 24 درصد؛ همچنان در شرایط نامناسب قرار دارد.

همچنین این نرخ در آفریقای جنوبی 25.4 درصد و نرخ برآوردی برای ایران نیز به میزان 18.1 درصد است. نرخ بیکاری در منطقه یورو 11.5 درصد شده و از آنسو در برخی مناطق مانند نروژ با 3.7 درصد، سوئیس 3.2 درصد، هنگ کنگ 3.3 درصد و مالزی با 2.7 درصد؛ شرایط مناسب تری در بازار کار حاکم است.

وضعیت مناسب نرخ بیکاری در برخی کشورهای دیگر مانند سنگاپور با 1.9 درصد، کره جنوبی 3.2 درصد، تایلند 0.8 درصد و ژاپن با 3.6 درصد نیز قابل مشاهده است.

جدول نرخ بیکاری در 43 کشور

(درصد)

کشور

نرخ بیکاری

کشور

نرخ بیکاری

ایران

18.1

سوئیس

3.2

آمریکا

5.8

عربستان

5.6

چین

4.1

ترکیه

10.1

ژاپن

3.6

استرالیا

6.2

بریتانیا

6

هنگ‌کنگ

3.3

کانادا

6.5

هند

8.8

حوزه یورو

11.5

اندونزی

5.9

اتریش

5.1

مالزی

2.7

بلژیک

8.5

پاکستان

6.2

فرانسه

10.5

سنگاپور

1.9

آلمان

6.7

کره‌جنوبی

3.2

یونان

25.9

تایوان

3.9

ایتالیا

12.6

تایلند

0.8

هلند

8

آرژانتین

7.5

اسپانیا

24

برزیل

4.7

چک

7.1

شیلی

6.6

دانمارک

5

کلمبیا

8.4

مجارستان

7.4

مکزیک

4.8

نروژ

3.7

ونزوئلا

7

لهستان

11.3

مصر

13.1

روسیه

4.9

سوئد

7.5

آفریقای‌جنوبی

25.4

...

...

                                             جان باختن29 کارگر در حوادث ناشی از کار در کردستان

مدیر روابط کار اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان از فوت 29 نفر در حوادث ناشی از کار در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 18 کارگر در بخش ساختمانی بوده‌اند.

به گزارش 7دی فارس ، جلسه کمیسیون عمران شورای این شهر بعد از ظهر امروز با محوریت بررسی مشکلات کارگران و استادکاران سنندجی، برگزار شد.

در این جلسه مدیر روابط کار اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: آمار حوادث رخ داده برای کارگران ساختمانی بالا است.

محمدسعید جهان بین افزود: در سال 92 در حدود 238 مورد حوادث ناشی از کار در سطح استان به ما گزارش شد که 184 مورد از این تعداد مربوط به بخش ساختمانی است.

وی با اشاره به فوت 29 کارگر در سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار 18 مورد از متوفیان را مربوط به بخش کارگران ساختمانی عنوان کرد و گفت: هدف ما تخصصی‌تر کردن فعالیت‌های کارگری و انجمن‌ها و تشکیل کانون‌ها در درازمدت است.

مرگ کارگر جوان در سقوط از ارتفاع 8 متری

صبح امروزسقوط کارگر 24 ساله ای در محل گودبرداری در منطقه غرب تهران، جنت آباد، خیابان ایرانشهر، مرگ وی را در پی داشت.

به گزارش 7دی پایگاه خبری 125، به گفته عباسعلی میرالی رئیس ایستگاه 94 آتش نشانی تهران، کارگر جوانی درلبه محل گودبرداری به عمق 8 متر مشغول کار بود به داخل گودبرداری و بر روی میلگردها سقوط کرد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل، خود را به فرد حادثه دیده رساندند که پس از معاینه اولیه توسط عوامل اورژانس، فوت وی تایید شد.

مرگ کارگر در دستگاه بزرگ بتون ساز

صبح امروز،کارگر جوانی بر اثر سقوط به داخل دستگاه بتون ساز در یک شرکت تولیدی بتون، واقع در جاده ساوه، نرسیده به بزرگراه آزادگان ،جان خود را از دست داد.

به گزارش 7دی پایگاه خبری 125، به بزرگراه آزادگان حاضر شدند و عملیات خود را آغاز کردند.

حسین حسین بیگی معاون منطقه چهار عملیات سازمان آتش نشانی تهران که از لحظات ابتدایی این حادثه در صحنه حضور داشت در این خصوص ابراز داشت: یکی از کارگران شرکت سرگرم کار بود که به دلایل نامعلومی از قسمت فوقانی یک دستگاه بتون ساز(بچینگ) و ارتفاع 7 متری به پایین و داخل مخزن این دستگاه سقوط کرد و بین دیواره و ماسه های داخل مخزن مدفون شد.

وی با اشاره به این که این کارگر در زیرمقداری زیادی ماسه به عمق چهار الی پنج متر دفن شده بود و فقط پاهایش در زیر مخزن دستگاه دیده می شد، افزود: کارگران قبل ازحضور آتش نشانان برای نجات جان فرد مذکور و خارج کردن وی با استفاده از دستگاه هوا برش قسمتی از بدنه دستگاه را بریده بودند که تلاش آنان بی نتیجه بود واین فرد همچنان درزیر خروارها ماسه مدفون مانده بود.

معاون عملیات در ادامه اظهارداشت: آتش نشانان و نجاتگران با ایمن سازی محل حادثه و با استفاده از تجهیزات لازم پس از تلاش فراوان و تخلیه ماسه از اطراف پیکر این کارگر توانستند او را از داخل دستگاه بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دهند.

حسین بیگی با بیان این که علت بروز این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی تحت بررسی است.تصریح کرد: عوامل اورژانس بلافاصله به بررسی وضعیت مصدوم پرداختند و پس از انجام معاینات اولیه متاسفانه مرگ وی را تایید و اعلام کردند.

