لحظه تصمیمات بزرگ برای سیریزا

استاتیس کوولاکیس ، عضو کمیته مرکزی سیریزا شاخه پلاتفورم چپ

ترجمه از پروین اشرفی: علیرغم اطلاعات غلط رسانه ها و باج خواهی اتحادیه اروپا، نیروهای ضد ریاضت کشی در یونان در مورد همه پرسی یکشنبه همچنان قوی باقی مانده اند.


"سکوت نامتعارف" من در چند روز اخیر، آنگونه که فردی در صفحه فیس بوکم توصیف کرده است، خیلی ساده بخاطر این واقعیت است که از زمانیکه بخاطر کمپین "نه" در روز یکشنبه وارد آتن شدم، خیلی کم خوابیدم و در عوض خیلی کار کردم. امروز در دو تجمع در محل های کار (در ایستگاه راه آهن مرکزی در آتن و در ساختمان مرکزی مترو ) صحبت کردم. تجربه بزرگی بود. برنامه من برای فردا، شامل صحبت در تجمع های مختلف در منطقه صنعتی موشاتو و شرکت در یک جلسه عمومی در پتروپولی در حومه غربی آتن خواهد بود.
کارگران از وضعیت ایجاد شده توسط هیستری رسانه ها و بسته شدن بانک ها احساس فشار می کنند. آنها تا اندازه ای به امتیازات داده شده توسط دولت در طول دوره خسته کننده "مذاکرات"، انتقاد دارند، اما بطور عموم در مورد پیروزی "نه" مطمئن هستند. آنها انتظار دارند که این یک آغاز جدید برای دولت سیریزا باشد، به همراه اجرای بیشتر برنامه هایش.
من با احساسی مرکب از اضطراب و امید، از همه آنهایی که وقایع یونان را دنبال می نمایند میخواهم تا جائیکه امکان دارد خونسردی خود را حفظ کنند. رسانه های یونان در یک حالت هیستریک هستند و رسانه های غربی هم چندان متفاوت نیستند. یکی از تم های مورد علاقه آنها، علاوه بر آتمسفری که تبلیغ می کنند، این است که همه پرسی صورت نخواهد گرفت، که دولت برنامه یونکر را پذیرفته و همه پرسی را لغو کرده است و غیره. مراقب این گونه اطلاع رسانی غلط باشید.
این درست است که حداقل گفته شود برخی از طرح های دولت مبهم و قابل بحث هستند. این امر بویژه در مورد پیشنهاد دیروز مکانیسم ثبات اروپا مبنی بر یک وام جدید، و نامه نخست وزیر الکسیس تسیپراس به گروه یورو که امروز افشاء شد، صادق می باشد. هدف آنها نشان دادن حسن نیت و دادن اعتبار به آن وضعیتی است که هفته آینده پس از پیروزی بالقوه "نه" رخ خواهد داد. یعنی یک چرخه جدید از "مذاکرات". اما همه میدانند که الف این بعید است که رخ دهد و ب در هر حالت، هیچ مذاکره مناسبی اکنون در جریان نیست: مرکل بوضوح گفت که مطلقا هیچ گفتگویی قبل از یکشنبه قابل تصور نیست.
بنابراین ابعادی از ژست در هر دو طرف، و نیز مانورهای تاکتیکی از طرف سیریزا وجود دارد، اما این نیز درست است که این امر بازتابی است از تناقضات درون دولت و سیریزا. جناح "واقع گرا"ی آن (به رهبری یانیس درگاساکیس معاون نخست وزیر) تلاش میکند این ایده را پیش رو بگذارد که همه پرسی فقط مانند یک جمله معترضه (و خلاصه) در نزاع است و مذاکرات جدی جدیدی، بر پایه امتیازات اولیه که دولت قبل از قطع گفتگوها پذیرفته است، آغاز خواهد شد. موضع رسمی اما این است که مذاکرات از یک "پایه صفر" شروع خواهد شد، یعنی اینکه اکنون تمام پیشنهادهای پیشین یونان باید منسوخ به حساب آید.
سخنرانی امروز تسیپراس مورد استقبال خوبی قرار گرفت و وسیعا جسورانه دیده شد، در نتیجه موفق شد بر اثراث غیربسیج کننده آخرین پیشنهادها، غلبه کند. اما البته بهترین متحد کمپ "نه"، رفتار انعطاف ناپذیر و اهانت آمیز طبکاران است که هیچ فضایی را برای "سازش"، حتی برای بدترین نوع سازش، باقی نمیگذارد.
