گفتگوی نیکی زورمپاس با پاناگیوتیس لافازانیس

وزیر بازسازی تولید، محیط زیست و انرژی

شاخه پلاتفورم چپ سیریزا

ترجمه پروین اشرفی

 

زورمپاس : دیدار نخست وزیر از برلین چه طعمی را برای شما به جای گذاشت؟

لافازانیس : ملاقات الکسیس تسیپراس با انگلا مرکل در برلین باید رخ میداد، و این مثبت است که برخی از مشکلات بسیار مهم از سوی یونان رودررو برجسته گردید. فراتر از آن، بهرحال من فکر نمیکنم که مقامات آلمان استراتژی خود را تغییر میدهند. میگویم کاملا برعکس است. امروز برایم بیشتر روشن شده است که مسیر عبور کشور از بحران، از طریق روبارویی سخت، اگر نگویم برخورد، با اروپای آلمانی شده میگذرد. سازمان آلمانی شده کنونی ، علیرغم تفاوت های داخلی ، مخرب ترین چیز برای یونان و بطور کلی برای کل قاره اروپا است. هر چه زودتر این امر در عمل درک شود، بهتر است. زیرا زمانی باقی نمانده است. ما دیگر وقت نداریم.

زورمپاس : آیا شما بعد از "ذوب شدن" یخ بین یونان و آلمان، بیشتر نگرانید یا کمتر؟

لافازانیس : کارهای زیادی باید توسط طرف آلمانی صورت بگیرد تا ما بطور جدی در مورد "ذوب شدن" یخ بین یونان و آلمان مرکل و شویبل صحبت کنیم. یونان در نقطه شکسته شدن قرار دارد. آنچه که در این ساعت، فوری و بدون هیچ تأخیری برای کشور لازم است، انتخاب های بزرگ و برجسته می باشد و گزینه هایی در مقابل اروپای آلمانی شده. اتحادیه اروپای آلمانی شده موجود در واقع دارد کشور ما را خفه مینماید، و گره طناب دار را بدور گردن اقتصاد ما هفته به هفته محکم تر میکند.

زورمپاس : آیا شما تصویری از لیست اصلاحاتی که یونان در روز دو شنبه به "نهادها" ارائه خواهد داد، دارید؟ آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟

لافازانیس : در این ساعت، دولت درحال آماده ساختن "لیست" برای "شرکای" ماست. روند بسیار دردناکی است. آنچه که در این لحظات میتوانم بگویم این است که این لیست نباید در تضاد با برنامه رادیکال ما باشد، و همچنین نباید این برنامه را "در فریزر" بگذارد. هیچ "لیستی" نمیتواند فراهم شود، و نباید هم فراهم شود که برتر از اراده و حاکمیت مردم باشد.

 زورمپاس : بهرحال بنا به آنچه که دیده میشود، دولت در حال "گفتن خداحافظی" به برنامه تسالونیکی است حداقل در حال حاضر.

لافازانیس : ما برنامه تسالونیکی و یا برنامه های جامع رادیکال را رها نمی کنیم. در حال حاضر با پیش نویس لوایح اول، که در مجلس به قانون تبدل شده است، داریم در مسیر این برنامه ها حرکت می کنیم. هیچ "نهادی"، هیچ باج خواهی ای و هیچ وضع غامضی نمیتواند ده ها سال مبارزات اعضاء هیئت اجرایی سیریزا را که توسط چپ و اصول آن به اینجا رسیده اند، به گور بسپارد. سیریزا در دولت مجذوب نمیشود، و به عصا و مباشر "دولت تغذیه" سرمایه داری نئولیبرال یونان تبدیل نخواهد شد. روح سیریزا، جامعه است و نیاز به یک بازسازی مترقی کشور با یک افق سوسیالیستی.

زورمپاس : آیا به نظر شما "انجماد" اعلانات پیش از انتخابات سیریزا مناسب است برای اینکه کشور بر "گذرگاه سنگی" اختناق اقتصادی فائق بیاید؟

لافازانیس : نیاز به نقدینگی، مهمترین و فوری ترین مشکل اقتصاد یونان است. بدون نقدینگی هیچ راهی وجود ندارد. دوایر غالب اتحادیه اروپا، بخصوص در برلین ، که در حال اخاذی صدمه آمیزی از کشور هستند، مدتهای مدیدی است که گردش مالی را کاهش داده اند. نقشه کثیفی است که از طریق یک اتمام حجت یک هفته ای در قبرس به اجراء در آمد، در حالیکه آنها در یونان به دنبال یک نسخه طولانی تر آن (از نظر زمانی) ، اما با عذاب بیشتری هستند. بهرصورت، رفتار آنها بیشتر شبیه رفتار ظالمانه امپریالیست هاست در قبال مستعمرات دور دست خود. آنها اما فراموش کرده اند که این چاقویی که استفاده می کنند، با هر دولبه اش می برد. یونان در اختناق اقتصادی گم نخواهد گشت، و از ناتوانی قلب در اثر خفگی اقتصادی در رنج نخواهد بود.