هفتم دی ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری8دی1393

 

- تلاش متحد دولت ومجلس جهت بازترکردن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران!

- ماده الحاقی 18 ازلایحه تصویبی خروج از رکود دولت

- تجمع کارگران معادن البرز مرکزی مقابل فرمانداری سوادکوه

- تجمع جمعی از کارگران کارخانه قند فسا مقابل فرمانداری

- اعتراض کارگران کارخانه هپکواراک به عدم پرداخت حقوقشان

- دست وپنجه نرم کردن سه هزار و 350 کارگر شرکتی شهرداری شیرازبامشکلات

- آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل جان يك كارگر نوجوان راگرفت!

تلاش متحد دولت ومجلس جهت بازترکردن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران!

بعد از افشای تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران، این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.

به گزارش8دی ایلنا، کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.

این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد.

افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار

بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد و کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.

فعالان کارگری معتقدند این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه یا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قرارداد‌های موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.

افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار

بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت شرایط و نحوه فسخ قرارداد را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است و کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.

ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد.

همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.

بدین ترتیب مجموع سه بندی که به مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه شده است این قدرت را به کارفرما می‌بخشند که با استناد به هر آنچه در ابتدای انعقاد قرارداد کار با کارگر ذکر کرده است او را اخراج کند.

طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند. بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.

الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار

آخرین بند این ماده الحاقی می‌گوید بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷ را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد.

ماده الحاقی 18 ازلایحه تصویبی خروج از رکود دولت

ماده الحاقی 18 ازلایحه تصویبی خروج از رکود دولت که به همراه موادالحاقی نمایندگان مجلس به این لایحه دولت، پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش خصوصی در کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است وبتاریخ9آبان1393توسط خبرگزاری فارس منتشرشده است، به قرارزیر است:

ماده الحاقی 18: اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 3- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.

تبصره 4ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه میشود:

پ ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ت ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ث ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ج ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

چ ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

ح ـ براساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی بر علیه منافع اقتصادی کارگران

تامین اجتماعی ، این سازمان که در مالکیت قانونی کارگران ایران است ، و می باید هدف های اقتصادی اش در جهت منافع کارگران باشد. در عمل این سازمان نشان داده است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند .

لینک متن کامل: http://sfelezkar.com/?p=430#more-430

تجمع کارگران معادن البرز مرکزی مقابل فرمانداری سوادکوه

کارگران معادن البرز مرکزی با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان سوادکوه خواستار تعیین‌تکلیف مطالبات خود شدند.

به گزارش 8دی فارس ، حدود 200 کارگر شرکت‌های معادن زغال‌سنگ البرز مرکزی ظهر امروز با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان سوادکوه خواستار تعیین‌تکلیف مطالبات خود از شرکت معدنی سامان و پیمانکاران اقماری سوادکوه شدند.

کارگران خواستار اختصاص مبلغ مورد نظر ماده قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای قانون هماهنگ پرداخت هستند.

جلسه نمایندگان کارگران با مسئولان سیاسی و قضایی شهرستان درباره مسائل کارگری برگزار شد و مقرر شد تا در جلسه روز سه‌شنبه به بررسی نهایی این موضوع بپردازند.

تجمع جمعی از کارگران کارخانه قند فسا مقابل فرمانداری

صبح روز یکشنبه ۷ دی ماه، حدود ۵۰ نفر از کارگران فصل یکارخانه قند فسا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماه گذشته خود، مقابل فرمانداری ویژه فسا تجمع کردند.

به گزارش8دی سلام فسا، تعدادی از کارگران کارخانه قند فسا صبح یکشنبه ۷ دی ماه با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری فسا خواهان پاسخگویی فرماندار و مسئولان به وضعیت نامطلوب حقوق و مزایا خود شدند.

معترضین با انتقاد از هیات مدیره جدید کارخانه قند فسا، از فرماندار و مسئولین ارشد شهرستان مطالبه حقوق پرداخت نشده خود را درخواست کردند. و از بی اعتنایی هیات مدیره غیر بومی کارخانه قند فسا انتقاد کردند.

به نقل از منابع آگاه رنجبر، معاون فرماندار ویژه فسا با نماینده کارگران کارخانه قند فسا دیدار کرد و با دعوت معترضین به گفتگو، وعده بررسی مشکلات کارگران را داد.

در این جلسه رنجبر معاون فرماندار، مدیر و مسئولین کارخانه و نماینده کارگران معترض حضور داشتند.

اعتراض کارگران کارخانه هپکواراک به عدم پرداخت حقوقشان

ایرنا طی گزارشی سربسته بتاریخ8دی، از اعتراض کارگران کارخانه هپکواراک به عدم پرداخت حقوقشان خبرداد.

بنابهمین گزارش بنقل از فرماندار اراک،در نشستی با حضور اعضای کمیسیون کارگری و نمایندگان کارفرمایان و کارگران دو کارخانه واگن پارس و هپکو مطالبات کارگران بررسی شده و موضوع با کمک دو طرف در فضایی آرام در دست پیگیری است.

فرماندار اراک ادامه داد: مسئله شرکت هپکو در حد پرداخت نامنظم حقوق بوده که این موضوع قابل حل است.

گفتنی است،پس از خصوصی سازی کارخانه کارگران باعدم پرداخت حقوق،اخراج ومشکلات دیگردرگیربودندوبارهادست به اعتراض زده اند.

تاریخچه کارخانه هپکو اراک:

شركت هپكو در سال 1351 در زميني به وسعت 90 هكتار با هدف مونتاژ ماشين آلات راه سازي توسط برادران رضایی تاسيس و از سال 1354 با همكاري شركتهاي اينترناش، پوكلين، ساكائي، دایناپاك، و لوكومو از كشورهاي آمريكا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسما شروع به فعاليت نمود.

پس از سال1357، برادران رضایی که از ایران رفتند، هپکو زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد.

توجه به ساخت ماشين آلات راه سازي و معدنی در دستور كار قرار گرفت و با همكاري شركت ليبهر آلمان طرح توسعه هپكو با مجموعه اي از مدرن ترين ماشين آلات، با ظرفيت تقريبي3000 دستگاه در سال 1363 آغاز گردید.

ازسال1363طرح توسعه باهمکاری فنی شرکتهای لیبهر و ولو باهدف ساخت بدنه وقطعات فلزی ماشین آلات راهسازی درایران در دستور کارقرار گرفت وباایجادیک سالن 60000 متر مربعی وخریداری,نصب و راه اندازی ماشین آلات مدرن باهدف تولید2100 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی (درفاز اول) به بهره برداری رسید.

با سرمایه گذاریهای انجام شده این ظرفیت تا4800 دستگاه درسال افزایش یافت.به طورهمزمان فعالیتهایی به منظور توسعه وتعمیق ساخت داخل کشور آغازگردید که منجربه تشکیل تامین قطعات تحت مالکیت هپکو بنام مهندسی وقطعات ماشین آلات راهسازی درسال1372 شد.

شرکت باعنایت به ظرفیتهای اضافی درسالن ساخت وایجاد زمینه اخذ سفارش قطعات ازسال 1375به تدریج به ساخت قطعات ومجموعه بزرگ نیروگاهی نفت وگاز,خط تولیدفولاد وجرثقیلهای بندری روی آورد که مجموعه عملیات وتوانمندی ساختی آن به ایجاد یک شرکت جدید تحت مالکیت هپکو بنام تولیدتجهیزات انرژی(تتا)درسال 1381 منجرگردید.

شركت هپكو طي سالهاي 78 الي 86 موفق شد حجم فروش سالانه خود را از حدود بيست ميليون دلار به نزديك سيصد ميليون دلار برساند و در همان مدت توانست خود را بطور كامل توسعه داده و بازسازي نمايد.

شركت مزبور كه يكي از سود‌آورترين شركتهاي سازمان گسترش بود در آخرين روزهاي سال 1385 به بخش خصوصي واگذار گرديد.

در بهمن ماه 85، هپكو به شركت واگن‌سازی كوثر واگذارشدوعلی‌اصغر عطاریان كه مدیریت مجموعه‌های واگن‌سازی كوثر، صندوق‌نسوز كاوه، تولیدی مبارز و تامین ماسه ریخته‌گری را نیز بر عهده دارد،كرسی هیات مدیره هپكوراهم کسب کرد.

سهامدار جديد در همان سالهاي اوليه از محل سود شركت،‌تقريبا كل مبلغ پرداخت شده بابت بخش نقدي معامله به سازمان خصوصي‌سازي را برداشت و پس از آن از پرداخت ساير اقساط خودداري نمود.

فروش حدودا 300 ميليون دلاري سال 86 به حدود 20 ميليون دلار در سال 92 سقوط كرد، تعداد پرسنل شاغل به نصف كاهش يافت. اعتبار شركت نزد بانكها، شركاي خارجي، مشتريان و حتي سهامداران جزء آسيب‌ جدي ديد و عامل همه اينها شرايط اقتصادي و تحريم قلمداد گرديد. در حاليكه در همين مدت، هر روز دستگاههايي با مارك و مدل ديگر و از كشور ديگري، وارد‌ مي‌شد و بيش از دهها شركت ريز و درشت به واردات دستگاه از كشورهاي مختلف مشغول شدند و منابع ملي و اشتغال موجود را،‌تهديد كردند.

شركت هپكو تا سال واگذاري با صرف منابع ملي آنچنان داراييهاي نامشهودي در كشور خلق كرد كه عرصه بيش از 120 هكتاري آن در بهترين موقعيت شهر اراك و اعيان بيش از دوازده هكتاري بعلاوه ساير داراييهاي فيزيكي مثل ماشينهاي ابزار كم‌نظير، همراه با املاك تهران،‌كرج و اهواز در برابر آن دارايي‌ها، قابل صرف نظر كردن است. بزرگترين ضرر ملي از بين رفتن اين داراييهاست نه مايملك فيزيكي.

يكي از سودآورترين شركتهاي كشور به يكي از زيان‌آورترين آنها تبديل شده است. وجدان آگاه و بيدار جامعه نمي‌پرسد اين پول كجا رفته كه برخي در تلاش تهيه پول بيشتر براي آن هستند. آنها نمي‌پرسند كه اگر تحريم بوده و شرايط سخت، چرا بطور پياپي توسعه ساختار داده مي‌شود و شركت و هيئت مديره و مديرعامل و... مي‌روييد؟ و چرا همه فعاليتهاي سودآور كارخانه اراك، از پيكر بشدت زخمي آن جدا و به جاهاي ديگر منتقل مي‌شود. آيا نميشود حدس زد كه پيامد اين اقدام حذف مشاغل يا بقول خودشان جمع كردن مراكز زيان است؟

سهامداران فعلي در عمل به اثبات رسانده‌اند كه توانايي اداره چنين شركتي را ندارند و يا با نگاهي بدبينانه، بايد شك كردكه اهدافي غير از اداره آنرا پيگيري مي‌نمايند.

منابع تاریخچه:وبلاگ کارگران هپکو و سایت شرکت هپکو و....

دست وپنجه نرم کردن سه هزار و 350 کارگر شرکتی شهرداری شیرازبامشکلات

مهرطی گزارشی بتاریخ8دی،ازمشکلات فراوانی که 3350کارگر شرکتی شهرداری شیرازبا آن دست به گریبانند،خبرداد.

بنابهمین گزارش،در شهرداری شیراز کارگرانی با 15 سال سابقه همچنان رسمی نیستند و نمی توانند از امکانات و امتیازات شهرداری استفاده کنند.

