نه به اولتیماتوم، نه به تفاهم نامه بردگی

متن سخنرانی زوئی کونستانتاپولوس، رئیس پارلمان یونان

 

برگردان : پروین اشرفی

 

خانم ها و آقایان !
ما باید در این چنین زمانهایی با صداقت و گستاخی سیاسی صحبت کرده و عمل نماییم. باید به وظایفی که بر عهده همه ما و هر کدام از ما قرار دارد، متعهد باشیم.

ما باید با توجه بر آنچه وجدانمان به ما حکم می کند، از چیزهایی که مقدس، ناگذرا و غیرقابل مذاکره هستند، قوانین و حقوق مردم و جامعه دفاع نماییم. ما باید میراث آنان را که زندگی و آزادی خود را دادند تا ما امروز بتوانیم به مثابه مردمی آزاد زندگی کنیم، پاس بداریم. ما باید میراث نسل های جوان و آینده، و تمدن بشریت را حفظ نماییم. بعلاوه، ما باید ارزش های لایتجزایی که وجود فردی و جمعی ما را تعریف کرده و به آن جان می بخشد را حفظ کنیم.

اینکه هر فردی چگونه انتخاب و عمل می کند ممکن است متفاوت باشد، و هیچ کسی حق ندارد تصمیماتی را که از یک روند و تلاش واقعی سر برون می آورد، بی اهمیت سازد، سرزنش کند و از آنها برای مصرف سیاسی بهره برداری نماید.

همه ما و هر کدام از ما بخاطر مواضع و تصمیماتمان، با آری و نه گفتنمان، با اقدامات و غفلت هایمان، با تعهدات و پاسخ هایمان و با فداکاری و ازخود گذشتگی هایمان مورد قضاوت قرار می گیریم و باید هم قرار بگیریم.

مدت پنج ماه است که دولت، با چپ به مثابه جریان اصلی آن و با نیروهای ضد تفاهم نامه به مثابه هسته اصلی آن، در حال جنگ نابرابر در درون یک رژیم خفقان و باج گیر می باشد: در درون اروپایی که به اصول بنیادی خود، به رفاه مردم و جوامع خود خیانت کرده است. در درون اروپایی که یک واحد پولی مشترک، یعنی یورو را، نه بعنوان ابزاری برای تحقق رفاه اجتماعی، بلکه به مثابه اهرم و وسیله ای برای اجبار و تحقیر مردم سرکش و رهبران به کار میگیرد. در درون اروپایی که به یک زندان ترسناک برای مردم آن تبدیل شده است، اگرچه ساخته شد تا خانه و میزبان مشترک آنها باشد.

مردم یونان وظیفه رهایی خود از منگنه تفاهم نامه و از فشار ناشی از پائیدن و نظارت تحمیلی بر جامعه به بهانه بدهی را، به دست این دولت سپرد.

بعلاوه، همانگونه که در یافته های اولیه کمیسیون حقیقت در بدهی عمومی نشان داده شده است، و همانطور که طلبکاران از سال 2010 میدانستند، این بدهی غیرقانونی، غیرمنصفانه، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل می باشد. این بدهی به عنوان یک پدیده دوره ای رخ نداده است، بلکه توسط دولت پیشین از طریق فساد در خرید، رشوه، شرایط گمراه کننده، مقررات شرکت ها، نرخ نجومی بهره و همه هم به نفع بانک ها و شرکت های خارجی، بوجود آمده است.

تروئیکا، به همراه دولت های پیشین، این بدهی جعلی را از بدهی خصوصی به بدهی عمومی تبدیل کردند، بانک های خصوصی فرانسه، آلمان و همچنین یونا ن را نجات دادند و در این روند مردم یونان را به شرایطی از بحران انسانی محکوم نمودند، و ارگان های تجاری اطلاعات غلط رسانه ها را به خدمت گرفتند تا شهروندان را ارعاب نموده و فریب دهند.

