سازمان سیا، غدۀ سرطانی بشریت

 

نویسنده : الکسی چکلووسکی

منبع : نشریه آلترناتیو سوسیالیستی استرالیا

برگردان : نسیم صداقت کانادا

 

 

این به معنای واقعی مشخص شد که یک زندانی می تواند برای روزها و یا هفته ها بدون این که کسی به او توجهی بکند زنده بماند، و تیم او یک بازداشتی را پیدا کرد که تا جایی که ما می توانستیم تعیین کنیم، برای 17 روز به صورت ایستاده به یک دیوار زنجیر شده بود. بنا به گفتۀ بازجوی سیا ، بازداشت شدگان شبیه به سگی به نظر می رسیدند که در لانه شان خزیده باشند. وقتی که درهای سلول آن ها بازمی شد، از ترس در خود جمع می شدند.

کمیتۀ منتخب سنای آمریکا با انتشار تحقیق برنامۀ بازداشت و بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) که بخشاً از حالت محرمانه خارج شده، تصویر مبسوطی از شبکه ای از اردوگاه های کار اجباری تحت ادارۀ امریکا داده است.

ظلم و ستم وارده بر زندانیان، هوش از سر انسان می برد. در یکی از مکان های اصلی، موسوم به کبالت (Cobalt)، بازداشت شدگان سازمان سیا در تاریکی کامل و با دستبند نگه داشته می شدند، به طور مداوم در سلول انفرادی با صدا و یا موسیقی بلند آزار می دیدند و فقط یک سطل برای ادرار و مدفوع در اختیار داشتند. رئیس بازجویان کبالت آن جا را به عنوان سیاه چال توصیف می کند. یکی دیگر از افسران ارشد سیا اظهار داشت که کبالت خودش یک تکنیک پیشرفتۀ بازجویی بود.

این گزارش جزییات قابل لمس تکنیک های شکنجه را که توسط عاملین سازمان سیا استفاده شده ترسیم می کند. بازداشت شدگان برهنه به دیوار بسیار سرد زنجیر شده بودند. بازداشت شدگان با پاهای شکسته مجبورمی شدند تا ساعت ها بایستند. بازداشت شدگان به اصطلاح دیوار می شدند، یعنی بارها و بارها در طول بازجویی به دیوار بتونی زندان با شدت کوبیده می شدند، بارها و بارها مورد تکنیک خفگی مصنوعی با آب (1) قرار می گرفتند. ابو زبیده، متهم به کمک به اسامه بن لادن، در 84 مورد؛ خالد شیخ محمد، متهم به مغز متفکر حملۀ یازده سپتامبر، در حداقل 183 مورد، با ضرب و شتم رو به رو شده اند، چشمانشان را بسته و آن ها را در طول راهرو ها می کشیدند.

آن ها تحقیر می شدند، به آن ها گفته میشد که هرگز نور روز را نخواهند دید، به آن ها گفته می شد که مادرانشان از سوی عوامل سازمان سیا مورد تجاوز قرار خواهند گرفت و کشته خواهند شد، گفته می شد که خودشان مورد تجاوز قرار خواهند گرفت، یا آن ها را در معرض محرومیت شدید از خواب قرار خواهند داد که منجر به هذیان ها و توهمات (2) ناراحت کننده ای خواهد شد؛ به آن ها می گفتند که در معرض تغذیۀ اجباری از راه مقعد قرار خواهند گرفت. این شکنجه ها برای روزها و هفته ها و سال ها ادامه داشت.

در میان سایر آزارها... بازجویان به بازی خطرناک "رولت روسی" (3) با بازداشت شدگان پرداختند. سازمان سیا بازداشت شدگان را در درون "وان آب یخ" قرار می داد. سازمان سیا به عده ای از بازداشت شدگان این باور را تلقین می کرد که آن ها هرگز آن محل را زنده ترک نخواهند کرد، و به یکی بازداشتی ها پیشنهاد ترک آن جا را فقط از یک راه و آن هم فقط رفتن در یک جعبه به شکل تابوت داده بود. یکی از بازجویان به یکی از بازداشت شدگان گفته بود که او هرگز به دادگاه نخواهد رفت، چراکه "ما هرگز اجازه نمی دهیم که دنیا بداند من با شما چه کردم"

یکی از زندانیان، گل رحمان، از این شکنجه زنده نماند، او از سرما یخ زد.

[افسرسیا 1] دستور داد تا گل رحمان به دیوار سلول خود زنجیر بشود، در موقعیتی که زندانی فقط بتواند بر روی زمین خالی سیمانی دراز بکشد. رحمان فقط یک گرمکن به تن داشت؛ وقتی [ افسرسیا 1] بنا به بازجویی اخیر به این نتیجه رسید که او همکاری نمی کند، دستور به در آوردن لباس زندانی داد. روز بعد، نگهبانان بدن بیجان گل رحمان را یافتند. بررسی داخلی سیا از کالبد شکافی ارزیابی کرد که گل رحمان از پایین آمدن زیاد درجۀ حرارت بدن از بین رفتهبه خاطر نشستن اجباری و بدون شلوار بر روی زمین سیمانی.