این گزارش می افزاید،مسئولین امردر شهرداری شیراز تحت لوای کمبود بودجه به مشکلات کارگران شرکتی رسیدگی نمی کنند درعوض همایش های بی فایده با هزینه های چند ده میلیونی برگزارمی کنند.

آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل جان يك كارگر نوجوان راگرفت!

شب گذشته آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل واقع در بزرگراه آزادگان،مرتضی گرد، کوچه بهداشت،مرگ کارگری17ساله را بهمراه داشت.

به گزارش 8دی پایگاه خبری 125، امیر معماریان(مدیر عملیات منطقه 4) که در محل آتش سوزی حضور داشت در این باره گفت: در این حادثه کارگاه تولیدی انواع مبل و مصنوعات چوبی به مساحت تقریبی 400 متر که 200 متر آن به صورت کارگاه مسقف که مالک آن اقدام به انبار کردن غیر اصولی مواد اولیه از جمله چوب، چسب، اسفنج و تولیدات خود، در محیط داخل و بیرونی کارگاه کرده بود به دلیل نامعلوم طعمه شعله های آتش شده و درحال سرایت به اطراف بود.

وی افزود: با توجه به اعلام ستاد فرماندهی مبنی بر محبوس شدن دو کارگرداخل کارگاه، امکان ورود از راه اصلی به علت انفجارات مکرر و متعدد سیلندر های کپسول گاز مایع و انبار کردن تولیدات، غیر ممکن بود که آتش نشانان با تخریب دو قسمت از دیوارضلع شمالی و شرقی کارگاه در کمترین زمان ممکن موفق شدند به انتهای کارگاه دسترسی یابند.

به گزارش8دی پایگاه اطلاع رسانی مرکزاورژانس تهران،بنابر توضيحات آقاي حسن زاده، از اعضاي اكيپ هاي حاضر در محل دو كارگر اين كارگاه در داخل شعله هاي اتش گرفتار شده بودند، كه کارگر٢٠ ساله،در همان ابتدا از محل بيرون آورده شد.

اما متاسفانه كارگر ديگري كه فقط17سال داشت ودر داخل كارگاه بود دچار شعله هاي آتش شده و جان خود خود را از دست داده بود.

با اينحال اكيپ هاي اورژانس با همكاري عوامل اتش نشاني ، با تخريب ديوار پشتي كارگاه، جسد سوخته اين نوجوان را از محل خارج كردند.

كارگر نجات يافته كه در اثر آتش سوزي فقط دچار دود گرفتگی ومسموميت با گاز co شده بود به بيمارستان لقمان الدوله منتقل شد.

هشتم دی ماه 1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

روزشمارمبارزات کارگران کارخانه واگن پارس اراک از اول شهریور1393تابه امروز

 

 

8دی1393- اخباروگزارشات کارگری:

هدف اصلی قرارگاه سازندگي خاتم الاوصيا وابسته به وزارت دفاع،کارفرمای کارخانه واگن پارس اراک،با طرح تجزیه کارخانه به ۴ شرکت جداگانه،تعیین مدیران جدید و...پراکنده کردن کارگران،جلوگیری ازمبارزه متحدشان درراه دست یابی به مطالبات برحقشان ،ایجادجورعب ووحشت وبرقراری فضای امنیتی تر درکارخانه بدنبال اعتصاب واعتراضات کارگران طی چندماه گذشته است.

برای نشان دادن اصلی ترین مطالبات کارگران کارخانه واگن پارس اراک وبرملاکردن هدف قرارگاه سازندگي خاتم الاوصيا برای مقابله با این کارگران درراستای عدم پاسخگویی به خواسته هایشان،روزشمارمبارزات کارگران کارخانه واگن پارس اراک از اول شهریور1393تابه امروزدرزیرمی آید:

- اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک ازاول شهریورماه1393

- دوردوم اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک از روز شنبه ۵ مهر

- طرح کارفرما برای تجزیه کارخانه به ۴ شرکت جداگانه

- اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک برای سومین روز متوالی

- اعضای شورای اسلامی کار کارخانه واگن پارس اراک باکارگران اعتصابی وخشمگین درگیرشدند!

- اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس برای پنجمین روز متوالی

- مدیر داخلی کارخانه واگن پارس در ششمین روز اعتصاب کارگران استعفا داد

- کارگران واگن پارس بادریافت بخشی ازحقوق معوقه به اعتصاب یک هفته‌ای پایان دادند

- سرانجام دو ماه حقوق معوقه کارگران واگن پارس پرداخت شد

- دورسوم اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک ازسوم دی ماه1393

- حضور نماینده قرارگاه خاتم الاوصیاء درکارخانه

- تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران کارخانه واگن پارس درخیابان

- استقرارده‌ها مامور نظارتی وابسته به یک نهاد نظامی درکارخانه واگن پارس اراک

- خروج ماموران ازکارخانه واگن پارس در پنجمین روز اعتراض کارگران

- اخراج رئیس شورای اسلامی کارکارخانه واگن پارس لغو شد

اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک ازاول شهریورماه1393

از اول شهریورماه تاروز11شهریور کارگران و کارکنان کارخانه واگن پارس اعتصاب کرده‌اند و خواستار توجه به مطالبات خود هستند.

به گزارش11شهریورایسنا، یکی از کارگران این کارخانه،با اشاره به تعطیل کردن کارخانه از بیست‌ودوم تا سی‌ام مردادماه توسط مدیرعامل اظهار کرد: از اول شهریورماه تاکنون کارگران و کارکنان کارخانه اعتصاب کرده‌اند و خواستار توجه به مطالبات خود هستند.

وی در تبیین علت این اعتصاب عنوان کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای کارکنان، عدم مدیریت صحیح و نامنظم بودن پرداخت حقوق از جمله دلایلی است که کارگران را مجبور به اعتصاب کرده است. در حال حاضر 30 درصد حقوق تیرماه و همچنین 100 درصد حقوق مردادماه هنوز پرداخت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه دریافتی کارگران بین 800 تا یک میلیون و 100 هزار تومان است، افزود: با پرداخت 30 درصد این حقوق عملاً گذران زندگی در چنین شرایط اقتصادی ممکن نیست.