با توجه بر نظرسنجی ای که امروز منتشر شد، "نه" یازده تا سیزده درجه جلوتر است، اما ار دوشنبه تاکنون بخاطر بسته شدن بانک ها و محدویت های برداشت پول نقد از آن، و بخاطر مشکلاتی که بازنشستگان در دریافت حقوق خود داشته اند، این فاصله کمتر تر میشود.
این امر بطور اجتناب ناپذیری یک فضای عدم اطمینان و ترس را بوجود آورده است ، یعنی دقیقا همان چیزی که طلبکاران گروه اروپا در نظر داشتند وقتی که تصمیم گرفتند ارائه نقدینگی را متوقف سازند. بنابراین غیر منتظره نیز نیست که "آری" فقط در میان بازنشستگان و زنان خانه دار راه می یابد و یا به بیشترین حمایت نزدیک است. در هر جای دیگر، از جمله در میان صاحبان کسب و کار کوچک، "نه" هدایت میکند.
بسیج در هر کمپی، بخصوص کمب "نه"، به خیلی چیزها بستگی دارد. تجمع سه شنبه رأی دهندگان "آری" بزرگ بود و خوب برنامه ریزی شده بود، اما تقریبا منحصر بود به بخش فوقانی طبقه متوسط و شاید اوج آنچه که آنها در رابطه با بسیج می توانستند انجام دهند. تظاهرات "نه"، با در نظر گرفتن اینکه فی البداهه بود، یک آغاز موفقیت آمیزی بود. کمپین امروز شروع شد، و تقریبا بطور کامل در انحصار کمپ"نه" خواهد بود. وضعیت جامعه یونان بطور روزافزونی قطبی میشود در کنار خط روشن طبقاتی در مراکز شهری، و با پراکندگی بیشتر در حومه شهر و شهرستانهای کوچک.
شاخه های سیریزا از نقطه نظر کیفی آب بندی شده اند و یک رابطه بسیار عالی با رفقای آنتارسیا وجود دارد. نیروهای دیگر نیز، از جنبش های اجتماعی گرفته تا کمپین های متنوع، در حال پیوستن هستند. یک نوعی"جبهه متحد" از کمپین ها در حال شکل گیری است، این خبر بسیار عالی است.
اما مانع بزرگ در اینجا، رفتار حزب کمونیست است که فقط میتواند به مثابه یک "خیانت" توصیف شود. (من کلا این واژه را دوست ندارم، اما در این مورد به نظر میرسد قابل توجیه است) آنها اوراق رأی خودشان را ارائه خواهند داد تا یک "نه دوتایی" را تصدیق کنند (نه به برنامه تروئیکا و نه به دولت و هردوی آنها هم به مثابه "دو روی یک سکه" دیده میشوند) ، یعنی یک ورقه رأی که البته معتبر هم نخواهد بود. احتمالا آنها شمارش خود را خواهند داشت و بعد نتیجه را به مثابه یک نوعی از "موفقیت" خط خود اعلام خواهند کرد.
چنانچه "نه" پیروز شود امری که محتمل است ولی حتمی نیست و یک اکثریت روشنی را از آن خود کند که دیده هم بشود، مقابله با اتحادیه اروپا و طبقه حاکم داخلی تقریبا بطور اجتناب ناپذیری تشدید خواهد شد. یونان در حال حاضر از پرداختن به صندوق بین المللی پول در ماه ژوئن امتناع ورزید و ورشکستگی رسمی در عرض ٣
۰ روز اعلام خواهد شد. سلاح نقدینگی و ارز حتی بطور شدیدتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه بانک مرکزی اروپا و تسهیل ثبات مالی اروپا خواهان آن خواهند بود که بدهی هایشان فورا بازپرداخت شود. آنوقت است که لحظه "تصمیمات بزرگ" برای سیریزا بناچار فرا میرسد.
پیروزی کمپ "نه" نیروهای مردمی را آب دیده میکند. اما این نتیجه نباید تحت هیچ شرایطی بعنوان یک هدیه ملاحظه شود. این حاصل نبردی شگفت انگیز است که اکنون در حال وقوع می باشد.

 

www.jacobinmag.com

parvinashrafi@hotmail.com