یونان دارای راه های جایگزین مناسب و واقع بینانه بسیاری است برای اینکه واکنش، آنهم واکنش موفقیت آمیز نشان بدهد. یونان کشور کوچکی است که بخواهد اصلا تهدیدی بکند. اما مطمئنا کشور ما گزینه های چندگانه ای دارد، در حالیکه آنهایی که در حال تهدید یونان هستند، فقط یک گزینه را دنبال می کنند. انتخابی که بسیار مشکل ساز و خیلی خطرناک برای کشور خودشان نیز می باشد. اگر ما اعلان های پیش از انتخابات خود را "منجمد" کنیم کاری که نخواهیم کرد نه تنها از گذرگاه سنگی خارج نخواهیم شد، بلکه آنوقت است که ما مستقما بسوی صخره حرکت خواهیم کرد.

زورمپاس : از آنجائیکه جوهر زیادی در مطبوعات صرف شد در باره اینکه "تسیپراس میخواهد به سیاست واقع گرایانه روی بیاورد" ، میخواهم رک از شما سئوال کنم آیا لافازانیس میتواند؟

لافازانیس : "سیاست واقع گرایانه"برای دولت ما یکی، و فقط هم یکی است: متعهد ماندن به برنامه رادیکالمان و پیاده کردن آن. تنها راهی که توسط "نهادها" به ما ارائه شده است، حاوی کوچکترین واقع گرایی ای نیست، در گذشته آزموده شده است و بطور مصیبت باری هم شکست خورد. تسیپراس، و لافازانیس، و همه ما در سیریزا فقط یک تعهد و فقط یک انتخاب داریم : با اصول خود، با ارزش هایمان، و با برنامه مان به پیش برویم. به سنتهای تاریخی بهتر و مبارزات اجتماعی تکیه کنیم. تنها واقع گرایی در این لحظاتی بحرانی ای که ما زندگی می کنیم، تغییر است.

زورمپاس : اخیرا سناریو های یک "دولت همه احزاب"، یا یک دولت ائتلافی رو نموده است. و این سناریوها به عدم تمایل خود شما به حمایت از اقدامات "دشوار" نسبت داده شده است. مایل هستم نظر خودتان را در این مورد بدانم.

لافازانیس : در حال حاضر یک دولت ائتلافی بین سیریزا و حزب یونانیان مستقل وجود دارد. فراتر از آن، هر "دولت همه احزاب" بالقوه ای که در آن پوتامی ، پاسوک و دموکراسی نوین در گیر باشند، در اصل هیچ چیز دیگری نخواهد بود جز دولت تبعه آلمان، که حتی مسیرهای طرفداری وحشتناک از تفاهمنامه را نیز دنبال خواهد کرد. معضل اقدامات "دشوار" از سوی سیریزا، یا دولت "همه احزاب" کاملا جعلی است. سیریزا هیچ گزینه دیگری جز پیاده کردن برنامه اش ندارد. برنامه ای که میتواند اکثریت عظیم مردم یونان را متحد و مجتمع نماید.

زورمپاس : سابقه شما "چرخ دنده" اساسی خصوصی سازی هاست. امری که وام دهندگان ما ظاهرا به دنبال آن هستند و دولت (ظاهرا) دارد آنرا بررسی میکند. شما با چنین احتمالی چگونه برخورد می کنید؟

لافازانیس : خصوصی سازی در کشور ما، و بخصوص در مناطق استراتژیک و اموال عمومی دارای اهمیت ویژه، نباید رخ بدهد و نخواهد هم داد. خیلی خوب میدانم که منافع داخلی و مراکز استثنایی خارجی، بر کمپانی دولتی برق "خشمگین" بوده و میخواهند آنرا تکه تکه کرده، منحل نموده و خودشان آنرا به دست بگیرند. خصوصی کردن این کمپانی و شعب آن یک فاجعه کامل برای کشور خواهد بود. یونان بدون قلب خود نمیتواند زنده بماند. برعکس، کشور ما به بازسازی مناطق استراتژیک عمومی خود نیاز دارد. بازسازی ای که به مثابه پیش شرط راه خروج از بحران می باشد.

زورمپاس : پاسخ شما به معضل "گسست، خروج از منطقه یورو و ورشکستگی کشور، یا مصالحه محترمانه با اتحادیه اروپا" چیست؟

لافازانیس : سرکشی و یا اختناق اقتصادی، معضلی است که توسط طلبکاران در کشور ما ایجاد شده است. این معضل، بهرحال گمراه کننده، جعلی، اجباری و تحقیرآمیز است. به همین دلیل است که ما کاملا آنرا رد می کنیم. همانگونه که قبلا ذکر کردم، یونان مسیرهای جایگزین مترقی بسیاری دارد که از میان آنها میتواند انتخاب کند. این مسیرها که بر علیه منافع مقرره داخلی و اروپایی می باشند ممکن است سخت به نظر آیند، اما آنها تنها راه پویا، واقع گرایانه و امیدوار کننده می باشند.

منبع : The Greek Analyst

parvinashrafi@hotmail.com