وی تصریح کرد: مدیرعامل کارخانه در روز اول کاری سال 93 در جلسه‌ای که با کارگران و کارکنان شرکت داشت با اشاره به تعدد پروژه‌ها، خواستار تلاش و فعالیت بیش از پیش کارکنان شد و کارگران نیز با مشکلات خود را سازگار کردند اما، در شرایط کنونی ادامه فعالیت غیرممکن شده و خواستار توجه به حقوق و مزایای خود هستیم.

این کارگر کارخانه با تأکید بر اینکه کارگران سرمایه و توان اصلی کارخانه هستند اما، نیازهای آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزود: با توجه به این همه توانایی چرا این شرکت باید با مشکلات مالی روبرو باشد؟ از طرفی، وزارت صنایع نیز با آزاد کردن واردات واگن، به نوعی تولید واگن را کم کرده و در نهایت موجب بیکاری و عدم بکارگیری تمامی ظرفیت تولید می‌شود، پس این وزارتخانه نیز در عدیده شدن مشکلات مقصر است.

وی یکی از عمده مشکلات این کارخانه را تغییر مدیرعامل در بازه‌ی زمانی کوتاه دانست و گفت: مدیرعامل برای بهبود شرایط و یافتن راه چاره نیازمند زمان است اما، قبل از درک اوضاع و انجام اقدامی خاص در شرکت، تغییر می‌کند و سهام‌دار نیز خود را در مشکلات کارخانه دخالت نمی‌دهد.

وی افزود: ما کارکنان شرکت واگن‌پارس به علت بدقولی شرکت به بانک‌ها و مؤسسات مالی نه می‌توانیم ضامن شویم و نه می‌توانیم وام دریافت کنیم و در کنار این موضوع از امکانات رفاهی نیز برخوردار نیستیم.

وی انجام تمامی این پروژه‌ها و تأمین قطعه، تولید و تحویل به‌ موقع به مشتری را نیازمند منابع مالی عنوان کرد و گفت: این شرکت توانایی تولید واگن‌های مترو را با تولید 77 دستگاه کامل و 203 دستگاه استراکچر بدنه واگن مترو اثبات کرده است و علیرغم اینکه فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در جامعه جا افتاده است و اکثر کلان‌شهرها زمینه و زیرساخت خطوط مترو را دارند اما، اکثراً برای تأمین سود و منفعت واردکنندگان، واگن‌های مترو وارد می‌شوند در صورتی که چند شرکت واگن‌ساز می‌توانند در تولید واگن مترو با یکدیگر همسو شوند و در نهایت نیاز کشور را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برخی شرکت‌های حمل و نقل ریلی به جای اینکه به اقتصاد تولید کشور رونق ببخشد واگن‌های دست دوم از کار افتاده را وارد می‌کنند و با کمی تغییرات و زیباسازی جهت استفاده به خطوط ریلی سرازیر می‌کنند در حالی که شأن و منزلت مردم کشور بالاتر از این است که از واردات دست دوم و واگن‌های ناایمن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه واگن‌پارس تنها شرکتی است که از بدو شروع تولید واگن تا تحویل آن را خود، طراحی، اجرا، بازرسی و از مونتاژ چرخ و محور تا بهره‌برداری یک واگن را انجام می‌دهد، عنوان کرد: شرکت‌های اقماری نیز در مجموعه‌ی واگن پارس مشغول فعالیت هستند.

این کارگر واگن‌پارس خواستار توجه بیشتر به پرسنل و رفع مشکلات به صورت عمقی و کامل شد و افزود: رسیدگی مقطعی به مشکلات کارساز نخواهد بود.

دوردوم اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک از روز شنبه ۵ مهر

نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک صبح روز شنبه ۵ مهر در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق دست از کار کشیدند.

کارگران واگن پارس در ساعاتی که در بلوار آیت الله اراکی تجمع کرده بودند، یک باند از این بلوار را بسته بودند. این کارگران ، حضور پلیس و ماموران امنیتی در محل تجمع را پرشمار توصیف کرده‌اند اما برخورد خشنی با کارگران معترض گزارش نکرده‌اند.

به گزارش 5مهرایلنا، این کارگران که در خیابان مجاور محوطه  کارخانه تجمع کرده‌اند به تعویق حقوق تیر، مرداد و شهریور ماه امسال معترض‌اند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض در تجمع صبح امروز با سردادن شعارهایی، خواستار استعفای مدیران این واحد تولیدی شده‌اند.

گفتنی است کارگران واگن پارس یکبار دیگر در ماه گذشته دست از کار کشیده بودند اما اعتصاب‌شان به دنبال توافق نمایندگان کارگران با کارفرما و فرماندار پایان یافت.

یکی از کارگران‌‌ همان زمان گفته بود کارگران به تعویق حقوق دو ماه گذشته (تیر و مرداد ماه امسال) و تاخیر در پرداخت حق بیمه، عیدی و پاداش معترضند.

بنا به گزارش همین منبع، تجمع نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در پی مذاکرات نمایندگان کارگران با حسن بختیاری، فرماندار این شهرستان به محوطه کارخانه منتقل شد.

فرماندار اراک ساعاتی پیش در تجمع کارگران واگن پارس در بلوار آیت الله اراکی، خیابان مجاور محوطه این واحد تولیدی حاضر شده است و قول داده که مشکلات کارگران را حل کند.

بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی در پی وعده‌های فرماندار تصمیم گرفته‌اند به محوطه کارخانه بازگردند وبه اعتراضاتشان در داخل کارخانه ادامه دهند.

یکی از این کارگران با اشاره به حاضر شدن فرماندار در جمع کارگران معترض، گفت:فرماندار برای همکاری در ۳ موضوع پرداخت به موقع حقوق، اجرای قانون طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به وضعیت کلی کارخانه قول مساعد داده است.

