گزارش جشن سال نو

صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا

گزارش جشن سال نو
(ژانویه 2015)
جشن سال نو میلادی که از مدتها پیش توسط صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا فراخوانده شده بود با حضور بیش از 250 نفر برگزار شد. شور وشوق شب عید بهمراه محیطی گرم و صمیمی و دی جی شاد و امکانات رفاهی لازم همه به برگزاری جشنی پر نشاط و شورانگیز انجامید. در کنار دیدارهای خانوادگی و دوستانه اما رقص و پایکوبی بهمراه موزیک های چند فرهنگی تا پاسی از شب رفته ادامه داشت.


این جشن که با هدف فاندریزینگ برای صندوق همبستگی برگزار شده بود به هدف خود رسید و درآمد خوبی کسب نمود و مبلغ 4157 دلار عاید صندوق همبستگی شد. در این جشن همچنین بسیاری از حاضرین از نزدیک با صندوق همبستگی آشنا شدند و نیز چهار عضو جدید به صندوق پیوستند.
موفقیت همه جانبه این شب اما پیش و بیش از هر چیز حاصل زحمات گسترده و بی دریغ و مسئولانه اعضای داوطلب صندوق و نیز عزیزان غیر عضوی است که با جان و دل برای برگزاری این شب مایه گذاشتند و آنرا با چنین موفقیتی برگزار نمودند. اینجا از همه این عزیزان داوطلب که با فعالیت خود،  و نیز میهمانان گرامی  که با حضور خود صندوق همبستگی را برای برگزاری این برنامه یاری رساندند تشکر می کنیم.
صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا
*********************************************


گزارش مالی جشن سال نو
(ژانویه 2015)
   درآمدها:
بلیطهای پیش فروش ( 181 بلیط ) --------------------- 5430 دلار
فروش بلیط در محل سالن ( 85 بلیط ) ------------------ 2550 دلار
کمکهای مالی ----------------------------------------- 155 دلار
فروش بار -------------------------------------------- 935 دلار
درآمد رافل ------------------------------------------- 213 دلار

جمع کل درآمدها ---------  9283 دلار
  هزینه ها:
کرایه سالن ------------------------------------------ 1500 دلار
غذا -------------------------------------------------- 1500 دلار
دی جی ---------------------------------------------- 800 دلار
تبلیغات ---------------------------------------------- 100 دلار
انتشارات ( چاپ بلیط و پوستر) ----------------------- 110 دلار
پیش غذا ، دسر ، نوشابه و چیپس --------------------- 414 دلار
رافل ------------------------------------------------ 100 دلار
رومیزی بشقاب و دکوراسیون ------------------------ 232 دلار
پرمیت مشروب -------------------------------------- 25 دلار
خرید مشروب --------------------------------------- 345 دلار

جمع کل هزینه ها --------- 5126 دلار
عایدات این برنامه ------------- 4157 دلار
صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا