فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است!

 

 

 

پناهجویان ایرانی در استرالیا قربانی معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی!

 

جنایتی مهیب در جریان است  که در هیاهوی تفاهم و تبلیغات هسته ای پنج باضافه یک  گم شده است.سفر دو جانبه وزیر خارجه استرالیا جولیا بیشاب به ایران پس از تفاهم هسته ای در پیش است و بزودی مقامات دولتی و اطلاعاتی رژیم حمهوری اسلامی نیز از نزدیک به اطلاعات مربوط به پناهجویان دسترسی خواهند داشت و چنانچه این پناهجویان به ایران بازگردانده شوند, قطعا شرایطی بس دشوار و پر مخاطره در انتظار آنان خواهد بود.صدها تن از پناهندگان ایرانی که از طوفان سهمگین و مرگ زای اقیانوس ها گذشتند,  در دام گردابی که دولت استرالیا و وزارت خارجه آن در جزایر نارو و مانوس ساخته اند, گیر افتاده اند و پیش بینی میشود که یکی از موارد گفتگوهای وزیر خارجه استرالیا با مقامات جمهوری اسلامی در مورد دیپورت پناهجویان به ایران باشد. این نکته از سوی مقامات این کشور اذغان شده و در جراید و رسانه های بین المللی انتشار یافته است.


معامله دو کشور بر سر نقض حقوق پناهندگی و امنیت سیاسی پناهجویان تنها میتواند از سوی دولت هائی صورت گیرد که خود ناقض حقوق انسانها هستند. این نوع مذاکرات بین دو کشور پناهنده ساز و آن دیگری و به ظاهرپناهنده پذیر تنها سوابقی در عصر برده داری و تعویض اسرای جنگی دارد. تدارک این اقدام مشترک دولت استرالیا و جمهوری اسلامی جنایتی است هولناک وعلنی که در هیاهوی مذاکرات هسته ای گم شده است. به باور ما تنها اعتراض گسترده افکار عمومی جهانیان و نهادهای مدافع حقوق انسانی و پناهندگی میتواند روند پیشرفت و تحقق آنرا متوقف نماید.
 

قتل رضا براتی پناهجوی 23 ساله در بازداشتگاهی در جزیره مانوس، توجه سازمانهای حقوق بشری دنیا را به خود جلب کرد. کارکنان مامور این بازداشتگاه با چماق به او حمله کرده و با سنگ به سرش کوبیده بودند که این ضربات منجر به مرگ او شد. پیامدهای اعتراضی آن در جراید منتشر شدند و نگرانی بخشی از وجدانهای بیدار و نهادهای حساس مدافع حقوق انسان ها را در داخل استرالیا و در سطح بین المللی را در بر داشت.

همچنین گزارش شده است که به گفته وکلای پناهندگان، ۴۵ پناهجوی ایرانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده و از بازگشت به ایران امتناع می‌کنند، در وضعیت بازداشت دائم در اردوگاههای پناهجویان به سر می‌برند. در همین رابطه سعید حسنلو  که پنج سال پیش ایران را ترک کرده و تا کنون چند بار تقاضای پناهندگی‌اش رد شده است. او بعد از یک دوره اعتصاب غذا در بیمارستانی در شهر پرت بستری شده و گفته می‌شود حال او وخیم است. 
هم از اینرو ما فعالین سیاسی اجتماعی فرهنگی و رسانه ای ضمن محکوم نمودن این اعمال خواستار توقف فوری این معاملات سیاسی علیه حقوق پناهندگی و رفتاری انسانی و در شان و منزلت پناهجویان در استرالیاهستیم.

رونوشت:

وزارت خارجه استرالیا در کشورهای مختلف

نهادهای مدافع حقوق بشری

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

امنستی اینترناشنال

نهادهای مدافع حقوق پناهندگی

رسانه های دمکراتیک بین المللی

احزاب و سازمانهای آزادیخواه و دمکراتیک


گزارشگران


 


آدرس
برای اعلام حمایت و پشتیبانی از فراخوان
gozareshgar1001@yahoo.de

 

 

اسامی فعالین سیاسی, فرهنگی و اجتماعی:

 

ابراهیم آوخ فعال سیاسی و رسانه ای

آمادور نویدی فعال سیاسی و رسانه ای

امین بیات فعال سیاسی

احمد صبوری فعال سیاسی

ایرج حیدری -  فعال سیاسی

ایرج مصداقی پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق

اسماعيل فتاحي - فعال حقوق بشر

آزاده دراه فعال سیاسی

امیرمیرزائی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

باقر ابراهیمی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بینا داراب زند فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهرام رحمانی نویسنده و روزنامه نگار

بهروز فراهانی فعال کارگری

بهروز سورن فعال سیاسی رسانه ای زندانی سیاسی سابق

بیژن سعیدپور فعال سیاسی و رسانه ای

 

پرویز میرمکری - شاعر

پروانه قاسمی فعال جنبش زنان

پویان انصاری فعال سیاسی

پرویز داورپناه فعال سیاسی

 

توفیق محمدی - دبیر انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

 

جابر کلیبی تحلیلگر سیاسی

جواد دادستان - سینماگر تبعیدی

 

حسن حسام شاعر و فعال سیاسی

حمید رضا رحیمی شاعر و طنزپرداز

حسین مختار زیبائی زندانی سیاسی سابق و حقوقدان

حسن عزیزی فعال سیاسی

 