این بدهی نه توسط مردم ایجاد و افزوده شد و نه توسط دولت کنونی. و به مدت پنج سال توسط نیروهایی که در درون اروپا و در تحت قوانین توتالیتاریسم اقتصادی عمل می کنند، و در نبود شأن اخلاقی یا حق تاریخی، بعنوان وسیله ای برای به بردگی کشادن مردم مورد استفاده قرار گرفت.

آلمان تا همین امروز بدهی های خود را به یونان کوچک مقاومت در زمان جنگ، که تاریخ قهرمانی آنرا شناخت، نپرداخته است. این بدهی ها بیش از ارزش بدهی عمومی کنونی یونان می باشد. بنا بر گزارش کمیته اداره حسابداری عمومی که توسط دولت پیشین تشکیل شده بود، این بدهی های گذشته، حتی با محاسبات محافظه کارانه، امروز به مبلغ 340 میلیارد یورو خواهد رسید. در حالیکه بدهی ادعا شده جاری یونان تا رقم 325 میلیارد یورو برآورد شده است.

آلمان پس از جنگ جهانی دوم از بزرگترین بخشش بدهی (در تاریخ) برخوردار شد تا به آن اجازه بازگشت به روال عادی داده شود. این امر با همکاری سخاوتمندانه یونان صورت گرفت. اما آلمان هنوز عاملان فساد شرکت ها را تحریک می کند، همان هایی را که با دولت پیشین یونان و احزاب آن معامله می کردند و از سوی سیستم یونانی عدالت تحت حفاظت قرار گرفتند. از جمله زیمنس.

و با این وجود آلمان طوری رفتار میکند که گویی تاریخ و مردم یونان مدیون آن هستند، گویا انتظار دارد بخاطر جنایات خود آنها، بازپرداخت تاریخی دریافت نمایند. آلمان در حال ترویج و تحمیل سیاستی است که نه تنها به منزله جنایت برعلیه مردم یونان، بلکه جنایتی است برعلیه بشریت. این یک مفهوم جنایی است، یک حمله گسترده و سیستماتیک بر یک مردم، با هدف و با محاسبه نابودی کامل و یا بخشی از آن. و متأسفانه دولت ها و نهادهایی که باید تاریخ و وظایف خود را به جا بیاورند، خود را پشت این حمله به صف کرده اند.

خانم ها و آقایان،
ایجاد شرایط فجایع انسانی بطور عمدی و مصنوعی، و همچنین نگهداشتن مردم و دولت در شرایط خفقان و در تهدید ورشکستگی پر هرج و مرج، به منزله نقض مستقیم همه معاهدات محافظت از حقوق انسانی بین المللی است، از جمله منشور سازمان ملل، معاهده های اروپا و حتی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. باج خواهی قانونی نیست. و آنان که شرایط نابودی آزادی اراده را بوجود می آورند، نمیتوانند از "گزینه ها" صحبت کنند. طلبکاران دارند از دولت باج خواهی می کنند. آنها متقلبانه عمل می کنند، زیرا از همان زمان 2010 میدانستند این بدهی قابل تحمل نیست. آنها آگاهانه عمل می کنند، زیرا بیانیه های آنها نیاز به کمک های انسان دوستانه به یونان را پیش بینی می کند. کمک های انسان دوستانه برای چه؟ برای بلایای طبیعی غیرمترقبه و ناخواسته؟ آیا این یک زلزله، سیل یا آتش سوزی غیرقابل پیش بینی است؟

نه.

کمک های انسان دوستانه (مورد نیاز خواهد بود) بخاطر انتخاب آگاهانه و محاسبه شده آنها برای محروم کردن مردم از ابزار بقاء، بستن شیر نقدینگی در تلافی انتخاب دموکراتیک دولت و پارلمانی که به یک همه پرسی فراخوان میدهد و به مردم روی می آورد تا برای آینده خود تصمیم بگیرد. مردم یونان به دولتی که به آنها اعتماد کرد، و به پارلمانی که به آنها اجازه داد تا حق زندگی و سرنوشت خود را به دست خود بگیرند، احترام گذاشت. آنها با شجاعت و غرور اعلام داشتند:
نه به باج خواهی
نه به اولتیماتوم
نه به تفاهم نامه بردگی
نه به بازپرداخت بدهی ای که آنها ایجاد نکردند و قابل استناد به آنها نیست
نه به اقدامات جدید فقر و فرسودگی.   