او در ادامه با اشاره به خلف وعده‌ مدیرعامل واگن پارس، گفت: در جلسه‌ای که در پی اعتراضات ماه گذشته کارگران این واحد تولیدی در شورای تامین شهرستان اراک برگزار شده بود، کارفرما متعهد شده بود ضمن پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران، قانون طبقه بندی مشاغل را تا پایان سال در این واحد تولیدی اجرا کند.

او در عین حال تاکید کرد با گذشت چندین هفته از جلسه یاد شده، نه تنها حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت نشده است، بلکه کارفرما برای اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نیز اقدامی نکرده است.

طرح کارفرما برای تجزیه کارخانه به ۴ شرکت جداگانه

کارگر کارخانه واگن پارس اراک کارفرما(قرارگاه سازندگي خاتم الاوصيا وابسته به وزارت دفاع )بااشاره به طرح کارفرما برای تجزیه کارخانه به ۴ شرکت جداگانه گفت:در حال حاضر که در یک کارخانه کار می‌کنیم، حقوق‌ ما را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه ۱۰ کارگر در یک شرکت قطعه سازی مشغول به کار شوند. آنوقت دیگر صدای ما به هیچ جایی نمی‌رسد.

اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک صبح روز یکشنبه ۶ مهر به دومین روز متوالی وارد شد.

به گزارش6مهرایلنا، کارگران اعتصابی واگن پارس صبح امروز در محوطه کارخانه با سردادن شعار مدیریت حیا کن، کارخانه رو‌‌ رها کن به تعویق سه ماهه حقوق (از ابتدای تیر ماه امسال تا کنون) اعتراض کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز، گفت: مهم‌ترین موضوع برای حل مساله توقف تولید، پرداخت حقوق معوقه کارگران است. اگر حقوق سه ماه گذشته کارگران را پرداخت کنند، تولید مجددا از سر گرفته می‌شود.

او در تشریح مباحث طرح شده در جلسه دیروز شورای تامین شهرستان اراک که حوالی ساعت ۴ بعدازظهر در فرمانداری برگزار شد، گفت: کارفرما در این جلسه قول داد برای مشکلاتی که به وجود آورده است چاره‌ای بیاندیشد، به خصوص برای طرح تجزیه کارخانه به ۴ شرکت جداگانه که آرامش روانی کارگران را بر هم زده است.

او افزود: شرکت توانمند و بزرگی مثل واگن پارس کجا و یک واحد کوچک قطعه سازی یا طراحی و مهندسی کجا. با تجزیه کارخانه عملا چیزی از واگن پارس باقی نمی‌ماند و این موضوع قطعا برای کارگران عواقب خوبی ندارد. کارفرما به جای آنکه قول‌های قبلی‌اش از جمله اجرای قانون طبقه بندی مشاغل را عملی کند، دنبال چنین بحث‌هایی رفته است.

او در ادامه بیان کرد: کارفرما در حال حاضر که در یک کارخانه کار می‌کنیم، حقوق‌ ما را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه ۱۰ کارگر در یک شرکت قطعه سازی مشغول به کار شوند. آنوقت دیگر صدای ما به هیچ جایی نمی‌رسد.

او با اشاره به ادعای کارفرما در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر پرداخت بدهی ۸ میلیارد تومانی از ابتدای امسال، گفت: اصلا معلوم نیست این بدهی ۸ میلیارد تومانی از کجا آمده است. از طرفی دفتر مرکزی کارخانه که ارزش بسیار بالایی دارد، سرنوشتش معلوم نیست. شورای اسلامی کار باید بررسی کند و گزارش دهد که واگذاری این دفتر روی اصول و حساب و کتاب بوده است یا خیر.

او در پایان گفت: در شرایطی که حقوق سه ماه گذشته کارگران پرداخت نشده است، ۵ یا ۶ نفر را به یکی از نمایشگاه‌های خارج از کشور فرستاده‌اند که به خودی خود تنش زاست.

گفتنی است سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک، قرارگاه خاتم الاوصیاء است و این قرارگاه نظامی کارفرمای این واحد تولیدی را تعیین می‌کند.

اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک برای سومین روز متوالی

اعتصاب نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در اعتراض به تعویق حقوق سه ماه گذشته صبح روز دوشنبه ۷ مهر به سومین روز متوالی وارد شد.

به گزارش 7مهرایلنا، سومین روز اعتصاب کارگران واگن پارس اراک در حالی آغاز شده که بر خلاف وعده قبلی کارفرما، فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء (سهامدار اصلی واگن پارس) به این واحد تولیدی نیامده است.

بر اساس این گزارش، کارفرما دیروز به کارگران قول داده بود فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء به کارخانه بیاید و به مطالبات کارگران رسیدگی کند.

اعضای شورای اسلامی کار کارخانه واگن پارس اراک باکارگران اعتصابی وخشمگین درگیرشدند!

در چهارمین روز اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس، کارگران برای به نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به مذاکرات بی نتیجه دیشب، قصدتظاهرات درخارج از محوطه کارخانه داشتند. اعضای شورای اسلامی کار کارخانه ضمن ایجادمانع با کارگران خشمگین درگیرشدند وظاهرا رئیس شورای اسلامی کار کارخانه غش کردو به بهداری کارخانه منتقل شد.

به گزارش 8مهرایلنا، اعضای شورای اسلامی کار ساعاتی پیش در کارخانه حاضر شدند و نتیجه مذاکرات دیشب با کارفرما و سهامدار اصلی (قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء) را به کارگران گزارش دادند.

آنطور که اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه برای کارگران روایت کرده‌اند، تصمیم خاصی در مذاکرات دیشب گرفته نشده و زمان جلسه صرفا به گفت و شنود طرفین گذشته است.

