ارمغان  فدائی به جنبش کمونیتسی

عمل مسلحانه و یا تئوری انقلابی؟

 

12.06.015

 

 

این نوشته توضیحی است بر شعار  زنده باد مباززه مسلحانه  ما چریکهای فدائی خلق در سال جهل و ن

 

با درود فراوان به شما

آن زمان که ما فریاد کردیم زنده باد مبارزه مسلجانه ، همه جریانهای سیاسی حتی توده ها احساس می کردند  که این شعار یعنی  زنده باد انقلاب و بدین خاطر بود که خرابکاریهای سیاسی ، برای تحریف شعار ها و یا تز های ارائه

 ارائه شده ما نتوانست راه بجائی ببرد  شاه ادعا میکرد که  که انقلاب سفید اش به ضروت انقلاب سرخ خط بطلان کشیده است و ما در تحلیل های خودمان نشان دادیم که این فریبی بیش نیست و انقلاب همچنان در دشتور روز است   انقلاب یعنی درهم کوبیدن ماشین دولتی  بدست توده ها    از سوی دیگر تفاوت فدائی با سازمانهای سیاسی نطامی دیگری  که در کشورهای آمریکا ی لاتین و یا در منطقه خاورمیانه   حنبش فلسطین و یا در اروپا وجود داشت  در این بود که فدائی برای خود یک دکترین و یا برنامۀ سیاسی انقلابی مدون شده ای داشت  که حاصل کار و تحلیل از شرایط جامعه ما بوده است و نه از تفسیر و انکشاف عبارتی و جملاتی که آموزگاران  انقلاب پرولتری برای مان به ارمغان گذاشته بودند  این سنت انقلابی  ارمغانی  فدائی به جنبش انقلابی ایران بود  و خط بطلانی بود به شیوه کار  تقلیدی و کلیشه ای سازمانهای دیگر از جمله سازمانهای چپ تا آن زمان در ایران    عظمت جنبش نوین کمونیتس فقط و فقط در این امر خلاصه می گردد وگرنه ما هرگز نمی توانسیم با آن امکاناتی که داشتیم خودمان را با سایر سازمانهای چرکی در کشورهای آمریکای لاتین  در بلیوی اروگوئه ، شیلی ، و سایر کشور های آمریکای لاتین مقایسه کنیم سازمانهای مثل توپامارا  ونیز سازمانهای جنبش فتح و یا  آر آی  اف  آلمان از لحاظ سازماندهی  و قدرت عمل نظامی  در  حد بسیار بالا ئی بودند  اما یا سازمان آنارشیستی بودند و یا مثل سازمانهای   چریکی آمریکای لاتین ، علیرغم اینکه رویکرد ضد امپریالیستی داشتند ولی بخاطر فقدان یک برنامه سیاسی انقلابی  بدان معنی که ما از آن می فهمیدیم ، نه توانستند از پیچ و خم های مبارزه و صدماتی که همیشه در  کمین انقلابیون است سالم عبور کنند در نتیجه هر یک دی یکی از این پیچ و خم ها یا در هیاهوی کاستروایسم غرق شد و یا با یک ضربه مهلک و از دست دادن انقلابیونی همچو  چه گوآرا بدست مزدوران یانکی نابود گردیدند اما فدائی چه گوآرا ی بیشماری را از دست داده است اما همچنان جنبش نوین کمونیستی که نام فدائی بر آن حک گردیده است هم چنان روی پای خود ایستاده است

شاد باشید