افسر سازمان سیا مسئول این قتل- و البته، اسم این شخص در این گزارش تغییر کرده- با هیچ عقوبتی برای عملی که منجر به این مرگ وحشتناک یک انسان شد، مواجه نگردید. در عوض ، تنها چهار ماه بعد، افسر مورد نظر یک جایزۀ نقدی 2500 دلاری برای کار مداوم برتر خود دریافت کرد. کمتر از یک ماه بعد از مرگ گل رحمان، همچنان مجریان طرح ها از بازداشت شدگان می خواستند که در مراکزی با دمای 7 درجه لباس های خود را به طور کامل دربیاورند.

تحقیقات با جزئیات ناراحت کننده اش توضیح می دهدکه چگونه تشویق و مهندسی شکنجه به وسیلۀ سازمان سیا انجام می شد؛ حتی افسرانی که این کار را انجام می دادند، به عنوان یک فرد، از شدت خشونت به کار بردۀ خود، به گریه می افتادند. حتی پزشکان و پرسنل پزشکی همدستان آنان شدند، نظارت بر آزار و آماده کردن بازداشتی ها برای آزار بیش ترآنان، کار این تیم پزشکی شد.

این تحقیق، بیانگر روند ترسناک و خشونت بار حذف خصوصیات انسانی از افراد است. در حالی که این ارزیابی، محدود به سازمان سیا است، شقاوت در ابو غریب نشان داد که تکنیک های وحشیانه نیز به صورت وسیعتری از سوی ارتش انجام شده است.

دو روانشناس نظامی، جیم مایکل و بروس جسن، به طور بیمارگونه ای از این فلاکت و بدبختی، پول هنگفتی در آوردند. آن ها بسیاری از تکنیک های شکنجه را اختراع و نظارت کردند، شرکتی درست کردند که برنامه های سازمان سیا را گرفت و آن ها را گسترش داد. سازمان سیا سالانه81 میلیون دلار به آنان پرداخت می کرد.

حکومت اوباما اعلام کرده است که هیچ کسی را در نتیجۀ اعمال صورت گرفته در این گزارش، مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد. تنها کسی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، جان کیریاکو، افسرتحلیل گر سابق سازمان سیا و مسئول این پرونده بود، کسی که این اطلاعات را افشا کرده و حالا به 30 ماه زندان محکوم شده است.

ابعاد و اندازۀ ریاکاری اورولی (4) حکومت ایالات متحده- کسانی که با بوق و کرنا از آزادی، دمکراسی و صلح حرف می زنند، در حالی که مشغول شکنجه، کشتار و حمله هستند- باور کردنی نیست. در حال حاضر، سفارت خانه های ایالات متحده در سراسر جهان به خاطر احتمال یک حملۀ تروریستی در آماده باش هستند. مهم نیست این کارها تا چه حدی پیشروی کند، مهم نیست چقدر از مردم را شکنجه کنند، مهم نیست به چه کشورهایی حمله کنند، مهم نیست که چگونه صدها و هزاران نفر را به قتل برسانند، این ها مبارزه برای آزادی و دمکراسی نام دارد. بیش از 2400 نفر از مردم با حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین اوباما کشته شدند و جنگ هایشان هنوز ادامه دارد.

حکومت ایالات متحده، یک حکومت تروریست که مدت هاست افشا شده. با این وجود رؤسای سازمان سیا، رؤسای شرکت های نظامی و راست گرایان سیاسی در کنار یکدیگر شکنجه را توجیه و تشویق می کنند. به گفتۀ جو والش نمایندۀ سابق جمهوری خواه و مجری رادیو، کسانی که شکنجه را هدایت می کنند، قهرمانان آمریکایی هستند.

این همان منطق وارونۀ امپریالیسم است.

 

(1) waterbording

(2) Hallucinations

(3) Russian Roulette: بازی خطرناک با اسلحه- یک تیر در اسلحه هست و هر دفعه که نوبت کسی می شود باید محل تفنگ را بچرخاند و به طرف شقیقۀ خود گرفته و شلیک کند.

(4) اورولی به انگلیسی: orwellian یک صفت است که به رفتارها و سیاست‌های کنترلی به وسیله تبلیغات، پایش و شنود، اخبار نادرست، انکار حقیقت، و دستکاری گذشته اشاره دارد، که توسط حکومت‌های سرکوبگر مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت و شرایط اجتماعی را جرج اورول در رمان‌هایش، به ویژه کتاب ۱۹۸۴ توصیف کرده است، و به همین خاطر، به آن اورولی یعنی منسوب به اورول می‌گویند