خطاب به : آنتونیو گوترز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر آقای زید حسین - لیست سوم حامیان

 

 

بر اساس اخبار و گزارشات دریافتی از پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه مایلیم که مراتب تاسف و نگرانی خود را از آنچه در این کشور اتفاق میافتد, ابراز داریم. شرایط دشوار زندگی در کشور ترکیه و تاخیر در پذیرش و بلاتکلیفی طولانی مدت پذیرفته شدگان, این پناهندگان را در برزخی سخت برای ادامه زندگی شان قرار داده است و ناچار به خروج از راههای غیر قانونی و خطرناک مینماید و همانطور که مطلع هستید تا کنون هزاران پناهنده و مهاجر طعمه طغیان آبهای اقیانوس ها, سودجوئی قاچاقچیان انسان و سیاست های غیر انسانی دولتهای غربی شده اند. شایسته است که انان که در دفاع از حقوق بشر می

کوشند, در برابر این فحایع انسانی نیز استوار تر بایستند و مراتب اعتراض خود را به اوضاع نابسامان کنونی برسانند. هم از اینرو ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی شدیدا سیاست های مزبور را محکوم و خواهان رسیدگی سریع به وضعیت پناهندگان در ترکیه و ایجاد شرایطی تحمل پذیر و انتقال پذیرفته شدگان به کشور ثالث هستیم. پایانی سریع به اوضاع دهشتناک کنونی آنان از حقوق انسانی آنهاست

 

سایت گزارشگران

http://www.gozareshgar.com

09.05.2015

 

منتشر شد:

لجور گزارشگران بالاترینسایت اتحاد مبارزان کمونیستآزادی بیان کمپین بینالمللی دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 عصر آنارشیسم

 

 

خطاب به : آنتونیو گوترز  رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر آقای زید حسین

بر اساس اخبار و گزارشات دریافتی از پناهجویان ایرانی در کشور ترکیه مایلیم که مراتب تاسف و نگرانی خود را از آنچه در این کشور اتفاق میافتد, ابراز داریم. شرایط دشوار زندگی در کشور ترکیه و تاخیر در پذیرش و بلاتکلیفی طولانی مدت پذیرفته شدگان, این پناهندگان را در برزخی سخت برای ادامه زندگی شان قرار داده است و ناچار به خروج از راههای غیر قانونی و خطرناک مینماید و همانطور که مطلع هستید تا کنون هزاران پناهنده و مهاجر طعمه طغیان آبهای اقیانوس ها, سودجوئی قاچاقچیان انسان و سیاست های غیر انسانی دولتهای غربی شده اند. شایسته است که انان که در دفاع از حقوق بشر می

کوشند, در برابر این فحایع انسانی نیز استوار تر بایستند و مراتب اعتراض خود را به اوضاع نابسامان کنونی برسانند. هم از اینرو ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی شدیدا سیاست های مزبور را محکوم و خواهان رسیدگی سریع به وضعیت پناهندگان در ترکیه و ایجاد شرایطی تحمل پذیر و انتقال پذیرفته شدگان به کشور ثالث هستیم. پایانی سریع به اوضاع دهشتناک کنونی آنان از حقوق انسانی آنهاست

 

سایت گزارشگران

http://www.gozareshgar.com

09.05.2015

  

اسامی افراد:

 

 

 

 

اسامی افراد:

 

امیر میرزائیان فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ارش کمانگر - فعال سیاسی و رسانه ای

امیر جواهری لنگرودی فعال سیاسی

آمادور نویدی فعال سیاسی و رسانه ای

ابراهیم آوخ فعال سیاسی و رسانه ای

احمد بخردطبع فعال کارگری

ایرج حیدری فعال سیاسی

احسان ثابت فعال کارگری

امین بیات فعال سیاسی

اکبر دیلمی کارگر کارخانه

اسماعیل فتاحی فعال حقوق بشر

آزاده دراه فعال سیاسی

ابوالحسن عظیمی - فعال سیاسی

ارژنگ بامشاد - فعال سیاسی

 

باقر ابراهیم زاده فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهرام چوبینه - نویسنده

بهرام رحمانی نویسنده و تحلیل گر سیاسی

بهروز فراهانی فعال کارگری

بیژن سعیدپور فعال سیاسی و رسانه ای

بیژن جلالی - فعال سیاسی

بهروز سورن: فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

 

پروین اشرفی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی فعال جنبش زنان

پرویز میرمکری شاعر

پیروز زورچنگ فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پروانه قاسمی فعال جنبش زنان

 

جواد دادستان - سینماگر در تبعید

جابر کلیبی تحلیل گر سیاسی

حمیلا نیسگیلی فعال جنبش زنان

حمیدرضا رحیمی- شاعر و طنز پرداز

حسن حسام فعال سیاسی و شاعر

ح. ریاحی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حسن عزیزی فعال سیاسی