خسرو شهرياري - نويسنده و كارگردان

 

رضا بی شتاب - شاعر

رضا پورکریمی - زندانی سابق و فعال سیاسی

 

سوسن شهبازی فعال سیاسی و فعال جنبش زنان

سیامک موید زاده فعال کارگری

سعید آرمان فعال سیاسی و پناهندگی

سیروس بینا پژوهشگر اقتصاد سیاسی

سیاوش کارساز فعال اجتماعی

 

شکوه میرزادگی فعال سیاسی و نویسنده

 

علی اعتدالی قعال سیاسی

علی ندیمی فعال و پژوهشگر سیاسی

عاطفه اقبال فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی دماوندی فعال سیاسی و رسانه ای

عباس مظاهری فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

غلام عسگری - فعال کارگری درتبعید

 

فریبا ثابت فعال جنبش زنان زندانی سیاسی سابق

فرج آلیاری فعال سیاسی

 

کیتاش شمس - فعال سیاسی

ک. الوند فعال سیاسی

 

گيسو شاكرى - هنرمند معترض تبعيدى

 

منیره حاجیان سه پله فعال جنبش زنان

مجید دارابیگی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مرجان افتخاری فعال سیاسی و نویسنده

مهناز قزلو فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

مینو همیلی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مجید بیدار فعال سیاسی

محمود خادمی فعال سیاسی

مینا زرین فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

محمدتقی سیداحمدی فعال سیاسی

 

ناهید ناظمی فعال سیاسی و فعال جنبش زنان

نیکی میرزائی فعال سیاسی

نادر ثانی -  فعال سیاسی

ندا نوآور فعال جنبش زنان

 

هدایت سلطان زاده فعال سیاسی

 

نهادها:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایرا ن ـ پاریس

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران وین

کانون فرهنگی بامداد استکهلم

سازمان سراسری  پناهندگان ایرانی  - بیمرز

جنبش دگرباوران

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

 

 

رسانه ها:

 

لجور

http://www.lajvar.net

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com

سایت راه کارگر

   http://www.rahekaregar.com

/ سایت علیه ستم جنسیتی

    http://www.asj-iran.com/

سایت سوسیالیسم مشارکتی

http://sosialismemosharekati.com

سایت اشتراک پرس

https://eshtrak.wordpress.com

سایت گیسو شاکری

http://www.gissoo.com

سایت اخگر

 

پژواک ایران

http://pezhvakeiran.com

احترام آزادی

http://ehterameazadi.blogspot.de

اطلاعات نت

http://ettelaat.net

نشریه اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

http://namir.info

سایت مهناز قزلو

http://mahnazghezelloo.blogspot.co.at

سایت جابر کلیبی پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

سایت ریشه ها

 

وبلاگ مینا زرین

http://mina-zarin.blogspot.de

سایت محمود خادمی

http://mahmoudkhademi.de

سایت شکوه میرزادگی

http://shokoohmirzadegi.com

بازآفرینی واقعیت ها

http://bazaferinieazad.blogspot.fr

فیسبوک کاوه پرستو

https://www.facebook.com/parestoo.kaveh

البرز ما

 

سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com

وبلاگ خبری گزارشگران

http://gozareshgaran1.wordpress.com

وبلاگ کاوش

http://kawosh.wordpress.com

 

 

 

 

 

..........................

پیام های همراه:

هموطنان وهمرزمان گرامی این پیردرتبعید همچون شما وتمامی وجدانهای بیدارنسبت به انچه دول سرمایه همواره با بازیهای کثیف پیش وپس پرده درحال مماشات با حکومت اشغالگراخوندی بوده اند وامروزپس ازبازی مذاکرات هسته که زیانش شامل حال مردم تحت ستم ایران شد ونفع چندصد میلیاردی ان به حساب بازیگران بزرگ واخوندهای ریا کارودینکارواریزشد امروزیکی دیگرازبازیهای این کشورها سفروزیرامورخارجه استرالیا یا بهتربگویم فرزند خلف بریتانیای کبیراستعمارپیربه ایران تحت اشغال ملایان میباشد تا برسربازگرداندن پناهجویان گریخته ازجهنم اخوندها مذاکره کنند تا انهایی که جواب مثبت دریافت نکرده اند را به ایران بازگردانند درصورتیکه انها میدانند که حکومت جهل وجوروفساد اخوندی بعلت نقض اشکارحقوق بشر وجنایت علیه بشریت بیش ازشصت بارمحکوم شده اند ودرصورت فرستادن این انسانهای بیدفاع رژیم اخوندی به شدت با انها برخورد غیرانسانی خواهد کرد ازاین رو من بعنوان یک فعال کارگری درتبعید که دردهای حکومتهای شاه وشیخ را برسینه دارم این حرکت ضدبشری محکوم میکنم وازشما عزیزان تقاضا دارم نام مرا درفهرست یاران محکوم کنند درج فرمایید.

با مهرغلام عسگری فعال کارگری درتبعید

............


دفاع از حقوق پناهندگی و دفاع از پناهندگان و پناهجویان امر همه‌ ماست

خواست این اعتراضات جلوگیری از سیات ضد انسانی دولت استرالیا و ادارهمهاجرت در اخراج این پناهجویان و بعلاوهبرسمیت شناسی حق فوری اقامت دائم پناهجویان میباشد. انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همه‌ توان خود را در دفاع از این اعتراضات بکار میگیرد.

با احترام دبیر انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

توفیق محمدی