هشیار باشیم بنام دفاع از حق پناهندگی سیاسی با طناب دست راستی ترین حکومت تاریخ معاصر کانادا به چاه نرویم !

 

 

 

 

اخیرا جمعی از فعالین سیاسی ایرانی مقیم اروپا که متاسفانه شماری از فعالین چپ نیز میان انها مشاهده می شوند در حال جمع آوری امضا برای طوماری هستند که از اقدام اخیر دولت محافظه کار کانادا مبنی بر لغو حق اقامت و حق شهروندی کسانیکه بعد از دریافت حق سکونت دائم با کیس پناهنگی به ایران سفر میکنند ، پشتیبانی کرده و از اتحادیه اروپا خواسته اند که قانون مشابه ای را تصویب کند . ناراحتی این دسته از تبعیدیان از ایرانیان پناهنده ای که به مجرد دریافت حق اقامت ، به سفارت رژیم اسلامی ایران رجوع کرده و با دریافت پاسپورت به ایران رفت و آمد میکنند قابل درک است . خود ما در ونکوور در دوره فعالیت ۱۳ ساله انجمن مهاجرین و پناهندگان ایرانی بارها بوده که حتی چندین روز دست به تحصن و تظاهرات و اعتصاب غذا میزدیم تا مانع از دیپورت یک پناهجو به جهنم جمهوری اسلامی شویم . گاهی شکست میخوردیم و گاهی پیروز می شدیم . اما متاسفانه میدیدیم که همان پناهجوی در حال دیپورت بعد از به نتیجه رسیدن زحمات ما و دریافت حق اقامت دائم ، فورا رفت و آمد خود به ایران را از سر میگرفت و سفارت رژیم نیز با سواستفاده از اقدام این دسته از ایرانیان ، لیست انها را به اداره مهاجرت کانادا میداد تا عملا مانع از پذیرش حق پناهندگی فعالین سیاسی واقعی پناهجو شود . این خشم قابل درک است اما من به چند دلیل مخالف امضای طومار ذکرشده هستم : ۱- دولت سوپرمحافظه کار هارپر و پارلمان کانادا که اکثریت آن در دست حزب محافظه کار است این تصمیم را در چارچوب یک بسته سایسی امنیتی ضد حقوق بشری نئو کانی دارد به پیش میبرد که نه تنها شامل محدود کردن حق پناهندگی سیاسی بلکه دخالت وسیع امنیتی در حریم خصوصی انسانها ، گسترش شنود ، سلب حق اقامت کشور مورد نظر بازنشستگانی که در کانادا متولد نشده اند و بسیاری اقدامات دیگر میشود که بنام مبارزه با تروریسم در حال انجام شدن است . 2- در تاریخ نزدیک کانادا هیچ دولتی مثل دولت هارپر خود را تماما در اختیار سیاستهای امپریالیستی امریکا ، مشارکت فعال در ناتو ، حمایت بی قید و شرط از رژیم جنایتکار اسرائیل قرار نداده بود و اینقدر با فاصله گیری از سیستم تامین اجتماعی ، بودجه صرف امور امنیتی و میلیتاریستی نکرده بود. ۳- سهم پناهجویان همواره سهم اندکی از مهاجرینی بوده که سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر وارد کانادا می شوند . حکومتهای کانادا عمدتا به اقشار بورژوا ، مرفه و یا متخصص ویزای مهاجرت میدهند و فقط برای خالی نبودن عریضه سهم کوچکی را به امر بشردوستانه پناهندگی اختصاص میدادند . اکنون با تصویب لایحه جدید دست دولت کانادا برای محدود کردن هر چه بیشتر این حق انسانی بازتر می شود . دفاع از این قانون دفاع از بربریت کاپیتالیستی انهم از نوع نئوکانی آن است . ۴- آندسته از سیاسیون تبعیدی که مشغول امضای این طومار ارتجاعی هستند بویژه اگر چپ باشند باید بدانند که راه بر میلیونها کارگر ، زحمتکش بیکار ، اقلیت مذهبی یا قومی تحت فشار ، زنان سکولار ، همجنسگرا یان و ... می بندند که برای فرار از جهنم ایران نه پول و نه تخصص بالایی دارند که حق اقامت کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی و استرالیا را دریافت کنند . آنها به مثابه یک کارگر و تهیدست برای نجات از فقر و بیکاری ، به مثابه یک دانشجو برای ادامه تحصیل ، به مثابه یک زن مدرن برای زندگی فارغ از حجاب و تحجر اسلامی ، به مثابه یک همجنسگرا و ترانس جندر برای یک زندگی نرمال ، به مثابه یک اسلام بریده پیوسته به دینی دیگر برای پراکتیس عادی امور مذهبی خود و هزاران دلیل دیگر راهی جز اراپه کیس پناهندگی سیاسی یا اجتماعی ندارند . این لزوما بدین معنی نیست که آنها مثلا در دوره اقامت در ایران تحت تعقیب رژیم بوده اند . اما مسپله این است که دولتهای فخیمه پناهنده پذیر اگر نگویی جانت در خطر بوده حق پناهندگی را نمی پذیرند برای آنها حق کار ، حق تحصیل ، حق برخورداری از حداقل رفاه و اسایش پشیزی ارزش ندارد . این دسته از ایرانیان باید بدانند که حق سفر و حق انتخاب محل سکونت یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است . اینکه من و شما فعال سیاسی تبعیدی نمی توانیم به موطن خود سفر کنیم و اگر کنیم سر از شکنجه گاههای رژیم عصر شترچرانی در خواهیم آورد این اجازه را به ما نمی دهد که از حق سفر کسانیکه دچار مصیبت های امنیتی رژیم نخواهند شد جلوگیری کنیم . ما میدانیم که برخی از این مسافران حتی برای ٰژیم ایران جاسوسی میکنند اما نمیتوان به این بهانه تر و خشک را با هم سوزاند و اکثریت شریف ایرانیان زحمتکشی که به ایران رفت و آمد میکنند را زیر سئوال برد و بدتر از آن از رژیم های هار غربی خواست که آنها را از حق اقامت و کار و تحصیل محروم کنند . شما آمدید ابرو را درست کنید دارید میزنید چشم را هم کور میکنید ! اینکار را نکنید و طومار کذایی خود را پس بگیرید و بیخود به دول دست راستی گزک و انگیزه ندهید .