حسین مختار زیبائی فعال سیاسی , زندانی سیاسی سابق و حقوقدان

حمید جهانبخش فعال سیاسی

 

خسرو آهنگر فعال سیاسی

خسرو آزاد فعال سیاسی

 

رضا پورکریمی - زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

رضا بی شتاب شاعر

رضا سپیدرودی - فعال سیاسی

رسول شوکتی فعال و زندانی سیاسی سابق

روبن مارکاریان - فعال سیاسی

 

زری عرفانی - فعال حقوق بشر و گرداننده راديو پارس در زوريخ / سوئيس

 

سیامک مؤیدزاده - فعال کارگری

سیامک جهانبخش فعال سیاسی

سید حمزه عظیمی - پناهنده سیاسی و فعال کارگری

سید حسینی فعال سیاسی

سیاوش کارساز فعال مدنی

 

شجاع ابراهیمی فعال کارگری

شهاب شکوهی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

فریبا ثابت فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فاطمه رضائی فعال حقوق بشر

فرخ قهرمانی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

فرهنگ قاسمی نویسنده و فعال سیاسی

فرج آلیاری فعال سیاسی

فرح نوتاش - قدرت زنان

فرشاد پاشازاده - فعال سیاسی

 

کیتاش شمس فعال سیاسی

ک. الوند فعال سیاسی

 

علی عدالتی فعال سیاسی

عباس مظاهری فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی دماوندی فعال سیاسی و رسانه ای

علی آزاد فعال سیاسی

 

 

مریم محسنی - فعال کارگری

مسعود فروزش راد فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مینو همیلی فعال پناهندگی و زندانی سیاسی سابق

محمد اشرفی فعال کارگری

مینا زرین فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

مریم البرزی زندانی سیاسی سابق

مهناز قزلو فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

محمد محبی فعال سیاسی

محسن رضوانی فعال سیاسی

مجید دارابیگی فعال سیاسی

مجید میرزائی شاعر و زندانی سیاسی سابق

مجید مشیدی فعال پناهندگی

محمد هوشمند فعال سیاسی

 

 

 

نسرین احمدی از اتحادیه پرستاران

نظام جلالی - فعال سیاسی و رسانه ای

نادر ثانی فعال سیاسی

نسیم صداقت فعال سیاسی

ندا فرخ - فعال حقوق بشر

ناهید ناظمی فعال جنبش زنان

ندا نوآور فعال حقوق بشر

 

هدایت سلطانزاده تحلیل گر

هدایت غلامی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 

نهادها:

 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

کنشگران سیاسی ایران

کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران وین

اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه گوتنبرگ

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک

اینفو ایران وین

حامیان مادران پارک لاله دورتموند

ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی آلمان

بنیاد آزادی اندیشه و بیان

عصر آنارشیسم

رادیو پارس زوریخ

کانون پوینده کپنهاگ

 

رسانه ها:

 

سایت اشتراک

https://amadornavidi.wordpress.com

سایت راه کارگر

http://www.rahekaregar.com

علیه ستم جنسی

http://www.asj-iran.com

سایت لجور

http://www.lajvar.net

سایت راه کارگر خبری

http://www.rahekaregarnews.com

سایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

http://chzamani.blogspot.com

هزل دات کام

http://www.hazl.com

سایت اطلاعات نت

http://ettelaat.net

سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.org

سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

http://www.kampain.info

سایت انجمن فرهنگی اندیشه

http://andishegbg.blogspot.no

سایت اخگر ترجمه های آمادور نویدی

https://amadornavidi.wordpress.com

وبلاگ اندیشه های سیاسی و مترقی

https://shahinshahri.wordpress.com

وبلاگ رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

سایت رادیو پارس

http://www.radiopars.org

سایت خبری راه کارگر

https://rahekargar1358.wordpress.com

وبلاگ مینا زرین

http://mina-zarin.blogspot.co.at

وبلاگ مهناز قزلو

http://mahnazghezelloo.blogspot.co.at

سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

البرز ما

https://aleborzma.wordpress.com

سایت ریشه ها

سایت مجید مشیدی

http://m-moshayedi.com

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

بازآفرینی واقعیت ها

http://bazaferinieazad.blogspot.fr

سایت قدرت زنان

http://womens-power.farah-notash.com

 

سایت گزارشگران

http://www.gozareshgar.com

وبلاگ خبری گزارشگران

http://gozareshgaran1.wordpress.com

وبلاگ کاوش

http://kawosh.wordpress.com

فیسبوک لجور

https://www.facebook.com/lajvar.araki

فیسبوک کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

https://www.facebook.com/freeshahrookh

فیسبوک پرستو کاوه

https://www.facebook.com/parestoo.kaveh

فیسبوک ایران آزاد

https://www.facebook.com/IranFreedomGer?ref=hl

 

 

ادامه دارد ..............