بر اساس این گزارش، کارگران از توضیحات اعضای شورا قانع نشدند و قصد داشتند از کارخانه خارج شوند تا اعتراضشان را با تجمع بیرون از محیط کار ادامه دهند اما اعضای شورا مانع از خروج کارگران شدند.

براساس این گزارش، رئیس شورای اسلامی کار بر اثر درگیری با کارگران معترض که می‌خواستند از کارخانه خارج شوند، دچار ضعف جسمانی شده و به بهداری کارخانه منتقل شده است.

گفتنی است فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء، مدیرعامل، مدیر حراست، اعضای شورای اسلامی کار، مسئول انجمن اسلامی و فرمانده بسیج واگن پارس دیشب (دوشنبه ۷ مهر) در قرارگاه نظامی خاتم الاوصیاء (واقع در تهران) برای رسیدگی به مطالبات کارگران تشکیل جلسه داده بودند.

اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس برای پنجمین روز متوالی

اعتصاب نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق به پنجمین روز متوالی وارد شد.

به گزارش 9مهرایلنا، کارگران اعتصابی واگن پارس که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگرفته‌اند از قول مدیران کارخانه برای پرداخت یک ماه از حقوق عقب افتاده‌شان در روزهای آینده خبر دادند.

مدیر داخلی کارخانه واگن پارس در ششمین روز اعتصاب کارگران استعفا داد

مدیر داخلی واگن پارس اراک در ششمین روز اعتصاب نزدیک به ۹۰۰ کارگر این واحد تولیدی استعفاء داد.

به گزارش10مهر ایلنا، مدیر داخلی واگن پارس در پی طولانی شدن اعتصاب کارگران این واحد تولیدی استعفاء داده است.

کارگران معترض پیش‌تر در تجمعات‌شان با سردادن شعارهایی خواستار استعفای مدیران این واحد تولیدی شده‌ بودند.

بر اساس این گزارش، کارفرما در آستانه تعطیلات نیمی از حقوق یک ماه را به کارگران پرداخت کرده است.

به گفته یکی از نمایندگان کارگران، کارخانه واگن پارس روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل خواهد بود و کارگران از روز دوشنبه مجددا در این واحد تولیدی حاضر می‌شوند و در صورت محقق نشدن مطالبات‌شان به اعتصاب‌ ادامه خواهند داد.

کارگران واگن پارس بادریافت بخشی ازحقوق معوقه به اعتصاب یک هفته‌ای پایان دادند

تولید در کارخانه واگن پارس اراک به دلیل کسری مواد خام و قطعات برای دهمین روز متوالی متوقف ماند.

به گزارش 14مهرایلنا، نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس که بعد از یک هفته اعتصاب و در پی پرداخت بخشی از مطالباتشان قصد داشتند از صبح روز دوشنبه ۱۴ مهرتولید را از سر بگیرند با کسری مواد خام و قطعات مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، کارفرما پیش از تعطیلات عید قربان نیمی از حقوق یک ماه را به کارگران پرداخت کرده بود، آنهم در شرایطی که کارگران حقوق سه ماه گذشته را طلبکارند.

سرانجام دو ماه حقوق معوقه کارگران واگن پارس پرداخت شد

معوقات کارگران واگن پارس اراک با گذشت بیش از یک ماه از پایان اعتصابشان پرداخت شده است.

به گزارش 20آبان ایلنا، حقوق معوقه ۹۰۰ کارگر واگن پارس در ماه‌های مرداد و شهریور پرداخت شده است اگرچه سرپرستان کارگاه‌ها و مدیران میانی این واحد تولیدی نیمی از حقوق شهریور ماه خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، کارفرما وعده داده است حقوق هر ماه را بین روز بیستم تا سی‌ام ماه بعد پرداخت کند و کارگران هم اکنون منتظر دریافت حقوق مهر ماه هستند.

منابع کارگری در عین حال گزارش داده‌اند غضنفر صفاری به عنوان جایگزین مدیر داخلی پیشین کارخانه که در پی اعتصاب یک هفته‌ای کارگران در ماه گذشته استعفاء داده بود معرفی شده است.

لازم به ذکر است قرارگاه خاتم الاوصیاء سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و تعیین مدیراین واحد تولیدی بر عهده این نهاد نظامی قرار دارد.

دورسوم اعتصاب کارگران کارخانه واگن پارس اراک ازسوم دی ماه1393

به گزارش3دی ایلنا،بنقل ازکارگران،کارفرمای کارخانه پارس اراک، در ادامه تغیبرات خود به تازگی مدیر انتظامات واگن پارس را با وجود آنکه دو ماه به پایان قرارداد کارش باقی مانده بود از کار منفک کرده است و یک نظامی بازنشسته را جایگزین او کرده است.

برپایه این گزارش،مدیر جدید از صبح روز3دی1393 مشغول به کار شده و نفرات جدیدی را در واحد انتظامات و نگهبانی جایگزین کرده است.

کارگران می‌گویند این تغییر مدیریتی در واگن پارس به قصد اعمال محدودیت بیشتر بر کارگران در کارخانه است.

در هیمن رابطه یکی از کارگران گفت: هر شش عضو شورای اسلامی کار واگن پارس در اعتراض به خودداری کارفرما از تمدید قرارداد کار رئیس این نهاد ، قراردادهای جدید خود را امضاء نکرده‌اند.

او در ادامه بیان کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه واگن پارس که از وعده‌های کارفرما برای پایان دادن به اعتراضات صنفی پیشین کارگران بود متوقف شده است.

لازم به ذکر است قرارگاه خاتم الاوصیاء سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و تعیین کارفرمای این واحد تولیدی بر عهده این قرارگاه نظامی قرار دارد.