طلبکاران سرسختانه برای تبدیل این نه به آری اصرار داشتند، و متحدینی یافتند که با خوشحالی تمام با آنها در همان احزاب یونانی که مسئول تفاهم نامه هستند، از آن بهره بردند و این بدهی را ایجاد کرده و بر دوش مردم بار کردند، همکاری مینمایند.

این نه مردم فراتر از ماست و ما را وامیدارد تا از حق آنها به مبارزه برای زندگی خود دفاع نماییم. تقلا کردن. نیمه زندگی نکردن و یا زندگی بر روی زانوهای ما. افتخار کردن به آنچه که ما به نسل های آینده و به بشریت واگذار می کنیم.

امروز از دولت به باج خواهی میشود تا به شرایطی رضایت بدهد که آنرا نمایندگی نمی کند، از طرف آن نمی آید، و مبارزه می کند تا آنرا معکوس نماید. نخست وزیر با صداقت، شجاعت، جسارت و از خودگذشتگی صحبت کرد. او از همه نخست وزیران یونان جوانتر است و به همان اندازه همه پیشینیان خود، برای حقوق دموکراتیک و اجتماعی مردم و نسل های جوانتر مبارزه کرده است. او نسل ما را نمایندگی کرده و می کند و به ما امید میدهد. من به او احترام می گذارم و همیشه بخاطر این موضع و انتخاب، به او احترام خواهم گذاشت.   

و همزمان با آن، وظیفه خود میدانم بعنوان رئیس پارلمان، چشمان خود را نبندم، یا وانمود کنم که باج خواهی را نمی فهمم. من نمیتوانم آن را آسان کنم. من هرگز نمیتوانم به آن رأی بدهم و محتوای این توافق را قانونی نمایم.

من فکر میکنم این امر در مورد نخست وزیر هم صادق است، فردی که امروز با سلاح تهدید به بقاء مردم او، مورد باج خواهی قرار گرفته است. بر این باورم که این امر در مورد دولت و گروههای پارلمانی که آن را حمایت می کنند نیز صادق می باشد.

من باید به وظیفه تاریخی خود با اعلام "حاضر" به مثابه "حضور" در بحث و رأی گیری امروز عمل کنم. معتقدم به این ترتیب برای مردم، برای دولت و برای نخست وزیر، برای نسل آینده و جوامع اروپایی بیشتر مفید خواهم بود، و از طریق ثبت شرایطی که در تحت آن از پارلمان یونان خواسته شد تا تصمیم بگیرد. و با رد باج خواهی با استناد به بندهای 1-1-4 بند 120 قانون اساسی.

مردم یونان دومین کسانی خواهند بود که از این جنگ در منطقه یورو صدمه خواهند خورد، اولین آن قبرس در مارس 2013 بود. این تلاش برای تحمیل اقداماتی که توسط مردم در همه پرسی رد شد، استفاده از باج خواهی بانک های بسته شده و تهدید به ورشکستگی، به منزله سرنگونی خشونت آمیز قانون اساسی یونان است و پارلمان را از اختیاری که توسط قانون اساسی به او واگذار شده است، محروم می کند.

هر فردی حق و وظیفه مقاومت دارد. هیچ مقاومتی در تاریخ آسان نبود. اما ما متعهد به رأی مردم هستیم و به مردم در مورد مسائل سخت اعتماد می کنیم. باید به مسائل سخت پاسخ بدهیم. و نباید بترسیم.


منبع :
www.analyzegreece.gr

parvinashrafi@hotmail.com