حضور نماینده قرارگاه خاتم الاوصیاء درکارخانه

به گزارش 4دی ایلنا، کارفرما و نماینده قرارگاه خاتم الاوصیاء عصر روز چهارشنبه ۳ دی به نمازخانه کارخانه آمده و در جمع کارگران معترض حاضر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نماینده قرارگاه خاتم الاوصیاء به کارگران حاضر در نمازخانه کارخانه گفته که سهامدار اصلی به این نتیجه رسیده است که رئیس شورای اسلامی کار از کارخانه برود.

او به کارگران گفته است برای رئیس شورا مراسم تودیع برگزار می‌کند و اخراج وی به صلاح کارگران است.

کارگران می‌گویند کارفرما و نماینده فرمانده قرارگاه خاتم الاوصیاء در جلسه‌ دیگری که غروب دیروز با حضور اعضای شورای اسلامی کار برگزار شده است مجددا بر اخراج رئیس شورا پافشاری کرده‌اند.

یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفته است اعضای شورای اسلامی کار تا شنبه (۶ دی) به کارفرما مهلت داده‌اند که رئیس شورا را به کار بازگرداند و در غیر اینصورت از سمت خود استعفاء می‌دهند.

توضیحات کارفرما

در همین رابطه، علیرضا واعظی مدیر روابط عمومی واگن پارس گفت: من مدیر روابط عمومی هستم و خیلی در جریان اتفاقات قرار ندارم. دیروز مدیر عامل و نماینده قرارگاه به کارخانه آمده بودند و صحبت کردند و اصلا تحصنی نبوده است.

او افزود: من خبر دیروز شما را دیدم. کارگران متحصن نه ۹۰۰ نفر بلکه ۱۰۰ نفر بوده‌اند.

تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران کارخانه واگن پارس درخیابان

به گزارش6دی ایلنا،150 تن از کارگران واگن پارس اراک صبح روز شنبه ۶ دی درادامه اعتراضات روزهای گذشته شان، در خیابان واگن پارس منتهی به بلوار آیت الله اراکی تجمع کردند.

بنابهمین گزارش، ۷۵۰ کارگر دیگر واگن پارس در کارخانه مانده‌اند و با خودداری از ادامه تولید از نماینده اخراجی خود حمایت می‌کنند.

بنابهمین گزارش،تجمع صبح روز6دی ۱۵۰ کارگر واگن پارس در بلوار منتهی به کارخانه با وساطت یک عضو شورای تامین و سرهنگ مصطفی ویسمه‌ای، فرمانده انتظامی شهرستان اراک پایان یافت.

برپایه این گزارش،این دو مقام مسئول همزمان با تجمع امروز کارگران واگن پارس به کارخانه آمدند و با کارفرما مذاکره کردند.

آنطور که کارگران گزارش داده‌اند فرمانده انتظامی شهرستان اراک در مذاکره با کارفرما خواستار بازگشت به کار علی درخشنده‌بخت، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه شده است.

کارگران در عین حال گزارش داده‌اند کارفرما در پاسخ این مقام نظامی گفته که اختیاری برای انعقاد قرارداد با آقای درخشنده‌بخت ندارد زیرا قرارگاه تصمیم به اخراج او گرفته است و خودش هم باید این تصمیم را ملغی کند.

بر اساس این گزارش‌ها، کارفرما در ‌‌نهایت به فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفته است که خواسته‌ او را به سهامدار اصلی واگن پارس اطلاع می‌دهد.

کارگران همچنین می گویند به این دو مقام مسئول اطلاع داده‌اند که با تغییر مدیر انتظامات واگن پارس، فضای نامناسبی بر کارخانه حاکم شده است و فرمانده نیروی انتظامی قول پیگیری این موضوع را داده است.

استقرارده‌ها مامور نظارتی وابسته به یک نهاد نظامی درکارخانه واگن پارس اراک

به گزارش7دی ایلنا،ده‌ها مامور نظارتی صبح روز یکشنبه ۷ دی وارد کارخانه واگن پارس اراک شدند.

براساس این گزارش،این ماموران در حال رفت و آمد در محوطه کارخانه هستند و در اتاق‌های مختلف تشکیل جلسه می‌دهند.

همچنین اعضای شورای اسلامی کار واگن پارس صبح روز7دی به اداره کار رفتند تا در جلسه‌ای با حضور مقام های اداره کار استان مرکزی، کارفرما، مدیر انتظامات و نگهبانی کارخانه و چند تن دیگر از مقام‌های محلی برای بازگشت به کار علی درخشنده‌بخت، رئیس شورا مذاکره کنند.

یکی از کارگران که نخواسته نامش فاش شود گفته است که در پایان این جلسه، به اعضای شورا گفته شده است جلسه را ترک کنند و نتیجه بعدتر به اطلاع‌شان رسانده خواهد شد.

خروج ماموران ازکارخانه واگن پارس در پنجمین روز اعتراض کارگران

به گزارش8دی ایلنا،بنقل از کارگران کارخانه واگن پارس، بیشتر مامورانی که دیروز7دی در محوطه کارخانه مستقر شده بودند، امروز8دی در کارخانه مشاهده نمی‌شوند.

بنابهمین گزارش،کارفرما صبح امروز ۵ کارگر واگن پارس را به کارخانه راه نداده بود اما این کارگران ساعاتی پیش با میانجیگری اعضای شورای اسلامی کار وارد کارخانه شده‌اند.

اخراج رئیس شورای اسلامی کارکارخانه واگن پارس لغو شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی از الزام کارفرما به انعقاد قراردادکار با رئیس اخراجی شورای اسلامی کارکارخانه واگن پارس خبر داد.

به گزارش8دی ایلنا،شکرالله حسن‌بیگی در این باره گفت: در جلسه‌ای که دیروز با حضور فرماندار، کارفرما، نمایندگان کارگران و شماری دیگر از مقام‌های مسئول در محل فرمانداری اراک برگزار شد، مصوب شد که کارفرما با رئیس اخراجی شورای اسلامی کار واگن پارس قرارداد کار منعقد کند و او را به کار خود بازگرداند.

هشتم دی ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com